Aktuality, zajímavosti

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:


Obrázek ke zprávě

Pierwszym krokiem prowadzącym do poznania Jezusa Chrystusa jest uznanie swojej nędzy i potrzeby bycia zbawionym.
13.11.

Módlmy się dzisiaj za biskupów, aby, jak prosił św. Paweł, zawsze byli pokorni, łagodni i gotowi do służby. #ŚwiętaMarta
12.11.

Niedziela jest dla nas dniem świętym, uświęcanym przez sprawowanie Eucharystii, która jest żywą obecnością Pana pośród nas i dla nas. #niedzielnaMsza
11.11.


Pro vysvětlení:
Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. (wikipedia)

Tvíty papeže Františka odebírá přes 14 milionů uživatelů na celém světě. Je možné přihlásit se k jejich odběru v italštině, španělštině, francouzštině, angličtině, portugalštině, němčině, polštině, arabštině a také latině: „Summum periculum mundi hodierni maestitia individualistica a corde scatens avaro.


Wspólnota ludzi nauki ma dziś odegrać wiodącą rolę we wskazywaniu rozwiązań prowadzących do zrównoważonego i integralnego rozwoju wszystkich narodów, niezbędnego w budowaniu pokoju. #ŚwiatowyDzieńNauki
10.11.

Gdzie grzech, tam i miłosierny Bóg, który przebacza, jeśli zwrócisz się do Niego. #ŚwiętaMarta
9.11.

Niech Pan pozwoli nam zrozumieć logikę Ewangelii: miłosierdzie poprzez świadectwo. #ŚwiętaMarta
8.11.

Modlić się oznacza pukać do drzwi przyjaciela. Bóg jest naszym przyjacielem.
7.11.

Módlmy się razem, aby język serca i dialogu zawsze przeważał nad językiem broni.
https://twitter.com/Pontifex_pl/status/1059833695052406784
6.11.

Jezus wzywa nas, byśmy z Nim świętowali, byli blisko Niego i zmienili swoje życie. #ŚwiętaMarta
6.11.

Poprzez modlitwę i działanie starajmy się usunąć z serca, ze słów oraz gestów wszelką przemoc oraz otoczyć troską wspólny dom.
6.11.

Niedzielna Msza znajduje się w centrum życia Kościoła: spotykamy w niej zmartwychwstałego Pana, słuchamy Jego słów, karmimy się przy Jego stole i w ten sposób stajemy się Kościołem. #niedzielnaMsza
4.11.

Bóg jest wierny, a pokładana w Nim nadzieja jest dla nas niczym kotwica, która mocno wiąże nas z niebem.
3.11.

Jezus odebrał śmierci jej ostatnie słowo: kto w Niego wierzy, zostanie przemieniony przez miłosierną miłość Ojca do życia w wiecznej szczęśliwości.
2.11.

Obchodzimy dziś święto świętości. Umocnijmy więzy miłości i jedności ze wszystkimi świętymi, którzy trwają już w obecności Boga.
1.11.

Potrzebujemy chrześcijan uśmiechniętych, nie po to, by podchodzili do życia lekkomyślnie, lecz aby byli bogaci w Bożą radość, aby wierzyli w miłość i żyli, by służyć.
31.10.

Jeśli pragniesz słuchać głosu Pana, wyrusz w drogę, żyj poszukując. Pan mówi do tego, kto szuka.
30.10.

Jesteśmy wezwani, aby wsłuchać się w to, co Duch nam podpowiada. Duch Święty jest zawsze nowością.
29.10.

Wam, którzy uczestniczyliście w tym „podążaniu razem" chcę podziękować za wasze świadectwo. Niech Pan błogosławi nasze kroki, abyśmy umieli wysłuchać młodych, okazywać im bliskość i świadczyć o radości naszego życia: o Jezusie. #Synod2018 w2.vatican.va/content/france…
28.10.

Wiara jest życiem: to życie miłością Boga zmieniło naszą egzystencję. Wiara jest kwestią spotkania, a nie teorii.#Synod2018 w2.vatican.va/content/france…
28.10.

Chciałbym powiedzieć ludziom młodym: przepraszam, jeśli często was nie wysłuchaliśmy; jeśli zamiast otwierać dla was serce, napełnialiśmy wasze uszy. #Synod2018 w2.vatican.va/content/france…

28.10.

Święty Paweł daje nam bardzo praktyczną radę dla zachowania jedności: „znosić siebie nawzajem w miłości". #ŚwiętaMarta
26.10.

Byłoby pięknie, gdybyśmy każdego dnia, mogli zatrzymać się na chwilę i powiedzieć: “Panie, obym poznał Ciebie i bym poznał siebie". #ŚwiętaMarta
25.10.

Zdrowie nie jest dobrem konsumpcyjnym, ale prawem powszechnym: złączmy wysiłki, aby służba zdrowia była dostępna dla wszystkich. #HealthForAll
25.10.

Ten synod pragnie być znakiem Kościoła, który naprawdę słucha i nie ma z góry przygotowanych odpowiedzi. #Synod2018
24.10.

Nadzieja to nie jakaś idea, lecz spotkanie. Jak u kobiety, która czeka na spotkanie z dzieckiem, które ma urodzić. #ŚwiętaMarta
23.10.

Bóg może działać w każdych okolicznościach, nawet poprzez pozorne porażki.
20.10.

Zaczynem chrześcijan jest Ducha Święty, który sprawia, że wzrastamy pomimo wszelkich trudności na naszej drodze, ale zawsze z nadzieją. #ŚwiętaMarta
19.10.

Drogą ucznia jest ubóstwo: uczeń jest ubogi, ponieważ jego bogactwem jest Jezus. #ŚwiętaMarta
18.10.

W słuchaniu Bożego Słowa otrzymujemy odwagę i stałość, aby dawać innym to, co w nas najlepsze.
17.10.

Otwórz swe serce i pozwól, aby łaska Pana mogła wejść do niego. Zbawienie jest darem, a nie czymś tylko zewnętrznym. #ŚwiętaMarta
16.10.

