Aktuality, zajímavosti

Pořad bohoslužeb v březnu 2018


Pátek 2.3. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Sobota 3.3. - první sobota v měsíci (fatimská sobota). Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 4.3. - 3. neděle postní; Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Neděle 11.3. - 4. neděle postní; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Neděle 18.3. - 5. neděle postní; Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Pondělí 19.3. - Slavnost sv. Josefa snoubence Panny Marie, Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 25.3. - Květná neděle - Niedziela palmova (začíná svatý týden); Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Čtvrtek 29.3. - Zelený čtvrtek; Ráno mše svatá nebude! Večer v 17:00 polsky.
Pátek 30.3. - Velký pátek, státní svátek, Kostel bude otevřen od 14 hodin. V 16:00 pobožnost Křížové cesty a bezprostředně po ní začne Velkopáteční bohoslužba (česky) a Novéna k Božímu Milosrdenství, celonoční adorace u Božího hrobu.
Vchod do kostela během noci bude bočním vchodem. Den přísného postu (půst od masa po celý den; lidé ve věku 18-60 let se mohou jednou denně dosyta najíst).
Sobota 31.3. - Bílá sobota; aliturgický den; V 10 a 14 hodin žehnání velikonočních pokrmů; V 17:30 modlitba Novény k Božímu Milosrdenství a ukončení adorace v Božím hrobě.
Neděle 1.4. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně; Boží hod velikonoční; Velikonoční vigilie začíná v 4.30 českopolsky; mše svatá v 6.30 není, v 8:00 česky, v 10:00 polsky v 16:30 Novéna k Božímu Milosrdenství a v 17:00 mše svatá česky.

Od Velkého pátku do 2. neděle velikonoční Novéna k Božímu Milosrdenství před večerní mší svatou v 16:45 hodin.

Více na stránce Ohlášky, ve farním časopisu Most. a v aktualitě Postní doba 2018 ...Vložil:Petr Čala
Vloženo:1.3.2018
Zobrazovat do:  1.4.2018   stop