Aktuality

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:


Obrázek ke zprávě

Drodzy bracia i siostry z #niepełnosprawnością, Papież i Kościół są blisko was w sposób szczególny, z serdecznością i czułością. My, wszyscy razem, jesteśmy Kościołem, ponieważ Jezus postanowił być naszym przyjacielem. vatican.va/content/france...
3.12.

Potrzeba światłych chrześcijan, którzy gestami i słowami pocieszenia zapalą w ciemnościach światła nadziei, którzy zasieją ziarna Ewangelii na jałowych polach codzienności, którzy przyniosą pocieszenie w samotności, cierpieniu i ubóstwie. #PodróżApostolska
3.12.

Podobnie jak niewidomi z dzisiejszej #Ewangelii jesteśmy wędrowcami, często zanurzonymi w ciemnościach życia. Dlatego musimy pójść do Jezusa: tylko On, prawdziwe światło, oświecające każdego, da nam obfitość światła i miłości. Tylko On uwalnia serce od zła. #PodróżApostolska
3.12.


Pro vysvětlení:
Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. (wikipedia)

Tvíty papeže Františka odebírá přes 14 milionů uživatelů na celém světě. Je možné přihlásit se k jejich odběru v italštině, španělštině, francouzštině, angličtině, portugalštině, němčině, polštině, arabštině a také latině: „Summum periculum mundi hodierni maestitia individualistica a corde scatens avaro.


Nasz Kościół jest matką, a matka zawsze z czułością gromadzi swoje dzieci. Ufamy Matce Kościołowi, który gromadzi nas wszystkich razem i który z cierpliwością, czułością i odwagą prowadzi nas drogą Pana. #PodróżApostolska
3.12.

Duch Święty pragnie, aby prawosławni i katolicy, z pokorą i szacunkiem, zbliżyli się do siebie. Zachęca nas, abyśmy nie godzili się na podziały z przeszłości i wspólnie uprawiali rolę Królestwa, cierpliwie, wytrwale i konkretnie. #PodróżApostolska
3.12.

Drogę do pokoju, który leczy konflikty i odnawia braterstwo, wyznacza dialog. Musimy pomóc sobie nawzajem, aby uwierzyć w cierpliwą i łagodną siłę dialogu. Nie jest to łatwa droga, ale nie ma innego sposobu, aby osiągnąć pojednanie. #PodróżApostolska
2.12.

Błogosławieństwa są od samego początku fundamentem chrześcijaństwa, kompasem wskazującym drogę, którą chrześcijanie podążają przez życie. Życie nimi sprawia, że Ewangelia jest wciąż młoda i ubogaca społeczeństwa nadzieją. #PodróżApostolska
2.12.

Jesteśmy braćmi umiłowanymi przez jednego Ojca. Aby budować godną przyszłość musimy pracować razem, przezwyciężać podziały i pielęgnować jedność. Powinniśmy się wzajemnie akceptować i integrować, iść wspólną drogą, być dla siebie siostrami i braćmi! #PodróżApostolska
2.12.

Przybywam na Cypr z tym samym pragnieniem, co apostoł Barnaba: zobaczyć działanie łaski Bożej w waszym Kościele i na waszej ziemi, cieszyć się razem z wami z cudów, które Pan czyni i zachęcać was, abyście wytrwali i nigdy się nie zniechęcali. #PodróżApostolska
2.12.

Jutro udam się na Cypr i do Grecji, aby odwiedzić te kraje bogate w historię, duchowość i kulturę. Będzie to podróż do źródeł wiary apostolskiej i braterstwa między chrześcijanami różnych wyznań. Towarzyszcie mi modlitwą!
1.12.

#MódlmysięWspólnie za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego: aby świadczyli o nim z odwagą i kreatywnością, w mocy Ducha Świętego. #IntencjaModlitewna
30.11.

Służba jest tym, co pozwala owocować talentom i nadaje sens życiu: nie służy natomiast życiu ten, kto nie żyje, aby służyć.
29.11.

Dziękuję wszystkim, którzy są zaangażowani, aby ulżyć ich cierpieniom. Pomyślmy o migrantach, o ich cierpieniach i #MódlmysięWspólnie
28.11.

Odczuwam ból myśląc o tych, którzy zginęli w kanale La Manche, o tych na granicy z Białorusią, wielu z nich to dzieci, o tych, którzy utonęli w Morzu Śródziemnym, a także o tych, którzy zostali repatriowani do Północnej Afryki i zamienieni w niewolników.
28.11.

Ilu migrantów jest wystawionych również w tych dniach na poważne niebezpieczeństwa i ilu traci życie na naszych granicach!
28.11.

W #DzisiejszejEwangelii, Jezus wzywa nas do czuwania: nie pozwólmy, aby nasze serca stały się leniwe. Nie możemy być „śpiącymi chrześcijanami", bez duchowego wigoru, bez żarliwości na modlitwie, bez pasji dla Ewangelii.
28.11.

Nasze życie staje się piękne i szczęśliwe, gdy czekamy na kogoś drogiego i ważnego dla nas. Niech ten #Adwent pomoże Wam przekształcić nadzieję w pewność, że Ten, na którego czekamy, kocha nas i nigdy nas nie opuszcza.
28.11.

Nie bójmy się złożonych scenariuszy, w których bierzemy udział, ponieważ w nich, pośród nas, jest Pan; Bóg zawsze czynił cud, aby wzbudzić dobre owoce (J 15, 5). Radość chrześcijańska rodzi się właśnie z tej pewności.
27.11.

Adoracja jest modlitwą, która pozwala rozpoznać Boga jako początek i koniec całej historii. Jest żywym ogniem Ducha Świętego, który udziela siły świadectwu i misji.
26.11.

Nie zaniedbujmy dziękczynienia Bogu: jeśli jesteśmy nosicielami wdzięczności, również świat staje się lepszy, nawet jeśli jedynie niewiele, to wystarczy, żeby przekazać mu trochę nadziei. Wszystko jest złączone i powiązane, i każdy może wnieść swój wkład tam, gdzie się znajduje.
25.11.

Różne formy złego traktowania, których doświadczają kobiety, są tchórzostwem i degradacją mężczyzn i całej ludzkości. Nie możemy przyglądać się temu stojąc z boku. Kobiety będące ofiarami przemocy muszą być chronione przez społeczeństwo.
25.11.

Radość Ewangelii napełnia serce oraz życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. #EvangeliiGaudium vatican.va/content/france...
24.11.

Pan postawił na naszej drodze osoby, które cierpią, które czują się samotne lub które straciły siły i odwagę. Musimy umieć je rozpoznać i z pomocą św. Józefa stać się ich przyjaciółmi i wsparciem na drodze życia. #AudiencjaOgólna
24.11.

