Aktuality, zajímavosti


Vyhledávání:   Kategorie: včetně archivu

Nalezeno: 607 záznamů. Zobrazeno: 1 - 20    Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2019


Pátek 4.10. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 5.10. - první sobota v měsíci (fatimská sobota), sv. Melichar Grodecký. Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 6.10. - 27. neděle v mezidobí; Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky. 16:30 Společná adorace a svátostné požehnání.
Pondělí 7.10. - Panna Maria růžencová; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 13.10. - 28. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky. 16:15 Wspólna adoracja i błogosławieństwo.
Středa 16.10. - Slavnost sv. Hedviky - hlavní patronky diecéze, hlavní patronky Slezska, sv. Markéta Maria Alacoque; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Pátek 18.10. - Svátek sv. Lukáše evangelisty;
Neděle 20.10. - 29. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Neděle 27.10. - 30. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Pondělí 28.10. - Svátek sv. Šimona a Judy; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

27.9.2019

Pořad bohoslužeb v září 2019


Neděle 1.9. - 22. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 polsky. V 17.00 hodin mše svatá není z důvodu poutě v Českém Těšíně.
Pátek 6.9. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 7.9. - první sobota v měsíci (fatimská sobota), sv. Melichar Grodecký. Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 8.9. - 23. neděle v mezidobí, Svátek Narození Panny Marie, Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Čtvrtek 12.9. - Slavnost Panny Marie Bolestné - spolupatronky našeho kostela, Jména Panny Marie, Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Pátek 13.9. - sv. Jan Zlatoústý, Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky. V 15 HODIN MŠE SVATÁ U KŘÍŽE NA JAVOROVÉM
Sobota 14.9. - Svátek Povýšení sv. kříže; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 15.9. - POUTNÍ SLAVNOST SV. ALBERTA (patriarchy Jeruzalémského, mučedníka, hlavního patrona našeho kostela); Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Sobota 21.9. - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelissty; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 22.9. - 25. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Sobota 28.9. - Slavnost sv. Václava - mučedníka, hlavního patrona našeho národa; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 29.9. - Výroční slavnost posvěcení našeho farního kostela (134 let); Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

3.9.2019

Pořad bohoslužeb v srpnu 2019


Pátek 2.8. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 3.8. - první sobota v měsíci (fatimská sobota). Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 4.8. - 18. neděle v mezidobí, Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Pondělí 5.8. - Posvěcení římské baziliky Panny Marie; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Úterý 6.8. - Svátek Proměnění Páně; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Pátek 9.8. - Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny, mučednice, patronky Evropy; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 10.8. - Svátek sv. Vavřince; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 11.8. - 19. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Čtvrtek 15.8. - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 18.8. - 20. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Čtvrtek 22.8. - Panna Maria Královna; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Sobota 24.8. - Svátek sv. Bartoloměje apoštola; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 25.8. - 21. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Čtvrtek 29.8. - Památka Umučení sv. Jana Křtitele; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

1.8.2019

Pořad bohoslužeb v červenci 2019


Středa 3.7. - Svátek sv. Tomáše, Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Pátek 5.7. - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - Den slovanských věrozvěstů, Státní svátek, první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 6.7. - první sobota v měsíci (fatimská sobota). Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 7.7. - 14. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Čtvrtek 11.7. - Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 14.7. - 15. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Úterý 16.7. - Panna Maria Karmelská; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 21.7. - 16. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Úterý 23.7. - Svátek sv. Brigity; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Čtvrtek 25.7. - Svátek sv. Jakuba apoštola; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 28.7. - 17. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

1.7.2019

Pořad bohoslužeb v červnu 2019


Sobota 1.6. - první sobota v měsíci (fatimská sobota). Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 2.6. - 7. neděle velikonoční; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Pátek 7.6. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 9.6. - Slavnost Seslání Ducha Svatého; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Pondělí 10.6. - Panny Marie Matky Církve; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Čtvrtek 13.6. - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 16.6. - Slavnost Nejsvětější Trojice; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Čtvrtek 20.6. - Slavnost Těla a krve Páně; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky. Průvod Božího Těla kolem kostela začne v 16:20.
Neděle 23.6. - 12. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Pondělí 24.6. - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Pátek 28.6. - Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 29.6. - Slavnost sv. Petra a Pavla; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 30.6. - 13. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