Papieska intencja modlitewna:
Módlmz się, abz mężczyżni i kobiety konsekrowane rozbudzili w sobie zapał misjonarski i byli obecni pośró ubogich. Zmarginalizowanych i tych, którzy nie mają głosu.
https://twitter.com/Pontifex_pl/status/1051819622138298368
15.10.

Świat potrzebuje świętych i my wszyscy, bez wyjątku, jesteśmy wezwani do świętości. Nie bójmy się!
14.10.

Uważajmy na niebezpieczeństwo bycia bardziej aktorami niż świadkami. Jesteśmy wezwani do bycia żywą pamiątką Pana.
13.10.

Co jest gorsze: łatwo rozpoznawalny demon, który kusi do grzechu tak, że się wzbraniasz przed nim, czy demon inteligentny, który mieszka w tobie i zawładnął tobą duchem światowości? #ŚwiętaMarta
12.10.

Z modlitwą nie jest tak, jak z użyciem czarodziejskiej różdżki. Modlitwa wymaga zaangażowania, stałości i determinacji. #ŚwiętaMarta
11.10.

Nowość Ewangelii przemienia nas wewnętrznie i zewnętrznie: ducha, duszę, ciało, codzienne życie.
10.10.

Każdy z nas jest człowiekiem zranionym, a Samarytanin to Jezus, który stał się bliźnim i zaopiekował się nami. #SantaMarta
8.10.

#PrayForTheChurch
7.10.

Prośmy Pana o dary dialogu i cierpliwości, bliskości i akceptacji, która miłuje, przebacza i nie potępia.
6.10.

Niech Duch Święty otworzy szeroko drzwi naszego serca, aby Jezus mógł do niego wejść i ofiarować nam orędzie zbawienia. #ŚwiętaMarta
5.10.

W decydującym momencie swej młodości św. Franciszek z Asyżu czytał Ewangelię. Także dziś Ewangelia pozwala nam poznać żyjącego Jezusa, przemawia do serca i zmienia życie.
4.10.

Prośmy o łaskę słuchania siebie nawzajem, aby wspólnie rozeznać to, czego Pan żąda od swego Kościoła. #Synod2018
3.10.

Anioł Stróż jest obecny w naszym życiu nie tylko po to, by nam pomagać na naszej drodze, ale aby nam wskazywać, dokąd mamy dojść. #ŚwiętaMarta
2.10.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosła-wiona. #PrayForTheChurch
1.10.

Świat potrzebuje świętych i my wszyscy, bez wyjątku, jesteśmy wezwani do świętości. Nie bójmy się!Święty niepokój o Ewangelię jest jedynym niepokojem, który przynosi pokój.
1.10.

Życie staje się piękniejsze, kiedy się odkryje, że nasza dusza spoczywa tylko w Bogu.
28.9.

Jezus dał nam prosty program na drogę do świętości: przykazanie miłości Boga i bliźniego.
27.9.

Pragnę, aby w Chinach mogła rozpocząć się nowa faza, która pomoże w uzdrawianiu ran z przeszłości, w przywróceniu i utrzymaniu pełnej jedności między wszystkimi chińskimi katolikami i w nowym zaangażowaniu się na rzecz głoszenia Ewangelii. http://w2.vatican.va/content/francesco...
26.9.

Pan wydobywa dobro ze zła swoją mocą i swoją nieskończoną kreatywnością.
25.9.

Pozwólmy, aby Duch Święty przyoblekł nas orężem dialogu, zrozumienia, dążeniem do wzajemnego szacunku i braterstwa.
24.9.

Ofiarujmy swe życie służąc z radością i w ten sposób uzmysłowić wszystkim, że Jezus Chrystus jest naszą jedyną nadzieją.
23.9.

Jeśli chcesz dotrzeć do serca Boga, idź drogą miłosierdzia i pozwól, by i Tobie okazano miłosierdzie. #ŚwiętaMarta
21.9.

Prośmy Jezusa, aby chronił zawsze nasz Kościół, by chronił go w swym miłosierdziu, udzielając przebaczenia każdemu z nas. #ŚwiętaMarta
20.9.

Dobro jest łagodne i nigdy się nie narzuca. Trzeba je wybrać.
19.9.

Cichy i pokornego serca, bliski ludziom, ze współczuciem, łagodnością i czułością. Taki jest Jezus. #ŚwiętaMarta.
18.9.

Trzeba się natrudzić, by zawsze czynić dobro… Droga świętości nie jest dla leniwych!
17.9.

Przeciwstawmy się zmianom klimatycznym międzynarodową współpracą : wybory każdego z nas mają swe następstwa w życiu wszytkich.
16.9.

Tylko dając życie można zwyciężyć zło. Ks. Pino Puglisi uczył tego: żył siejąc dobro.
15.9.

W cierpieniu, które powodują rany zadane Kościołowi, przylgnijmy do Krzyża Chrystusa, ponieważ złu można sprzeciwić się jedynie miłością.
14.9.

Dziś Kościół zaprasza nas do kontemplowania Krzyża naszego Pana. Dla chrześcijan kontemplacja Krzyża jest kontemplacją znaku zarówno porażki, jak i zwycięstwa. #ŚwiętaMarta
14.9.

Kiedy jestem miłosierny, jestem prawdziwym dzieckiem Ojca, bo Ojciec jest miłosierny. #ŚwiętaMarta
13.9.

Maryja nasza Matka zna radości i trudy, których doświadczamy na naszej drodze.
12.9.

Jezus zstąpił na ziemię, byśmy mogli wstąpić do nieba: to jest tajemnica Krzyża.
11.9.

Włączmy się w relację miłości z Jezusem, a wtedy będziemy zdolni do pełnienia dobrych dzieł, które roznoszą zapach Ewangelii.
10.9.

Bóg nigdy nie wycofuje się ze swojej miłości!
9.9.

Niech Najświętsza Maryja Panna pomaga nam w radosnym zawierzeniu swojego życia zamysłom Pana Boga.
8.9.