Miłosierdzie raduje się widząc wzrastanie drugiego i cierpi, kiedy drugi jest udręczony: samotny, chory, bezdomny, pogardzany, czy w potrzebie… Miłosierdzie jest porywem serca, który pozwala wyjść z siebie i który prowadzi do dzielenia się i budowania wspólnoty.
23.11.

Jeśli postawimy #Ewangelię w centrum i damy o niej świadectwo poprzez miłość braterską, możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość, nawet jeśli dziś przeżywamy małe i wielkie burze.
22.11.

Życzę wam, aby każdy z was mógł odczuć radość mówienia: „Z Jezusem ja także jestem królem". Jestem królem: jestem żywym znakiem Bożej miłości, Jego współczucia i czułości. #ChrystusKról
21.11.

Drodzy młodzi! Bądźcie wolni, bądźcie krytycznym sumieniem społeczeństwa. Miejcie w sobie pasję prawdy, abyście waszymi marzeniami mogli powiedzieć: moje życie nie jest zniewolone logikami tego świata, ponieważ króluję wraz z Jezusem dla sprawiedliwości, miłości i pokoju!
21.11.

Królowanie Jezusa bardzo różni się od królowania tego świata: On nie przychodzi, aby dominować, ale by służyć. Nie przychodzi ze znakami mocy, ale z mocą znaków. Nie jest królem jak inni, ale jest królem dla innych. #ChrystusKról
21.11.

Zaproszenie Chrystusa skierowane do Pawła, jest skierowane dziś także do każdego i każdej z was, drodzy młodzi: powstań! Nie możesz pozostać na ziemi, „użalając się nad sobą", czeka na ciebie misja! Także ty możesz być świadkiem dzieł, które Jezus zaczął w tobie wypełniać.
20.10.

Sposób, w jaki odnosimy się do dzieci, to, czy szanujemy ich wrodzoną godność i podstawowe prawa, wyraża jakimi dorosłymi jesteśmy, jakimi chcemy być oraz jakie społeczeństwo pragniemy budować. #ŚwiatowyDzieńDziecka
20.10.

Praca dzieci jest równoznaczna z ich wykorzystywaniem. To odmawianie im prawa do zdrowia, do edukacji, do harmonijnego rozwoju, do zabawy i do marzeń. To okradanie dzieci z ich przyszłości, a tym samym z ich człowieczeństwa.
19.10.

Drodzy młodzi, świat, aby stanąć na nogi, potrzebuje waszej siły, waszego entuzjazmu i waszej pasji! vatican.va/content/france...
19.10.

Niech św. Józef, który pochodził z peryferii, pomoże nam nawrócić nasze spojrzenie i zatroszczyć się o tych, którzy są odrzuceni i znajdują się na marginesie społeczeństwa. #AudiencjaOgólna
17.10.

Jestem wdzięczny za tak wiele inicjatyw solidarności z okazji Światowego Dnia Ubogich. Zachęcam was, abyście powracali do tych ważnych chwil świadectwa i modlitwy, które przeżyliśmy w ubiegły piątek w Asyżu. #ŚwiatowyDzieńUbogich
www.youtube.com/watch?v=temxYkm5HHk&t=2s&ab_channel=VaticanNews
15.10.

Oto słowo, które sprawia, że w świecie rodzi się nadzieja i uśmierza cierpienie ubogich: czułość. Naszym zadaniem jest przezwyciężenie zamknięcia, pokusy zajmowania się tylko własnymi problemami, aby stać się wrażliwym na tragedie świata, by współczuć w cierpieniu.
14.11.

Osoba hojna i uczynna, cicha, cierpliwa, która nie zazdrości, nie plotkuje, nie przechwala się, nie lekceważy innych (1 Kor 13, 4-7), buduje niebo na ziemi. To dobro może nie być widoczne, ale nie zostanie zmarnowane, ponieważ dobro pozostaje na zawsze.
14.11.

Co daje życiu fundament i jest wieczne? Św. Paweł mówi: „Miłość nigdy nie ustanie" (1 Kor 13, 8). Kto czyni dobro, inwestuje w wieczność.
14.11.

Nadszedł czas, aby rozerwać krąg obojętności i powrócić do odkrycia piękna spotkania i dialogu.
12.11.

Nadszedł czas powstrzymania przemocy wobec kobiet, aby były szanowanie, a nie traktowane jako wymienny towar.
12.11.

Nadszedł czas powrotu do zgorszenia wobec widoku głodnych dzieci, poddanych niewolnictwu, tonących w wodach wezbranych fal, niewinnych ofiar wszelkiego rodzaju przemocy.
12.11.

Nadszedł czas zakasania rękawów, aby przywrócić godność tworząc miejsca pracy.
12.11.

Nadszedł czas otwarcia oczu, aby zobaczyć sytuację nierówności, w której żyje wiele rodzin.
12.11.

Nadszedł czas, aby przywrócić głos ubogim, ponieważ zbyt długo ich prośby nie były słuchane.
12.11.

Tutaj, w Porcjunkuli Święty Franciszek przyjął Klarę, pierwszych braci oraz wielu ubogich, którzy przybywali do niego. Przyjąć to znaczy otworzyć drzwi, drzwi domu i drzwi serca, a także pozwolić wejść temu, kto puka.
12.11.

Nie może być mowy o współpracy prowadzącej do pokoju bez konkretnego zbiorowego zobowiązania do integralnego rozbrojenia. #ParyżPokójForum2021
11.11.

Nadszedł czas, by wypracować nową formę powszechnej solidarności, opartej na braterstwie, miłości i wzajemnym zrozumieniu: takiej, która ceni ludzi ponad zysk, takiej, która poszukuje nowych sposobów rozumienia rozwoju i postępu. #COP26
11.11.

Jeśli nie chcemy żyć w ubóstwie, prośmy o łaskę dostrzeżenia Jezusa w ubogich, żeby służyć Jezusowi w ubogich. #ŚwiętyMarcinzTours
11.11.

„Wiara w Chrystusa w twoim sercu jest jak Chrystus w łodzi". (św. Augustyn). Obudźmy Chrystusa w naszym sercu, a wtedy będziemy mogli kontemplować rzeczy jego spojrzeniem, ponieważ On widzi dalej niż burza. #AudiencjaOgólna
10.11.

Zaangażujmy się w promocję wychowania do braterstwa, aby nie zwyciężyły odradzające się przejawy nienawiści, które chcą je zniszczyć. Zagrożenie antysemityzmem, wciąż tlące się w Europie i w innych miejscach, jest lontem, który trzeba zgasić.
9.11.

