Aktuality, zajímavosti

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:


Obrázek ke zprávě

Zachęcam wszystkich, by żyli radością misji, dając świadectwo Ewangelii w środowiskach, w których każdy żyje i działa.
14.12.2017

Chrześcijanin jest powołany, by konkretnie angażować się w rzeczywistości ziemskie, rozjaśniając je światłem pochodzącym od Boga.
13.12.2017

Dziękuję wszystkim obserwującym @Pontifex, który dziś kończy 5 lat. Niech media społecznościowe będą miejscami bogatymi człowieczeństwem!
12.12.2017


Pro vysvětlení:
Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. (wikipedia)

Tvíty papeže Františka odebírá přes 14 milionů uživatelů na celém světě. Je možné přihlásit se k jejich odběru v italštině, španělštině, francouzštině, angličtině, portugalštině, němčině, polštině, arabštině a také latině: „Summum periculum mundi hodierni maestitia individualistica a corde scatens avaro.


Prośmy o łaskę, by nasza wiara coraz bardziej owocowała czynami miłości.
11.12.2017

Działalność polityczna musi naprawdę stać na służbie osoby ludzkiej, dobra wspólnego i ochrony stworzenia.
10.12.2017

Korupcji trzeba się stanowczo przeciwstawić. Jest to zło, które bazuje na hołdowaniu pieniądzom i rani godność człowieka.
9.12.2017

Niech Najświętsza Maryja Panna będzie zawsze naszą ucieczką, pocieszeniem i drogą prowadzącą do Chrystusa.
8.12.2017

Bóg każdego z nas obdarzył talentami. Nikt nie może uznać siebie za tak ubogiego, aby nie mógł dać czegoś innym.
7.12.2017

Bóg, sprzed którego oczu żadne z Jego dzieci nie może zostać odrzucone, powierza każdemu pewną misję.
6.12.2017

Drodzy przyjaciele z Birmy i Bangladeszu! Dziękuję za to, jak mnie przyjęliście! Proszę Boga, by wam błogosławił, dając wam zgodę i pokój.
2.12.2017

Mądrość Boża pomaga nam zrozumieć, jak mamy przyjmować i akceptować tych, którzy działają i myślą inaczej niż my.
2.12.2017

Jak wielkiego potrzeba otwarcia, aby przyjąć tych, którzy czują się samotni i zagubieni w poszukiwaniu sensu życia!
1.12.2017

Nigdy nie można wzywać najświętszego imienia Boga dla usprawiedliwienia nienawiści i przemocy wobec naszych bliźnich.
30.11.2017

Miłość Chrystusa jest jak „duchowy GPS", który niezawodnie kieruje ku Bogu i ku sercu bliźniego.
29.11.2017

Mam nadzieję, że moją wizytą serdecznie obejmę cały naród birmański i umocnię go w budowaniu zintegrowanego społeczeństwa.
28.11.2017

Przygotowując się do wizyty w Birmie i Bangladeszu, pozdrawiam i zapewniam o przyjaźni ich mieszkańców. Cieszę się na nasze spotkanie!
25.11.2017

Nadzieja jest również dla tych, którzy zrobili coś złego. Jezus przyszedł właśnie po to: można pojednać się z Bogiem i rozpocząć nowe życie.
24.11.2017

Na końcu czasów, kiedy Pan przyjdzie spotkać się z nami, radość będzie ogromna. Żyjmy w oczekiwaniu na to spotkanie!
23.11.2017

Czy spotykając innych, niesiemy im ogień miłości, czy też zamykamy się, żeby ogrzewać się przed swoim kominkiem?
22.11.2017

Niech prosty i czysty uśmiech Maryi będzie źródłem radości dla każdego z nas wobec trudności, jakie niesie z sobą życie.
21.11.2017

Pracujmy razem, aby dzieci mogły patrzeć na nas uśmiechnięte i zachowały spojrzenie czyste, pełne radości i nadziei. #WorldChildrensDay
20.11.2017

W Światowy Dzień Ubogich zachęcam cały Kościół do spojrzenia na tych wszystkich, którzy wyciągają ręce, prosząc o naszą solidarność.
19.11.2017

Bez wsparcia modlitewnego ze strony wiernych Następca Piotra nie może wypełniać swojej misji w świecie. Liczę także na was!
18.11.2017

Trzeba, byśmy spotkali się z ubogimi i nauczyli się z nimi dzielić. Niech stanie się to stylem naszego życia.
17.11.2017

Ubóstwo nie jest nieuchronne; ma swoje przyczyny, które trzeba rozpoznać i usunąć dla dobra tak licznych naszych braci i sióstr.
16.11.2017

Wiara wspaniale nam towarzyszy w życiu: pozwala dotknąć obecności Ojca, który nigdy nie opuszcza swoich stworzeń.
15.11.2017

Nic i nikt nie może przesłonić światła, jakie Chrystus rozsiewa w sercach i na twarzach swoich przyjaciół.
14.11.2017

Chrześcijanin nie może być nigdy pesymistą!
13.11.2017

Nie jesteśmy w stanie zmienić świata sami, ale razem możemy rozsiewać radość Ewangelii, będąc blisko najmniejszych.
12.11.2017

Pamiętajmy w modlitwie o tych wszystkich, którzy z oddaniem i poświęceniem troszczą się o chorych.
11.11.2017

Nauka wyraża swoją pełną godność, kiedy służy integralnemu rozwojowi osoby i rodziny ludzkiej.
10.11.2017

Niech coraz bardziej upowszechnia się kultura spotkania zdolna obalić wszelkie mury, które nadal dzielą świat!
9.11.2017

Jedynie wiara może przemienić koniec ziemskiego życia w początek życia wiecznego.
8.11.2017

Jezus z Nazaretu podąża z nami, by swoimi słowami i czynami wprowadzić nas w głęboką tajemnicę miłości Ojca.
7.11.2017

Wojna powoduje zawsze poważne szkody dla środowiska. Nie znęcajmy się nad naszym wspólnym domem, ale zachowajmy go dla przyszłych pokoleń.
6.11.2017

Chrystus zwyciężył śmierć. On jest naszym zmartwychwstaniem i życiem. Bądźcie świadkami tego orędzia nadziei.
5.11.2017

