Aktuality

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:


Obrázek ke zprávě

Służyć Ewangelii oraz braciom, ofiarować swoje życie nie oczekując niczego w zamian, bez szukania jakiejkolwiek chwały światowej: do tego jesteśmy powołani.
27.6.

Drogie rodziny, bądźcie znakiem żywego Chrystusa. Nie bójcie się tego, czego Pan od was żąda i bądźcie wobec Niego hojni. Bądźcie zalążkiem bardziej braterskiego świata, gościnnym obliczem Kościoła. I proszę, módlcie się, zawsze się módlcie! #WMOF22
26.6.

Na Ukrainie nadal trwają bombardowania, powodując śmierć, zniszczenie i cierpienie ludności. Proszę, nie zapominajmy o tym narodzie dotkniętym wojną. Nie zapominajmy o nich w naszych sercach i w naszych modlitwach.
26.6.


Pro vysvětlení:
Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. (wikipedia)

Tvíty papeže Františka odebírá přes 14 milionů uživatelů na celém světě. Je možné přihlásit se k jejich odběru v italštině, španělštině, francouzštině, angličtině, portugalštině, němčině, polštině, arabštině a také latině: „Summum periculum mundi hodierni maestitia individualistica a corde scatens avaro.


Prośmy Jezusa o siłę, abyśmy byli tacy jak On, abyśmy szli za Nim ze stanowczym postanowieniem i nie byli mściwymi i nietolerancyjnymi, kiedy pojawiają się trudności, gdy poświęcamy się dla dobra, a inni tego nie rozumieją. #EwangeliaDnia (Łk 9, 51-62)
26.6.

#Rodzina jest miejscem spotkania, dzielenia się, wychodzenia ze swoich ograniczeń, aby przyjąć drugiego człowieka i być blisko niego. Jest to pierwsze miejsce, w którym człowiek uczy się kochać. #WMOF22
vatican.va
13th Sunday in Ordinary Time - Holy Mass
Saint Peter`s Square at 18:30 Holy Mass X World - Meeting of Families

25.6.

Składajmy w Niepokalanym Sercu Maryi, w którym odbija się Bóg, cenne dobra braterstwa i pokoju, wszystko, co mamy i czym jesteśmy, aby to Ona, Matka, którą dał nam Pan, strzegła nas i chroniła. #NiepokalaneSerceMaryi
25.6.

Potrzebujemy nieskończonego miłosierdzia, takiego, jakie jest w Najświętszym Sercu Chrystusa, aby zaradzić tak wielkiemu złu i cierpieniu, które widzimy w ludzkim życiu. Powierzajmy Mu siebie i świat! #NajświętszeSerceJezusa
24.6.

Drodzy kapłani, bądźcie cierpliwi wobec wiernych, zawsze gotowi dodawać im otuchy, jako niestrudzeni szafarze przebaczenia i miłosierdzia Bożego. Nigdy jako surowi sędziowie, ale zawsze kochający ojcowie.
24.6.

Choć ubywa pożywienia, zgiełk broni ciągle się nasila. Nie przestawajmy się zatem modlić, pościć, nieść pomoc i zabiegać, by znalazło się miejsce dla ścieżek pokoju pośród tej dżungli konfliktów. #Pokój
23.6.

Musimy żyć ze wzrokiem zwróconym ku Niebu: jak mawiali błogosławieni Maria i Luigi Beltrame Quattrocchi do swoich dzieci, stawiając czoła trudom i radościom życia „zawsze patrząc z dachu wzwyż". #WMOF22
22.6.

Rodziny to miejsca gościnności, i biada, gdyby ich zabrakło! Bez gościnnych rodzin społeczeństwo stałoby się zimne i nie nadawałoby się do życia. #WMOF22
22.6.

Kiedy mężczyzna i kobieta zakochują się w sobie, Bóg ofiarowuje im dar: małżeństwo. Wspaniały dar, który ma w sobie moc Bożej miłości: silnej, trwałej, wiernej, zdolnej do odrodzenia się po każdej porażce czy słabości. #WMOF22
22.6.

Składam wyrazy współczucia rannym i poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Afganistanie, a w szczególności modlę się za tych, którzy stracili życie i za ich rodziny. Mam nadzieję, że dzięki pomocy wszystkich uda się złagodzić cierpienia ludności. #Afganistan
22.6.

Patrzmy zawsze z uśmiechem na młodych: oni będą kontynuować to, co zasialiśmy. Starszy człowiek nie może być szczęśliwy, nie patrząc na młodych, a młodzi nie mogą iść przez życie, nie patrząc na starszych.
22.6.

W chorobie, w starości, wzrasta zależność, nie jesteśmy już tak samowystarczalni jak wcześniej. Także tam dojrzewa wiara, także tam Jezus jest z nami, także tam rodzi się to bogactwo dobrze przeżytej wiary na drogach życia. #BłogosławieństwoCzasu
22.6.

Jutro rozpocznie się X Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w Rzymie i równolegle na całym świecie. Dziękuję małżonkom i rodzinom, które będą świadczyć o miłości rodzinnej jako powołaniu i drodze do świętości. Dobrego spotkania!
21.6.

Także jako Kościół potrzebujemy marzyć, potrzebujemy entuzjazmu, potrzebujemy zapału młodych ludzi, aby być świadkami Boga, który zawsze jest młody!
21.6.

Jeśli chcemy współpracować z naszym Ojcem Niebieskim w budowaniu przyszłości, czyńmy to razem z naszymi braćmi i siostrami migrantami i uchodźcami. Budujmy ją już dziś! Ponieważ przyszłość zaczyna się dzisiaj i zaczyna się od każdego z nas. #WorldRefugeeDay #migranci #uchodźcy
20.6.

Nie zapominajmy o udręczonym narodzie ukraińskim. Chciałbym, aby w każdym z was pozostało pytanie: co ja dzisiaj robię dla narodu ukraińskiego? Czy się modlę? Czy daję siebie? Czy staram się zrozumieć? Niech każdy odpowie sobie we własnym sercu.
19.6.

Przyłączam się do apelu biskupów #Myanmar, aby społeczność międzynarodowa nie zapominała o mieszkańcach Birmy, aby szanowano godność ludzką i prawo do życia, a także miejsca kultu, szpitale i szkoły.
19.6.

W Ciele i Krwi Chrystusa odnajdujemy Jego obecność, Jego życie oddane za każdego z nas. On nie tylko pomaga nam, abyśmy mogli iść dalej, ale daje nam samego siebie: wkracza w nasze sprawy, w naszą samotność, przywraca nam sens i entuzjazm. #BożeCiało
19.6.

Bóg czyni siebie małym, jak kawałek chleba i dlatego właśnie potrzebne jest wielkie serce, aby móc Go rozpoznać, uwielbić i przyjąć.
18.6.

Jezus zna nasze zalety oraz nasze wady i jest zawsze jest gotowy zatroszczyć się o nas, żeby uleczyć rany naszych błędów obfitością swojej łaski.
17.6.

Jezus przemawia w milczeniu w tajemnicy Eucharystii i za każdym razem przypomina nam, że pójście za Nim oznacza wyjście poza samych siebie i nietraktowanie naszego życia jako naszej własności, lecz uczynienie go darem dla Niego i dla innych.
16.6.

Proszę, nie zapominajmy o udręczonym wojną narodzie ukraińskim. Nie przyzwyczajajmy się do życia tak, jakby wojna była czymś odległym. #MódlmysięWspólnie za ten naród, który bardzo cierpi i który przeżywa prawdziwe męczeństwo.
15.6.

Starsi, którzy zachowują zdolność uzdrawiania, pocieszania, wstawiania się za swoimi braćmi i siostrami są być może najwznioślejszym świadectwem wdzięczności, towarzyszącej wierze. #BłogosławieństwoCzasu
15.6.

Iluż to biednych rodzi niedorzeczność wojny! Gdziekolwiek się nie spojrzymy , widzimy, że przemoc uderza w osoby bezbronne i najsłabsze. #ŚwiatowyDzieńUbogich vatican.va/content/france...
14.6.

Jezus streścił swoje przykazania w tym jednym: «miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem» (J 15, 12). Miłować jak miłuje Chrystus oznacza oddać się na służbę braciom – szczególnie najbardziej potrzebującym, ze wszystkim czym jesteśmy i co posiadamy.
13.6.