Świat potrzebuje chrześcijan, którzy potrafią ukazać swoim życiem piękno Ewangelii: twórców dialogu, pozwalających zajaśnieć braterstwu, rozsiewających woń gościnności i solidarności, chroniących życie i czuwających nad nim.
8.11.

#MódlmySięWspólnie za ludność #Etiopii, tak ciężko doświadczoną przez trwający od ponad roku konflikt, który spowodował liczne ofiary i poważny kryzys humanitarny. Ponawiam mój apel o braterską zgodę i wejście na pokojową drogę dialogu.
7.11.

W dzisiejszej Ewangelii (Mk 12, 38-44) Jezus czyni nauczycielką wiary ubogą wdowę. Brzęk jej monet brzmi piękniej niż dźwięk wypchanych trzosów, wrzucanych do skarbony przez bogaczy, ponieważ wyraża życie oddane Bogu, szczerość i bezwarunkowe zaufanie. #EwangeliaNaDziś
7.11.

Troszczymy się o nasz wspólny dom,a także o nas samych starając się wykorzenić zarzewia konfliktów: chciwość, obojętność,niewiedzę, strach, niesprawiedliwość,brak poczucia bezpieczeństwa i przemoc.Ludzkość nigdy nie miała tylu środków, aby osiągnąć ten cel. #COP26 #EnvConflictDay
6.11.

Pocieszenie. To siła, która nie pochodzi od nas, ale od Tego, który nam towarzyszy: od Jezusa, Boga z nami. Zachęcajmy się wzajemnie tą pewnością, tą Bożą pociechą. Prośmy Najświętsze Serce o łaskę, byśmy umieli także pocieszać innych.
5.11.

Pasja. Serce Chrystusa, pełne pasji, rozdarte dla nas na krzyżu, płonie zranione miłością. W czułości i bólu to Serce objawia, co jest pasją Boga: człowiek.
5.11.

Pamięć. Przypominać oznacza „powracać do serca" (wł. ricordare, gra słów z łac. cor - serce). Pielęgnujmy pamięć o tych, którzy nas kochali, troszczyli się o nas, podtrzymywali nas. Serce Jezusa przypomina nam, że niezależnie od tego, co nas w życiu spotyka, jesteśmy kochani.
5.11.

Kontemplując Serce Chrystusa, pozwólmy, aby kierowały nami trzy słowa: pamięć, pasja i pocieszenie.
5.11.

Być cząstką ludu Bożego to dar i odpowiedzialność: odpowiedzialność za świadczenie poprzez czyny, nie tylko słowa o wielkich działach Boga, które, jeśli będą rozpoznane pomagają ludziom odkryć jego istnienie oraz przyjąć jego zbawienie. #Synod
5.11.

Oby ochrona nieletnich stawała się coraz bardziej konkretnym priorytetem w działalności wychowawczej Kościoła; niech będzie promocją otwartej, godnej zaufania i szacunku służby, w przeciwieństwie do wszelkich formy dominacji, ranienia intymności oraz współwinnego milczenia.
4.11.

Dzisiaj, wobec tajemnicy odkupionej śmierci, prośmy o łaskę spojrzenia na przeciwności innymi oczami. Prośmy o siłę, aby wiedzieć, jak żyć w cichej i ufnej ciszy, która czeka na zbawienie Pana, bez lamentowania i narzekania.
4.11.

#MódlmysięWspólnie, aby ludzie, którzy cierpią z powodu depresji lub skrajnego wyczerpania, znaleźli u wszystkich wsparcie i światło, które otworzy ich na życie. #IntencjaModlitewna
https://twitter.com/Pontifex_pl/status/1455912147880394758?s=20
3.11.

Kiedy jesteśmy kuszeni do złego osądzania innych, powinniśmy przede wszystkim zastanowić się nad naszą własną kruchością. Dobrze jest zapytać siebie, co nami kieruje w upominaniu brata lub siostry i czy nie popełniamy w jakiś sposób tych samych błędów. #AudiencjaOgólna
3.11.

Miłość jest najwyższą zasadą w podążaniu drogą Chrystusa, uświadamia nam naszą kruchość, czyni miłosiernymi i solidarnymi z innymi w ich trudnościach i słabościach. #AudiencjaOgólna
3.11.

Nie ma już czasu na czekanie; jest zbyt wiele istnień ludzkich cierpiących z powodu kryzysu klimatycznego. Trzeba pilnie działać, z odwagą i odpowiedzialnością, aby przygotować przyszłość, w której ludzkość będzie zdolna do podejmowania troski o samą siebie i naturę. #COP26
2.11.

„Ty, który przechodzisz, pomyśl o swoich krokach, o ostatnim kroku": oby był w pokoju. Te groby stanowią przesłanie pokoju: „Zatrzymajcie się, bracia i siostry, zatrzymajcie się! Zatrzymajcie się, producenci broni, zatrzymajcie się!"
2.11.

W Chrystusie istnieje tajemnicza solidarność pomiędzy tymi, którzy przeszli do innego życia a nami, pielgrzymami w tym życiu: nasi drodzy zmarli nadal troszczą się o nas z Nieba. Oni modlą się za nas i my modlimy się za nich. #Modlitwa #WspólnotaŚwiętych #WierniZmarli
2.11.

Nie bój się mierzyć wyżej, pozwól się kochać i wyzwalać przez Boga. Nie bój się powierzyć prowadzeniu przez Ducha Świętego. Świętość nie czyni cię mniej ludzkim, ponieważ jest spotkaniem twojej słabości z siłą łaski. #PowszechneUświęcenie
1.11.

Nie obawiaj się świętości. Nie odbierze ci sił, życia ani radości. Całkiem przeciwnie, ponieważ dojdziesz do bycia tym, kim zaplanował Ojciec, kiedy cię stworzył i będziesz wierny samemu twojej istocie. #PowszechneUświęcenie
1.11.

Niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, razem z tą nieprzebraną rzeszą świętych kobiet i mężczyzn, którzy zamieszkują ziemię i oddają swoim życiem chwałę Bogu! #WszystkichŚwiętych
1.11.

Święci, którzy często w oczach świata liczą się niewiele, w rzeczywistości są tymi, którzy go podtrzymują, nie orężem pienądza i władzy, ale orężem #modlitwy. #WszystkichŚwiętych
1.11.

Myślę o Haitańczykach, żyjących w warunkach urągających wszelkim normom. Zwracam się do przywódców narodów, aby wspierali ten kraj i nie pozostawiali go samemu sobie. Tak wiele cierpienia i bólu jest na tej ziemi… #MódlmySięWspólnie za mieszkańców Haiti, nie opuszczajmy ich.
31.10.