Kościół potrzebuje tych, którzy głoszą Ewangelię z entuzjazmem i mądrością, którzy rozpalają nadzieję i rozbudzają wiarę.
4.11.2017

Kiedy się modlimy trzeba nam odwagi wiary: ufajcie, że Pan nas słucha!
3.11.2017

Wszyscy jesteśmy mali i bezradni wobec tajemnicy śmierci. Jak wielką jednak jest łaską, gdy w owej chwili ustrzeżemy w sercu płomień wiary!
2.11.2017

Drodzy przyjaciele, świat potrzebuje świętych i my wszyscy bez wyjątku jesteśmy powołani do świętości. Nie lękajcie się.
1.11.2017

Niech Najświętsza Maryja Panna pomaga nam codziennie robić pierwszy krok, aby budować pokój w miłości, sprawiedliwości i prawdzie.
31.10.2017

Ucz się z podziwiania, pielęgnuj zachwyt. Żyj, kochaj, wierz. A za łaską Bożą nigdy nie rozpaczaj.
30.10.2017

Zachęcam was do stałego patrzenia na Pana Jezusa Chrystusa, aby nauczyć się od Niego kochać całym sercem.
29.10.2017

Noś w sercu cierpienia każdej istoty ludzkiej. Nasza modlitwa zanosi wszystkich do Boga.
28.10.2017

Bóg kocha nas miłością tak bogatą w miłosierdzie, że nas przyjmuje, strzeże i przebacza nam nieustannie.
27.10.2017

Kultura spotkania oznacza świadomość, że niezależnie od różnic między nami wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi.
26.10.2017

Bądźcie odważnymi świadkami Chrystusa w środowisku, w którym żyjecie i działacie.
25.10.2017

Pracujmy wszyscy razem, aby promować pokój między narodami i zapewnić respektowanie praw człowieka.
24.10.2017

Jezus przekazał nam światło, które rozbłyska w ciemnościach: broń je i chroń. To największe bogactwo powierzone twojemu życiu.
23.10.2017

Dziś, w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, przypomnijmy jego słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi".
22.10.2017

W dniu poświęconym misjom pamiętajmy, że Kościół jest misyjny ze swej natury: misja znajduje się w samym sercu wiary chrześcijańskiej. #Missio
22.10.2017

Kościół jest naprawdę żywy, kiedy jest macierzyński, misyjny i wychodzi naprzeciw bliźniemu.
21.10.2017

Nieśmy płomień miłości Chrystusa ludzkości, która tak potrzebuje prawdziwego szczęścia i pokoju.
20.10.2017

Pozwólcie się prowadzić czułości Boga, abyście mogli przemieniać świat swoją wiarą.
19.10.2017

Niech artyści ukazują piękno wiary i głoszą wielkość świata stworzonego przez Boga oraz Jego bezgraniczną miłość do wszystkich.
18.10.2017

Rodzina ludzka ma obowiązek pomagać każdemu w uwolnieniu od ubóstwa i głodu.
17.10.2017

Dzielenie się z innymi wymaga nawrócenia, a to zobowiązuje. #ZeroHunger
16.10.2017

Musimy odpowiedzieć na imperatyw, według którego dostęp do pożywienia to prawo dla wszystkich. Nikt nie może być z tego prawa wykluczony!
16.10.2017

Jak święci ukazujmy naszym życiowym świadectwem radość i piękno życia Ewangelią.
15.10.2017

Jesteśmy powołani do obrony i strzeżenia życia ludzkiego, szczególnie w łonie matki, w dzieciństwie, w starości czy niepełnosprawnego.
14.10.2017

W stulecie objawień Matki Bożej Fatimskiej dziękujmy Bogu za niezliczone łaski, jakich udzielił On za Jej wstawiennictwem.
13.10.2017

Matkę Bożą z Aparecidy znaleźli ubodzy robotnicy; niech dziś błogosławi Ona wszystkim, zwłaszcza tym, którzy szukają pracy.
12.10.2017

Jak św. Jan XXIII, którego dziś wspominamy w liturgii, dawajmy Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia.
11.10.2017

Bóg nie zawodzi! Złożył w naszych sercach ziarno nadziei, aby mogło wykiełkować i wydać owoc.
10.10.2017

Dążenie do pokoju to praca wciąż otwarta, zadanie, od którego nigdy nie ma wytchnienia i które wymaga wysiłku wszystkich.
9.10.2017

Jeśli ogarnia cię gorycz, uwierz we wszystkich ludzi, którzy jeszcze czynią dobro; w ich pokorze jest ziarno nowego świata.
8.10.2017

Różaniec jest syntezą tajemnic Chrystusa; kontemplujemy je z Maryją, która obdarza nas swym spojrzeniem wiary i miłości.
7.10.2017

Starajmy się, by także dla nieletnich internet był miejscem bezpiecznym i ludzkim; by był siecią, która nie więzi, tylko pomaga wzrastać.
6.10.2017

Misja szkoły i nauczycieli to rozwijać poczucie prawdy, dobra i piękna.
5.10.2017

Jak św. Franciszek z Asyżu, dajmy się przemienić miłości Chrystusa, abyśmy żyli w ubóstwie i radości.
4.10.2017

Jedynie w modlitewnej ciszy można się nauczyć słuchać Bożego głosu.
3.10.2017

Anioł stróż to przyjaciel, którego nie widzimy, lecz czujemy jego obecność. Niech nam towarzyszy na naszej ziemskiej drodze aż do nieba.
2.10.2017

Jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus uczmy się pokory od Boga, który dla nas stał się mały.
1.10.2017

W naszych czasach mamy ogromną potrzebę modlitwy – chrześcijan, żydów i muzułmanów – o pokój.
30.9.2017

Na Dzień Środków Społecznego Przekazu 2018 wybrałem temat: “Prawda was wyzwoli" (J 8, 32). Fake news a dziennikarstwo pokoju.
29.9.2017

Dzisiaj święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Wzywajmy ich, aby w każdej chwili przypominali nam o obecności Boga.
29.9.2017

Spotkanie Jezusa może być punktem zwrotnym w naszym życiu, nadając mu sens.
28.9.2017

