Aktuality


Vyhledávání:   Kategorie: včetně archivu

Nalezeno: 759 záznamů. Zobrazeno: 1 - 20    Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...

Vyhlášení karantény na území ČR - Úplné uzavření kostela


Během vyhlášeného stavu karantény, tedy do 11. dubna 2020, je kostel úplně uzavřen i pro soukromé návštěvy. Nebude-li karanténa prodloužena, pak bude otevřen opět od 12. dubna (8-10 a 17-18 hodin.)

O. František

16.3.2020

"Dušičkový týden" v našem kostele


Vzhledem k přetrvávajícím omezením díky koronaviru, můžeme dušičkový týden prožít podle možností i v našem kostele. Mše svaté se nadále slouží a nadále jsou přenášeny online ráno v 6.35 a v neděli v 8.00 hodin. Od pondělka do soboty je večer v 18.00 přenášena modlitba sv. růžence za ustání pandemie a uzdravení našeho národa, Evropy a světa. Tento růženec bude i v měsíci listopadu. Z důvodu Slavnosti Všech svatých (neděle 1.11.) a Dne památky všech zesnulých (pondělí 2.11.) bude oba dva dny od 14.00 do 16.00 možnost soukromé modlitby před Nejsvětější Svátostí v kostele. Během této doby bude možnost přistoupit ke sv. zpovědi.

V 16.00 hodin bude sv. požehnání a po něm mohou přítomní přistoupit ke sv. přijímání. Od úterka 3.11. do soboty 7.11. bude možnost soukromé modlitby před Nejsvětější Svátostí Oltářní od 18.00 do 19.00. Během této doby bude možnost přistoupit ke sv. zpovědi. V 19.00 bude sv. požehnání a po něm bude možnost přistoupit k sv. přijímání. Od 18.00 bude modlitba sv. růžence.

V neděli 8.11. bude možnost soukromé modlitby před Nejsv. Svátostí od 14.00 do 16.00 opět s možností přistoupit ke sv. zpovědi a v 16.00 sv. požehnání a po něm možnost přistoupit k sv. přijímání.

Možnost získat plnomocné odpustky duším v očistci je za obvyklých podmínek,- v tomto roce prodloužena do konce listopadu.

Vstup do kostela bude bočním vchodem. Prosíme o zachování nutných zdravotních opatření: dezinfekce rukou, rouška na nose a ústech a patřičné rozestupy. I v prostoru kostela platí všechny přírodní zákony stejně jako mimo něj a ohleduplnost ke druhým je taky znamením naší víry.

Zápis mší svatých na první pololetí roku 2021 se bude provádět od 3. listopadu ve farní kanceláři dopoledne od 8.00 do 10.00.

Není možné tuto záležitost vyřídit SMS zprávou nebo e-mailem, protože jde o domluvu data a hodiny. Zapisovat se nebude na 1. pátek- 6.11., protože dopoledne jsou kněží u nemocných.

P. František

31.10.2020

Zrušení bohoslužeb – nouzový stav!!!


Rozhodnutím České biskupské konference v návaznosti na vyhlášený stav nouze vládou ČR v důsledku epidemie korona viru JSOU AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY VŠECHNY BOHOSLUŽBY JAK V NEDĚLE, TAK I VE VŠEDNÍ DNY, Věřící mohou sledovat mše svaté v televizi či na internetu. Kněží budou soukromě slavit mši svatou na vaše úmysly, o které jste požádali v ty dny, kdy byly stanoveny.
Kostel bude otevřen k soukromé modlitbě denně 9.00 - 10-00 hod. a 17.00 - 18.00 hod.. Na pohřby se žádné omezení nevztahuje. Během doby otevřeného kostela mohou věřící přistoupit ke svátosti smíření, před uzavřením kostela taky ke svatému přijímání. Prosíme o dodržování všech pokynů, což je nejen ochranou zdraví, ale i projevem ohleduplnosti k bližním. Biskupové taky vyzývají ke slavení svátečního dne v rodině, nejen sledováním mše svaté, ale i např. společnou četbou Písma svatého, modlitbou sv. růžence či pobožností Křížové cesty.