Teraz jest czas wielkich marzeń, przemyślenia naszych priorytetów –tego, co cenimy, czego pragniemy, do czego dążymy– rozważenia naszej przyszłości i zobowiązania się do działania każdego dnia zgodnie z tym, co sobie wymarzyliśmy. Teraz nadszedł czas, aby działać wspólnie. #COP26
31.10.

Słowo Boże trzeba powtarzać, przyswajać i strzec. Musi ono dotrzeć do każdej dziedziny naszego życia, zaangażować – jak mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii – całe serce, duszę, umysł i wszystkie siły (Mk 12, 28). Musi w nas rezonować.
31.10.

Budujmy miasta, które zachowując swoją tożsamość kulturową i religijną, będą otwarte na różnice i będą potrafiły docenić je jako znak ludzkiego braterstwa. #FratelliTutti #ŚwiatowyDzieńMiast
31.10.

Kiedy się modlimy, nie czynimy tego nigdy sami: nawet jeśli o tym nie myślimy, jesteśmy zanurzeni w majestatycznej rzece wezwań, która nas poprzedza i która idzie po nas. #Modlitwa #WspólnotaŚwiętych
30.10.

Zmianom klimatycznym można stawić czoła jedynie poprzez globalną współodpowiedzialność, solidarność opartą na sprawiedliwości, dzielenie wspólnego losu, świadomość bycia jedną rodziną ludzką i istnienia Bożego planu dla świata. #Faiths4COP26
29.10.

Duch Święty, który wypływa z Paschy Jezusa, jest zasadą życia duchowego. To On przemienia serca: nie nasze uczynki, ale działanie Ducha Świętego w nas! #AudiencjaGeneralna
27.10.

Co to znaczy iść za Jezusem? To iść naprzód przez życie z Jego ufnością, to znaczy z ufnością, że jest się umiłowanym dzieckiem Boga. To podążanie drogą Mistrza, który przyszedł, aby służyć, a nie aby Mu służono (Mk 10, 45).
26.10.

Wyrażam swoją bliskość z tysiącami migrantów i uchodźców w Libii: nigdy o was nie zapomnę; słyszę wasze wołanie i modlę się za was.Poczujmy się wszyscy odpowiedzialni za tych naszych braci i siostry,którzy od zbyt wielu lat są ofiarami tej dramatycznej sytuacji #MódlmysięWspólnie
25.10.

"Jezu, zmiłuj się nade mną!". Uczyńmy tę modlitwę naszą własną. Powtarzajmy ją. Jezusa trzeba prosić o wszystko, ponieważ może wszystko. On nie może się doczekać, aby wlać swą łaskę i radość do naszych serc. #EwangeliaNaDziś
24.10.

W dzisiejszej Ewangelii (Mk 10, 46-52) jaśnieje wiara Bartymeusza, niewidomego żebraka. Prosi o wszystko Tego, który może wszystko dać: „zmiłuj się nade mną!". Nie prosi o jakąś łaskę, ale pokazuje Panu swoje serce: błaga o miłosierdzie dla siebie, dla swojego życia.
24.10.

Nie zapominajcie o tym, co powiedział św. #JanPawełII: „Bądźcie czujni, aby nic was nie odłączyło od miłości Chrystusa. Żadne fałszywe hasła, błędne ideologie ani pokusa pójścia na kompromis z tym, co nie jest z Boga."
22.10.

#Modlitwa chrześcijańska zaszczepia w ludzkim sercu niezwyciężoną nadzieję: jakiekolwiek doświadczenie pojawi się na naszej drodze, miłość Boża może obrócić je w dobro.
21.10.

Prawdziwa wolność – wolność w Chrystusie – nie szuka własnej korzyści, ale kieruje się miłością i wyraża się w służbie innym, szczególnie ubogim. Miłość czyni nas wolnymi, prowadzi do wyboru i czynienia dobra, pobudza nas do służby. #AudiencjaOgólna
20.10.

Przyjdź Duchu Święty miłości, otwórz nasze serca na słuchanie. Przyjdź, Duchu Święty, odnów święty Lud wierny Boga. Przyjdź, Duchu Stworzycielu, odnów oblicze ziemi! #Synod #KościółSłuchający prayforthesynod.va
19.10.

Modlitwa jest jak tlen życia. Modlitwa jest rozciąganiem na nas obecności Ducha Świętego, który zawsze prowadzi nas naprzód.

Adsumus, Sancte Spiritus*
Prayer of invocation to the Holy Spirit for an ecclesial assembly of governance or discernment (thus synodal)

19.10.

Trwając w codziennej modlitwie na #ŚwiętymRóżańcu, możemy codziennie spotykać się z Dziewicą Matką, ucząc się od Niej pełnej współpracy z planami zbawczymi, które Bóg ma dla każdego. #DzieciModląsię
18.10.

Dzisiaj tysiące dzieci z całego świata uczestniczy w kampanii #PomocyKościołowiwPotrzebie modląc się na Różańcu o jedność i pokój. #Módlmysięwspólnie z nimi, wzywając Maryi z takim samym zaufaniem do naszej niebiskiej Matki jak ci młodzi. #DzieciModląsię
18.10.

Drodzy bracia i siostry, życzę wam dobrej wspólnej drogi! Bądźcie otwarci na niespodzianki Ducha, na łaskę spotkania, słuchania siebie nawzajem, rozeznawania. Radujmy się, że to Pan pierwszy wychodzi nam na spotkanie ze swoją miłością. #Synod #KościółSłuchający
17.10.

Kryzys środowiskowy i społeczny to dwie strony tego samego medalu. Dlatego rozwiązanie go wymaga integralnego podejścia do walki z ubóstwem, przywrócenia godności osobom wykluczonym i jednoczesnej troski o przyrodę. #NieDlaUbóstwa
17.10.

Jezus prosi nas, abyśmy zanurzyli się ze współczuciem w życie tych, których spotykamy, tak jak On to uczynił z nami. Bóg jest miłością, a miłość jest pokorna, nie wynosi się, ale uniża, jest jak deszcz, który spada na ziemię i przynosi życie. #EwangeliaNaDziś (Mk 10, 35-45)
17.10.

Nas wszystkich, liderów religijnych, abyśmy nigdy nie używali imienia Boga do wzniecania wojen. Stańmy po stronie narodów, robotników, ludzi pokornych i walczmy razem z nimi, aby integralny rozwój ludzkości stawał się rzeczywistością. Przerzućmy mosty miłości.
16.10.