27.9.2017

Współuczestniczmy bez lęku w drodze migrantów i uchodźców.
27.9.2017

Działajmy na rzecz świata bez broni nuklearnej, stosując traktat o jej nierozprzestrzenianiu, aby usunąć te narzędzia śmierci.
26.9.2017

Miłość jest prawdziwsza i bardziej wyrazista, gdy przeżywa się ją w komunii.
25.9.2017

Pomnażamy radość, dzieląc się nią.
24.9.2017

Jeśli jesteśmy wierni Chrystusowi i czynimy dobro, możemy rozsiewać światło Bożej nadziei.
23.9.2017

Ewangelia zachęca przede wszystkim, byśmy odpowiedzieli Bogu, który nas kocha i zbawia, i rozpoznali Go w bliźnim.
22.9.2017

Zwracam się z apelem na rzecz pokoju i rozbrojenia: w tym świecie poranionym przez przemoc potrzebujemy braterstwa między narodami.
21.9.2017

Nadzieja jest cnotą serca, które nie kryje się w mroku, nie zatrzymuje się na przeszłości, ale umie widzieć przyszłość.
20.9.2017

Współpracujmy, aby znaleźć konkretne rozwiązania dla dobra ubogich, uchodźców, ofiar współczesnych form niewolnictwa oraz na rzecz pokoju.
19.9.2017

Miejmy odwagę oczyścić swoje serce, usuwając kamienie i ciernie, które zagłuszają Słowo Boże.
18.9.2017

Im więcej miejsca zajmuje Jezus w centrum naszego życia, tym bardziej pozwala nam odejść od siebie samych i przybliżyć się do innych.
17.9.2017

Trzeba globalnego działania, by jednocześnie zapewnić zmniejszenie zanieczyszczeń i rozwój krajów ubogich.
16.9.2017

Pan nie zostawia nas sierotami: mamy Matkę, tę samą, którą ma Jezus. Maryja troszczy się o nas i zawsze nas broni.
15.9.2017

W Ukrzyżowanym odrodziła się nasza nadzieja. Jest inna, niż nadzieja świata, bo rodzi się z Jezusowej miłości.
14.9.2017

Wojna to zaprzeczenie wszelkiego prawa. Módlmy się za tych, na których spoczywa odpowiedzialność za uniknięcie wojny między narodami.
13.9.2017

Zachęcam przywódców świata, aby odłożyli na bok partykularne interesy dla zgodnego starania o dobro wspólne ludzkości.
12.9.2017

Drodzy bracia Kolumbijczycy, dziękuję Wam! Spotkałem wielu ludzi, którzy poruszyli me serce. Zaznałem wiele dobrego!
10.9.2017

„Zrobić pierwszy krok" to przede wszystkim wyjść na spotkanie innym z Chrystusem, z naszym Panem.
10.9.2017

Miłość pomaga zrozumieć prawdę, a prawda wymaga gestów miłości.
10.9.2017

Nasza zaraźliwa radość ma być pierwszym świadectwem bliskości i miłości Boga.
9.9.2017

Wielu ludzi cierpi dzisiaj głód Boga, głód godności. I jako chrześcijanie mamy im pomóc, by nasycili się Bogiem.
9.9.2017

Prawda to nieodłączna towarzyszka sprawiedliwości i miłosierdzia.
8.9.2017

Pojednanie umacnia się dzięki wkładowi wszystkich, pozwala budować przyszłość i sprawia, że wzrasta nadzieja.
8.9.2017

Drodzy młodzi, nie bójcie się przyszłości! Śmiało marząc o tym co wielkie, zachowujcie żywą radość, znak młodego serca, które spotkało Pana.
7.9.2017

Zachęcam was do zawierzenia Panu, jedynemu, który nas wspiera i pobudza, abyśmy przyczyniali się do pojednania i pokoju.
7.9.2017

Drodzy przyjaciele, proszę, módlcie się za mnie i za całą Kolumbię, dokąd udaję się w podróż pod znakiem pojednania i pokoju.
5.9.2017

Jak Matka Teresa, otwórzmy horyzonty radości i nadziei dla tylu ludzi pozbawionych zaufania, a potrzebujących zrozumienia i czułości.
5.9.2017

Jezus jest obecny w tak wielu naszych braciach i siostrach, którzy dzisiaj cierpią podobnie jak On.
4.9.2017

Dużo ważniejsze jest zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga, niż z tego, jak bardzo sami Go kochamy.
3.9.2017

Jezus zawsze czeka z otwartym sercem: otwiera na oścież miłosierdzie, które ma w sercu, przebacza, przygarnia, rozumie.
2.9.2017

Panie, naucz nas kontemplować Ciebie w pięknie stworzenia oraz obudź w nas wdzięczność i poczucie odpowiedzialności.
1.9.2017

Jeśli będziesz zważał na głos serca, odkryjesz swą bliskość względem Boga i innych.
31.8.2017

Ewangelia wzywa przede wszystkim, aby Bogu, który kocha nas i zbawia, odpowiedzieć rozpoznając Go w bliźnim.
30.8.2017

„Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze dopóki w Tobie nie spocznie" (św. Augustyn, Wyznania, I,1)
28.8.2017

Jakżeż liczne mamy wylewają dziś łzy, niczym św. Monika, aby ich dzieci wróciły do Chrystusa! Nie traćcie nadziei w łaskę Bożą!
27.8.2017

Niech Maryja Dziewica wyprosi dla nas łaskę dogłębnego ożywienia Duchem Świętym, aby świadczyć o Chrystusie z ewangeliczną szczerością.
26.8.2017

Być ludźmi Kościoła znaczy być ludźmi komunii.
25.8.2017

Ludzie potrzebują nadziei, aby żyć, a także Ducha Świętego, aby mieć nadzieję.
24.8.2017

Pan pozostaje bliski wszystkim ofiarom starych i nowych form niewolnictwa: nieludzkiej pracy, niegodziwego handlu, wykorzystywania.
23.8.2017

Kiedy jesteśmy trochę smutni, gdy wydaje się, że wszystko idzie nie tak, pomyślmy: „Bóg mnie kocha, On mnie nie opuszcza".
22.8.2017

Niech Duch da pokój całemu światu, niech uleczy rany wojny i terroryzmu.
21.8.2017