O. František

13.3.2020

Aktuální opatření

Ikona lupy
rozbalit / skrýt zbytek zprávy

Vzhledem k tomu, že situace spojena s omezeními díky pandemii koronaviru zůstává nejméně do velikonočních svátků v podstatě beze změny, budou bohoslužby přizpůsobeny této skutečnosti. Nadále platí, že bohoslužeb se může účastnit 10% lidí podle počtu míst k sezení. V našem kostele je to 40 osob. Tento počet platí i pro pohřby. Stále platí rouška, desinfekce rukou a rozestupy.

. . . . (zobrazit zbytek zprávy)
6.4.2021

Velikonoce u nás


Vzhledem k tomu, že situace spojena s omezeními díky pandemii koronaviru zůstává nejméně do velikonočních svátků v podstatě beze změny, budou bohoslužby přizpůsobeny této skutečnosti. Nadále platí, že bohoslužeb se může účastnit 10% lidí podle počtu míst k sezení. V našem kostele je to 40 osob. Tento počet platí i pro pohřby. Stále platí rouška, desinfekce rukou a rozestupy.Ve Svatém týdnu proběhnou bohoslužby v oznámených časových dobách.

Adorace ve Svatém Třídení:

Vzhledem k poslední úpravě vládního nařízení o zákazu nočního vycházení v době velikonočních svátků, můžeme upravit čas večerní adorace v kostele takto:
Zelený čtvrtek - po večerních bohoslužbách do 21.00 hodin,
Velký Pátek - po večerních bohoslužbách do 23.00 hodin.

Na Bílou sobotu se kostel otevře ve 12.00 hodin k adoraci v boční kapli Božího hrobu a bude trvat do 16.30 hodin. Ve 14.00 a v 16.00 budou posvěceny vaše velikonoční pokrmy. V 16.30 hodin se pomodlíme část novény k Božímu Milosrdenství a v 17.00 hodin začne bohoslužba Vigilie Zmrtvýchvstání Páně.

V neděli na Boží Hod velikonoční bude normálně ranní mše sv. v 6.30 ČS, v 8.00 PL, v 10.00 ČS a v 17.00 PL.

V pondělí velikonoční budou mše svaté v 6.30 ČS, v 9.00 PL a v 17.00 ČS. Další bohoslužby už podle běžného programu.

Od neděle 21.3. do neděle 28.3. denně od 15.00 do 16.00 výstav Nejsv. Svátosti k adoraci, během které bude příležitost ke sv. zpovědi a v 16.00 se bude podávat sv. přijímání. Jinak i během ranní a večerní mše sv. je příležitost ke sv. zpovědi.

Prosíme naléhavě o ohleduplnost a ukázněnost. Jsou-li vchody do kostela uzavřeny, pak to znamená, že počet účastníků je již naplněn a není možné hledat nějaké škvíry k proniknutí a kouty k ukrytí se. Jsme křesťané a měli bychom být vzorem v ukázněnosti. Do kostela se taky nevchází zakristií, je zbytečné bouchat a rušit ty, kteří jsou uvnitř. Využijme k účasti na bohoslužbách i všední dny, kdy ráno a večer není v kostele 40 účastníků. Využívejme kostelů v místě bydliště, protože vydáme-li se do kostela jiného, pak i tam je určen počet účastníků a my svou přítomností zabereme místo místním, kteří mají právo se ve svém kostele účastnit bohoslužby. Z našeho kostela jsou přenášeny bohoslužby on-line ve všední dny ráno v 6.35., v neděle v 8.00. Večer kromě neděle je přenášena v 18.00 modlitba sv. růžence za ukončení pandemie a uzdravení společnosti. Večerní růženec nebude taky na Zelený čtvrtek, Velký Pátek a Bílou sobotu.

Dále bude přenášena bohoslužba na Zelený čtvrtek v 17.00, na Velký Pátek v 16.00 a na Bílou sobotu v 17.00. Na Hod Boží v 8.00 a v pondělí velikonoční v 9.00. Nezapomeňme, že Bůh je živý a přítomný a jdeme-li jej chválit, pak ne s bojovou náladou.

Koronavirus, nařízení a omezení s ním spojena nejsou vynálezem Církve, ani papeže, biskupů či kněží.

Na ukázněnosti nás všech bude záležet, jak dlouho nás bude tato situace ještě trápit.

Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.