Rządy i wszystkich polityków, aby pracowali dla dobra wspólnego. Aby nie słuchali jedynie elit gospodarczych i byli na służbie narodów, które proszą o ziemię, dom, pracę oraz dobre życie w harmonii z całą ludzkością i ze stworzeniem.
16.10.

Potężne kraje o zaprzestanie agresji, blokad i jednostronnych sankcji przeciwko jakiemukolwiek krajowi, w jakiejkolwiek części świata. Nie dla neokolonializmu. Konflikty należy rozwiązywać poprzez wielostronne instancje jak np. ONZ.
16.10.

Środki komunikowania, aby położyły kres logice post-prawdy, dezinformacji, oszczerstwu, pomówieniu i temu choremu pociągowi do skandali i szemrania; aby starały się wnieść wkład w ludzkie braterstwo.
16.10.

Gigantów telekomunikacyjnych o zliberalizowanie dostępu do treści edukacyjnych i wymiany z nauczycielami przez internet, tak, aby biedne dzieci mogły zdobywać wykształcenie w warunkach kwarantanny.
16.10.

Gigantów technologii, aby zaprzestali wykorzystywać ludzką słabość i bezbronność dla czerpania zysków.
16.10.

Producentów i handlarzy bronią o całkowite zaprzestanie działalności, która podsyca przemoc i wojnę, często w ramach geopolitycznych rozgrywek kosztem milionów istnień ludzkich i przesiedleń.
16.10.

Wielkie koncerny spożywcze, aby przestały narzucać monopolistyczne struktury produkcji i dystrybucji, które zawyżają ceny i w końcu zatrzymują chleb dla głodnych.
16.10.

Wielkie koncerny górnicze, naftowe, leśne, rolno-spożywcze, aby zaprzestały niszczenia środowiska, zanieczyszczania, zatruwania ludów i żywności.
16.10.

Grupy finansowe i międzynarodowe instytucje kredytowe, aby pozwoliły ubogim krajom zagwarantować podstawowe potrzeby swoich mieszkańców oraz umorzyły długi zaciągane wbrew interesom tych samych narodów.
16.10.

Wielkie laboratoria, aby zliberalizowały patenty. Uczyńcie gest człowieczeństwa i pozwólcie, aby każdy miał dostęp do szczepionki.
16.10.

Powinniśmy dać naszym modelom społeczno-gospodarczym ludzkie oblicze, ponieważ wiele z nich je utraciło. Myśląc o tych sytuacjach, pragnę prosić w imię Boga:
16.10.

Duch wzywa nas do wsłuchania się w pytania, niepokoje, nadzieje w każdym Kościele, w każdym kraju. A także do słuchania świata, wyzwań i zmian, które stawia przed nami. Nie zagłuszajmy serca. Słuchajmy się nawzajem. #Synod #KościółSłuchający
16.10.

Słowo Boże otwiera nas na rozeznanie. I ukierunkowuje #Synod, aby był wydarzeniem łaski prowadzonym przez Ducha Świętego, w którym Jezus wzywa nas do stawiania pytań: co Bóg chce nam powiedzieć w tym czasie i w jakim kierunku chce nas poprowadzić. #KościółSłuchający
15.10.

Kobiety żyjące na wsi mogą nas wiele nauczyć, http://m.in. tego, że trud i ofiara pozwalają tworzyć relacje, które zapewniają dostęp do żywności, równej dystrybucji dóbr oraz możliwości realizowania aspiracji każdej osoby. #MiędzynarodowyDzieńKobietWiejskich
15.10.

#ŚwiętaTeresaodJezusa uczy nas, że modlitwa nie jest po to, aby doświadczać rzeczy nadzwyczajnych, ale aby jednoczyć nas z Chrystusem. Znakiem, że ta jedność jest rzeczywista, są dzieła miłosierdzia.
15.10.

#Synod jest procesem rozeznania duchowego, którego dokonuje się na adoracji, w modlitwie, w kontakcie ze Słowem Bożym. #KościółSłuchający
14.10.

Pan wyzwolił nas z niewoli za darmo i umieścił nas na drodze, aby kroczyć w pełnej wolności. #AudiencjaOgólna
13.10.

Dzisiaj wspominamy ostatnie objawienie #PaniFatimskiej. Niebieskiej Matce Boga powierzam was wszystkich, aby towarzyszyła wam z macierzyńską czułością w waszej drodze i była dla was umocnieniem w próbach życia.
13.10.

Czynić #Synod, to stanąć na tej samej drodze, co Słowo, które stało się człowiekiem: to iść Jego śladami, wsłuchując się w Jego Słowo wraz ze słowami innych. To odkrywanie ze zdumieniem, że Duch Święty wieje w sposób zawsze zaskakujący, aby podsunąć nowe drogi i języki.
12.10.

Wzywajmy z większą mocą i częściej Ducha Świętego oraz wsłuchujmy się w Niego z pokorą, idąc razem, tak jak On, Twórca komunii i misji tego pragnie: z uległością i odwagą. #Synod #KościółSłuchający
11.10.

Prawdziwe spotkanie rodzi się jedynie ze słuchania. #Synod #KościółSłuchający vatican.va/content/france...
10.10.

Spotkanie nas przemienia i często podpowiada nowe drogi, o których obraniu nie myśleliśmy. Często właśnie w ten sposób Bóg wskazuje nam drogi, którymi mamy podążać. Wszystko się zmienia, gdy jesteśmy zdolni do prawdziwego spotkania z Nim i ze sobą nawzajem. #KościółSłuchający
10.10.

Podczas tego @Synodu również my jesteśmy wezwani, by stać się ekspertami w sztuce spotkania, w poświęcaniu czasu na spotkanie z Panem i sprzyjaniu spotkaniom między sobą, tworzeniu przestrzeni, temu co Duch chce powiedzieć Kościołowi. #KościółSłuchający
10.10.

W #DzisiejszejEwangelii Jezus słucha sercem, a nie tylko uszami. Jego odpowiedź nie ogranicza się do uchwycenia pytania, ale pozwala bogatemu człowiekowi opowiedzieć swoją historię, swobodnie mówić o sobie. #Synod #KosciółSłuchający
10.10.

Odbywanie Synodu oznacza wspólne podążanie tą samą drogą. Spójrzmy na Jezusa w #DzisiejszejEwangelii, który spotyka najpierw na drodze bogatego człowieka, potem słucha jego pytań, a w końcu pomaga mu rozeznać, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. #KościółSłuchający
10.10.