Zawsze myślę w swoim sercu o narodzie ukraińskim, dotkniętym wojną. Niech upływający czas nie ostudzi naszego żalu i naszego zatroskania o tych udręczonych ludzi. Proszę, nie przyzwyczajajmy się do tej tragicznej rzeczywistości! #Módlmysięwspólnie
12.6.

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci. Zaangażujmy się wszyscy w wyeliminowanie tej plagi, aby żadne dziecko nie było pozbawione swoich podstawowych praw i nie było zmuszane do pracy. #KoniecPracyDzieci
12.6.

Kochać to nie tylko chcieć dobra i czynić dobro, ale przede wszystkim, u podstaw, przyjmować innych, robić miejsce dla innych, dawać innym przestrzeń.
12.6.

#TrójcaŚwięta uczy nas, że jedna osoba nigdy nie może istnieć bez drugiej. Nie jesteśmy wyspami, jesteśmy w świecie, aby żyć na obraz Boży: otwarci, potrzebujący innych i potrzebujemy pomagać innym.
12.6.

Uczy nas modlitwy i szczególnego odniesienia do Boga, które wyraża wezwanie: „Abba, Ojcze, Tatusiu". To On przemienia nasze serca i sprawia, że dojrzewa w nas świadomość bycia dziećmi Bożymi.
11.6.

Równy dostęp do bezpiecznych i skutecznych szczepionek ma kluczowe znaczenie dla ratowania życia i środków do życia. Afryka nie może pozostać w tyle. Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie są bezpieczni.
@WTO #MC12
10.6.

Przyłączam się do Panamerykańskiego i Panafrykańskiego Komitetu Praw Społecznych, wzywając
@WTO do podjęcia kroków w celu zapewnienia dostępu do szczepionek Covid-19 dla wszystkich, a zwłaszcza dla mieszkańców Afryki. #MC12
10.6.

Niech akcja #DługaNocKościołów, która odbywa się w wielu miejscach kultu w niektórych krajach europejskich, będzie momentem spotkania i zapali w ciemnościach nocy wiele świateł nadziei.
10.6.

Duch Święty uzdalnia nas do dostrzegania obecności Boga i Jego działania nie w rzeczach wielkich, w krzykliwych formach zewnętrznych, w pokazach siły, ale w małości i słabości.
9.6.

Ci, którzy przechodzą przez okres starości mogą odkryć, w świetle Ewangelii, nową misję: bycie znakami i narzędziami miłości Boga, które wskazują, jaki jest ostateczny cel, do którego jesteśmy wezwani: życie wieczne z Bogiem. #BłogosławieństwoCzasu
8.6.

Zachęcam was, abyście często wzywali w waszych dniach Ducha Świętego: Jego dobra i twórcza moc pozwala nam wyjść poza własne „ja" oraz być znakiem pocieszenia i nadziei dla innych.
7.6.

Maryja jest Matką, która daje nam swego Syna Jezusa. Maryja jest drogą prowadzącą nas do Serca Chrystusa, który z miłości do nas oddał życie. Dlatego Ją kochamy i czcimy. #MatkaKościoła
6.6.

Duch Święty, Duch miłości, wkłada w nas miłość, sprawia, że czujemy się kochani i uczy nas kochać. On jest "motorem" naszego życia duchowego. #Pięćdziesiątnica
5.6.

Nie będzie zdrowej i zrównoważonej ekologii, zdolnej do przemieniania czegokolwiek, jeśli ludzie nie zmienią swojego stylu życia na mniej zachłanny, niespokojny, bardziej braterski, pogodny i naznaczony szacunkiem. #WorldEnvironmentDay
5.6.

Usłyszcie rozpaczliwe wołanie cierpiących ludzi, niech zostanie okazany szacunek dla ludzkiego życia i powstrzymane zostanie makabryczne niszczenie miast i wsi na wschodzie Ukrainy. #Módlmysięwspólnie i dążmy bez znużenia do pokoju.
5.6.

Ponieważ furia zniszczenia i śmierci szaleje, a starcia zaogniają się, napędzając eskalację, która jest coraz bardziej niebezpieczna dla wszystkich, ponawiam mój apel do przywódców narodów: proszę, nie doprowadzajcie ludzkości do ruiny!
5.6.

#Pokój
5.6.

Wzywajmy codziennie Ducha Świętego, aby przypominał nam, że zawsze należy zaczynać od spojrzenia Boga na nas, aby w naszych wyborach kierować się Jego głosem, byśmy szli razem, jako Kościół, posłuszni Jemu i otwarci na świat. #Pięćdziesiątnica
5.6.

Duch Święty uczy Kościół, jak powinien iść, jak bardzo potrzebuje wychodzić, głosić, nie zamykać się w sobie, aby wszyscy mogli się karmić pięknem Boga. #Pięćdziesiątnica
5.6.

Duch Święty sprawia, że widzimy wszystko w nowy sposób, zgodnie ze spojrzeniem Jezusa. W wielkiej podróży życia On uczy nas, od czego zacząć, jakimi drogami podążać i w jaki sposób. #Pięćdziesiątnica
5.6.

#MódlmySięWspólnie za dzieci osierocone i uciekające przed wojną; za dzieci, które cierpią na całym świecie na skutek głodu, braku opieki, wykorzystywania i przemocy; za dzieci, którym odmówiono prawa do narodzin. Chrońmy wszystkie dzieci!
4.6.

Kulturę spotkania buduje się w poszukiwaniu harmonii w różnorodności, co wymaga gościnności, otwarcia i kreatywności. U podstaw takiego stylu życia jest Ewangelia. Nie przestawajmy wzywać Ducha Świętego, Stworzyciela harmonii!
4.6.

Prosimy Pana o wiele rzeczy, ale często zapominamy prosić Go o to, co najważniejsze i co On chce nam dać: Ducha Świętego, to znaczy moc, by miłować. Bo bez miłości cóż zaoferujemy światu?
3.6.

#Módlmysięwspólnie za rodziny chrześcijańskie na całym świecie, za każdą rodzinę, aby poprzez konkretne gesty żyły bezinteresownością miłości i świętości w codziennym życiu. #IntencjaModlitewna
2.6.

Blokada eksportu zboża z Ukrainy zagraża życiu milionów ludzi. Zwracam się z serdecznym apelem o zagwarantowanie powszechnego prawa człowieka do żywności. Proszę nie używać zboża, podstawowego pożywienia, jako broni wojennej!
1.6.

W każdym procesie edukacyjnym należy zawsze stawiać w centrum osoby i dążyć do tego, co najważniejsze, wszystko inne jest drugorzędne. Ale nigdy nie wolno odkładać na bok naszych korzeni i nadziei na przyszłość. #GlobalCompactOnEducation
1.6.

Osoby starsze, ze względu na swoją słabość, mogą uczyć tych, którzy żyją w innych okresach życia, że wszyscy powinniśmy oddać się Panu, wzywać Jego pomocy. Bóg bowiem zawsze jest naszą nadzieją i wsparciem. #BłogosławieństwoCzasu
1.6.

Jesteśmy pewni, że bronią modlitwy, postu i jałmużny, jak również dzięki darowi łaski, można zmienić serca ludzi i losy całego świata. #ŚwiętyRóżaniec #Pokój
31.5.

Dziś wznosimy nasze serca ku Tobie, Królowo Pokoju: wstawiaj się za nami u Twego Syna, pojednaj serca przepełnione przemocą i żądzą odwetu, niech na całej ziemi panuje trwały pokój. Amen. #ŚwiętyRóżaniec #Pokój
31.5.

Dzisiaj o 18.00, w Bazylice Matki Bożej Większej odmówimy różaniec w intencji pokoju. #MódlmysięWspólnie, aby otrzymać od Boga, za wstawiennictwem Królowej Pokoju, dar, którego świat oczekuje. #RóżaniecŚwięty #Pokój
31.5.

Wiara Maryi jest wiarą profetyczną. Samo jej życie jest proroctwem Bożego działania w historii, Jego miłosierdzia, które wywraca logikę świata, wywyższając pokornych i poniżając wyniosłych (Łk 1,52). #NawiedzenieMaryi
31.5.

Różnorodność religii nie usprawiedliwia obojętności czy wrogości. Wręcz przeciwnie, to właśnie wychodząc od wiary religijnej można się stać budowniczymi pokoju, a nie biernymi obserwatorem zła wojny i nienawiści. #Pokój
30.5.

