Aktuality


Vyhledávání:   Kategorie: včetně archivu

Nalezeno: 15 záznamů. Zobrazeno: 1 - 15    

Obnovení bohoslužeb


Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 30. 4. je od pondělí 11. 5. povolena účast na společenských akcích včetně bohoslužeb pro 100 účastníků. Znamená to tedy, že každé mše svaté se může zúčastnit 100 lidí. Vstup do kostela bude tedy od pondělí 11. 5. již hlavním vchodem. Hygienické předpisy (rouška a dezinfekce rukou u vchodu) platí stále. Od pondělí 25.5. je již povolena účast 300 účastníků.

Příležitost ke sv. zpovědi bude již v kostele od pondělí do soboty během ranní mše svaté a odpoledne od 16.15 hodin do konce večerní mše svaté. Protože není ještě možné tuto svátost udělovat v uzavřeném prostoru zpovědnice, bude udělována v boční kapli u sv. kříže. Budeme-li klidně procházet boční lodí, nebudeme nikoho rušit.

Slavnost 1. sv. přijímání našich dětí bude v neděli o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 5.7.2020: v 8.00 PL a v 10.00 ČS.

Ode dne 8. 6. končí omezení počtu účastníků bohoslužeb.

P. František

9.5.2020

Pořad bohoslužeb v červnu 2020


Pondělí 1.6. - Památka Panny Marie Matky církve; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Čtvrtek 4.6. - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Pátek 5.6. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 6.6. - první sobota v měsíci (fatimská sobota). Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 7.6. - Slavnost Nejsvětější Trojice, Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Čtvrtek 11.6. - Slavnost Těla a krve Páně; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky. Průvod Božího Těla kolem kostela začne v 16:20.
Neděle 14.6. - 11. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Pátek 19.6. - Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 20.6. - Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 21.6. - 12. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Středa 24.6. - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 28.6. - 13. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Pondělí 29.6. - Slavnost sv. Petra a Pavla; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

1.6.2020

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:

Ikona lupy Obrázek ke zprávě
rozbalit / skrýt zbytek zprávy

Serce Chrystusa jest tak wielkie, że pragnie włączyć nas wszystkich w rewolucję czułości.
5.6.

Wszystko jest ze sobą powiązane: autentyczna troska o nasze życie i naszą relację z naturą jest nierozerwalnie związana z wymiarem sprawiedliwości i braterstwa oraz wierności wobec innych. #LaudatoSi #WorldEnvironmentDay
5.6.


12.5.2013

Zápis mešních intencí na 2. pololetí 2020

Obrázek ke zprávě

Ještě stále je možnost zápisu mešních intencí na 2. pololetí roku 2020 (1.7.-31.12.). Zapisuje se vždy po mši svaté ve farní kanceláři.

23.5.2020

Den dětí a zakončení školního roku 2020

Obrázek ke zprávě

V neděli 14.6. se odpoledne ve 14:30 na farní zahradě uskuteční den dětí. Společně oslavíme také zakončení školního roku. Připraven bude program pro děti i občerstvení a posezení pro dospělé.

Všichni jste srdečně zváni.

4.6.2020

Vzpomínkový večer k výročí sv. Jana Pavla II.

Obrázek ke zprávě

V sobotu 12.7. se uskuteční vzpomínkový večer u příležitosti 100. výročí narození sv. Jana Pavla II.

Začátek v kostele před mší svatou v 16:30 - korunka k Božímu milosrdenství. Po mši svaté program ze života sv. Jana Pavla II. Zakončení drobným občerstvením na faře v salce.

Všichni jste srdečně zváni.

4.6.2020

První mariánské soboty v měsíci

Ikona lupy Obrázek ke zprávě
rozbalit / skrýt zbytek zprávy

Podobně jako jsou první pátky v měsíci zasvěceny Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, tak první soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je uráženo Neposkvrněné Srdce Panny Marie tak, jak k tomu vybízela Panna Maria ve Fatimě v roce 1917.

Kde: v kostele sv. Alberta v Třinci
Kdy: každou první sobotu v měsíci
Program:
17:00 mše svatá (česky), po mši svaté (cca v 17:45) modlitba růžence se zpěvy, chválami a rozjímáním.

5.1.2018

Tábor pro kluky a holky

Ikona lupy Obrázek ke zprávě
rozbalit / skrýt zbytek zprávy

Tábor pořádaný Diecézním centrem mládeže Ostrava se uskuteční od 6. 7. 2020 v 08:00 hodin
do 12. 7. 2020 v 12:00 hodin.

Pro děti od ukončené 3. třídy do ukončené 5. třídy.