Bez możliwości dostępu do nauczania nie ma pełnej wolności, ponieważ ona pozwala każdej osobie decydować o swoim losie.
7.9.

Pamiętajcie, że im więcej ofiarowujecie innym, tym sami więcej otrzymacie i będziecie szczęśliwi!
6.9.

Nieście z sobą pokój, aby dawać go innym poprzez wasze życie, poprzez uśmiech i dzieła miłosierdzia. Święta Matko Tereso, módl się za nami!
5.9.

Wiara pomaga nam w znalezieniu sensu życia: Bóg jest z nami i kocha nas w sposób nieskończony.
4.9.

Prawdziwy pokój jest darem Boga; wylewa się z uzdrowionych i pojednanych serc i rozszerza się, aby objąć cały świat.
3.9.

Niech miłość Boga staje się coraz większą siłą, która pociąga i ukierunkowuje naszą wolność.
2.9.

Panie, umocnij w nas troskę o wspólny domu, szczególnie o wodę, pierwsze dobro, które należy chronić i do którego wszyscy powinni mieć dostęp. http://w2.vatican.va/content/francesco…
1.9.

Miłość Chrystusa, przyjęta otwartym sercem, zmienia nas, kształtuje i czyni zdolnymi do kochania.
31.8.

My, chrześcijanie nie mamy rzeczy na sprzedaż, ale życie do przekazania.
30.8.

Modlitwa jest pierwszym i zarazem najskuteczniejszym dziełem misyjnym każdego chrześcijanina.
29.8.

Jeżeli Pan obdarzył cię bogactwami to po to, abyś w Jego imieniu czynił wiele dobra dla innych.
28.8.

Drogie mamy, tak jak św. Monika nigdy się nie zniechęcajcie, niestrudzenie módlcie się za wasze dzieci.
27.8.

Niech Boże błogosławieństwo zstąpi na wszystkie wasze rodziny, aby można było w nich doświadczyć miłości i przebaczenia.
26.8.

Proszę naszą Matkę Najświętszą, by wyjednała uzdrowienie osobom, które zaznały nadużyć i umocniła wszystkich członków rodziny chrześcijańskiej w stanowczym postanowieniu, by nigdy nie pozwolić, aby takie sytuacje się zdarzały.
26.8.

„Czy naprawdę nie ma nic cennego, co mogłoby trwać? Nawet miłość?". Miłość jest marzeniem Boga dla nas i dla całej rodziny ludzkiej. Proszę was: nigdy o tym nie zapominajcie!
25.8.

Nasz świat potrzebuje rewolucji miłości! Niech ta rewolucja zacznie się od was i od waszych rodzin!
25.8.

#Rodzina jest obrazem Boga; przymierze mężczyzny z kobietą rodzi życie i komunię.
24.8.

#Rodzina jest kkolebką życia i szkołą gościnności oraz miłości; jest oknem otwartym na tajemnicę Boga.
23.8.

Zaopiekujmy się #rodziną: tam rozgrywa się nasza przyszłość.
22.8.

Dziś w Dublinie rozpocznie się Światowe Spotkanie #Rodzin. Złączmy się w modlitwie za wszystkie rodziny świata, szczególnie te w kryzysie. @WMOF2018 @LaityFamilyLife.
21.8.

Niech Duch Święty da nam łaskę nawrócenia i namaszczenia wewnętrznego, abyśmy w obliczu przestępstwa nadużyć mogli wyrazić naszą skruchę i naszą stanowczość, by odważnie z nimi walczyć. http://w2.vatican.va/content/france…
20.8.

Eucharystia, Jezus, Chleb życia jest bijącym sercem Kościoła i odradza w nas dynamizm miłości.
19.8.

Miłość przezwycięża trudności; miłość pozwala nam iść dalej.
18.8.

Kto przyjmuje miłość Boga zmienia świat i historię.
17.8.

Wiara karmi się pamięcią: jakże wiele pięknych rzeczy Bóg uczynił dla każdego z nas! Jakże hojny jest nasz Ojciec niebieski!
16.8.

Maryjo, bliska i czuła Matko, bądź dla nas Nauczycielką życia i wiary.
15.8.

Także dziś jest wielu męczenników, wielu prześladowanych za miłość do Chrystusa: oni są prawdziwą siłą Kościoła!
14.8.

Dzięki darowi Eucharystii także nasze życie staje się „chlebem łamanym" dla naszych braci.
12.8.

W ciszy uczymy się kontemplować dzieło Boga, które przerasta wszelką wyobraźnię.
11.8.

Kto angażuje się w służbę najsłabszym braciom doświadcza radości bezinteresownej miłości.
10.8.

Królestwo Boże wzrasta w świecie w tajemniczy, zaskakujący sposób, z mocą małego ziarenka.
9.8.

Zło chce nas przekonać, że śmierć jest końcem wszystkiego, ale Jezus Zmartwychwstały otwiera horyzont życia wiecznego.
8.8

Jezus objawia nam, że obliczem Boga jest miłość.
7.8.

Wędrówka uczniów na Górę Tabor zachęca nas do oderwania się do rzeczy światowych, aby kontemplować Jezusa.
6.8.

Eucharystia jest „zaklepaniem" raju: to Jezus kieruje naszą drogę w stronę życia wiecznego.
5.8.

W bliskości i z miłością wspierajcie waszych kapłanów.
4.8.

Chrześcijańskie życie to przede wszystkim wdzięczna odpowiedź hojnemu Ojcu.
3.8.

Miłosierdzie jest najskuteczniejszym świadectwem, ponieważ ukazuje ludziom Bożą miłość.
2.8.

Wszyscy w Kościele jesteśmy odpowiedzialni za uświęcanie się, troszcząc się o innych.
2.8.

Aby pomagać innym, potrzebujemy osobistego spotkania z Bogiem: chwil modlitwy i słuchania Słowa Bożego.
31.7.

Usłyszmy wołanie tak wielu braci wyzyskiwanych przez zbrodniczych handlarzy: oni nie są towarem, to osoby, ludzie i jako tacy powinni być traktowani. #EndHumanTrafficking @M_RSection
30.7.