19.3.2021

Aktuální situace kolem opatření k pandemii dle platné legislativy


I dle nového Usnesení vlády ČR číslo 216 o přijetí krizového opatření ze dne 26.02.2021 pro období od 01.03.2021 do 21.03.2021 včetně, platí stávající pravidla účasti na bohoslužbách v našem kostele. Najednou může být v kostele přítomno maximálně 40 osob (10 % obsazenosti míst k sezení), minimální rozestupy 2 metry (neplatí pro členy jedné domácnosti), povinnost každé osoby dezinfekce rukou při vstupu, bez hromadného zpěvu a bez podávání rukou. Samozřejmě i nadále platí povinnost nošení roušek, od 01.03.2021 se již nesmí používat jiné roušky než chirurgické roušky! Respirátor řady FFP2 není v kostele povinný, ale je doporučen. Na pohřbu může být účastno maximálně 40 osob.

Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.

27.2.2021

Aktuální situace kolem opatření k pandemii dle platné legislativy


Od neděle 27.12.2020 do současnosti platí, že shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, což v našem kostele představuje 40 osob. Účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének; po celou dobu pochopitelně se zakrytými ústy a nosem.

Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.

5.2.2021

Aktuální situace kolem opatření k pandemii dle nové legislativy ze dne 23.12.2020


 • Od neděle 27.12.2020 do 10.1.2021 (prodlouženo do 14.2.) platí, že shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, což v našem kostele představuje 40 osob. Účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének; po celou dobu pochopitelně se zakrytými ústy a nosem.
26.12.2020

Aktuální situace kolem opatření k pandemii dle nové legislativy ze dne 23.12.2020


 • Pro dny 24.12.2020 až 26.12.2020 platí, že shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, což v našem kostele představuje 80 osob. Účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének; po celou dobu pochopitelně se zakrytými ústy a nosem.
 • Od neděle 27.12.2020 do nejméně neděle 10.01.2021 se dále snižuje povolený počet účastníků bohoslužby na 40 osob (10% míst k sezení).
 • V neděle do odvolání je od 14.00 do 16.00 možnost soukromé modlitby při adoraci Nejsv. Svátosti.
 • Příležitost ke svaté zpovědi bude po novém roce
 • Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.
24.12.2020

Aktuální situace kolem opatření k pandemii


 • Platnost od pátku 18.12.2020 (80 osob)

  Podle usnesení Vlády ČR ze 14. 12. 2020 se s přechodem na čtvrtý stupeň systému PES sníží s účinností od pátku 18. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách z 30 na 20 procent kapacity kostela.
  Toto krizové opatření vlády (ze dne 14. 12. 2020) začne platit 18. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 23. prosince 2020 do 23:59.
  Toto krizové opatření vlády omezuje právo pokojně se shromažďovat tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. Shromáždění pořádaná církví jsou povolená v době od 05:00 hod. do 22:59 hod.
  V našem farním kostele tudíž se snižuje maximální počet účastníků ze 120 osob na 80 osob.

 • Zůstává nadále v platnosti online přenos ranní mše svaté v 6.35 a v neděli v 8.00 stejně jako přenos večerní modlitby sv. růžence za ustání pandemie a uzdravení národa, Evropy a celého světa od pondělka do soboty v 18.00 hodin.

 • V neděle do odvolání je od 14.00 do 16.00 možnost soukromé modlitby při adoraci Nejsv. Svátosti.
 • Možnost svaté zpovědi bude ještě
  • v sobotu 19.12. od 16 do 16:45.
  • v neděli 20.12. od 14 do 15:45.
  • v pondělí 21. a úterý 22.12. po ranní mši svaté a odpoledne od 16 do 16:45.
  • další příležitost ke svaté zpovědi bude po novém roce
 • Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.
19.12.2020

Aktuální situace kolem opatření k pandemii


 • Platnost od pátku 18.12.2020 (80 osob)

  Podle usnesení Vlády ČR ze 14. 12. 2020 se s přechodem na čtvrtý stupeň systému PES sníží s účinností od pátku 18. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách z 30 na 20 procent kapacity kostela.
  Toto krizové opatření vlády (ze dne 14. 12. 2020) začne platit 18. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 23. prosince 2020 do 23:59.
  Toto krizové opatření vlády omezuje právo pokojně se shromažďovat tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. Shromáždění pořádaná církví jsou povolená v době od 05:00 hod. do 22:59 hod.
  V našem farním kostele tudíž se snižuje maximální počet účastníků ze 120 osob na 80 osob.

