Aktuality, zajímavosti

Biscup 2018


Obrázek ke zprávě

BISCUP je diecézní setkání mládeže Ostravsko-opavské diecéze s otcem biskupem. Diecézní setkání mládeže se koná každoročně u příležitosti světového dne mládeže, ten se slaví na květnou neděli od roku 1986, kdy byl ustanoven papežem Janem Pavlem II. Motem letošního dne mládeže je verš z Lukášova evangelia "Neboj se Maria, neboť si nalezla milost u Boha."

Základní informace

Diecézní setkání mládeže proběhne ve dnech 16. - 18. 3. 2018 v Hlučíně. Setkání je určeno pro mládež od 14 let.
Registrace na stránkách http://diecezko.doo.cz/2018/ do neděle 11. 3. 2018.
Účastnický poplatek za setkání je 380 Kč, pro členy Animy Iuventutis 350 Kč.

Modlitba za setkání

Dobrý Bože,
děkujeme Ti za dar setkání, ve kterém můžeme objevovat jedinečnost každého člověka a tak poznávat Tebe samého, který jsi Láska.

Prosíme Tě za nadcházející setkání mládeže, které se uskuteční v děkanátu Hlučín.
Žehnej a provázej svým Duchem organizátory, kteří připravují samotné setkání.
Dej, ať je program nastaven tak, aby mladí lidé dokázali zažívat tvou blízkost.

Prosíme Tě také za obyvatele této oblasti.
Žehnej jim a otevři jejích srdce, aby byli vnímaví vůči účastníkům setkání a přijali je.

Rovněž žehnej mladým lidem naši diecéze.
Zapal v nich oheň touhy Tě poznávat, aby také jednou byli Ti, kteří o Tobě vydají svědectví.

Panno Maria prostřednice milosti, oroduj za nás!
Amen.


Přílohy
Vložil:Petr Čala
Vloženo:22.2.2018
Zobrazovat do:  18.3.2018   stop