Świętość nie dotyczy tylko spraw duchowych, ale także nóg, które prowadzą nas do braci i rąk, którymi im pomagamy.
29.7.

Dziadkowie są skarbem w rodzinie. Proszę, opiekujcie się nimi, kochajcie ich i pozwólcie im rozmawiać z dziećmi.
26.7.

Modlitwa nigdy nie jest bezwartościowa: zawsze wyrośnie z niej coś nowego, co wcześniej czy później przyniesie owoce.
24.7.

Bóg chce, abyśmy nazywali Go Ojcem z ufnością dziecka, które rzuca się w ramiona tego, kto dał mu życie.
22.7.

Jezus zaprasza nas do wspólnego budowania cywilizacji miłości w sytuacjach, które przychodzi nam przeżywać każdego dnia.
18.7.

Niech Maryja Panna, Matka i Królowa Karmelu, towarzyszy waszym krokom na codziennej drodze wiodącej na Górę Boga.
16.7.

Spróbuj czytać Ewangelię co najmniej 5 minut dzinnie. Zobaczysz, że zmieni to twoje życie.
15.7.

Europa odnajdzie nadzieję, gdy człowiek znajdzie się w centrum jej instytucji. Św. Benedykcie, módl się na nami!
11.7.

Dobrym Samarytaninem jesteś także ty, gdy potrafisz zobaczyć oblicze Chrystusa w tym, który stoi obok.
10.7.

Każda okoliczność jest dobra, by nieść przesłanie Chrystusa!
8.7.

Niech świat usłyszy krzyk dzieci Bliskiego Wschodu! Ocierając ich łzy, ludzkość odzyska swą godność!
7.7.

Boże wszelkiego pocieszenia, który leczysz złamanych na duchu i przewiązujesz ich rany, usłysz naszą modlitwę: niech będzie pokój na Bliskim Wschodzie!
7.7.

Cierpienie wielu naszych braci i sióstr prześladowanych z powodu Ewangelii jest pilnym wezwaniem do większej jedności między chrześcijanami.
6.7.

Czy wiesz, że aby usłyszeć głos Boga, trzeba wyciszyć własne serce?
5.7.

Bóg obdarza nas swymi łaskami, abyśmy mogli je przekazać innym.
3.7.

Proszę wszystkich o towarzyszenie nam w pielgrzymce do Bari, którą odbędziemy w przyszłą sobotę, by błagać o pokój dla umęczonego Bliskiego Wschodu.
1.7.

Trwając pewnie w Bogu, który nas kocha i wspiera, możemy przetrzymać wszystkie przeciwności i zmienne koleje losu.
30.6.

Wszelka bieda materialna i duchowa, wszelka dyskryminacja braci i sióstr jest zawsze konsekwencją odrzucenia Boga i Jego miłości.
29.6.

Módlmy sie za nowych kardynałów, aby wspierali mnie w posłudze Biskupa Rzymu dla dobra całego Ludu Bożego.
28.6.

Mamy chronić osoby starsze, chore, nienarodzone: życie powinno być zawsze chronione i kochane od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
27.6.

Torturowanie osób jest grzechem śmiertelnym. Niech wspólnoty chrześcijańskie zaangażują się w pomoc ofiarom tortur.
26.6.

Wiara w Jezusa Chrystusa uwalnia od grzechu, smutku, wewnętrznej pustki, samotności i jest źródłem radości, której nikt nie może nam odebrać.
25.6.

Tak jak św. Jan Chrzciciel chrześcijanin powinien umieć się uniżyć, aby Pan mógł wzrastać w jego sercu.
24.6.

Prośmy Pana, aby pozwolił nam zrozumieć, że miłość jest służbą, troską o innych.
23.6.

Miłość do innych powinna być „stałą" naszego życia.
22.6.

Iść razem, razem się modlić, razem pracować - oto nasza główna droga do jedności chrześcijan. #WCC70
21.6.

Drodzy młodzi, pomóżcie dorosłym, których serce jest często stwardniałe, w wyborze drogi dialogu i pojednania.
20.6.

Godność osoby ludzkiej nie zależy od bycia obywatelem, migrantem czy uchodźcą. Ratowanie życia ludzi, którzy uciekają przed wojną i ubóstwem jest aktem człowieczeństwa. #WithRefugees @M_RSection
20.6.

Spotykajmy Jezusa w ubogim, odrzuconym, uchodźcy. Nie pozwólmy, aby strach przeszkodził nam w przyjęciu bliźniego, który jest w potrzebie! #WithRefugees @M_RSection
20.6.

Naśladowanie Jezusa sprzyja budowaniu społeczeństwa bardziej sprawiedliwego, braterskiego i ludzkiego, według Serca Bożego.
19.6.

We wszystkich okolicznościach starajmy się okazywać radość Królestwa Bożego.
18.6.

Zapraszajmy Ducha Świętego do naszych środowisk, przyzywajmy Go zanim zaczniemy działać: „Przyjdź Duchu Święty".
16.6.

Miłość jest zawsze zaangażowaniem na rzecz innych. Ponieważ miłość wyraża się w czynach, nie w słowach.
15.6.

Przesyłam serdeczne pozdrowienia piłkarzom i tym wszystkim, którzy śledzą rozpoczynające się dziś w Rosji Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Życzę, by to sportowe wydarzenie stanowiło znaczącą okazję do spotkania i braterstwa.
14.6.

Nikt nie jest aż tak biedny, aby nie mógł dać tego, co ma, a najpierw jeszcze tego, kim jest.
14.6.

Nie męczcie się spotykaniem Jezusa na modlitwie, w słuchaniu Słowa Bożego i uczestniczeniu w Eucharystii.
13.6.

Dzieci muszą mieć prawo do zabawy, nauki i wzrastania w spokojnym środowisku. Biada tym, którzy gaszą w nich radosny zapał nadziei!
12.6.