Drodzy bracia i siostry, niech ten Synod będzie czasem pełnym Ducha Świętego! Potrzebujemy Ducha, nieustannie świeżego tchnienia Boga, który uwalnia od wszelkiego zamknięcia, ożywia to, co martwe, wyzwala z kajdan, rozsiewa radość. #KościółSłuchający
9.10.

Synod daje nam szansę stania się Kościołem słuchającym: zatrzymania zwyczajnego rytmu życia, wyciszenia niepokojów duszpasterskich, aby zatrzymać się i słuchać. #KościółSłuchający
9.10.

Synod daje nam szansę stania się Kościołem słuchającym: zatrzymania zwyczajnego rytmu życia, wyciszenia niepokojów duszpasterskich, aby zatrzymać się i słuchać. #KościółSłuchający
9.10.

Przeżyjmy tę sposobność spotkania, słuchania i refleksji jako czas łaski, który daje nam szansę stać się Kościołem synodalnym: miejscem otwartym, gdzie wszyscy czują się jak w domu i są zaangażowani. #Synod #KościółSłuchający
9.10.

Synodalność wyraża styl Kościoła. Słowo „synod" zawiera wszystko to, co niesie w sobie określenie: „podążać razem". Jest to ruch będący skutkiem posłuszeństwa Duchowi Świętemu pozostającego reżyserem historii, w której wszyscy są bohaterami. #Synod
9.10.

Rozpoczyna się proces synodalny „W stronę Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo, misja". Został on pomyślany jako dynamizm wzajemnego słuchania, włączający cały lud Boży. #Synod
8.10.

Aby narody stawały się braćmi, do nieba musi nieustannie wznosić się modlitwa, a jedno słowo nie może przestać rozbrzmiewać na ziemi: #pokój. #BraterstwoDlaPrzyszłości vatican.va/content/france...
8.10.

Jesteśmy na tej drodze, aby budować pokój w imię Boga, traktując wszystkich jak braci. Nawet jeśli są osoby, które chcą dzielić i wywoływać konflikty, to my wierzymy w znaczenie wspólnej drogi do #pokoju: zawsze razem, nigdy przeciwko sobie. #BraterstwoDlaPrzyszłości
8.10.

Dzisiaj Kościół obchodzi święto #MatkiBożejRóżańcowej. W tym miesiącu październiku zapraszam was do odmawiania tej modlitwy, pozwalając się prowadzić przez Maryję do Jej syna Jezusa.
7.10.

9 października rozpocznie się nowa droga synodalna. #Módlmysięwspólnie, aby refleksje i dyskusje tego Zgromadzenia mogły nam pomóc w odkryciu bycia Ludem Bożym, który wędruje razem, słuchając wszystkich. #Synod #KościółSłuchający
6.10.

Wolność jest prawdziwa w stopniu, w jakim przemienia życie osoby i ukierunkowuje je na dobro. #AudiencjaOgólna
6.10.

Jeśli chcemy świata bardziej braterskiego, musimy wychować młode pokolenia do uznania, docenienia oraz miłowania każdej osoby, niezależnie od bliskości fizycznej, niezależnie od miejsca na świecie, w którym się urodziła lub w którym mieszka. #GlobalnyPaktEdukacyjny
5.10.

Dzisiaj, w Światowym Dniu #Nauczyciela, chcemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim nauczycielom oraz zapewnić o naszym zainteresowaniu edukacją. #GlabalnyPaktEdukacyjny
5.10.

Spojrzenie współzależności i dzielenia się, siła miłości i powołanie do szacunku. Oto trzy klucze przyświecające naszej pracy nad troską o wspólny dom. #Faiths4COP26 vatican.va/content/france...
4.10.

#COP26 w Glasgow jest wezwaniem do udzielenia skutecznych odpowiedzi na kryzys ekologiczny i na kryzys wartości, który przeżywamy, do ofiarowania nadziei przyszłym pokoleniom: towarzyszmy mu naszą duchową bliskością! #Faiths4COP26
4.10.

Troska o nasz wspólny dom jest także powołaniem do szacunku: szacunku dla stworzenia, szacunku dla bliźniego, szacunku dla nas samych oraz szacunku w stosunku do Stwórcy. #CzasStworzenia
4.10.

Wspólnie ze św. #FranciszkiemzAsyżu chwalimy Cię Ojcze ze wszystkimi Twoimi stworzeniami, które wyszły z Twojej potężnej ręki. Są Twoje i pełne są Twojej obecności i Twojej czułości. Laudato si’! #CzasStworzenia
4.10.

#MódlmySięWspólnie o dar pokoju dla umiłowanej Birmy, aby ręce mieszkańców tego kraju nie musiały już ocierać łez bólu i śmierci, ale mogły złączyć się we wspólnym pokonywaniu trudności i pracy na rzecz pokoju.
3.10.

#EwangeliaDnia (Mk 10, 2-16) mówi nam, że Jezus jest bardzo czuły wobec maluczkich. Sytuacje, które ujawniają naszą kruchość, są uprzywilejowanymi okazjami do doświadczenia Jego miłości: w chwilach mrocznych czułość Boga wobec nas staje się jeszcze bardziej obecna.
3.10.

Ubóstwo w duchu jest drogą do pełni osób i społeczeństw: prowadzi do wykorzystania bogactw, technologii i talentów dla integralnego rozwoju człowieka, dla wspólnego dobra, sprawiedliwości społecznej i troski o nasz wspólny dom. #Błogosławieństwa
3.10.

Wam, ludzie młodzi, powierzam raz jeszcze zadanie wprowadzania braterstwa do ekonomii. Nigdy bardziej niż teraz nie odczuwaliśmy potrzeby obecności młodych ludzi, którzy dzięki nauce i doświadczeniu, potrafią udowodnić, że istnieje inna ekonomia. #EoF2021
2.10.

#AniołowieStróżowie pomagają nam w życiu i wskazują drogę: anioł jest dla nas codziennym przewodnikiem prowadzącym do spotkania z Ojcem.
2.10.

Życie jest darem, a życie długie błogosławieństwem. „Bogactwo lat" jest bogactwem ludzi, bogactwem doświadczenia i historii. #IDOP2021
1.10.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus to jedna ze świętych, która najwięcej mówi nam o łasce Bożej i o tym, jak Bóg się nami opiekuje, prowadzi nas za rękę i pozwala nam z łatwością wspinać się na górę życia, jeśli tylko oddamy się Mu bez reszty.
1.10.

#MódlmySięWspólnie, aby każdy ochrzczony był zaangażowany w ewangelizację i dyspozycyjny do misji poprzez świadectwo swojego życia. I niech to świadectwo ma «smak» Ewangelii. #IntencjaModlitewna #Synod

30.9.