28.5.2019

Pořad bohoslužeb v květnu 2019


Středa 1.5. - Sv. Josefa dělníka; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Pátek 3.5. - Svátek sv. Filipa a Jakuba apoštolů; první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 6.4. - první sobota v měsíci (fatimská sobota). Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 5.5. - 3. neděle velikonoční; Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Středa 8.5. - Panna Maria, Prostřednice všech milostí; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 12.5. - 4. neděle velikonoční; Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Úterý 14.5. - Svátek sv. Matěje, apoštola; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Čtvrtek 16.5. - Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 19.5. - 5. neděle velikonoční; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Neděle 26.5. - 6. neděle velikonoční; Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Pátek 31.5. - Svátek Navštívení Panny Marie; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

1.5.2019

Pořad bohoslužeb v dubnu 2019


Pátek 5.4. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 6.4. - první sobota v měsíci (fatimská sobota). Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 7.4. - 5. neděle postní, Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Neděle 14.4. - Květná neděle - Niedziela palmowa (začíná svatý týden); Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Čtvrtek 18.4. - Zelený čtvrtek; Ráno mše svatá nebude! Večer v 17:00 polsky.
Pátek 19.4. - Velký pátek, státní svátek, Kostel bude otevřen od 14 hodin. V 16:00 pobožnost Křížové cesty a bezprostředně po ní začne Velkopáteční bohoslužba (česky) a Novéna k Božímu Milosrdenství, celonoční adorace u Božího hrobu.
Vchod do kostela během noci bude bočním vchodem. Den přísného postu (půst od masa po celý den; lidé ve věku 18-60 let se mohou jednou denně dosyta najíst).
Sobota 20.4.- Bílá sobota; aliturgický den; V 10 a 14 hodin žehnání velikonočních pokrmů; V 17:30 modlitba Novény k Božímu Milosrdenství a ukončení adorace v Božím hrobě.
Neděle 21.4. - Slavnost zmrtvýchvstání Páně - Hod Boží velikonoční; Slavnost VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ začíná ve 4.30 českopolsky; mše svatá v 6.30 není, v 8:00 polsky, v 10:00 časky v 16:30 Novéna k Božímu Milosrdenství a v 17:00 mše svatá polsky.
Pondělí 22.4. - Pondělí v Oktávu Velikonočním, státní svátek; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Neděle 28.4. - 2. neděle velikonoční; Mše svaté v 6.30 a 10.00 (jazyk bude upřesněn), v 8:00 a 17.00 (jazyk bude upřesněn).
Pondělí 29.4. - Svátek sv. Kateřiny Sienské; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

29.3.2019

Pořad bohoslužeb v březnu 2019


Pátek 1.3. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Sobota 2.3. - první sobota v měsíci (fatimská sobota). Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 3.3. - 8. neděle v mezidobí; Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Středa 6.3. - popeleční středa, Den přísného postu (půst od masa po celý den; lidé ve věku 18-60 let se mohou jednou denně dosyta najíst). Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 10.3. - 1. neděle postní; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Neděle 17.3. - 2. neděle postní; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Úterý 19.3. - Slavnost sv. Josefa snoubence Panny Marie, Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 24.3. - 3. neděle postní; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Pondělí 25.3. - Slavnost Zvěstování Páně; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 31.3. - 4. neděle postní; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

25.2.2019

Pořad bohoslužeb v únoru 2019


pátek 1.2. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
sobota 2.2. - Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice); Svěcení hromničních svící při ranní i večerní mši svaté; první sobota v měsíci (fatimská sobota); Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
neděle 3.2. - 4. neděle v mezidobí; Adorační den; Sv. Blažej (po mši svaté udělování svatoblažejského požehnání); Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
neděle 10.2. - 5. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
pondělí 11.2. - Panna Maria Lourdská; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
neděle 17.2. - 6. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
pátek 22.2. - Svátek stolce sv. Petra; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
neděle 24.2. - 7. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