Zawsze bardzo potrzebujemy ponownego odkrycia miłości i miłosierdzia Pana, aby rozwijać swoją bliskość z Bogiem.
20.8.2017

Modlę się za wszystkie ofiary zamachów z ostatnich dni. Niech nie będzie już więcej miejsca na świecie dla ślepej przemocy terroryzmu.
19.8.2017

Niech nic wam nie broni żyć i wzrastać w przyjaźni z Ojcem niebieskim, świadcząc wszystkim o Jego nieskończonej dobroci oraz miłosierdziu.
17.8.2017

Wniebowzięcie Maryi dotyczy naszej przyszłości: uczy spoglądać w górę, zapowiada nowe niebo i nową ziemię wraz ze zwycięstwem Chrystusa.
15.8.2017

Droga zawierzenia Panu zaczyna się każdego dnia od samego rana.
14.8.2017

W Maryi widzimy, że pokora to nie cnota słabych, ale silnych, którzy nie znęcają się nad innymi, żeby poczuć się ważni.
13.8.2017

Drodzy młodzi, jesteście nadzieją Kościoła. Jak wyobrażacie sobie waszą przyszłość? Weźcie udział w #sinodo18! goo.gl/WghUvl
12.8.2017

Gdy doświadczamy czegoś, co sprawia nam cierpienie, posłuchajmy głosu Jezusa w sercu: „Nie bój się, idź naprzód! Jestem z tobą!".
11.8.2017

Jezus nie zostawia nas samych, ponieważ jesteśmy dla Niego cenni.
10.8.2017

W świadectwie wiary nie liczą się sukcesy, ale wierność Chrystusowi.
9.8.2017

Dziś chwalimy Ojca za dzieło, jakiego dokonał św. Dominik w służbie Ewangelii głoszonej słowem i życiem.
8.8.2017

Przebaczenie wyzwala serce, pozwalając rozpocząć na nowo; przebaczenie daje nadzieję, a bez niego nie buduje się Kościoła.
7.8.2017

Nadzieja to cnota serca, które nie zamyka się w ciemności, nie zatrzymuje w przeszłości, ale potrafi dostrzec jutro.
6.8.2017

Inny człowiek to dar do przyjęcia z szacunkiem, ponieważ w nim, zwłaszcza gdy jest on słaby i delikatny, Chrystus wychodzi mi na spotkanie.
5.8.2017

W imię Jezusa możemy ukazywać naszym świadectwem, że pokój jest możliwy!
4.8.2017

Ewangelia to Dobra Nowina niosąca ze sobą zaraźliwą radość, ponieważ zawiera ona i oferuje nowe życie.
2.8.2017

Dobro realizuje się i jest efektywne przede wszystkim wtedy, gdy czynimy je bezinteresownie w konkretnych, codziennych sytuacjach.
1.8.2017

Jak św. Ignacy z Loyoli pozwólmy, by Jezus nas zdobył i, prowadzeni przez Pana, zaangażujmy się w służbę bliźnim.
31.7.2017

Wzywamy wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli do zaangażowania w walkę ze współczesnym niewolnictwem w każdej jego formie.
30.7.2017

Zawierzam Ojcu małego Charliego oraz modlę się za rodziców i za osoby które go kochały.
28.7.2017

Jakże potrzeba dziadków w życiu rodziny do przekazania dziedzictwa człowieczeństwa i wiary, niezbędnych dla każdego społeczeństwa!
26.7.2017

Kiedy potrzebujemy pomocy, zwróćmy się do Ojca, który zawsze spogląda na nas z miłością i nigdy nas nie opuszcza.
23.7.2017

Należy przezwyciężyć wszelkie formy rasizmu, nietolerancji oraz instrumentalizacji osoby ludzkiej.
18.7.2017

Pozwólmy się prowadzić Pannie Maryi na drodze wiodącej ku świętej górze, którą jest Chrystus, gdzie następuje spotkanie Boga z człowiekiem.
16.7.2017

Europa posiada unikalne w świecie dziedzictwo ideowe i duchowe, które trzeba propagować z zaangażowaniem i nowym duchem.
11.7.2017

Ludzi morza, rybaków oraz wszystkich znajdujących się w trudnościach i daleko od domu, powierzam macierzyńskiej opiece Maryi, Gwiazdy Morza.
9.7.2017

Migranci to nasi bracia i siostry szukający lepszego życia z dala od biedy, głodu czy wojny.
8.7.2017

Jakie to piękne, że młodzi są „pielgrzymami wiary", szczęśliwymi, że mogą nieść Jezusa na każdą ulicę, w każdy zakątek ziemi!
2.7.2017

Misja chrześcijanina jest wspaniała. Jest ona przeznaczona dla wszystkich, nikogo nie wyłączając!
1.7.2017

Istnieje wielka potrzeba ożywiania chrześcijańskiej nadziei, tej nadziei, która daje nowe spojrzenie zdolne do dostrzegania dobra.
30.6.2017

Powierzmy się wstawiennictwu św. Piotra i Pawła, aby świadczyć o wyzwalającym działaniu Boga względem nas.
29.6.2017

Boże, zwróć swój miłosierny wzrok na każdego z nas.
28.6.2017

Wyostrzcie wzrok, aby w realiach życia zobaczyć znaki Bożej obecności.
27.6.2017

Stanowczo potępiam stosowanie wszelkiego rodzaju tortur i wzywam wszystkich, by dążyli do ich zakazania i wspierali ich ofiary z rodzinami.
26.6.2017

Każdy z nas jest cenny; każdy z nas – niepowtarzalny w Bożych oczach.
25.6.2017

Miłosierdzie rozgrzewa serce i czyni je wrażliwym na potrzeby braci poprzez dzielenie się oraz uczestnictwo w ich życiu.
24.6.2017

Idźcie na wszystkie peryferie! Idźcie i z mocą Ducha Świętego bądźcie tam Kościołem.
23.6.2017

Nie dajmy się zwieść fałszywym mądrościom świata, lecz idźmy za Jezusem, jedynym pewnym przewodnikiem, który nadaje sens naszemu życiu.
22.6.2017

Nie odwracajmy oczu od nowych form biedy i marginalizacji, które uniemożliwiają prowadzenie godnego życia.
21.6.2017