Udzielenie konkretnych odpowiedzi na poważne zjawisko globalnego ocieplenia jest imperatywem moralnym. Brak działań będzie miał skutki wtórne, zwłaszcza dla najuboższych, którzy są również najbardziej narażeni. #CzasdlaStworzenia
30.9.

#MódlmysięRazem za marynarzy i rybaków, którzy w ostatnim czasie musieli ponieść wiele ofiar, dostarczając dzięki swojej pracy żywność i inne produkty pierwszej potrzeby wielkiej rodzinie ludzkiej, aby złagodzić cierpienie spowodowane pandemią. #WorldMaritimeDay
30.9.

Drodzy młodzi, chciałbym wam podziękować za wasze marzenia i dobre plany oraz za to, że troszczycie się zarówno o relacje międzyludzkie, jak i o środowisko naturalne. Dziękuję. To jest troska, która jest dobra dla wszystkich. #Youth4Climate
29.9.

Walka ze straszliwą plagą głodu oznacza również walkę z marnotrawstwem. Wyrzucanie jedzenia to odrzucanie ludzi. To skandal, że nie zdajemy sobie sprawy, jak cenna jest żywność i jak wiele dobra się marnuje. #FLWDay
29.9.

Wiara wymaga od nas, byśmy byli czynni w miłości do Boga i w miłości bliźniego. #AudiencjaOgólna
29.9.

Kościół wspomina dziś świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, posłańców łaski Bożej. Zawierzmy się im, aby nasze dobre uczynki uwidaczniały miłość Boga do świata.
29.9.

Duchowość chrześcijańska proponuje umiarkowanie i prostotę, które pozwalają nam się zatrzymać i docenić małe rzeczy, dziękować za możliwości, które oferuje nam życie, nie przywiązując się do tego, co posiadamy, i nie smucąc się z tego, czego nie mamy. #CzasDlaStworzenia
28.9.

W obecnym czasie kryzysu – zdrowotnego, społecznego, ekologicznego – zastanówmy się nad tym, że nasze korzystanie z tak wielu dóbr materialnych, często jest szkodliwe dla Ziemi. Postanówmy to zmienić i dążyć do prostszego stylu życia, który szanuje stworzenie. #CzasDlaStworzenia
28.9.

Drodzy młodzi! Chciałbym raz jeszcze wziąć was za rękę, by wspólnie podążać w duchowej pielgrzymce, która prowadzi nas ku Światowemu Dniowi Młodzieży w Lizbonie w 2023 r. vatican.va/content/france...
27.9.

Przykład św. Wincentego a Paulo jest dla nas bodźcem, abyśmy mieli miejsce i czas dla ubogich, abyśmy utożsamiali się z ich myślami i trudnościami, bo chrześcijaństwo bez kontaktu z cierpiącymi jest odcieleśnione, niezdolne do dotknięcia ciała Chrystusa.
27.9.

W #EwangeliaNaDziś Jezus napomina nas: zamiast osądzać wszystko i wszystkich, uważajmy na siebie! Grozi nam bowiem, że będziemy surowi wobec innych, a pobłażliwi wobec siebie.
26.9.

Wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi! Modlimy się do Boga Najwyższego, aby po tym czasie próby nie było już „innych", ale wielkie „my", bogate różnorodnością.
25.9.

Nie odwracajmy wzroku wobec cierpienia braci i sióstr, pozbawionych wolności i godności, ofiar współczesnego niewolnictwa. Prośmy Matkę Bożą Łaskawą, aby pomogła nam współpracować na rzecz ich wyzwolenia i przywrócenia im godnego życia.
24.9.2021

Pomóżmy dzisiejszej Europie chorej na znużenie w odkryciu na nowo wiecznie młodego oblicza Jezusa! vatican.va/content/france...
23.9.2021

Święty #OjciecPio z Pietrelciny poświęcił całe swoje życie na modlitwę i cierpliwe słuchanie braci. Niczym balsamem namaszczał ich cierpienia miłością Chrystusa. Naśladując jego heroiczny przykład, również i my możemy się stać narzędziem Bożej miłości do najsłabszych.
23.9.

#MódlmySięWspólnie, prosząc Ducha Świętego, aby ziarna zasiane podczas podróży apostolskiej do Budapesztu i na Słowację przyniosły dobre owoce w Ludzie Bożym.
22.9.

Święci są świadkami, którym oddajemy cześć i którzy na tysiące różnych sposobów przypominają nam o Jezusie Chrystusie, jedynym Panu i Pośredniku między Bogiem a ludźmi. Przypominają nam, że także w naszym życiu, choć słabym i grzesznym, może zakwitnąć świętość. #ŚwiętyMateusz
21.9.

Komu służyć przede wszystkim? Tym, którzy są w potrzebie, ale nie mają jak się odwdzięczyć. Przyjmując zmarginalizowanych, zapomnianych, przyjmujemy Jezusa, ponieważ On w nich żyje. W maluczkim, w ubogim, któremu służymy, czule obejmuje nas Bóg. #EwangeliaNaDziś
19.9.

W #EwangeliaNaDziś (Mk 9, 30-37) Pan obala kryteria, które wyznaczają to, co naprawdę liczy się w życiu. Wielkość i sukces, w oczach Boga, mierzy się służbą. Nie tym, co masz, ale tym, co dajesz. Chcesz być kimś? Służ.
19.9.

Nadzieja zachęca nas do uznania, że zawsze jest wyjście, że zawsze możemy zmienić kurs, że zawsze możemy coś uczynić dla rozwiązania problemów. #CzasDlaStworzenia #LaudatoSi’
18.9.

Z tego, co dajemy, może wypływać życie i zdrowie dla innych, chorych i cierpiących, umacniając w ten sposób kulturę pomocy, daru, nadziei i życia. Społeczeństwo potrzebuje konkretnych gestów wielkodusznej miłości, aby ludzie zrozumieli, że życie jest święte. #WMDD
18.9.

#Katecheza nie jest teoretycznym przekazem abstrakcyjnych teorii, których trzeba nauczyć się na pamięć. Musimy usilnie wskazywać to, co jest sercem katechizacji: Jezus Chrystus zmartwychwstały cię kocha i nigdy cię nie opuszcza!
17.9.

Chciałbym osobiście podziękować tysiącom katechetek i katechetów na całym świecie. Towarzyszę wam moją modlitwą i apostolskim błogosławieństwem.
17.9.

Społeczeństwo jest tym bardziej ludzkie, im bardziej potrafi się zatroszczyć o swych najsłabszych i cierpiących członków, czyniąc to skutecznie, ożywione miłością braterską. Dążmy do tego celu, aby nikt nie był sam, aby nikt nie czuł się opuszczony. #PatientSafetyDay
17.9.