Słuchanie jest pierwszym nieodzownym składnikiem dialogu i dobrej komunikacji. Nie można się komunikować, jeśli najpierw się nie słucha, a bez umiejętności słuchania nie ma dobrego dziennikarstwa. #komunikacja #ŚDŚSP vatican.va/content/france...
29.5.

Wstępując do nieba, Jezus, zamiast pozostawać blisko niewielu ze swoim ciałem, czyni siebie bliskim wszystkim, ze swoim Duchem. Duch Święty uobecnia w nas Jezusa, przekraczając bariery czasu i przestrzeni, aby uczynić nas Jego świadkami w świecie. #WniebowstąpieniePańskie
29.5.

Prawdziwe bogactwo nie polega na pomnażaniu tego, co się posiada, ale na sprawiedliwym dzieleniu go z tymi, którzy nas otaczają.
27.5.

#MódlmysięWspólnie, aby instytucje edukacyjne, zwłaszcza szkoły i uniwersytety, były wspólnotami żywymi, przejrzystymi, aktywnymi, przyjaznymi, odpowiedzialnymi, w owocnym klimacie współpracy, wymiany i dialogu, doceniając wszystkich i każdego. #LaudatoSi7
26.5.

W Chrystusie, prawdziwym Bogu i człowieku, nasze człowieczeństwo zostało zaniesione do Boga; On otworzył drogę i przyciąga do siebie, prowadząc nas do Boga. Powierzając Mu nasze życie, możemy być pewni, że jesteśmy w rękach naszego Zbawiciela. #WniebowstąpieniePańskie
26.5.

#Starsi, bogaci w mądrość i poczucie humoru, robią wiele dobrego dla młodych. Chronią ich przed smutną wiedzą o świecie, pozbawioną życiowej mądrości. #BłogosławieństwoCzasu @LaityFamilyLife @PontAcadLife
25.5.

Powinniśmy odnowić gospodarkę, aby była bardziej sprawiedliwa, zrównoważona, solidarna i szanująca Ziemię, nasz wspólny dom. Ze wzrokiem utkwionym w Jezusie możemy razem podążać ku lepszej przyszłości. #LaudatoSi7 #TydzieńLaudatoSi
24.5.

Maryjo, Wspomożycielko Wiernych, Tobie powierzamy drogę wierzących w #Chinach. Przedstaw, o Królowo nieba, Panu dziejów utrapienia i trudy, błagania i oczekiwania wiernych, którzy się do Ciebie modlą! #MódlmysięWspólnie #MaryjaWspomożycielka
24.5.

Kto przyjmuje potrzebującego, nie tylko spełnia akt #miłosierdzia, ale także #wiary, ponieważ rozpoznaje Jezusa w bracie i siostrze.
23.5.

„Pokój mój wam daję“ (J 14, 27). Jezus wie, że sami nie jesteśmy w stanie zachować pokoju, że potrzebujemy pomocy, daru, Ducha Świętego. I On jest tym, który rozbraja serce i napełnia je spokojem. #DzisiejszaEwangelia
22.5.

#TydzieńLaudatoSi #LaudatoSi7
22.5.

Maryja jest ikoną naszego powołania: tak jak Ona, jesteśmy powołani, aby być świętymi i niepokalanymi w miłości (por. Ef 1, 4), stając się obrazem Chrystusa.
21.5.

Potrzebujemy głębokiej przemiany, nawrócenia, które zdemilitaryzuje serca, pozwalając każdemu rozpoznać w drugim brata. #Pokój #FratelliTutti
20.5.

Kościół jest zawsze wdzięczny za wszelki przejaw braterskiej miłości i troski okazywanej wszystkim zniewolonym i wykorzystywanym, ponieważ w ten sposób uwidacznia się Boże miłosierdzie, a tkanka społeczna zostaje wzmocniona i odnowiona.
19.5.

Kiedy stajemy w obliczu zła, musimy nauczyć się - na wzór wielu starszych - łączyć naszą modlitwę z modlitwą Jezusa, który na krzyżu powierzył się Ojcu. #BłogosławieństwoCzasu @LaityFamilyLife @PontAcadLife vatican.va/content/france...
18.5.

Jako Kościół powinniśmy powrócić do tego, co istotne, nie zagubić się w tak wielu drugorzędnych rzeczach, co grozi utratą z oczu prostej czystości Ewangelii.
18.5.

Pozwólmy, aby Jezus, Chleb żywy, uleczył nas z zamknięć i otworzył nas na dzielenie się, uzdrowił ze sztywności i skupienia na sobie; pobudził nas do pojścia tam, gdzie chce nas zaprowadzić.
17.5.

Błogosławieństwo, świętość to nie program życia, na który składają się tylko wysiłki i wyrzeczenia, ale jest to przede wszystkim radosne odkrycie, że jesteśmy dziećmi miłowanymi przez Boga.
16.5.

W czasach, gdy w świecie wzrastają napięcia i wojny, niech nowi święci inspirują drogi dialogu, zwłaszcza w sercach i umysłach tych, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska i są wezwani do tego, by być budowniczymi pokoju, nie wojny. #pokój
15.5.

#Świętość to nie kilka heroicznych gestów, ale mnóstwo codziennej miłości.
15.5.

Każdy z nas jest wezwany do świętości, świętości wyjątkowej i niepowtarzalnej. Pan ma plan miłości dla każdego, ma marzenie dla twojego życia. Przyjmij je i realizuj z radością. #świętość
15.5.

Wspierajmy #rodzinę! Brońmy jej przed tym, co narusza jej piękno. Podejdźmy do tej tajemnicy miłości z dyskrecją i czułością. Zobowiążmy się do strzeżenia jej cennych i delikatnych więzów, które pozwalają nam dobrze żyć i czynią ludzkość bardziej braterską.
15.5.

Łzy tych, którzy cierpią nie są jałowe.Stanowią one milczącą modlitwę, która wznosi się do nieba i dla której Maryja zawsze znajduje miejsce pod swoim płaszczem. Wraz z nią,Bóg staje się towarzyszem drogi, niosąc z nami nasze krzyże,abyśmy nie dali się przygnieść przez nasze bóle
14.5.

#PaniFatimska
13.5.

Lepsza przyszłość jest możliwa jedynie, jeśli będzie budowana przez wszystkich i dla wszystkich. Nikt nie może być wykluczony! Temu poświęciłem Orędzie na 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. #BuildingtheFutureTogether WDMR2022 @M_RSection vatican.va/content/france...
12.5.

Długie życie jest błogosławieństwem – tak naucza Pismo - dziadkowie i ludzie starsi są znakami błogosławieństwa Boga, który udziela życia w obfitości. Błogosławiony dom, który opiekuje się starszym! Błogosławiona rodzina, która czci swoich dziadków! #BłogosławieństwoCzasu
11.5.

Dla dziadków ważną częścią ich powołania jest wspieranie dzieci w wychowaniu ich potomstwa. Najmłodsi uczą się siły czułości i poszanowania dla słabości: to niezastąpione lekcje, których łatwiej dziadkom jest udzielić i przyjąć. #BłogosławieństwoCzasu
11.5.

W starszym wieku traci się nieco wzrok, ale wewnętrzne spojrzenie staje się bardziej przenikliwe, uważne i ludzkie. Jest zdolne dostrzec rzeczy, które wcześniej umykały. Pan nie powierza swoich talentów jedynie młodym i silnym: ma je dla wszystkich, na miarę każdego.
11.5.

Drodzy dziadkowie i starsi, naszym powołaniem w tym świecie jest być twórcami rewolucji czułości, aby wspólnie wyzwolić świat z mroku samotności i od demonów wojny. vatican.va/content/france...
10.5.

Nie powinniśmy obawiać się kryzysów w naszym życiu i w naszej wierze. Kryzysy rozbudzają w nas pragnienie Boga i pomagają nam powrócić do Pana, na nowo doświadczyć Jego miłości.
9.5.

Proszę, abyśmy w obliczu szaleństwa wojny nie ustawali w codziennej modlitwie różańcowej w intencji pokoju. Módlmy się za przywódców narodów, aby nie zatracili intuicji ludu, który pragnie pokoju i dobrze wie, że broń nigdy go nie przynosi.
8.5.