Osobiste spotkanie z uchodźcami rozwiewa obawy i wypaczone ideologie oraz pomaga wzrastać w człowieczeństwie. @M_RSection
20.6.2017

Nikt z nas nie jest wyspą, autonomiczny i niezależny od innych: przyszłość możemy tworzyć tylko razem, nikogo nie wyłączając.
19.6.2017

Jezus dał się połamać, łamie się dla nas. To jest Eucharystia. On wzywa nas, abyśmy dawali się innym.
18.6.2017

Troska o środowisko stanowi też zawsze troskę społeczną. Wsłuchujmy się w krzyk ziemi, ale również w krzyk biednych.
17.6.2017

Miłość domaga się twórczej, konkretnej odpowiedzi. Nie wystarczą dobre intencje, inni to nie numery, ale bracia, których trzeba wesprzeć.
16.6.2017

Egzystencja każdego z nas jest powiązane z egzystencją drugiego człowieka: życie to nie czas, który przemija, ale czas spotkania.
15.6.2017

Tak bardzo potrzebujemy modlitwy i pokuty, aby uprosić łaskę nawrócenia i zakończenia tak wielu wojen na świecie.
14.6.2017

W swej męce Jezus wziął na siebie wszystkie nasze cierpienia. On wie, czym jest ból, rozumie nas, pociesza i dodaje nam siły.
13.6.2017

Kościół jaśnieje tylko wtedy, gdy jest misyjny, gościnny, wolny, wierny, ubogi w środki i bogaty w miłość.
12.6.2017

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej jest dla nas zachętą, abyśmy byli zaczynem jedności, pocieszenia i miłosierdzia.
11.6.2017

Życie może przetrwać tylko dzięki hojności innego życia.
10.6.2017

Każdy z nas, jako żywy członek Ciała Chrystusowego, jest wezwany do promowania jedności i pokoju.
9.6.2017

Pokora i czułość nie są cnotami słabych, ale mocnych.
8.6.2017

Kościół potrzebuje świętych dnia codziennego, tych, którzy żyją normalnym życiem i w koherentny sposób niosą go w przyszłość.
7.6.2017

Nigdy nie zapominajmy, że nasza wiara jest konkretna: Słowo stało się ciałem, a nie ideą!
6.6.2017

Nie zapominajmy, że środowisko jest dobrem wspólnym, dziedzictwem całej ludzkości, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.
5.6.2017

Zdajmy się posłusznie na prowadzenie Ducha Świętego, byśmy nie pomylili drogi i nie zamykali naszych serc.
4.6.2017

Z odwagą zabiegajmy o wszystkie niezbędne środki dla ochrony życia naszych dzieci.
3.6.2017

W mrokach trwających obecnie konfliktów bądźmy zapalonymi pochodniami, które przypominają, że światło zwycięża ciemność.
2.6.2017

Dziękuję Bogu za rodziców, którzy starają się żyć w miłości i iść naprzód, nawet jeśli wiele razy upadają w drodze.
1.6.2017

Uczmy się od naszej Matki Maryi silnej i służebnej wiary, abyśmy stali się żywymi znakami Bożego miłosierdzia.
31.5.2017

Chrześcijańska radość pochodzi od Ducha Świętego, który daje nam prawdziwą wolność i dar niesienia Jezusa braciom.
30.5.2017

Matczyna obecność Maryi przypomina, że Bóg nigdy nie przestaje pochylać się w swym miłosierdziu nad ludzkością.
29.5.2017

Zachęcam wszystkich do komunikacji konstruktywnej, która odrzuca uprzedzenia wobec innych i naszym czasom przekazuje nadzieję i ufność.
28.5.2017

Módlmy się za naszych braci Koptów z Egiptu, którzy zostali zamordowani, ponieważ nie chcieli się wyrzec wiary.
27.5.2017

Przyszłość naszego społeczeństwa wymaga od wszystkich, a szczególnie od instytucji, uwagi skoncentrowanej na życiu.
26.5.2017

We Wniebowstąpieniu Jezusa do chwały nieba uczestniczymy w pełni życia Boga. Już teraz zanieśmy je w sercach na ulice świata.
25.5.2017

Prośmy z katolikami w Chinach, zawierzając ich Maryi, by otrzymali łaskę cierpliwego znoszenia trudności i przezwyciężania ich z miłością.
24.5.2017

Poprzez dialog można tworzyć wspólną przyszłość. Dzięki dialogowi budujemy pokój, troszcząc się o innych.
23.5.2017

Jesteśmy wezwani nie po to, by żyć jedni bez drugich, ponad czy przeciw drugim, ale jedni z drugimi, dla drugich i w drugich.
22.5.2017

Maryja uczy nas pokładać nadzieję w Bogu także wtedy, gdy wszystko wydaje się być bez sensu, kiedy On wydaje się ukryty.
21.5.2017

Pokój trzeba budować na sprawiedliwości, na integralnym rozwoju człowieka, na poszanowaniu jego praw, na ochronie stworzenia.
20.5.2017

Starajmy się zawsze o dobry styl naszego życia, pamiętając, w jakim celu i dla jakiej chwały istniejemy, pracujemy, walczymy i cierpimy.
19.5.2017

Bóg sprawia, że Jego najpiękniejsze kwiaty rosną na nieurodzajnej glebie.
18.5.2017

Naszą nadzieją jest Pan Jezus, żywy i obecny w nas samych i w naszych braciach.
17.5.2017

Jezus prosi nas, abyśmy Go dostrzegali, rozpoznawali, kochali.
16.5.2017

Prośmy o łaskę wiernego naśladowania Jezusa nie słowami, ale czynami oraz o cierpliwość w noszeniu swego krzyża.
16.5.2017

Fatima jest nade wszystko płaszczem Światła, który okrywa nas, gdy uciekamy się pod opiekę Dziewiczej Matki z błaganiem: okaż nam Jezusa.
13.5.2017

Za każdym razem, gdy spoglądamy na Maryję, znów zaczynamy wierzyć w rewolucyjną moc czułości i miłości.
13.5.2017

Tu w Fatimie, wychwalam Chrystusa, nasz Pokój, i błagam o zgodę na świecie pomiędzy wszystkimi narodami.
12.5.2017

Proszę wszystkich, by zjednoczyli się ze mną jako pielgrzymi nadziei i pokoju. Niech wasze ręce uniesione w modlitwie nadal podtrzymują moje
12.5.2017