 • Zůstává nadále v platnosti online přenos ranní mše svaté v 6.35 a v neděli v 8.00 stejně jako přenos večerní modlitby sv. růžence za ustání pandemie a uzdravení národa, Evropy a celého světa od pondělka do soboty v 18.00 hodin.

 • V neděle do odvolání je od 14.00 do 16.00 možnost soukromé modlitby při adoraci Nejsv. Svátosti. V té době je možnost přistoupit ke sv. zpovědi (14-15:45) a na konci adorace ke sv. přijímání.
 • Přes týden je možnost svaté zpovědi od 16 do 16:45. Během mše svaté se nezpovídá.
 • Ve čtvrtek od 18. do 19 hodin adorace s modlitbou sv. růžence a příležitost ke sv. zpovědi a na konci sv. přijímání.
 • Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.
17.12.2020

Aktuální situace kolem opatření k pandemii


 • Platnost od pátku 18.12.2020
 • Platnost do čtvrtka 17.12.2020
  Usnesení vlády 1290, jehož platnost byla Usnesením vlády 1295 prodloužena z 12.12.2020 až do 23.12.2020, část II, bod 10: omezuje se právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, …… že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a
  b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu,
 • V našem kostele je cca 400 míst k sezení, čemuž 30% odpovídá 120 osobám.
 • Podmínkou je rouška, kryjící nos a ústa a při vstupu dezinfekce rukou a rozestupy.
 • Zůstává nadále v platnosti online přenos ranní mše svaté v 6.35 a v neděli v 8.00 stejně jako přenos večerní modlitby sv. růžence za ustání pandemie a uzdravení národa, Evropy a celého světa od pondělka do soboty v 18.00 hodin.
 • V neděle do odvolání je od 14.00 do 16.00 možnost soukromé modlitby při adoraci Nejsv. Svátosti. V té době je možnost přistoupit ke sv. zpovědi (14-15:45) a na konci adorace ke sv. přijímání.
 • Přes týden je možnost svaté zpovědi od 16 do 16:45. Během mše svaté se nezpovídá.
 • Ve čtvrtek od 18. do 19 hodin adorace s modlitbou sv. růžence a příležitost ke sv. zpovědi a na konci sv. přijímání.
 • Na faře jsou k dostání vánoční oplatky: od pondělka do pátku od 8.00 do 10.00, jinak vždy po mši svaté.
 • Jsou ještě volná místa na mše svaté na 1. pololetí příštího roku.
 • Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.
 • Věnujte pozornost Výzvě našich biskupů ze dne 20.11.2020, jak ji na našich stránkách rovněž zveřejňujeme.
10.12.2020

Aktuální situace kolem opatření k pandemii


 • Od čtvrtka 3.12. platí 3. stupeň PES (protiepidemický systém ČR). Pro bohoslužby je uvedeno omezení: 30 % kapacity míst k sezení, pouze sedící účastníci, minimální odstup 2m mezi sedícími, účastníky v jedné řadě. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor. Bez hromadného zpěvu.
  V našem kostele je cca 400 míst k sezení, čemuž 30% odpovídá 120 osobám.
 • Podmínkou je rouška, kryjící nos a ústa a při vstupu dezinfekce rukou a rozestupy.
 • Zůstává nadále v platnosti online přenos ranní mše svaté v 6.35 a v neděli v 8.00 stejně jako přenos večerní modlitby sv. růžence za ustání pandemie a uzdravení národa, Evropy a celého světa od pondělka do soboty v 18.00 hodin.
 • Ve čtvrtek od 18. do 19 hodin adorace s modlitbou sv. růžence a příležitost ke sv. zpovědi a na konci sv. přijímání.
 • V neděle do odvolání je od 14.00 do 16.00 možnost soukromé modlitby při adoraci Nejsv. Svátosti. V té době je možnost přistoupit ke sv. zpovědi a na konci adorace ke sv. přijímání.
 • Na faře jsou k dostání vánoční oplatky: od pondělka do pátku od 8.00 do 10.00, jinak vždy po mši svaté.
 • Jsou ještě volná místa na mše svaté na 1. pololetí příštího roku.
 • Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.
 • Věnujte pozornost Výzvě našich biskupů ze dne 20.11.2020, jak ji na našich stránkách rovněž zveřejňujeme.
4.12.2020

Co je nového ?