Poważnie zraniliśmy Ziemię, nasz wspólny dom. Jednakże mamy jeszcze powody do nadziei. Skutki aktualnego braku równowagi można ograniczyć poprzez nasze konkretne działania, tu i teraz. #CzasDlaStworzenia #DzieńOzonu
16.9.

Dziękuję Bogu, że pozwolił mi odbyć tę #PodróżApostolską. Jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy wspomagali ją na różne sposoby, zwłaszcza modlitwą. Noszę was wszystkich w moim sercu.
15.9.

Patrząc na Matkę Bolesną otwórzmy się na wiarę, która staje się współczuciem, która czyni nas solidarnymi z tymi, którzy są w potrzebie. Ta wiara, w stylu Boga, z pokorą i bez rozgłosu, łagodzi ból świata i wlewa zbawienie w zakamarki historii.
15.9.

#MaryjaBolesna pod krzyżem, nie ucieka przed bólem. Pozostaje z obliczem naznaczonym łzami, ale z wiarą Tej, która wie, że w jej Synu Bóg przekształca ból i zwycięża śmierć. #PodróżApostolska
15.9.

Aby życie było udane, potrzebne są miłość i heroizm. Spójrzmy na Jezusa, spójrzmy na Ukrzyżowanego: bezgraniczna miłość i odwaga, aby oddać życie do końca, bez półśrodków. #PodróżApostolska
14.9.

Dzisiaj prawdziwa oryginalność, prawdziwa rewolucja, to bunt przeciwko kulturze tymczasowości, to wyjście poza instynkt i poza chwilowość, to miłość na całe życie i całym sobą. #PodróżApostolska
14.9.

Nie bójcie się wyjść na spotkanie z tymi, którzy są zepchnięci na margines. Zobaczycie, że będziecie wychodzili na spotkanie Jezusa. On czeka na was tam, gdzie kruchość, a nie wygoda; gdzie służba, a nie władza. On tam jest. #PodróżApostolska
14.9.

Krzyż wymaga wyraźnego świadectwa. Bo krzyż nie ma być sztandarem, który trzeba wznieść, ale czystym źródłem nowego sposobu życia: owego ewangelicznego, drogi Błogosławieństw. #PodróżApostolska vatican.va/content/france...
14.9.

Krzyż był narzędziem śmierci, a jednak z niego wyszło życie. Był tym, na co nikt nie chciał patrzeć, a jednak objawił nam piękno Bożej miłości. Dlatego czci go święty Lud Boży i dlatego liturgia celebruje go w dzisiejsze święto. #PodwyższenieKrzyża
14.9.

Błogosławieństwo Najwyższego wylewa się na nas, gdy Bóg widzi rodzinę braci, którzy szanują się, miłują i współpracują ze sobą. Pośród tylu niezgód, które zatruwają nasz świat, możemy być zawsze świadkami pokoju. #PodróżApostolska
13.9.

Cyryl i Metody byli wynalazcami nowych języków służących przekazywaniu Ewangelii, kreatywnymi tłumaczami orędzia chrześcijańskiego. Czyż nie jest to najpilniejsze zadanie Kościoła: znaleźć nowe „alfabety" dla głoszenia wiary? #PodróżApostolska
13.9.

Nikt nie może się wyizolować, ani jako jednostka, ani jako naród. Pielęgnujcie piękno bycia razem. Wymaga to cierpliwości i wysiłku, odwagi i dzielenia się, energii i kreatywności. Ale Niebo błogosławi właśnie to ludzkie dzieło. #PodróżApostolska vatican.va/content/france...
13.9.

Nie wystarczą dobrze zorganizowane i sprawne struktury, by uczynić współistnienie ludzi dobrym. Potrzebny jest smak solidarności. Społeczeństwo odzyskuje smak dzięki bezinteresownej szczodrości tych, którzy poświęcają się dla innych. #PodróżApostolska
13.9.

Niech święci Cyryl i Metody, prekursorzy #ekumenizmu, pomagają nam dążyć do pojednania odmienności w Duchu Świętym; do jedności, która nie będąc jednolitością, byłaby znakiem i świadectwem wolności Chrystusa Pana. #PodróżApostolska
12.9.

Eucharystia staje przed nami, aby nam przypomnieć, kim jest Bóg. Czyni to nie za pomocą słów, ale konkretnie, ukazując nam Boga jako Chleb łamany, jako Miłość ukrzyżowaną i dawaną. #KongresEucharystyczny #Budapeszt vatican.va/content/france...
12.9.

„Krzyż Misyjny" jest symbolem tego #KongresuEucharystycznego: niech prowadzi was do głoszenia swoim życiem wyzwalającej Ewangelii o bezgranicznej czułości Boga wobec wszystkich. W dzisiejszym głodzie miłości jest ona pokarmem, na który człowiek oczekuje.
12.9.

Dzisiaj Pan, kierując swój wzrok na każdego z nas, zadaje nam osobiste pytanie: „Za kogo mnie tak naprawdę uważasz?" Jest to pytanie, które domaga się nie tylko dokładnej odpowiedzi, zaczerpniętej z katechizmu, ale odpowiedzi osobistej, płynącej z życia. #EwangeliaNaDziś
12.9.

Tylko jeśli będziemy zakorzenieni w pokoju i jeśli staniemy się zarodkami jedności, będziemy wiarygodni w oczach świata, który patrzy na nas z utęsknieniem, oczekując rozkwitu nadziei. #PodróżApostolska
12.9.

Prawdziwa religijność polega na oddawaniu czci Bogu i miłowaniu bliźniego. Bardziej niż do udowadniania czegokolwiek, my, wierzący, jesteśmy powołani do ukazywania ojcowskiej obecności Ojca Niebieskiego poprzez naszą zgodę na Ziemi. #G20InterfaithForum
11.9.

Jutro rozpoczyna się moja #PodróżApostolska do Budapesztu i na Słowację. Proszę was, abyście towarzyszyli mi modlitwą. Powierzam tę wizytę wstawiennictwu tak wielu heroicznych wyznawców wiary, którzy w tych miejscach, pośród wrogości i prześladowań, dawali świadectwo Ewangelii.
11.9.

Dziś #Etiopia świętuje Nowy Rok. #MódlmySięWspólnie za naród etiopski, zwłaszcza za tych, którzy cierpią z powodu trwającego konfliktu i spowodowanego nim kryzys

Přílohy
Vložil:Petr Čala
Vloženo:12.5.2013
Zobrazovat do:  31.12.2021    okCharita Třinec