Cena 1200,- (1100 členové Anima Juventutis)

Kde: Diecézní středisko mládeže ve Staré vsi nad Ondřejnicí

27.5.2020

Rekonstrukce domečku - březen 2020

Obrázek ke zprávě

Milí farníci, bratři a sestry v Kristu,

I přes skutečnost, že v současné době máme uzavřený kostel, pokračujeme ve druhé etapě čištění a výměny oken na Domečku. Přikládám několik fotografii z prováděných prací čištění fasády. Okna jsme doobjednali a čekáme na dodávku. Souběžně pokračují projekční přípravné práce, kde se doplňují požadavky požárníků a dalších dotčených orgánů. Letos se nám opět nepovedlo získat dotaci z MSK, jsme evidováni jako čekatelé/náhradníci.

Pokud byste chtěli přispět jakoukoliv finanční částkou budeme moc rádi. Číslo účtu naleznete na úvodní www stránce naší farnosti v pravém sloupečku na hoře nebo v posledních číslech časopisu MOST.

Děkujeme za modlitbu a jakoukoliv pomoc.

Wiesław Wania, předseda spolku SANCTUS ALBERTUS

27.3.2020

Letní tábor (2020)

Ikona lupy Obrázek ke zprávě
rozbalit / skrýt zbytek zprávy

Milí rodiče a děti, zveme Vás na letní příměstský tábor, který se bude konat od 27.7. - 31.7.2020.
Předběžný program by byl následující:

  • pondělí výlet do Řeky,
  • úterý zábavný park a dinopark Ochaby nebo zábavný park Krokodýlek Olomouc,
  • středa odpočinková u tety Silvy na Kojkovicích nebo ve sportovní hale u 1.ZŠ (den plný her, koupání a vyrábění a apod.),
  • ve čtvrtek výlet do Lomné,
  • v pátek auquapark a Mauglí stezka v Bohumíně nebo ZOO.
14.4.2020

Farní jarní pouť Malenisko - Provodov s návštěvou Luhačovic

Ikona lupy Obrázek ke zprávě
rozbalit / skrýt zbytek zprávy

Nový termín poutě: 6. 7. 2020

Přihlášení zájemci nechť potvrdí telefonicky svou účast na této pouti, taktéž i ti jimž nevyhovuje datum, rovněž se ozvěte telefonicky na pořadatele pouti. Všichni nejpozději do 12. června. Místa budou následně nabídnuta náhradníkům. Další informace v červnovém čísle farního měsíčníku Most.

Pátek 8. května 2020 (státní svátek) – Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

Poutní kostel Panny Marie Sněžné v Provodově – Maleniskách, kaplička s pramenem Svaté vody.
Lázeňské město Luhačovice, kostel Svaté Rodiny

27.1.2020

Pouť do Częstochowe pro rodiny s dětmi 2020

Obrázek ke zprávě

ZÁJEZD JE ZRUŠEN!

Milí rodiče a děti. Chtěla bych Vás opět pozvat na pouť rodin do Czenstochowe.
Kdy: neděle 21.6.2020.
Odjezd: v 7 hod ráno z kruhové točny autobusů pod kostelem (vedle polské ZŠ)
Cena: dospělý 350 Kč, dítě 250kč.
V autobuse čeká na děti bohatý program ve formě kvízů, křížovek a hádanek. Czenstochowa je poutní místo, kde se setkáváme s rodinami z celého Polska, abychom zde byli v blízkosti Panny Marie a prožili eucharistii. Obracím se na Vás milí farníci s prosbou, kdyby chtěl někdo finančně pomoct, budu moc ráda a všem Pán Bůh zaplať.

Silva 605325749, s.krezelokova@seznam.cz

12.2.2020

Studentský Velehrad

Obrázek ke zprávě

Celostátní setkání vysokoškoláků na Velehradě:

NOVÝ TERMÍN od 25. do 28. ZÁŘÍ 2020.

http://studentskyvelehrad.cz/

24.1.2020

Akademie pro třetí věk

Obrázek ke zprávě

Nabídka akcí pro seniory - v přiloženém přehledu.

https://doo.cz/pastoracni-aktivity/seniori.html

http://rodina.prorodiny.cz/rodina/programy-a-aktivity/seniori/

27.9.2019

Rok 2020 je Rokem Bible

Obrázek ke zprávě

Na neděli 17. listopadu 2019, tj. týden před Slavností Ježíše Krista Krále, připadá tradiční Den Bible, jehož cílem je podpořit šíření Bible v našich zemích. Příští rok vyhlásila Katolická biblická federace Rokem Bible, který se začne slavit o první neděli adventní 1. prosince 2019 a potrvá až do památky svatého Jeronýma 30. září 2020. Více na www.cirkev.cz

Přečtěme Bibli za 1 rok.
Člověk přečte za svůj život spoustu knih. Přečte však tu nejdůležitější ze všech a celou?
Vytiskněte si přiložené schéma a věnujte každý den pár minut četbě Písma svatého.


Přílohy:    Ikona - stáhnout soubor Ikona - stáhnout soubor Ikona - stáhnout soubor Ikona - stáhnout soubor Ikona - stáhnout soubor
1.1.2020

Nalezeno: 15 záznamů. Zobrazeno: 1 - 15