Niech Duch Święty obdarza nas potrzebnymi siłami, abyśmy mogli być świętymi pośród spraw, które przeżywamy każdego dnia.
11.6.

W wszystkich okolicznościach szukamy sposobu, aby wzmacniać głos Ducha Świętego poprzez podejmowanie konkretnych dobrych dzieł.
10.6.

Maryja jest dokładnie taka, jakim, według Boga, ma być Kościół: czuła i pokorna matka, uboga w rzeczy i bogata w miłość.
9.6.

Prośmy Pana, aby dawał nam zawsze dobrych pasterzy: ludzi oddanych, ludzi modlitwy, bliskich ludowi Bożemu.
8.6.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypomina, że Bóg pierwszy nas umiłował: zawsze na nas czeka, aby nas przyjąć w swym Sercu, w swej miłości.
8.6.

Dla tego, kto żyje z Chrystusem, zło jest wyzwaniem do jeszcze większej miłości.
7.6.

Miłość do Chrystusa to nie powierzchowne uczucie, ale postawa serca, która wyraża się w takim życiu, jakiego On chce.
6.6.

Panie, wzbudź w nas wdzięczność i uwielbienie za naszą ziemię i za każde stworzenie, które od Ciebie pochodzi.
5.6.

Żywa obecność Chrystusa w nas jest światłem, które kieruje naszymi wyborami, ogniem, który ogrzewa serce w drodze na spotkanie Pana.
4.6.

W uroczystość Bożego Ciała pamiętajmy, że Jezus, Chleb życia, jest naszą siłą, podtrzymuje nas w drodze.
3.6.

Na modlitwie szukaj Pana, Tego, który cię powołał.
2.6.

Miłość umie zobaczyć dobro także w sytuacjach negatywnych, potrafi ochronić maleńki płomyk pośrodku ciemnej nocy.
1.6.

W Eucharystii zawiera się smak słów i czynów Jezusa, zapach Jego Paschy, aromat Jego Ducha.
31.5.

Tam, gdzie jest Duch Święty, zawsze coś się dzieje. Jego tchnienie nigdy nie zostawia nas w spokoju.
30.5.

Eucharystia czyni nas silnymi, aby nieść owoce dobrych uczynków i żyć jak prawdziwi chrześcijanie.
29.5.

Co pozostanie, co ma wartość w życiu, jakie bogactwa nie przeminą? Na pewno dwa: Bóg i bliźni.
28.5.

Tajemnica Trójcy Przenajświętszej zachęca nas do życia w komunii, w miłości i w braterskim dzieleniu się, pewni, że gdzie jest miłość, tam jest Bóg.
27.5.

Ewangelia wzywa nas do życia często niewygodnego, ponieważ kto idzie za Jezusem, kocha biednych i pokornych.
26.5.

Oby miłość Boga i bliźniego były dwoma kamieniami milowymi naszego życia.
25.5.

Łączymy się dziś w modlitwie z braćmi i siostrami katolikami w Chinach, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny „Wspomożenia wiernych" z Sheshan.
24.5.

Kościół, który nosi w sercu biednych, pozostanie zawsze zsynchronizowany z kanałem Boga, nigdy nie straci częstotliwości Ewangelii.
23.5.

Życie chrześcijanina jest ulokowane w Jezusie i w wyniszczaniu się dla drugiego.
22.5.

Bóg potrzebuje ludzi, którzy poniosą w świat Jego przebaczenie i miłosierdzie.
21.5.

Duchu Święty, który prowadzisz Kościół, zstąp znowu na nas, naucz nas jedności, odnów nasze serca i pomóż kochać tak, jak nauczył nas Jezus.
20.5.

Nie zapominajmy nigdy tej złotej reguły: „Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie" (Mt 7, 12).
19.5.

Maryja, jak nikt inny żyła błogosławieństwami Jezusa: jest świętą między świętymi, tą, która wskazuje nam drogę świętości i nam towarzyszy.
18.5.

Miłość, którą ukochał nas Bóg, pokonuje każdą formę samotności i opuszczenia.
17.5.

Wyrażam głębokie ubolewanie z powodu ofiar śmiertelnych i rannych w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Przemoc nigdy nie prowadzi do pokoju. Apeluję do wszystkich stron oraz do wspólnoty międzynarodowej o ponowne zaangażowanie, by górę wzięły dialog, sprawiedliwość i pokój.
16.5.

Nie ma miłości bez dobrych uczynków. Poświęcenie się dla brata wypływa z serca, które kocha.
16.5.

Rodzina jest nadzieją przyszłości. Módlmy się szczególnie za rodziny, które przeżywają poważne trudności, aby Pan je wspierał.
15.5.

Nie ma większej wolności od tej, jak pozwolić kierować się Duchowi Świętemu i prowadzić tam, gdzie On chce.
14.5.

Zachęcam pracowników komunikacji społecznej do wspierania dziennikarstwa pokoju w służbie wszystkich osób, szczególnie tych, które nie mają głosu. #WorldCommunicationsDay
13.5.

Najświętsza Dziewico z Fatimy, zwróć swój wzrok na nas, na nasze rodziny, nasz kraj, na świat.
12.5.

Jezusowi nie odpowiada się zgodnie z kalkulacjami i modami chwili, ale ciągłym życiowym „tak".
12.5.

Pokój buduje się począwszy od domów, dróg, sklepów, tam, gdzie konkretnie kształtuje się wspólnotę.
11.5.

Wniebowstąpienie Jezusa Zmartwychwstałego jest obietnicą naszego udziału w pełni życia u Boga.
10.5.

Jesteśmy chrześcijanami na miarę tego, jak pozwalamy Jezusowi żyć w nas.
9.5.

Maryjo, Królowo Różańca Świętego, uproś Jezusowe miłosierdzie dla wszystkich nas, grzeszników.
8.5.

Panie, przemień nasze serca, aby wzrastała miłość na ziemi.
7.5.

Jak pięknie być „kurierami nadziei", prostymi i radosnymi posłańcami paschalnego „Alleluja".
6.5.