29.1.2019

Pořad bohoslužeb v lednu 2019


úterý 1.1. - Slavnost Panny Marie Matky Boží; První den nového roku 2019. Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
čtvrtek 3.1. - Nejsvětější jméno Ježíš; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
pátek 4.1. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
sobota 5.1. - první sobota v měsíci (fatimská sobota); Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
neděle 6.1. - Slavnost zjevení Páně; Tři králové; Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
neděle 13.1. - Svátek Křtu Páně; Končí doba vánoční; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
pátek 18.1. - Panna Maria, Matka jednoty křesťanů; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
neděle 20.1. - 2. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
pátek 25.1. - Svátek Obrácení svatého Pavla; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
neděle 27.1. - 3. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

2.1.2019

Pořad bohoslužeb v prosinci 2018


sobota 1.12. - první sobota v měsíci (fatimská sobota); Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
neděle 2.12. - 1. neděle adventní; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Svěcení adventních věnců při každé mši svaté.
pátek 7.12. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
sobota 8.12. - Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
neděle 9.12. - 2. neděle adventní; Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
středa 12.12. - Panna Maria Guadalupská; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
neděle 16.12. - 3. neděle adventní; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
neděle 23.12. - 4. neděle adventní; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
pondělí 24.12. - Štědrý den; Mše svaté: 6:35 česky, v 15:30 Vánoční mše svatá z vigilie Slavnosti Narození Páně - česky / polsky
úterý 25.12. - Slavnost Narození Páně - Hod Boží vánoční; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
středa 26.12. - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
čtvrtek 27.12. - Svátek sv. Jana apoštola, evangelisty; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
pátek 28.12. - Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
neděle 30.12. - Svátek svaté rodiny; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
pondělí 31.12. - Poslední den občanského roku 2018; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
úterý 1.1.2019 - Slavnost Matky Boží Panny Marie; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

28.11.2018

Pořad bohoslužeb v listopadu 2018


čtvrtek 1.11. - Slavnost Všech svatých; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
pátek 2.11. - Památka všech věrných zemřelých, první pátek v měsíci. Mše svaté: 6:35 česky, v 15:30 na starém hřbitově česky / polsky.
sobota 3.11. - první sobota v měsíci (fatimská sobota); Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
neděle 4.11. - 31. neděle v mezidobí; Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
pátek 9.11. - Svátek Posvěcení lateránské baziliky; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
neděle 11.11. - 32. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
úterý 13.11. - Svátek sv. Anežky České; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
neděle 18.11. - 33. neděle v mezidobí; Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
středa 21.11. - Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
neděle 25.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
pátek 30.11. - Svátek sv. Ondřeje; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

29.10.2018

Pořad bohoslužeb v říjnu 2018


pátek 5.10. - první pátek v měsíci. Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
sobota 6.10. - Sobotní památka Panny Marie; první sobota v měsíci (fatimská sobota); Mše svaté: 6:35 polsky, v 10 hodin s udělováním svátosti pomazání nemocných, v 17:00 česky.
neděle 7.10. - 27. neděle v mezidobí, Panna Maria růžencová; Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky. 16:30 Společná adorace a svátostné požehnání.
neděle 14.10. - 28. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky. 16:30 Wspólna adoracja i błogosławieństwo.
úterý 16.10. - Slavnost sv. Hedviky - hlavní patronky diecéze, hlavní patronky Slezska, sv. Markéta Maria Alacoque; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
čtvrtek 18.10. - Svátek sv. Lukáše evangelisty; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
neděle 21.10. - 29. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky. 16:30 Společná adorace a svátostné požehnání.
neděle 28.10. - 30. neděle v mezidobí; Svátek sv. Šimona a Judy; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky. 16:30 Wspólna adoracja i błogosławieństwo.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