Kto naśladuje Chrystusa, idzie tam, gdzie On, podąża tą samą drogą: szuka zagubionych, interesuje się tymi, którzy się oddalili, współczuje cierpiącym, płacze z płaczącymi, wyciąga rękę do bliźniego i bierze go na swoje ramiona. #Ewangeliadnia (J 10,27-30)
8.5.

Często uciekajmy się do Maryi, Matki wierzących! Różne formy pobożności maryjnej, a zwłaszcza odmawianie Różańca, wspierają nas na drogach wiary i w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa. #MódlmySięWspólnie #Różaniec
7.5.

Jako chrześcijanie, jesteśmy wezwani, każdy osobiście przez #powołanie, ale także współpowołani: wszyscy świecimy jak gwiazda w sercu Boga, ale jesteśmy wezwani do tworzenia konstelacji, które ukierunkowują drogę ludzkości.
6.5.

Słowo Boże wyzwala nas z egocentryzmu, jest w stanie nas oczyścić, oświecić i stworzyć na nowo. Wsłuchujmy się zatem w Słowo, aby otworzyć się na powołanie, które powierza nam Bóg! #Modlitwa #Powołania
6.5.

Należy wystrzegać się mentalności dzielącej kapłanów i świeckich, która uważa kapłanów za protagonistów, a świeckich za wykonawców, i realizować misję chrześcijańską jako jeden lud Boży, świeccy i pasterze razem. Cały Kościół jest wspólnotą ewangelizującą. #Modlitwa #Powołania
5.5.

Z okazji 59. Światowego Dnia Modlitw o #Powołania chciałbym wspólnie z wami zastanowić się nad szerokim znaczeniem słowa „powołanie" w kontekście Kościoła synodalnego, który wsłuchuje się w Boga i świat. vatican.va/content/france...
5.5.

Drodzy bracia i siostry starsi, bardzo proszę, patrzmy na młodych. Młodzi patrzą na nas i nasza spójność może otworzyć im drogę pięknego życia. Natomiast, ewentualna hipokryzja uczyni wiele zła. #MódlmysięWspólniejednizadrugich #BłogosławieństwoCzasu
4.5.

#MódlmysięWspólnie, aby młodzi ludzie, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi styl słuchania, głębię rozeznania, odwagę wiary i oddanie służbie. #IntencjaModlitewna

W tym Dniu #WolnościPrasy#MódlmySięWspólnie za dziennikarzy, którzy osobiście zapłacili swoim życiem lub więzieniem, służąc temu prawu. Szczególne wyrazy wdzięczności dla tych, którzy odważnie informują nas o plagach ludzkości.

3.5.

W tym miesiącu poświęconym Najświętszej Maryi Pannie uczmy się od Niej, że #modlitwa jest najlepszą bronią w życiu chrześcijańskim. Bez wytrwałej modlitwy żadne zwycięstwo nad złem nie jest możliwe.
2.5.

Proszę was, nie poddawajcie się logice przemocy, przewrotnej spirali broni. Podążajmy drogą dialogu i pokoju! #Módlmysięwspólnie
1.5.

Zastanawiam się, czy naprawdę dążymy do pokoju; czy istnieje wola uniknięcia nieustannej eskalacji militarnej i słownej; czy robimy wszystko, co możliwe, aby uciszyć broń.
1.5.

Cierpię i płaczę, myśląc o cierpieniach narodu ukraińskiego, a w szczególności o najsłabszych, osobach starszych i dzieciach.
1.5.

#Módlmysięwspólnie codziennie w maju na różańcu o pokój. Moje myśli kieruję ku ukraińskiemu miastu Mariupol, «miastu Maryi», barbarzyńsko bombardowanemu i niszczonemu. Ponawiam apel o utworzenie bezpiecznych korytarzy humanitarnych dla osób uwięzionych w tym mieście.
1.5.

Kiedy w życiu nasze sieci są puste, nie jest to czas na użalanie się nad sobą, na próżnowanie, na powrót do dawnych zajęć. To jest czas, aby na nowo wyruszyć z Jezusem, znaleźć odwagę, by zacząć od nowa, by z Nim wypłynąć na głębię. #Ewangeliadnia (J 21,1-19)
1.5.

Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii", mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności.
1.5.

Chrześcijaństwo, które szuka Pana wśród reliktów przeszłości i zamyka Go w grobowcu przyzwyczajenia, jest chrześcijaństwem bez Paschy.
29.4.

Dzisiaj, w 8. rocznicę kanonizacji #śwJanaPawłaII, prośmy przez jego wstawiennictwo, byśmy byli wiernymi świadkami Chrystusa, Jego miłosiernej miłości – w świecie, w rodzinie i w miejscach pracy.
28.4.

Jeśli młodzi ludzie otworzą się na wdzięczność za to, co otrzymali, a starsi podejmą inicjatywę, by na nowo otworzyć ich przyszłość, nic nie powstrzyma rozkwitu Bożych błogosławieństw wśród narodów! #BłogosławieństwoCzasu
28.4.

#Módlmysięwspólnie za wszystkie ofiary przemocy i wojny.
26.4.

Kiedy niesiemy pokój zranionemu ciału lub strapionemu duchowi, kiedy poświęcamy trochę czasu na słuchanie, towarzyszenie i pocieszanie, spotykamy Jezusa, który oczami tego, kto jest doświadczony przez życie, patrzy na nas z miłosierdziem i powtarza nam: Pokój wam!
26.4.

Pamiętajmy o przebaczeniu i pokoju otrzymanym od Jezusa. Przedkładajmy pamięć o Bożym uścisku nad pamięć o naszych błędach i upadkach. W ten sposób będziemy ożywiać radość. Dla tych, którzy doświadczają Bożej radości, nic już nigdy nie będzie takie samo!
25.4.

Prośmy o łaskę, abyśmy poczuli, że potrzebujemy miłosierdzia: tylko w ten sposób może się w nas dokonać Boże zbawienie. #MiłosierdzieBoże
23.4.

Jakże piękny jest Kościół, który przemierza drogi świata z pragnieniem niesienia wszystkim radości Ewangelii! Do tego właśnie jesteśmy powołani: odsuwać kamień od grobu, w którym często zapieczętowaliśmy Pana, aby szerzyć Jego radość w świecie.
22.4.

Wszyscy powinniśmy przyczynić się do powstrzymania niszczenia naszego wspólnego domu i odnowy obszarów naturalnych: rządy, przedsiębiorstwa i obywatele, musimy działać jako bracia i siostry, którzy zamieszkują Ziemię, wspólny dom, który Bóg nam powierzył. #EarthDay
22.4.

Z Jezusem Zmartwychwstałym żadna noc nie jest nieskończona, a nawet w najgęstszych ciemnościach jaśnieje gwiazda poranna.
21.4.

«Czcij ojca i matkę» jest uroczystym zobowiązaniem. Nie chodzi jedynie o własnego ojca i własną matkę, ale o starość życia. Otrzymaliśmy miłość od rodziców, dziadków, a teraz im tę miłość odwzajemniamy. #BłogosławieństwoCzasu
20.4.

Pan zmartwychwstał! Nie zatrzymujmy się przy grobach, ale idźmy i odkryjmy Go na nowo, Żywego! I nie bójmy się szukać Go także w twarzach naszych braci i sióstr, w historii tych, którzy mają nadzieję i marzenia, w bólu tych, którzy płaczą i cierpią: Bóg jest tam obecny!
19.4.

Radości paschalnej nie wolno zatrzymać dla siebie. Radość Chrystusa umacnia się, gdy się ją daje, pomnaża się, gdy się nią dzieli. Jeśli otworzymy się i zaniesiemy Ewangelię, nasze serce rozszerzy się i pokona strach. #DzisiejszaEwangelia (Mt 28, 8-15)
18.4.

Pokój jest możliwy, pokój jest konieczny, pokój jest podstawowym obowiązkiem wszystkich!
17.4.

Niech Zmartwychwstały Chrystus towarzyszy i wspomaga mieszkańców Ameryki Łacińskiej. Prośmy Zmartwychwstałego Pana, aby towarzyszył na drodze pojednania, którą Kościół katolicki w Kanadzie podąża z ludami autochtonicznymi.
17.4.

Oby pokój zapanował również w Libii i w Jemenie. Prośmy Zmartwychwstałego Pana o dar pojednania dla Mjanmy, oraz dla Afganistanu.
17.4.