Nasza postawa niech będzie cicha i pokorna, wyczulona na opiekę nad biednymi.
3.5.2017

Niech z naszą pomocą rośnie braterstwo i dzielenie się z innymi: to współpraca pomaga tworzyć lepsze, pokojowe społeczeństwa.
2.5.2017

Niech św. Józef da młodym umiejętność marzenia, podejmowania ryzyka dla osiągnięcia wielkich rzeczy, których pragnie dla nas Bóg.
1.5.2017

Swoim zmartwychwstaniem Jezus wyzwolił nas z niewoli grzechu i śmierci oraz otworzył nam przejście do życia wiecznego.
30.4.2017

Obecność Jezusa przekazuje się życiem i wyraża językiem bezinteresownej, konkretnej miłości.
29.4.2017

Sam Pan niech nam pozwoli, byśmy wyruszyli dzisiaj razem na nowo jako pielgrzymi jedności i głosiciele pokoju.
28.4.2017

Jesteśmy wezwani, by iść razem w przekonaniu, że przyszłość wszystkich zależy także od spotkania między religiami i kulturami.
28.4.2017

Jutro wybiorę się jako pielgrzym pokoju do pokojowego Egiptu.
27.4.2017

Rozwijajmy przyjaźń i szacunek między ludźmi różnych tradycji religijnych, aby tworzyć świat pełen pokoju.
26.4.2017

Umarł, został pogrzebany, zmartwychwstał i objawił się: Jezus żyje! To sedno chrześcijańskiego przesłania.
25.4.2017

Gdybyśmy zawsze mieli Słowo Boże w sercu, żadna pokusa nie mogłaby oddalić nas od Boga.
24.4.2017

Prośmy o łaskę, byśmy niestrudzenie czerpali od Jezusa Boże miłosierdzie i nieśli je w świat.
23.4.2017

Miłosierdzie Boże jest wieczne. Nigdy się nie kończy, nie wyczerpuje, nie poddaje się w obliczu zamknięć ani nie ustaje.
23.4.2017

Ulecz nasze życie, byśmy strzegli świata, a nie łupili go, byśmy rozsiewali piękno, a nie skażenie i zniszczenie.
22.4.2017

Gdy doszliśmy aż do dna naszej słabości, zmartwychwstały Chrystus daje nam siłę, by powstać.
21.4.2017

Jeśli Chrystus zmartwychwstał, możemy nowymi oczami i nowym sercem patrzeć na każde wydarzenie naszego życia, nawet najbardziej negatywne.
20.4.2017

Rozważajmy z zadziwieniem i wdzięcznością wielką tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego.
19.4.2017

W Oktawie Wielkanocnej dobrze będzie przeczytać codziennie fragment Ewangelii, w którym jest mowa o Zmartwychwstaniu Chrystusa.
18.4.2017

Tak, jesteśmy tego pewni – Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!
17.4.2017

Wesołych Świąt Wielkanocy! Nieście wszystkim radość i nadzieję Chrystusa zmartwychwstałego!
16.4.2017

To jest święto naszej nadziei, celebrowanie tej pewności, że nikt i nic nie zdoła nas nigdy odłączyć od miłości Boga.
15.4.2017

Krzyżu Chrystusa, naucz nas, że wschód słońca jest silniejszy od ciemności nocy, a odwieczna miłość Boga zawsze zwycięża.
14.4.2017

Dobrze jest wyjść z naszych ograniczeń, bo Serce Boże obfituje w miłosierdzie, przelewa się obficie, rozdzielając wokół swą czułość.
13.4.2017

Jeżeli tajemnica zła nie ma granic, to nieskończona jest rzeczywistość Miłości Bożej, która je przeniknęła i zwyciężyła.
12.4.2017

Jezus przychodzi nas zbawić i jesteśmy wezwani do wybrania Jego drogi – drogi służby, daru i zapomnienia o sobie.
11.4.2017

Skierujmy spojrzenie na Jezusa, prośmy o łaskę lepszego zrozumienia tajemnicy Jego ofiary za nas w tym Wielkim Tygodniu.
10.4.2017

Krzyżu Chrystusa, wzbudź w nas pragnienie Boga, dobra i światła.
9.4.2017

Drodzy młodzi, nie bójcie się powiedzieć „tak" Jezusowi z całym entuzjazmem serca, odpowiedzieć Mu wielkodusznie, pójść za Nim!
8.4.2017

Wielki Post to okres pokuty, który ma nam pozwolić zmartwychwstać z Chrystusem, odnowić naszą tożsamość chrzcielną.
7.4.2017

Nadzieja otwiera wierzącego na Boże niespodzianki.
6.4.2017

Starajmy się konkretnie podążać śladami Chrystusa, poświęcając się potrzebującym braciom i siostrom.
5.4.2017

Obchodzimy Światowy Dzień Działań Zapobiegających Minom. Ponówmy, proszę, zaangażowanie na rzecz świata bez min!
4.4.2017

Wielki Post jest ze swej natury czasem nadziei, ponieważ prowadzi nas do narodzenia się na nowo „z wysoka", z Bożej miłości.
3.4.2017

Kiedy Duch Święty mieszka w naszych sercach, uzmysławia nam, że Pan jest blisko i troszczy się o nas.
2.4.2017

Nawet w najtrudniejszych i wstrząsających chwilach Boże miłosierdzie i dobroć są większe od wszystkiego.
1.4.2017

Poszczenie z sercem przepełnionym pychą robi więcej złego niż dobrego. Pierwszy post to pokora.
31.3.2017

Modlitwa jest potężna, modlitwa zwycięża zło, modlitwa przynosi pokój.
30.3.2017

Pokój wypływający z wiary jest darem: to łaska doświadczania, że Bóg nas kocha i zawsze jest u naszego boku.
29.3.2017

Jeśli nauczymy się odczytywać każdą rzecz w świetle Ducha Świętego, to zdamy sobie sprawę, że wszystko jest łaską!
28.3.2017

Strzec świętego skarbu każdego ludzkiego życia, od poczęcia aż do kresu, to najlepsza droga, aby zapobiegać wszelkim formom przemocy.
27.3.2017