Każda obraza, zranienie lub gwałt zadany bliźniemu jest zniewagą Boga Stworzyciela i Ojca.
5.5.

Na Krzyżu Jezus pokazał nam ogrom swojej miłości i moc swojego miłosierdzia.
3.5.

Dziś w sanktuarium maryjnym Divino Amore odmówimy różaniec, modląc się w szczególny sposób o pokój w Syrii i na całym świecie. Zachęcam do odmawiania różańca w intencji pokoju przez cały maj.
1.5.

Obchodzimy wspomnienie św. Józefa rzemieślnika, pamiętając, że praca jest istotnym elementem godności człowieka.
1.5.

Trwajcie zawsze w Chrystusie na modlitwie, w opiece nad waszymi najmniejszymi braćmi, w dążeniu do pokoju.
30.4.

Jestem głęboko dotknięty śmiercią małego Alfiego. Dziś szczególnie modlę się za jego rodziców, a Bóg Ojciec niech przyjmie go w Swe czułe ramiona.
28.4.

Pan Jezus daje nam swoją miłość, abyśmy potrafili kochać Boga i bliźniego, tak jak On nas pokochał, ofiarując za nas swoje życie.
28.4.

Przypomnijmy dziś to, co mawiał ks. Tonino Bello: „Nie wystarczą dzieła miłosierdzia, jeżeli brak w nich miłości".
20.4.

Nieustannie modląc się o pokój i wzywając wszystkich ludzi dobrej woli, by nadal robili podobnie, ponownie apeluję do wszystkich przywódców politycznych, by zwyciężyły sprawiedliwość i pokój.
15.4.

Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach. #GaudeteetExsultate
14.4.

Świętość, do której wzywa cię Pan, wzrasta przez małe gesty codziennego życia. #GaudeteetExsultate
13.4.

Święty to człowiek rozmodlony, który potrzebuje kontaktu z Bogiem. Nie ma świętości bez modlitwy. #Świętość
12.4.

Świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła. #ŚwięciDzisiaj
11.4.

Słowo „szczęśliwy" lub „błogosławiony" staje się synonimem słowa „święty", ponieważ osoba, która jest wierna Bogu osiąga prawdziwe szczęście, dając siebie w darze. #GaudeteetExsultate
11.4.

Zachowywać serce w czystości od wszystkiego, co plami miłość, rozsiewać wokół siebie pokój, godzić się codziennie na drogę Ewangelii, nawet jeśli mamy z tego powodu problemy: na tym polega świętość. #ŚwięciDzisiaj
10.4.

Być ubogim w sercu, reagować z pokorną łagodnością, umieć płakać z innymi, łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, patrzeć i działać w sposób miłosierny: na tym polega świętość. #ŚwięciDzisiaj
10.4.

Sprawujesz władzę? Bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych. #GaudeteetExsultate
9.4.

Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. # ŚwięciDzisiaj
9.4.

Jesteś pracownikiem? Bądź świętym wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom. #Świętość
9.4.

Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. #GaudeteetExsultate
9.4.

Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem. #ŚwięciDzisiaj
9.4.

Pan wzywa każdego z nas do świętości, nawet do Ciebie. #Świętość.
9.4.

Moim pragnieniem jest przedstawienie po raz kolejny powołania do świętości: „Cieszcie się i radujcie". #GaudeteetExsultate w2.vatican.va/content/france...
9.4.

Bóg także dziś poszukuje serc takich jak Maryi, gotowych do całkowitego zawierzenia się Jemu.
8.4.

Abyśmy stali się narzędziami dobra Bóg napełnia nas Swoim miłosierdziem, napełnia Chrystusem.
8.4.

Tak jak Miłosierny Samarytanin opiekujmy się cierpiącymi i chorymi! #WorldHealthDay
7.4.

Słowo Pana jest światłem w ciemnościach i pomaga nam nie lękać się nawet w obliczu trudności.
6.4.

Kroczmy dalej z radością zmartwychwstałego Jezusa: On zawsze jest przy nas!
5.4.

Mam szczerą nadzieję, że zostanie zrobione wszystko, co konieczne, by nadal ze współczuciem towarzyszyć małemu Alfiemu Evansowi i że ogromne cierpienie jego rodziców zostanie wysłuchane. Modlę się za Alfiego, za jego rodzinę i za wszystkie zaangażowane osoby.
5.4.

Jedyną, niezwyciężoną bronią jest miłość, gdyż ma moc rozbroić siły zła.
4.4.

Chryste, który przezwyciężyłeś mroki grzechu i śmierci, obdarz nasze czasy pokojem.
3.4.

Wpatrując się w pusty grób Chrystusa, odnawiamy naszą wiarę w to, że z Nim nic nie jest stracone!
2.4.

Dziś rozbrzmiewa najpiękniejsza wieść: «Pan naprawdę zmartwychwstał, tak jak zapowiedział». Życzę wszystkim dobrych Świąt Wielkanocnych!
1.4.

Nasza wiara rodzi się w wielkanocny poranek: Jezus żyje! To doświadczenie jest istotą chrześcijańskiego orędzia.
1.4.

Spójrz na Chrystusa Ukrzyżowanego, w Nim rodzi się nadzieja, która trwa na wieki.
30.3.

Eucharystia wprowadza nas w misterium paschalne Chrystusa, pozwalając nam przejść razem z Nim od śmierci do życia.
29.3.

Kto ucieka od Krzyża, ucieka od Zmartwychwstania.
28.3.

Panie, przemień nasz grzech w przebaczenie, nasz strach w ufność: na Krzyżu narodziła się nasza nadzieja i na nim zawsze się odradza.
27.3.

Panie, naucz nas nie wstydzić się nigdy Twojego Krzyża!
26.3.

Proszę was, walczmy razem przeciwko przestępstwu wyzysku ludzi, które wciąż powoduje niewyobrażalne cierpienia.
25.3.

Drodzy młodzi, nie przestawajcie być narzędziami pokoju i radości wśród waszych rówieśników!
25.3.