Oby na Bliskim Wschodzie, rozdartym przez lata podziałów i konfliktów, zapanował pokój. Niech nastanie pokój i pojednanie dla narodów Libanu, Syrii i Iraku, a zwłaszcza dla wszystkich wspólnot chrześcijańskich żyjących na Bliskim Wschodzie.
17.4.

W moim sercu noszę wszystkie liczne ukraińskie ofiary, miliony uchodźców, rozdzielone rodziny, osoby starsze pozostawione samym sobie, zgładzone ludzkie istnienia i miasta zrównane z ziemią. Mam w oczach spojrzenie dzieci osieroconych i uciekających przed wojną.
17.4.

Niech nastanie #pokój dla udręczonej #Ukrainy, tak ciężko doświadczonej przemocą i zniszczeniami okrutnej, bezsensownie rozpętanej wojny. Niech nad tą straszliwą nocą cierpienia i śmierci wkrótce wzejdzie nowy świt nadziei! Wybierzmy pokój.
17.4.

Rany na ciele Jezusa Zmartwychwstałego są znakiem walki, którą On stoczył i zwyciężył dla nas, posługując się orężem miłości, abyśmy mogli mieć #pokój, zaznawać pokoju, żyć w pokoju.
17.4.

Pan zmartwychwstał! Spójrzmy w górę, zdejmijmy z oczu zasłonę goryczy i smutku, otwórzmy się na Bożą nadzieję! vatican.va/content/france...
17.4.

Jezus jest żywy i wciąż przechodzi, przemienia i wyzwala. Z Nim zło nie ma już mocy, porażka nie może nas powstrzymać przed rozpoczęciem od nowa, śmierć staje się przejściem ku początkowi nowego życia.
16.4.

Nasza nadzieja ma na imię Jezus. Wszedł do grobu naszego grzechu, dotarł do najdalszych miejsc, gdzie byliśmy zagubieni, przeszedł przez plątaninę naszych lęków, dźwigał ciężar naszych ucisków i z najciemniejszych głębin naszej śmierci obudził nas do życia.
16.4.

Światło zmartwychwstania rodzi uczniów-misjonarzy, którzy wracają od grobu i niosą wszystkim Ewangelię Zmartwychwstałego. Dlatego niewiasty, widząc i słysząc, biegną, aby oznajmić uczniom radość Zmartwychwstania.
16.4.

Niewiasty głoszą radość Zmartwychwstania. Pascha nie jest po to, by pocieszyć w skrytości tych, którzy opłakują śmierć Jezusa, ale po to, by otworzyć ich serca na niezwykłe obwieszczenie zwycięstwa Boga nad złem i śmiercią.
16.4.

W tę noc pozwólmy się wziąć za rękę niewiastom z Ewangelii, aby wraz z nimi odkryć jutrzenkę Bożego światła jaśniejącą w ciemnościach świata.
16.4.

#MódlmysięWspólnie #WielkiPiątek #Pokój
15.4.

Stańmy przed Ukrzyżowanym, źródłem naszego pokoju i prośmy Go o pokój serca i pokój dla świata. #WielkiPiątek
15.4.

Boża obecność jest tak pokorna, ukryta, czasem niewidoczna, że potrzebuje przygotowanego, przebudzonego i gościnnego serca, aby mogła być rozpoznana. #Eucharystia #WielkiCzwartek
14.4.

Bronią Ewangelii jest modlitwa, czułość, przebaczenie i bezinteresowna miłość bliźniego, każdego bliźniego. W ten sposób niesie się #pokój Boży światu. To dlatego agresja zbrojna tych dni, podobnie jak każda wojna, jest obrazą Boga.
13.4.

Podczas gdy światowa potęga pozostawia jedynie zniszczenie i śmierć, #pokój Chrystusa tworzy historię, rozpoczynając od serca każdego człowieka, który go przyjmuje. #AudiencjaOgólna
13.4.

#Pokój Pana podąża drogą łagodności i krzyża: przyjęcia ciężaru innych. Chrystus, w istocie, wziął na siebie nasze zło, nasz grzech i naszą śmierć. W ten sposób nas uwolnił. Jego pokój nie jest owocem jakiegoś kompromisu, ale rodzi się z daru z siebie.
13.4.

Jeśli pragniemy zweryfikować naszą przynależność do Chrystusa, spójrzmy, jak postępujemy z tym, kto nas zranił. Pan wzywa nas do takiej odpowiedzi, jakiej On nam udziela. Nie dzieli nas na dobrych i złych, przyjaciół i wrogów. Dla Niego wszyscy jesteśmy umiłowanymi dziećmi.
12.4.

Spoglądamy na Ukrzyżowanego: z Jego ran, z tych miejsc bólu, które zadaliśmy naszymi gwoźdźmi wypływa przebaczenie. Patrzymy na Jezusa na krzyżu i widzimy, że nie otrzymaliśmy nigdy spojrzenia bardziej czułego i miłosiernego.
12.4.

Podążajmy w stronę Paschy z jego przebaczeniem. Ponieważ Chrystus nieprzerwanie wstawia się na nami u Ojca i patrząc na nasz agresywny i zraniony świat, nie męczy się powtarzaniem: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
11.4.

W tym tygodniu przyjmijmy prawdę, że Bóg może przebaczyć każdy grzech, pokonać każdy dystans, prawdę, że z Jezusem zawsze jest miejsce dla każdego; że z Jezusem nic nie jest skończone, nigdy nie jest za późno. Z Bogiem zawsze można powrócić do życia.
11.4.

Nic nie jest niemożliwe dla Boga, nawet zakończenie wojny, której końca nie widać. Wojny, która każdego dnia stawia nam przed oczami haniebne masakry i potworne okrucieństwa dokonywane na bezbronnych cywilach. #MódlmySięWspólnie #Pokój
10.4.

#MódlmysięWspólnie #Ukraina #Pokój
10.4.

W tym Wielkim Poście przyzywam wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, abyśmy przyjęli wezwanie do pojednania się z Bogiem, skierowali nasze spojrzenie serca na Tajemnicę Paschalną oraz nawrócili się na otwarty i szczery dialog z Bogiem. #WielkiPost
9.4.

Jesteśmy jak małe dzieci, które próbują chodzić, ale upadają na ziemię i za każdym razem potrzebują podniesienia przez tatę. Przebaczenie Ojca stawia nas zawsze na nogi: przebaczenie Boga, #spowiedź, jest pierwszym krokiem w naszej podróży powrotnej do Pana.
8.4.

W zapowiedzi swojej męki i śmierci Jezus głosi nadzieję, kiedy mówi: «że trzeciego dnia zmartwychwstanie» (Mt 20, 19). Jezus mówi nam o przyszłości otwartej przez miłosierdzie Boga. Żywić z Nim i dzięki Niemu nadzieję oznacza czerpać z otwartego Serca przebaczenie Ojca.
8.4.

#WielkiPost wzywa nas do pokładania wiary i nadziei w Panu, ponieważ tylko wpatrzeni w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa możemy przyjąć zachętę Apostoła: „W czynieniu dobrze nie ustawajmy" (Ga 6, 9).
7.4.

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad chorymi i osobami starszymi, zwłaszcza w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i społeczności lokalne. #MódlmysięWspólnie #IntencjaModlitewna
5.4.

W tym czasie nawrócenia, znajdując oparcie w łasce Bożej i w komunii Kościoła, nie ustawajmy w sianiu dobra. Post przygotowuje glebę, modlitwa nawadnia, jałmużna użyźnia. #WielkiPost
5.4.

Trzeba płakać na grobach. Nie zależy nam już na młodych? Napawa mnie bólem, to co dziś się dzieje. Nie uczymy się. Niech Pan zmiłuje się nad nami, nad każdym z nas. Wszyscy jesteśmy winni! #Pokój #Ukraina
4.4.

Logika wojny znów się narzuca, ponieważ nie jesteśmy już przyzwyczajeni do myślenia w kategoriach pokoju. Jesteśmy uparci, jesteśmy zakochani w wojnach, w duchu Kaina. #Pokój #Ukraina
4.4.

Wlej w nas Twego Ducha Świętego i daj nam nowe serce, zdolne do wysłuchania, często milczącego krzyku naszych braci i sióstr, którzy utracili ciepło domu i ojczyzny. Spraw, abyśmy mogli dawać im nadzieję poprzez ludzkie spojrzenia i gesty. Amen. #MódlmysięWspólnie
3.4.