Wielki Post jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duchowego przez post, modlitwę i jałmużnę.
26.3.2017

Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną doprowadzić ludzkie serca do nawrócenia.
25.3.2017

Pamiętajmy o tak licznych braciach i siostrach chrześcijanach, którzy znoszą prześladowania z powodu swojej wiary. Jednoczymy się z nimi.
24.3.2017

Post jest owocny, kiedy towarzyszy mu konkretna miłość bliźniego, zwłaszcza tego w trudnościach.
24.3.2017

Niech pewność wiary będzie siłą napędową naszego życia.
23.3.2017

Choć jesteśmy ludźmi małej wiary, Pan nas zbawi. Pokładajmy zawsze nadzieję w Panu!
22.3.2017

Pilne jest zasiewać dobro: niestrudzenie kultywować sprawiedliwość, szerzyć zgodę, wspierać integrację.
21.3.2017

Św. Józef, Oblubieniec Maryi i Patron Kościoła powszechnego, niech was błogosławi i strzeże. I najlepsze życzenia dla ojców!
19.3.2017

Proszę was, budujcie mosty, a nie mury, zło zwyciężajcie dobrem, a zniewagę przebaczeniem i żyjcie w pokoju ze wszystkimi.
18.3.2017

Post nie jest wyrzeczeniem się tylko pokarmu, ale wszelkiego niezdrowego przywiązania, a zwłaszcza grzechu.
17.3.2017

Kościół chce być blisko każdego z miłością, współczuciem, otuchą, które pochodzą od Chrystusa.
16.3.2017

Słowo Boże pomaga nam otworzyć oczy, aby przyjąć życie i je kochać, zwłaszcza gdy jest słabe.
15.3.2017

Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich.
14.3.2017

Niech Duch Święty prowadzi nas do pójścia prawdziwą drogą nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa Bożego.
13.3.2017

Wielki Post jest czasem sprzyjającym osobistej odnowie w spotkaniu z Chrystusem żywym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim.
12.3.2017

Łatwo przejść od miłości do nienawiści. A droga od nienawiści do miłości jest trudniejsza, jednak prowadzi do pokoju.
11.3.2017

W obecnym Wielkim Poście spróbujmy podjąć pokutę nie ze skwaszoną miną, ale z uśmiechem.
10.3.2017

Bardzo proszę pamiętać w modlitwie o mnie i moich współpracownikach, z którymi aż do piątku będę odprawiał rekolekcje.
5.3.2017

Jezus to wierny przyjaciel, który nigdy nas nie opuszcza; nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego.
5.3.2017

Wielki Post zachęca nas usilnie do nawrócenia: jesteśmy wezwani, by powrócić do Boga całym sercem.
4.3.2017

Post nie jest tylko odmawianiem sobie chleba. Jest także dzieleniem się nim z głodnymi.
3.3.2017

Bóg jest nam zawsze wierny i ani na chwilę nie przestaje nas kochać, towarzyszyć naszym krokom i biec za nami, gdy trochę się oddalamy.
2.3.2017

Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.
1.3.2017

Modlitwa to klucz, który otwiera miłosierne serce Boga.
28.2.2017

Kiedy nasza droga jest naznaczona niepewnością i upadkiem, Bóg bogaty w miłosierdzie wyciąga rękę, aby nas podnieść.
27.2.2017

Trwajmy w modlitwie o wypełnienie pragnienia Jezusa: „Aby wszyscy stanowili jedno".
26.2.2017

Głosząc wszystkim czułą miłość Jezusa stajemy się apostołami radości Ewangelii. A radość jest zaraźliwa!
25.2.2017

W sercu chrześcijanina jest zawsze radość. Zawsze. Radość, którą przyjmujemy jako dar i której strzeżemy, aby dzielić się nią z wszystkimi.
24.2.2017

Nie lekceważmy wartości dawania przykładu, ponieważ ma to moc większą od tysiąca słów, „like’ów", „retweetów" czy filmów na youtube’ie.
23.2.2017

Jezus powierzył Piotrowi klucze, aby otwierać, a nie zamykać wejście do Królestwa Niebieskiego.
22.2.2017

Bóg wie lepiej od nas, czego potrzebujemy; musimy Mu zaufać, bo Jego drogi są bardzo odmienne od naszych.
21.2.2017

Jeśli zło jest zaraźliwe, to i dobro jest takie. Dajmy się więc zarazić dobrem i roznośmy je dalej!
20.2.2017

Czujmy się pobudzani przez Ducha Świętego do odważnego wybierania nowych dróg głoszenia Ewangelii.
19.2.2017

Ileż to razy w Biblii Pan wzywa nas do przyjęcia migrantów i obcokrajowców, przypominając, że my także jesteśmy przybyszami!
18.2.2017

Młode serce nie znosi niesprawiedliwości i nie potrafi nagiąć się do kultury odrzucania ani ulec globalizacji obojętności.
17.2.2017

Zachęcam was do walki z biedą, zarówno materialną, jak i duchową. Umacniajmy razem pokój i budujmy mosty.
16.2.2017

Kultura odrzucania nie jest Jezusowa. Drugi człowiek to mój brat, ponad barierami narodowości, pochodzenia społecznego czy religii.
15.2.2017

Jak to dobrze wiedzieć, że Pan bierze na siebie nasze słabości, cierpliwie stawia nas na nogi, dając siły do rozpoczęcia na nowo.
14.2.2017

Nigdy nie stawiajmy Bogu warunków! Ufność w Panu polega na tym, że godzimy się na Jego plany, niczego równocześnie nie żądając.
13.2.2017

Godność dzieci trzeba szanować: módlmy się, aby na całym świecie wykorzeniono tę formę niewolnictwa, jaką jest werbowanie dzieci-żołnierzy.
12.2.2017

Chciałbym zachęcić wszystkich do kontemplowania w Maryi, Uzdrowieniu Chorych, tej, która zapewnia czułość Boga wobec każdego człowieka.
11.2.2017

Bądźmy bliscy braciom i siostrom, którzy przeżywają doświadczenie choroby, oraz ich rodzinom.
10.2.2017

Nadzieja otwiera nowe horyzonty, pozwala marzyć o tym, czego nie sposób sobie nawet wyobrazić.
9.2.2017