Wchodzimy z Panem Jezusem w ten Wielki Tydzień, aby świętować Wielkanoc z sercem odnowionym przez łaskę Ducha Świętego.
25.3.

Słowo Boże chce przebyć w nas drogę od uszu do serca, od serca do rąk, do czynienia dobra.
24.3.

To właściwy czas na to, aby pojednać się z Bogiem. Pozostanie na drodze zła to jedynie źródło smutku.
23.3.

Ochrona ziemi, ochrona wody jest ochroną życia.
22.3.

Nikogo nie wolno odrzucać, gdyż wszyscy jesteśmy bezbronni. Każdy z nas jest skarbem, któremu Bóg daje wzrost na swój sposób. #Downsyndrome, #WDSD18
21.3.

Drodzy ojcowie, wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta. Bądźcie dla swoich dzieci jak św. Józef: opiekunami ich dojrzewania, mądrości i łaski.
19.3.

Wsłuchując się w aspiracje młodych, możemy zobaczyć przyszły świat i drogi, do których przejścia wezwany jest Kościół. #Synod2018
18.3.

Jezus stał się ziarnem pszenicy w ziemi i umarł, aby dać życie; i z tego życia pełnego miłości wyrasta nasza nadzieja.
17.3.

Wielki Post to droga od zniewolenia do wolności, od cierpienia do radości, od śmierci do życia.
16.3.

Dla zbudowania prawdziwie ludzkiej przyszłości nie wystarczy odrzucić zło, trzeba służyć wspólnemu budowaniu dobra.
15.3.

Jeśli każdego dnia spotykamy Jezusa i braci, to serce nie ucieka w przeszłość lub przyszłość, ale żyje Bożym dziś w pokoju z innymi.
14.3.

Pozwól Jezusowi spotykać się z tobą, a poznasz sekret, jak zachować w sobie ogień życia duchowego.
13.3.

Żyć spotkaniem z Jezusem to otwierać się na codzienny „raban" łaski.
12.3.

Co stałoby się z nami, gdyby Bóg nie dawał nam ciągle na nowo możliwości pojednania?
11.3.

Jeśli poświęcimy więcej czasu na modlitwę, to nasze serce odsłoni ukryte kłamstwa, którymi samych siebie oszukujemy, a w Bogu znajdzie pocieszenie.
10.3.

W sakramencie pojednania znajdujemy drogę powrotu do Pana i do odkrycia na nowo sensu życia.
9.3.

Zajęci tak wieloma sprawami, często zaniedbujemy to, co fundamentalne: życie duchowe, naszą relację z Bogiem. Zatrzymaj się i pomódl!
9.3.

Dziękuję wszystkim kobietom, które na co dzień starają się budować społeczeństwo bardziej ludzkie i otwarte.
8.3.

Czasami wydaje się, że miłość gaśnie w wielu sercach, ale nigdy nie gaśnie w sercu Boga!
7.3.

Uczmy się rozpoznawać to, co pozostawia dobry i trwały ślad w naszym sercu, gdyż pochodzi to od Boga.
6.3.

Bóg, który nie daje się prześcignąć w hojności, potrzebuje ciebie i mnie, aby pomagać braciom.
5.3.

Kiedy spotykamy się w imię Pana, natychmiast pojawiają się Boże niespodzianki.
4.3.

Dawanie jałmużny pozwala nam odkryć, że drugi jest moim bratem: to, co posiadam, nie jest nigdy tylko moje.
3.3.

Post nas budzi, czyni bardziej uważnymi na Boga i bliźniego, przypomina, że tylko Bóg może zaspokoić nasz głód.
2.3.

Opatrzność Boża co roku daje nam Wielki Post: możliwość powrotu do Pana całym sercem i całym życiem.
1.3.

Miłym dla Jezusa darem jest poświęcenie swego czasu komuś, kto nam wadzi, udzielenie pomocy temu, kto nie budzi zainteresowania.
24.2.

Nasz Ojciec Niebieski zawsze wysłuchuje swych dzieci, które w cierpieniu wołają do Niego. Ofiarujmy dziś Panu Dzień modlitwy i postu w intencji pokoju.
23.2.

Wszystkim życzę owocnego przeżywania Wielkiego Postu; proszę was o modlitwę za mnie i moich współpracowników, dziś bowiem rozpoczynamy tydzień ćwiczeń duchowych.
18.2.

Tylko ten, kto potrafi uznać własne błędy i prosić o przebaczenie, może otrzymać od innych przebaczenie i zrozumienie.
17.2.

Przesłanie Jezusa jest niewygodne i krępuje nas, bo stanowi wyzwanie dla światowej władzy religijnej i prowokuje sumienia.
16.2.

W naszym życiu doświadczamy Bożej czułości, która pośród codzienności wyzwala nas z grzechu, lęku i trwogi.
15.2.

Kto szczerze i z pokorą wyznaje swoje grzechy, otrzymuje przebaczenie i odzyskuje na nowo jedność z Bogiem i braćmi.
14.2.

Aby móc przekazywać wiarę potrzebujemy Ducha Świętego, sami nie możemy tego zrobić.
13.2.

Odczuwam ogromny ból z powodu tak wielu dzieci oderwanych od rodzin i wykorzystywanych jako żołnierze. To tragedia!
12.2.

Służyć ludzkiemu życiu to służyć Bogu i każdemu życiu, od tego w łonie matki, po to starcze, cierpiące i chore.
11.2.

Oby osoby chore były w swojej niemocy zawsze otoczane miłością i szanowane w swej nienaruszalnej godności.
11.2.

Pan Bóg uobecnia się w naszym życiu, okazując nam pełnię swej miłości i zachęca nas, byśmy wielkodusznie ją odwzajemniali.
10.2.

Chrześcijanie mają wspólnie zachowywać pamięć o tym, czego Bóg w nich dokonał.
9.2.

Nie możemy milczeć w obliczu cierpienia milionów ludzi, których godność została zraniona.
8.2.

W duchu miłosierdzia przyjmujmy ofiary handlu ludźmi oraz tych, którzy uciekają przed wojną i głodem.
8.2.

