Stránky na této adrese budou brzy ukončeny. Přejděte prosím na novou adresu www.farnosttrinec.czDopis biskupa Františka Václava Lobkowicze

 

Ostrava - Biskup František Václav Lobkowicz se obrací na věřící své diecéze dopisem, ve kterém blíže osvětluje dopady majetkového narovnání na ostravsko – opavskou diecézi. Dopis je distribuován do všech 276 farností diecéze tak, aby se dostal k co největšímu počtu věřících. S ohledem na dvojjazyčnost některých farností je dopis k dispozici také v polštině.

 

„Od přijetí zákona o majetkovém vyrovnání už uplynul víc než rok a  v  naš í společnosti neustávají  diskuze o tom, zda je majetkové vyrovnání přiměřené nebo dokonce, zda je zákonné. Církev byla během tohoto období mnohokrát obviňována z hamižnosti a nejrůznějším způsobem očerňována, často s využitím polopravd a lží. Velmi by mne mrzelo, kdyby tyto informace ve  Vás vyvolávaly  neopodstatněnou nedůvěru  a podezření. Proto  Vás  chci  seznámit s tím, jak se majetkové narovnání dotkne naší ostravsko – opavské diecéze,“ píše ve svém dopise biskup Lobkowicz.

 

Dopis biskupa - český (dokument PDF)

Dopis biskupa - polsky (dokument PDF)

8.3.2014

Charita Třinec