27.9.2018

Pořad bohoslužeb v září 2018


Sobota 1.9. - Sobotní památka Panny Marie, první sobota v měsíci (fatimská sobota). Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 2.9. - 22. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky. 16:30 Wspólna adoracja i błogosławieństwo.
Pátek 7.9. - sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka; první pátek měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 8.9. - Svátek Narození Panny Marie; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 9.9. - 23. neděle v mezidobí, Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky. 16:30 Adorace a svátostné požehnání.
Středa 12.9. - Jména Panny Marie; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Pátek 14.9. - Svátek Povýšení sv. kříže; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky. V 15 HODIN MŠE SVATÁ U KŘÍŽE NA JAVOROVÉM
Sobota 15.9. - Slavnost Panny Marie Bolestné - spolupatronky kostela; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 16.9. - POUTNÍ SLAVNOST SV. ALBERTA (patriarchy Jeruzalémského, hlavního patrona našeho kostela); Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky. 16:30 Wspólna adoracja i błogosławieństwo.
Pátek 21.9. - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 23.9. - 25. neděle v mezidobí, Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ NAŠEHO FARNÍHO KOSTELA (27.9.1885 => 133 let). Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky. 16:30 Adorace a svátostné požehnání.
Pátek 28.9. - Slavnost sv. Václava - mučedníka, hlavního patrona našeho národa; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 29.9. - Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 30.9. - 26. neděle v mezidobí, Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky. 16:30 Wspólna adoracja i błogosławieństwo.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

30.8.2018

Pořad bohoslužeb v srpnu 2018


Pátek 3.8. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 4.8. - sv. Jana Marie Vianneye, první sobota v měsíci (fatimská sobota). Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 5.8. - 18. neděle v mezidobí, Adorační den, Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Pondělí 6.8. - Svátek Proměnění Páně; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Čtvrtek 9.8. - Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny, mučednice, patronky Evropy; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Pátek 10.8. - Svátek sv. Vavřince; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 12.8. - 19. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Středa 15.8. - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 19.8. - 20. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Středa 22.8. - Panna Maria Královna; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Pátek 24.8. - Svátek sv. Bartoloměje apoštola; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 26.8. - 21. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Středa 29.8. - Památka Umučení sv. Jana Křtitele; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

29.7.2018

Pořad bohoslužeb v červenci 2018


Neděle 1.7. - 13. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Úterý 3.7. - Svátek sv. Tomáše; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Čtvrtek 5.7. - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - Den slovanských věrozvěstů, Státní svátek; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Pátek 6.7. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 7.7. - první sobota v měsíci (fatimská sobota). Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 8.7. - 14. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Středa 11.7. - Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 15.7. - 15. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Pondělí 16.7. - Panna Maria Karmelská, Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 22.7. - 16. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Pondělí 23.7. - Svátek sv. Brigity; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Středa 25.7. - Svátek sv. Jakuba apoštola; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 29.7. - 17. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

28.6.2018

Pořad bohoslužeb v červnu 2018


Pátek 1.6. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 2.6. - první sobota v měsíci (fatimská sobota). Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 3.6. - 9. neděle v mezidobí, Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Pátek 8.6. - Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 9.6. - Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 10.6. - 10. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Neděle 17.6. - 11. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Neděle 24.6. - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Pátek 29.6. - Slavnost sv. Petra a Pavla; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.

V měsíci červnu denně pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání. Ve všední dny po večerní a v neděli před (v 16:30) večerní mši svatou.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