Tysiące osób zostały zmuszonych do ucieczki z Ukrainy z powodu wojny. Ale także wiele innych osób musiało opuścić swoją ziemię w Azji, Afryce i obu Amerykach. Do nich wszystkich kieruję moje myśli i moją modlitwę. #PodróżApostolska #Malta
3.4.

Słyszymy zduszone wołanie milionów migrantów, których podstawowe prawa są pogwałcane, niestety czasem przy współudziale właściwych władz. To nie są liczby, ale ludzie z krwi i kości, twarzami, marzeniami, czasem zawiedzionymi.
3.4.

Aby uchronić się przed katastrofą, która grozi zatopieniem okrętu naszej cywilizacji powinniśmy postępować po ludzku, patrząc na osoby nie jak na liczby, ale na to kim są: braćmi i siostrami. #migranci #PodróżApostolska #Malta
3.4.

Odpowiedzmy na wyzwanie migrantów i uchodźców po ludzku, rozpalmy ogniska braterstwa, wokół których ludzie będą mogli się ogrzać, podnieść, rozpalić nadzieję. Umacniajmy tkankę przyjaźni społecznej i kulturę spotkania!
3.4.

Módlmy się o #pokój, myśląc o tragedii humanitarnej umęczonej Ukrainy, wciąż jeszcze bombardowanej. Nie przestawajmy modlić się i pomagać tym, którzy cierpią. #Ukraina #PodróżApostolska #Malta
3.4.

Pan chce, abyśmy my, Jego uczniowie, którym przebaczył stali się niestrudzonymi świadkami pojednania: Boga, który zawsze przebacza i daje możliwość zaczęcia nowego życia, naznaczonego miłosierdziem. #PodróżApostolska #Malta
3.4.

Kto wierzy, że broni wiary wskazując palcem na innych, może mieć wizję religijną, ale nie kieruje się duchem Ewangelii, ponieważ zapomina o miłosierdziu, które jest sercem Boga. #Ewangeliadnia (J 8,1-11)
3.4.

Oto Ewangelia, do której przeżywania jesteśmy wezwani: przyjmować, być ekspertami od człowieczeństwa, rozpalać ognie czułości, gdy chłód życia ciąży nad cierpiącymi. #PodróżApostolska #Malta
2.4.

Jesteście zbawieni tą samą Krwią, jesteście jedną rodziną, więc przyjmijcie się nawzajem, miłujcie się wzajemnie, leczcie rany jedni drugich. Stwórzcie „synod", to znaczy „podążajcie razem". Bo Bóg jest obecny tam, gdzie króluje miłość! #PodróżApostolska
2.4.

Jakże ważna jest w Kościele miłość między braćmi i przyjęcie bliźniego! Pan przypomina nam o tym w godzinie krzyża, we wzajemnym przyjęciu Maryi i Jana, zachęcając wspólnotę chrześcijańską wszystkich czasów, aby nie zagubiła tego priorytetu. #PodróżApostolska
2.4.

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Podążajmy wspólnie z osobami dotkniętymi autyzmem: nie tylko dla nich, ale przede wszystkim z nimi! #Autyzm
2.4.

Jutro udam się na Maltę w podróż apostolską śladami Apostoła Pawła. Będzie to okazja osobistego poznania żywotnej wspólnoty chrześcijańskiej o niemal dwutysiącletniej historii. Proszę wszystkich o towarzyszenie mi modlitwą. Dziękuję! #Malta #PodróżApostolska
1.4.

Doświadczam bólu i wstydu z powodu udziału katolików odpowiedzialnych za edukację w nadużyciach i braku szacunku wobec tożsamości, kultury aż po wartości duchowe kanadyjskich ludów tubylczych. To wszystko jest przeciwne Ewangelii Jezusa.
1.4.

W głosach braci i sióstr z kanadyjskich ludów tubylczych, wysłuchałem opowiadań o cierpieniach, krzywdach, przejawach dyskryminacji i różnych formach nadużyć, szczególnie w szkołach rezydencjalnych. Noszę te opowiadania z wielkim smutkiem w sercu.
1.4.

Jeśli modlitwa jest prawdziwa, może się przełożyć jedynie na jałmużnę. Ona uwalnia nas od najgorszej niewoli - niewoli nas samych. Wielkopostna jałmużna ponownie odnosi nas do tego, co istotne, do wewnętrznej radości zawartej w dawaniu. #WielkiPost
31.3.

Seniorzy mogą nauczyć młode pokolenie, jak ufać Bogu, jak być miłosiernym i modlić się gorliwie nie tylko w spokojnych czasach, ale przede wszystkim w tych trudnych. #BłogosławieństwoCzasu
@PontAcadLife @LaityFamilyLife
30.3.2022

#WielkiPost zaprasza nas do nawrócenia, do zmiany mentalności, tak aby życie miało swoją prawdę i piękno nie tyle w posiadaniu, ile w dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu dobra i dzieleniu się nim.
29.3.

Bez ustanku #MódlmysięWspólnie do Królowej Pokoju, której poświęciliśmy ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Dziękuję wszystkim za liczny i intensywny udział w tym wydarzeniu.
28.3.

Każdy dzień wojny pogarsza sytuację wszystkich. Dlatego ponawiam mój apel: Dość! Zatrzymajcie się! Niech zamilknie broń! Pracujmy poważnie na rzecz pokoju!
27.3.

W obliczu niebezpieczeństwa samounicestwienia ludzkość musi zrozumieć, że nadszedł czas zniesienia wojny, wymazania jej z historii ludzkości, zanim ona wymaże człowieka z historii. Każdy przywódca polityczny musi się nad tym zastanowić i w to zaangażować!
27.3.

Nie możemy przyzwyczaić się do wojny! Zamiast tego musimy przekształcić dzisiejsze oburzenie w jutrzejsze zaangażowanie. Ponieważ jeśli z tych wydarzeń wyjdziemy tacy jak wcześniej, to w jakiś sposób wszyscy będziemy winni.
27.3.

Wojna nie niszczy jedynie teraźniejszości, ale także przyszłość. Od początku agresji na Ukrainę, co drugie dziecko zostało wysiedlone. Powoduje to dramatyczną traumę u najmłodszych i najbardziej niewinnych. To jest bestialstwo wojny, czynu barbarzyńskiego i świętokradczego!
27.3.

Trzeba odrzucić wojnę, miejsce śmierci, gdzie ojcowie i matki grzebią swoje dzieci, gdzie ludzie zabijają swych braci, nawet ich nie widząc; gdzie potężni decydują, a biedni umierają.
27.3.

Ten, kto popełnił zło często w sercu odczuwa wyrzuty; dystans, obojętność i ostre słowa nie pomagają. Dlatego, według Ojca, należy zapewnić mu serdeczne przyjęcie, które doda mu odwagi do pójścia naprzód. #Ewangeliadnia (Łk 15, 11-32)
27.3.

#MódlmysięWspólnie #Ukraina #Pokój
26.3.

#Módlmysięwspólnie #Ukraina #Pokój vatican.va/content/france...
25.3.

Poświęcamy się Niepokalanemu Sercu Maryi, aby oddać się do pełnej dyspozycji Bożym planom. Niech Matka Boża czuwa nad naszą drogą: prowadzi nas szybkimi i trudnymi ścieżkami braterstwa oraz dialogu, na drodze pokoju.
25.3.

Poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi jest gestem pełnego zaufania dzieci, które w trwodze uciekają się do Matki, powierzając jej siebie. Jest złożeniem w tym najczystszym Sercu wszystkiego, co mamy i kim jesteśmy, aby ona nas chroniła i nad nami czuwała.
25.3.

Jeśli chcemy, aby świat się zmienił, musi się przede wszystkim zmienić nasze serce. Popatrzmy na #NiepokalaneSerce Maryi: z nią Bóg mógł rozpocząć nową historię zbawienia i pokoju. Bóg zmienił historię, pukając do Serca Maryi.
25.3.

Jedynie Boże przebaczenie zmazuje zło, usuwa żal, przywraca pokój sercu. Powróćmy do Boga, do Jego przebaczenia!
25.3.

Zapraszam wszystkich wiernych do zjednoczenia ze mną o godzinie 17.00 (czasu rzymskiego), w dokonaniu uroczystego Aktu poświęcenia ludzkości, a szczególnie Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi. #MódlmysięWspólnie youtube.com/c/VaticanNewsPL
25.3.