 • Nařízením Vlády ČR od pondělí 23. 11. se může na bohoslužbách v uzavřeném prostoru účastnit dvacet osob.
 • Podmínkou je rouška, kryjící nos a ústa a při vstupu dezinfekce rukou a rozestupy.
 • Do počtu dvaceti se nepočítá kněz, kostelník, ministrant, varhaník.
 • Zůstává nadále v platnosti online přenos ranní mše svaté v 6.35 a v neděli v 8.00 stejně jako přenos večerní modlitby sv. růžence za ustání pandemie a uzdravení národa, Evropy a celého světa od pondělka do soboty v 18.00 hodin.
 • Ve čtvrtek od 18. do 19 hodin adorace s modlitbou sv. růžence a příležitost ke sv. zpovědi a na konci sv. přijímání.
 • V neděle do odvolání je od 14.00 do 16.00 možnost soukromé modlitby při adoraci Nejsv. Svátosti. V té době je možnost přistoupit ke sv. zpovědi a na konci adorace ke sv. přijímání.
 • Na faře jsou k dostání vánoční oplatky: od pondělka do pátku od 8.00 do 10.00, jinak vždy po mši svaté.
 • Jsou ještě volná místa na mše svaté na 1. pololetí příštího roku.
 • V neděli 29.11.- 1. adventní budou při každé mši svaté posvěceny adventní věnce.
 • Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.
 • Věnujte pozornost Výzvě našich biskupů ze dne 20.11.2020, jak ji na našich stránkách rovněž zveřejňujeme.

P. František

22.11.2020

Po "Dušičkovém týdnu"


Je za námi tzv. "Dušičkový týden, ve kterém jsme více vzpomínali na naše zesnulé. V tomto roce díky opatřením ohraničujícím i počet účastníků bohoslužeb pokračuje obvyklý program. Od pondělka do soboty se přenáší mše svatá v 6.35 hodin. Večer v 18.00 hodin se přenáší společná modlitba sv. růžence za ukončení pandemie a uzdravení našeho národa, Evropy i světa. Ve čtvrtek je kostel otevřen k soukromé modlitbě od 18.00 do 19.00 hodin. Taktéž v neděli je kostel otevřen od 14.00 do 16.00 k soukromé modlitbě. Před uzavřením kostela je možné přistoupit ke sv. přijímání. V neděli se přenáší mše svatá v 8.00 hodin.

Odpustky duším v očistci je letos rozhodnutím Apoštolského Stolce za obvyklých podmínek možno získávat denně do konce měsíce listopadu.

Vícekrát jsem se v tomto týdnu setkal s otázkou, jak podpořit kostel v době, kdy nejsou bohoslužby pro více lidí a tím pádem ani sbírky. Otázky padly většinou i s otázkou, jak podpořit plánovanou novou krytinu velké věže. Kdo tedy chce podpořit normální chod kostela, může svůj dárek či dar dát do obálky, zalepit, napsat "sbírka" nebo "dar" a při cestě třeba na hřbitov vložit do poštovní schránky u dveří fary. Využije-li ve čtvrtek či neděli možnosti osobní modlitby v kostele, může tuto obálku vložit do košíku na bočním oltáři, jak bývají různé tiskoviny. Je možné svůj dar poukázat na běžný účet naší farnosti u Čs. spořitelny, pobočka Třinec. Číslo účtu : 5076173349 / 0800. Tento účet je standartním účtem naší farnosti a jsou na něj ukládány všechny finanční prostředky farnosti. Zaměstnanci u přepážky jistě rádi poradí jak finanční částku dostat na účet.

Všem, kdo se zajímají i o materiální dobro kostela za každou pomoc a pozornost upřímné Pán Bůh zaplať.

P. František

9.11.2020

Upozornění k současné situaci kolem koronaviru


Vzhledem k prudkému nárustu počtu infikovaných virem Covid 19 v ČR vydala vláda ČR přísná omezení, která se týkají i kostelů.

Od středy 14.10. do odvolání platí:

 • bohoslužby se může účastnit pouze 6 účastníků
 • rouška zakrývající nos a ústa je v prostoru kostela povinná stejně jako dezinfekce rukou při vstupu do kostela

V našem kostele od 14.10. do odvolání bude platit následující řád:

 • Mše sv. v pondělí až sobotu v 6:35 a 17:00 se účastní pouze rodina, která má úmysl mše svaté
 • Účastníci jsou povinni přijít včas, po začátku bohoslužby už nebude nikdo vpuštěn do kostela.
 • Toto vše platí i o nedělních bohoslužbách.