4.6.2018

Pořad bohoslužeb v květnu 2018


Čtvrtek 3.5. - Svátek sv. Filipa a Jakuba apoštolů; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Pátek 4.5. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 5.5. - první sobota v měsíci (fatimská sobota). Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 6.5. - 6. neděle velikonoční; Adorační den; ; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Úterý 8.5. - Panna Maria, Prostřednice všech milostí; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Čtvrtek 10.5. - Slavnost Nanebevstoupení Páně; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 13.5. - 7. neděle velikonoční; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Pondělí 14.5. - Svátek sv. Matěje, apoštola; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Středa 16.5. - Svátek sv. Jana Nepomuckého kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 20.5. - Slavnost Seslání Ducha Svatého; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Čtvrtek 24.5. - Svátek Ježíše Krista - Nejvyššího a věčného kněze; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 27.5. - Slavnost Nejsvětější Trojice; První svaté přijímání (v 8 PL, v 10 CZ); Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Čtvrtek 31.5. - Slavnost Těla a krve Páně; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky. Průvod Božího Těla kolem kostela začne v 16:20.

V měsíci květnu se po večerní mši svaté modlíme Litanii k Panně Marii (Loretanskou), v neděli před večerní mši.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

30.4.2018

Pořad bohoslužeb v dubnu 2018


Neděle 1.4. - Slavnost zmrtvýchvstání Páně; Boží hod velikonoční; Velikonoční vigilie začíná v 4.30 českopolsky; mše svatá v 6.30 není, v 8:00 česky, v 10:00 polsky v 16:30 Novéna k Božímu Milosrdenství a v 17:00 mše svatá česky.
Pondělí 2.4. - Pondělí v Oktávu Velikonočním; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Pátek 6.4. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 7.4. - první sobota v měsíci (fatimská sobota). Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 8.4. - 2. neděle velikonoční; Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Pondělí 9.4. - Slavnost Zvěstování Páně; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 15.4. - 3. neděle velikonoční; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Neděle 22.4. - 4. neděle velikonoční; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Pondělí 23.4. - Svátek sv. Vojtěcha; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Středa 25.4. - Svátek svatého Marka evangelisty; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 29.4. - 5. neděle velikonoční; Svátek sv. Kateřiny Sienské; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.

Od Velkého Pátku do 2. neděle velikonoční Novéna k Božímu Milosrdenství vždy před večerní mší svatou v 16:45 hodin.

Více na stránce Ohlášky a ve farním časopise Most ...

3.4.2018

Pořad bohoslužeb v březnu 2018


Pátek 2.3. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Sobota 3.3. - první sobota v měsíci (fatimská sobota). Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 4.3. - 3. neděle postní; Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Neděle 11.3. - 4. neděle postní; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Neděle 18.3. - 5. neděle postní; Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Pondělí 19.3. - Slavnost sv. Josefa snoubence Panny Marie, Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 25.3. - Květná neděle - Niedziela palmova (začíná svatý týden); Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Čtvrtek 29.3. - Zelený čtvrtek; Ráno mše svatá nebude! Večer v 17:00 polsky.
Pátek 30.3. - Velký pátek, státní svátek, Kostel bude otevřen od 14 hodin. V 16:00 pobožnost Křížové cesty a bezprostředně po ní začne Velkopáteční bohoslužba (česky) a Novéna k Božímu Milosrdenství, celonoční adorace u Božího hrobu.
Vchod do kostela během noci bude bočním vchodem. Den přísného postu (půst od masa po celý den; lidé ve věku 18-60 let se mohou jednou denně dosyta najíst).
Sobota 31.3. - Bílá sobota; aliturgický den; V 10 a 14 hodin žehnání velikonočních pokrmů; V 17:30 modlitba Novény k Božímu Milosrdenství a ukončení adorace v Božím hrobě.
Neděle 1.4. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně; Boží hod velikonoční; Velikonoční vigilie začíná v 4.30 českopolsky; mše svatá v 6.30 není, v 8:00 česky, v 10:00 polsky v 16:30 Novéna k Božímu Milosrdenství a v 17:00 mše svatá česky.

Od Velkého pátku do 2. neděle velikonoční Novéna k Božímu Milosrdenství před večerní mší svatou v 16:45 hodin.

Více na stránce Ohlášky, ve farním časopisu Most. a v aktualitě Postní doba 2018 ...

1.3.2018

Nalezeno: 607 záznamů. Zobrazeno: 1 - 20    Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...
Charita Třinec