Maryi, Matce Odkupiciela, zawierzamy wołanie o pokój narodów uciskanych przez wojnę i przemoc, aby odwaga dialogu i pojednania przezwyciężyły pokusy zemsty, nadużywania władzy, korupcji. #ZwiastowaniePańskie
25.3.

Przygotowując się do przeżycia szczególnego dnia modlitwy w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, prośmy, by Matka Boża utuliła serca naszych braci, doświadczanych okrucieństwem wojny. Niech Akt Poświęcenia Narodów Jej Niepokalanemu Sercu wyjedna #pokój dla całego świata.
24.3.

Starsi wkraczają do ziemi obiecanej, której Bóg pragnie dla każdego pokolenia, kiedy ofiarują młodym piękne wprowadzenie w swoje świadectwo. Wówczas, prowadzeni przez Pana Jezusa, starsi i młodzi wchodzą razem do jego Królestwa życia i miłości. #BłogosławieństwoCzasu
23.3.

#Módlmysięwspólnie #Ukraina #Pokój
22.3.

W tym okresie Wielkiego Postu módlmy się, patrząc na Krucyfiks: pozwólmy, by ogarnęła nas poruszająca czułość Boga i włóżmy w Jego rany nasze rany i rany świata. #WielkiPost
21.3.

Bądźmy blisko tego umęczonego narodu. Otoczmy go miłością, konkretnym zaangażowaniem i modlitwą. Proszę, nie przyzwyczajajmy się do wojny i do przemocy! Nie ustawajmy w wielkodusznym przyjmowaniu uchodźców, nie tylko teraz, ale również w nadchodzących tygodniach i miesiącach.
20.3.

Pomyślmy o tych dzieciach i kobietach, które wraz z upływem czasu – pozbawione pracy, oddzielone od swych mężów, padną celem sępów w społeczeństwie. Proszę, chrońmy ich. #Ukraina #pokój #Módlmysięwspólnie
20.3.

Pociesza mnie świadomość tego, że ludziom, którzy są pod bombami nie brakuje bliskości pasterzy, którzy w tych tragicznych dniach żyją Ewangelią miłosierdzia i braterstwa. Dziękuję za to świadectwo! #Ukraina #Pokój
20.3.

Po raz kolejny w tym tygodniu rakiety i bomby spadały na ludność cywilną, osoby starsze, dzieci i matki w ciąży. To wszystko jest nieludzkie! Co więcej świętokradcze, ponieważ sprzeciwia się świętości ludzkiego życia, a życie ma pierwszeństwo przed wszelkimi strategiami. #Pokój
20.3.

Nie ustaje brutalna agresja przeciwko Ukrainie. Bezsensowna masakra, podczas której każdego dnia powtarzają się rzezie i okrucieństwa. Nie ma dla tego żadnego usprawiedliwienia! Błagam wspólnotę międzynarodową, aby zaangażowała się w położenie kresu tej odrażającej wojnie. #pokój
20.3.

Bóg jest Ojcem i patrzy na ciebie jak najlepszy z ojców: nie widzi rezultatów, których jeszcze nie osiągnąłeś, lecz owoce, które możesz wydać; nie liczy twoich porażek, ale zachęca do korzystania z możliwości; nie rozpamiętuje przeszłości, ale stawia na przyszłość. #AniołPański
20.3.

#EwangeliaNaDziś (Łk 13,1-9) wzywa nas do nawrócenia. Jest to naglące zaproszenie, zwłaszcza teraz, w okresie Wielkiego Postu. Nawracajmy się od zła, otwierajmy się na logikę Ewangelii: tam, gdzie panuje miłość i braterstwo, zło nie ma już władzy!
20.3.

#Módlmysięwspólnie #Ukraina #Pokój
19.3.

#WielkiPost to czas dany nam przez Pana, abyśmy odżyli, zostali uzdrowieni wewnętrznie i podążali ku Wielkanocy, ku temu, co nie przemija, ku nagrodzie u Ojca.
18.3.

#WielkiPost jest drogą uzdrowienia, aby przeżywać każdy dzień z nowym duchem, w odmiennym stylu. Temu służą modlitwa, post i jałmużna: odnawiają one żywą relację z Bogiem, z braćmi oraz z samym sobą.
17.3.

Drodzy bracia i siostry, pogrążeni w smutku tej wojny, pomódlmy się razem, prosząc Pana o przebaczenie, i prosząc o #pokój. #Módlmysięwspólnie #Ukraina
16.3.

W piątek 25 marca, podczas Celebracji pokutnej o godzinie 17.00 w Bazylice św. Piotra, poświęcę Niepokalanemu Sercu Maryi #Rosja i #Ukraina. #Módlmysięwspólnie #Pokój
15.3.

#WielkiPost jest czasem sprzyjającym, aby szukać, a nie unikać potrzebujących; aby wołać, a nie ignorować tych, którzy pragną słuchać dobrego słowa; aby odwiedzać, a nie opuszczać tych, którzy cierpią z powodu samotności.
15.3.

Pokusy ukazują się często pod pozorną postacią dobra: diabeł zawsze posługuje się podstępem, przychodzi „z anielskim obliczem". Jeśli poddamy się jego pochlebstwom, w końcu usprawiedliwimy swój fałsz, maskując go dobrymi intencjami.
14.3.

Proszę wszystkie wspólnoty diecezjalne i zakonne o zintensyfikowanie modlitwy o pokój. Bóg, jest jedynie Bogiem pokoju, nie jest Bogiem wojny, a ten kto popiera przemoc, profanuje Jego imię. #Módlmysięwspólnie #Ukraina #Pokój
13.3.

Jeszcze raz chciałbym wezwać do przyjmowania tak wielu uchodźców, w których obecny jest Chrystus, oraz podziękować za ogromną sieć solidarności, która została utworzona. #Módlmysięwspólnie #Ukraina #Pokój
13.3.

Z bólem w sercu dołączam swój głos do głosu zwykłych ludzi, którzy błagają o zakończenie wojny. Niech w imię Boga zostanie wysłuchany krzyk cierpiących… W imię Boże proszę was – powstrzymajcie tę masakrę! #Módlmysięwspólnie #Ukraina #Pokój
13.3.

W obliczu barbarzyństwa zabijania dzieci, niewinnych i bezbronnych cywilów żadne powody strategiczne się nie obronią: trzeba powstrzymać tę niedopuszczalną agresję zbrojną, zanim zamieni miasta w cmentarzyska. #Módlmysięwspólnie #Ukraina #Pokój
13.3.

Miasto noszące imię Matki Bożej, Mariupol, stało się miastem-męczennikiem tej rozdzierającej serce wojny, która wyniszcza Ukrainę. #Módlmysięwspólnie #Ukraina #Pokój
13.3.

Podobnie jak uczniowie, my także potrzebujemy światła Bożego, które sprawia, że widzimy rzeczy inaczej; światła które nas przyciąga, budzi, rozpala pragnienie i siłę do modlitwy, do spojrzenia w głąb siebie, do poświęcenia czasu innym. #EwangeliaNaDziś (Łk 9, 28-36)
13,3,

Jeśli bowiem #modlitwa jest żywa, „otwiera wnętrze", nieustannie prowokuje nas, byśmy dali się poruszyć bolesnemu wołaniu świata. Zastanówmy się, w jaki sposób niesiemy na modlitwie tę toczącą się obecnie wojnę. #MódlmysięWspólnie #Ukraina #Pokój
12.3.

Modlić się to przynosić Bogu bicie serca wydarzeń dnia dzisiejszego, aby Jego spojrzenie otworzyło się szeroko na historię. #MódlmysięWspólnie #Ukraina #Pokój
12.3.

Którzy idą za Jezusem, nie jest to czas na sen, na odurzanie duszy… Dramatem naszych czasów jest zamykanie oczu na rzeczywistość i odwracanie się od niej. #MódlmysięWspólnie #Ukraina #Pokój
12.3.

#MódlmysięWspólnie #Ukraina #Pokój
12.3.

W obliczu nowych wyzwań, jakie stawia bioetyka, módlmy się, aby chrześcijanie, poprzez swoją modlitwę i działania społeczne, promowali obronę życia. #IntencjaModlitewna
8.3.

Razem z pracownikami Kurii Rzymskiej rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Zanosimy w naszej modlitwie wszystkie potrzeby Kościoła i całej rodziny ludzkiej. Także was proszę o modlitwę za nas.
6.3.