Im bardziej wzrastamy w życiu duchowym, tym bardziej rozumiemy, że łaska dociera do nas wraz z innymi i że z innymi mamy się nią dzielić.
7.2.

Wszyscy mamy zabiegać o ochronę nieletnich w świecie cyfrowym.
6.2.

Jezus pozwala się znaleźć temu, kto Go szuka, lecz aby Go szukać, trzeba się ruszyć, wyjść na zewnątrz.
4.2.

Życie wiarą polega na pragnieniu przebywania z Panem, a zatem na stałym poszukiwaniu miejsca, w którym On mieszka.
3.2.

Oby każdy człowiek mógł dotrzeć do Chrystusa, Światła prawdy, a świat postępować po drodze sprawiedliwości i pokoju.
2.2.

Wiara, która nie powoduje w nas kryzysu, jest wiarą, która przeżywa kryzys; wiara, która nie przyczynia się do naszego wzrostu, jest wiarą, która musi wzrastać.
1.2.

Jezus jest naszym Pośrednikiem i jedna nas nie tylko z Ojcem, ale również między sobą nawzajem.
31.1.

Dobra, podobnie jak miłości, sprawiedliwości i solidarności nie osiąga się raz na zawsze, trzeba je zdobywać każdego dnia.
30.1.

Dzięki modlitwie możemy wejść w stałą relację z Bogiem, źródłem prawdziwej radości.
29.1.

Modlę się za wszystkie osoby chore na trąd i wspieram wszystkich, którzy są zaangażowani w ich leczenie i integrację społeczną.
28.1.

Oto my Panie, zawstydzeni tym, co człowiek, stworzony na Twój obraz, może uczynić. Pamiętaj o nas w swym miłosierdziu.
27.1.

Radości chrześcijanina nie można kupić, pochodzi z wiary i ze spotkania z Jezusem Chrystusem, źródłem naszego szczęścia.
26.1.

Dzięki modlitwie możemy patrzeć na siebie nawzajem z właściwego punktu widzenia, z punktu widzenia Ojca, i uznać się za braci.
25.1.

Chciałbym skierować zachętę do krzewienia dziennikarstwa pokoju, dziennikarstwo uprawiane przez osoby dla osób.
24.1.

Najbardziej radykalne antidotum na wirus fałszu to dać się oczyścić przez prawdę.
24.1.

Żadna dezinformacja nie jest nieszkodliwa; ufanie temu, co fałszywe, powoduje szkodliwe następstwa.
24.1.

Modlitwa, która oczyszcza, umacnia i oświeca drogę jest niczym paliwo na naszej drodze ku pełni jedności chrześcijan.
23.1.

Dziękuję wszystkim, którzy na różne sposoby towarzyszyli mojej pielgrzymce do Chile i Peru, szczególnie modlitwą.
21.1.

Pan wzywa cię dzisiaj do przemierzania z Nim miasta, twojego miasta. Wzywa cię, abyś był Jego uczniem misjonarzem.
21.1.

Nie trać czasu na maskowanie serca, wypełnij twe życie Duchem Świętym.
21.1.

Nie ma lepszego lekarstwa na leczenie tylu ran, jak serce zdolne do miłosierdzia.
20.1.

Bądź pochwalony Panie za Twe cudowne dzieło ludów amazońskich i za całą biosferę, którą te ziemie zawierają.
19.1.

Prośmy Boga, byśmy mieli odwagę przeprosić i umieli uczyć się słuchać tego, co On nam mówi.
16.1.

Proszę was, abyście towarzyszyli mi modlitwą w mojej podróży do Chile i Peru.
15.1.

Współpracujmy w przyjmowaniu, ochronie, umacnianiu i integracji tych, którzy musili opuścić swe domy i przeżywają trudne chwile. @M_RSection
14.1.

Aby odpowiedzieć Panu, który nas wzywa, nie musimy czekać aż będziemy doskonali, ale z otwartym sercem przyjąć Jego głos.

13.1.

Spotkanie z Bogiem i braćmi nie znosi naszej opieszałości i lenistwa: ono jest na dziś!
12.1.

Kto nie cierpi razem z cierpiącym bratem, nawet jeżeli różni się od niego pod względem religii, języka czy kultury, powinien się zastanowić nad swoim człowieczeństwem.
11.1.

Im bardziej jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie, tym bardziej znajdujemy wewnętrzną radość, nawet wśród codziennych przeciwności.
10.1.

Radosna dusza jest jak dobra ziemia, która sprawia, że życie w pełni się rozwija, wydając dobre owoce.
9.1.

Radość, modlitwa i wdzięczność to trzy postawy, które pozwalają nam żyć w sposób autentyczny.
8.1.

Radujmy się wraz z braćmi i siostrami chrześcijańskiego Wschodu, którzy dziś obchodzą Boże Narodzenie!
7.1.

Chrzest oznacza także oświecenie, bo wiara oświeca serce, pozwala zobaczyć rzeczy w innym świetle.
7.1.

Jak Trzej Królowie człowiek wierzący, kierując się swą wiarą, wychodzi na poszukiwanie Boga w najbardziej ukrytych miejscach, bo wie, że tam czeka na niego Pan.
6.1.

Bóg przemierza zakurzone drogi naszego życia i odpowiadając na naszą tęsknotę za miłością i szczęściem, wzywa nas do radości.
5.1.

Bóg stał się małym dzieckiem, aby zbliżyć się do człowieka każdej epoki, okazując mu swą nieskończoną czułość.
4.1.

W imię Jezusa możemy pokazać naszym świadectwem, że pokój jest możliwy!
3.1.

W prostocie żłóbka spotykamy i kontemplujemy czułość Boga, objawioną w Dzieciątku Jezus.
2.1.

Zatroszczmy się o pojawiające się już zalążki pokoju i przeobraźmy nasze miasta w warsztaty pokoju.
1.1.


Přílohy
Vložil:Stanisław Janczyk
Vloženo:12.5.2013
Zobrazovat do:  31.12.2018    ok