Kto sprzyja handlowi ludźmi, ponosi odpowiedzialność przed Bogiem. Módlmy się o nawrócenie serc. @M_RSection
8.2.2017

Usłyszmy wołanie tak licznych zniewolonych dzieci. Niech nikt nie pozostanie obojętny na ich cierpienie. @M_RSection
7.2.2017

Stać się wierzącym oznacza nauczyć się patrzeć oczyma wiary.
6.2.2017

Kto nie wierzy czy nie szuka Boga, może nie poczuł zaniepokojenia, jakie budzi czyjeś świadectwo.
5.2.2017

Działaj! Żyj! A widząc twoje życie, twoje świadectwo, ktoś cię zapyta: dlaczego żyjesz właśnie tak?
4.2.2017

Nigdy nie zapominajmy modlić się jedni za drugich. Modlitwa to nasza największa siła.
3.2.2017

Życie konsekrowane to wielki dar Boga: dar dla Kościoła, dar dla Ludu Bożego.
2.2.2017

Bóg pragnie, aby wszyscy uznawali siebie nawzajem za braci i według tego żyli, tworząc wielką rodzinę ludzką w harmonijnej różnorodności.
1.2.2017

Naśladujmy podejście Jezusa do chorych: On dba o wszystkich, podziela ich cierpienia i otwiera serca na nadzieję.
31.1.2017

Nic nie jest niemożliwe, jeśli zwrócimy się do Boga w modlitwie. Wszyscy możemy stać się tymi, którzy wprowadzają pokój.
30.1.2017

Panie, Boże pokoju, wysłuchaj naszego błagania i daj nam pokój w Ziemi Świętej. Szalom, salam, pokój!
29.1.2017

Królestwo Boże już jest wśród nas niczym ukryte ziarno. Kto ma czyste oczy, dostrzega, jak ono wzrasta.
28.1.2017

Dziś pragnę wspomnieć w sercu wszystkie ofiary Holokaustu. Oby nigdy nie zostały zapomniane ich cierpienia i łzy.
27.1.2017

Nadzieja sprawia, że rozwija się nowe życie, tak jak roślina wyrasta z ziarna wrzuconego w ziemię.
26.1.2017

Lubię powtarzać, że do jedności chrześcijan zdążamy idąc razem, poprzez spotkanie, modlitwę i głoszenie Ewangelii.
25.1.2017

Nieśmy ludziom naszych czasów wiadomości naznaczone logiką „dobrej nowiny". http://w2.vatican.va/content/france...
24.1.2017

„Nie bój się, bo jestem z tobą" – szerzmy nadzieję i zaufanie w naszych czasach!
23.1.2017

Jedność miłości staje się prawdziwa, kiedy głosimy razem wielkie dzieła, jakie Bóg dla nas uczynił.
22.1.2017

Wraz ze św. Dominikiem „idźmy naprzód z radością, myśląc o naszym Zbawicielu" #OP800
21.1.2017

Jedność chrześcijan to nie owoc naszych ludzkich wysiłków, ale dar zstępujący z góry.
20.1.2017

Wzywamy do jedności chrześcijan, bo wzywamy Jezusa. Pragniemy żyć w jedności, gdyż chcemy naśladować Chrystusa i praktykować Jego miłość.
19.1.2017

Z głębi naszej wiary w Jezusa Chrystusa wypływa konieczność jednoczenia się w Nim.
18.1.2017

Pokój to cnota aktywna, która wymaga zaangażowania i współpracy każdej osoby oraz całego społeczeństwa.
17.1.2017

Niemożliwy jest prawdziwy pokój, dopóki istnieje choćby jeden człowiek, który doznaje gwałtu na swojej ludzkiej tożsamości.
16.1.2017

Niech Święta Rodzina czuwa nad wszystkimi niepełnoletnimi migrantami, towarzysząc najbardziej zagrożonym i pozbawionym głosu w ich drodze.
15.1.2017

Wykorzystywanie bez skrupułów krzywdzi dzieci traktowane jak towar i zniewolone. Niech Bóg błogosławi tym, którzy je wyzwalają.
14.1.2017

Dzieci zmuszone do ucieczki, zwłaszcza bez opieki, są najbardziej bezbronne i wrażliwe. Módlmy się za nie i pomagajmy im.
13.1.2017

Niepełnoletni migranci, zwłaszcza bez opieki, są szczególnie bezbronni. Niech każdy wyciągnie do nich pomocną dłoń.
12.1.2017

Każdy może przyczynić się do kultury miłosierdzia, w której nikt nie patrzy na innych obojętnie.
11.1.2017

Życzę, aby między naszymi krajami i ich mieszkańcami rozwijały się okoliczności sprzyjające współpracy i budowaniu prawdziwego pokoju.
10.1.2017

Nie może być prawdziwego pokoju, jeśli każdy upomina się zawsze tylko o własne prawa, nie dbając o dobro innych.
9.1.2017

Niech Maryja Dziewica pomoże nam naśladować Jezusa na wyznaczonej nam przez chrzest drodze wiary i miłości.
8.1.2017

Pamiętajmy o braciach i siostrach z chrześcijańskiego Wschodu, katolikach i prawosławnych, którzy dziś świętują Boże Narodzenie.
7.1.2017

Jak Mędrcy ze Wschodu, tak też my pójdźmy uważnie, niestrudzenie i mężnie, by znaleźć niewidzialnego Boga, który urodził się dla nas.
6.1.2017

Niech miłość i wyrzeczenie się przemocy inspirują sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem.
5.1.2017

Być prawdziwymi uczniami Jezusa dziś oznacza także przyjąć Jego propozycję wyrzeczenia się przemocy.
4.1.2017

Oby wyrzeczenie się przemocy stało się charakterystycznym stylem naszych decyzji, naszych relacji, naszych działań.
3.1.2017

Na początku tego nowego roku składam najszczersze życzenia pokoju mieszkańcom i narodom świata.
2.1.2017

Polecamy nowy rok Najświętszej Maryi Pannie, Matce Bożej, aby umocniły się pokój i miłosierdzie na całym świecie.
1.1.2017

- archivní tweety viz přílohy


Přílohy
Vložil:Stanisław Janczyk
Vloženo:12.5.2013
Zobrazovat do:  31.12.2017    ok