Informace na stránkách biskupství: https://doo.cz/posledni-zpravy/4839-nova-omezeni-od-14-rijna-ohledne-bohosluzeb-a-nabozenskych-akci.html

16.10.2020

Upozornění k současné situaci kolem koronaviru


Vzhledem k prudkému nárustu počtu infikovaných virem Covid 19 v ČR vydala vláda ČR přísná omezení, která se týkají i kostelů.

Od pondělka 12.10. do odvolání platí:

 • bohoslužby se může účastnit pouze 10 účastníků
 • rouška zakrývající nos a ústa je v prostoru kostela povinná stejně jako dezinfekce rukou při vstupu do kostela

V našem kostele od 12.10. do odvolání bude platit následující řád:

 • Mše sv. v pondělí až sobotu v 6:35 a 17:00 se účastní pouze rodina, která má úmysl mše svaté v počtu deseti osob.
 • Účastníci jsou povinni přijít včas, po začátku bohoslužby už nebude nikdo vpuštěn do kostela.
 • Toto vše platí i o nedělních bohoslužbách.

10.10.2020

Obnovení bohoslužeb


Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 30. 4. je od pondělí 11. 5. povolena účast na společenských akcích včetně bohoslužeb pro 100 účastníků. Znamená to tedy, že každé mše svaté se může zúčastnit 100 lidí. Vstup do kostela bude tedy od pondělí 11. 5. již hlavním vchodem. Hygienické předpisy (rouška a dezinfekce rukou u vchodu) platí stále. Od pondělí 25.5. je již povolena účast 300 účastníků.

Příležitost ke sv. zpovědi bude již v kostele od pondělí do soboty během ranní mše svaté a odpoledne od 16.15 hodin do konce večerní mše svaté. Protože není ještě možné tuto svátost udělovat v uzavřeném prostoru zpovědnice, bude udělována v boční kapli u sv. kříže. Budeme-li klidně procházet boční lodí, nebudeme nikoho rušit.

Slavnost 1. sv. přijímání našich dětí bude v neděli o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 5.7.2020: v 8.00 PL a v 10.00 ČS.

Ode dne 8. 6. končí omezení počtu účastníků bohoslužeb.

P. František

9.5.2020

Znovuobnovení bohoslužeb v našich kostelech


Rozhodnutím vlády ČR ze dne 17. dubna se opět mohou konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady za následujících podmínek:

od 27. dubna se může bohoslužby zúčastnit 15 osob, od 11. května 100 osob, a od 8. června se omezení úplně ruší.

V našem farním kostele se tedy dnem 27. dubna obnovuje pravidelný řád bohoslužeb:

Pondělí - sobota: 6.35 a 17.00 hodin

Neděle: 6.30, 8.00, 10.00 a 17.00 hodin

V době, kdy je počet účastníků ohraničen (27.4. - 8.6.), dejme prosím přednost těm, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena.

Prosíme taky o zachování hygienických předpisů: rouška, odstup 1-2 metry a desinfekce rukou při vstupu do kostela připraveným desinfekčním prostředkem. V době ohraničeného počtu osob bude vstup do kostela pouze bočním vchodem. Od 3. května bude možnost zapsat si na faře mše svaté na druhé pololetí letošního roku. Tuto věc není možné řešit přes internet, či SMS zprávou, protože je třeba domluvit konkrétní datum a hodinu, aby žadatel měl jistou informaci, kdy jeho mše svatá bude. A to je možné pouze osobním setkáním. Mše svaté, které jste měli nahlášeny jsou i v době uzavření kostelů řádně odslouženy.

22.4.2020

Aktuání informace k rezervacím

Ikona lupy
rozbalit / skrýt zbytek zprávy

Od neděle 11.4. se můžete všichni znovu zapsat na nedělní mše svaté. Během velikonočních svátků se vystřídali všichni zájemci, takže jsou znovu k dispozici volné místenky. Místenky si můžete vyzvednout v sakristii vždy po mši svaté (přes týden i o nedělích).

. . . . (zobrazit zbytek zprávy)
7.4.2021

Nalezeno: 759 záznamů. Zobrazeno: 1 - 20    Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...