Pragnę podziękować dziennikarzom, którzy którzy, aby zagwarantować dostęp do informacji narażają własne życie. Dziękuję bracia i siostry za te waszą służbę. Jest to służba, która pozwala nam być blisko dramatu tego narodu i pozwala ocenić okrucieństwo wojny. #Ukraina #Pokój
6.3.

#MódlmysięWspólnie #Ukraina #Pokój
6.3.

#MódlmysięWspólnie #Ukraina #Pokój
6.3.

Żadnych kompromisów ze złem! Nie wolno wpadać w ten sen sumienia, który mówi: “przecież to nic poważnego, wszyscy tak robią"! Spójrzmy na Jezusa, który nie idzie na układy ze złem. Diabłu przeciwstawia Słowo Boże i w ten sposób zwycięża pokusy. #DzisiejszaEwangelia (Łk 4, 1-13)
6.3.

#MódlmysięWspólnie #Ukraina #Pokój
5.3.

Modlitwa, miłosierdzie i post nie są lekarstwami tylko dla nas, lecz dla wszystkich: mogą zmienić historię, ponieważ są głównymi drogami, które pozwalają Bogu wkraczać w nasze życie i życie świata. Są bronią ducha. #WielkiPost
4.3.

#MódlmysięWspólnie #Ukraina
3.3.

Popiół przypomina nam, że światowość jest jak pył, który zdmuchuje lekki podmuch wiatru. Siostry, bracia, nie jesteśmy na tym świecie, by uganiać się za wiatrem. Nasze serce pragnie wieczności. vatican.va/content/france
2.3.

Drodzy bracia i siostry, wy, jako pierwsi, wsparliście Ukrainę, otwierając swoje granice, swoje serca i drzwi swoich domów dla Ukraińców uciekających przed wojną. Hojnie ofiarujecie im wszystko, czego potrzebują. Jestem Wam głęboko wdzięczny i z serca Wam błogosławię!
2.3.

Dzisiaj wchodzimy w czas Wielkiego Postu. Niech nasza modlitwa i post będą wyrazem błagania o #pokój na Ukrainie, przypominając, że pokój na świecie rozpoczyna się zawsze od osobistego nawrócenia na drogę naśladowania Chrystusa. #WielkiPost #Ukraina
2.3.

Przymierze pomiędzy dwoma krańcowymi pokoleniami życia – dziećmi i starszymi – pomaga także dwóm innym – młodym i dorosłym – nawiązać więzi między sobą, aby uczynić życie wszystkich bogatszym w człowieczeństwo #AudiencjaOgólna #BłogosławieństwoCzasu
@LaityFamilyLife @PontAcadLife
2.3.

2 marca, Środa Popielcowa, dzień modlitwy i postu w intencji pokoju w Ukrainie. #Ukraina.

#MódlmysięWspólnie
2.3.

#MódlmysięWspólnie #Ukraina
1.3.

#MódlmysięWspólnie #Ukraina
28.2.

Ponawiam wobec wszystkich zaproszenie, by uczynić 2 marca, Środę Popielcową, dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie. Będziemy blisko narodu ukraińskiego i wszyscy będziemy czuli się braćmi, błagającymi Boga o koniec wojny. #MódlmysięWspólnie #Ukraina
27.2.

 

#MódlmysięWspólnie #Ukraina
26.2.

 

#MódlmysięWspólnie #Ukraina
25.2.

W procesie synodalnym, jedynie pokora może wzbudzić w nas właściwą postawę pozwalającą spotkać się i słuchać, aby dialogować i rozeznawać. #Synod
25.2.

„W czynieniu dobrze nie ustawajmy" (Ga 6, 9). vatican.va/content/france...
24.2.

Zachęcam wszystkich, aby przypadająca 2 marca Środa Popielcowa, była dniem postu w intencji pokoju: wierzący niech oddadzą się intensywej modlitwie i postowi. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny.
23.2.

Chciałbym zaapelować do przywódców politycznych, aby dokonali poważnego rachunku sumienia przed Bogiem, który jest Bogiem pokoju, a nie wojny; który jest Ojcem wszystkich, a nie tylko niektórych; który chce, abyśmy byli braćmi, a nie wrogami. #Ukraina #Pokój
23.2.

Młodzi powinni dialogować ze starszymi i starsi z młodymi. Ten most będzie służył przekazywaniu mądrości ludzkości, ponieważ starsi są jak korzenie drzewa, a młodzi jak kwiaty i owoce. #BłogosławieństwoCzasu #AudiencjaOgólna
23.2.

Jako temat najbliższego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy wybrałem słowa: „Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami", przyszłość według zamysłu Boga, do budowania której wszyscy powinniśmy wnieść wkład. #WDMR2022 #M_Rsection
22.2.

Z Duchem Jezusa możemy na zło odpowiadać dobrem, możemy miłować tych, którzy wyrządzają nam krzywdę. Tak właśnie czynią chrześcijanie. Jakże smutne jest, gdy ludzie i narody, dumne z bycia chrześcijanami, widzą innych jako wrogów i myślą o prowadzeniu wojen!
20.2.

Nadstawianie drugiego policzka nie jest chowaniem się przegranego, lecz działaniem tego, kto ma większą siłę wewnętrzną: tego, kto zło dobrem zwycięża, kto otwiera serce wroga, kto demaskuje bezsens jego nienawiści. Tej taktyki nie dyktuje kalkulacja, lecz miłość. #Ewangeliadnia
20.2.

Kościół jest rodziną braci i sióstr tego samego Ojca, który to Ojciec dał nam Jezusa jako brata, abyśmy zrozumieli, jak bardzo miłuje On braterstwo. I pragnie, aby cała ludzkość stała się jedną powszechną rodziną. #FratelliTutti
19.2.

Miłość Boga i bliźniego jest paszportem do nieba. Dobra ziemskie są prochem, który zniknie, a miłość, którą dajemy – w rodzinie, w pracy, w Kościele, w świecie – zbawi nas, pozostanie na zawsze.
18.2.

Drodzy kapłani, oto współrzędne, na podstawie których można rozpoznać i zachować żywy zapał do misji: bliskość względem Boga, biskupa, braci kapłanów i ludu, który został wam powierzony.
17.2.

Miłość braterska jest dla ducha niczym siłownia, na której dzień po dniu konfrontujemy się z sobą i mierzymy temperaturę naszego życia duchowego.
17.2.

Zachęcam was, byście prosili o wstawiennictwo św. Józefa w najtrudniejszych chwilach waszego życia. Gdy nasze błędy stają się skandalem, prośmy św. Józefa o odwagę prawdy, umiejętność proszenia o przebaczenie i pokornego zaczynania od nowa. #Audiencjaogólna
16.2.

Bardzo ważne jest, aby połączyć mądrość dziadków i entuzjazm młodych ludzi. Spotkanie dziadków z wnukami jest spotkaniem kluczowym, zwłaszcza w dobie kryzysu gospodarczego i społecznego, przez który przechodzi ludzkość. @LaityFamilyLife #dziadkowie
15.2.

O dziadków trzeba dbać jak o skarb ludzkości: są naszą mądrością, naszą pamięcią. Ważne by wnuki były związane ze swoimi dziadkami, jak z korzeniami, z których czerpie się soki wartości ludzkich i duchowych. @LaityFamilyLife #dziadkowie
15.2.

„Zaowocują jeszcze w starości, żywotni i kwitnący" (Ps 92,15). Wybrałem ten temat na drugi Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony 24 lipca 2022 roku, aby promować dialog między pokoleniami, zwłaszcza między dziadkami i wnukami. @LaityFamilyLife
15.2.

Wiadomości, które napływają z Ukrainy są bardzo niepokojące. Zawierzam wstawiennictwu Dziewicy Maryi i sumieniom odpowiedzialnych polityków, wszelkie wysiłki na rzecz pokoju. #Módlmysięwspólnie
13.2.

Błogosławieństwa deklarują, że błogosławionymi, czyli szczęśliwymi są ubodzy, którym brakuje wielu rzeczy. To ubóstwo jest również postawą wobec sensu życia: uczeń Jezusa nie myśli, że już wszystko wie, ale ma świadomość, iż musi się uczyć każdego dnia.
13.2.

Życie ma sens, gdy pomagamy innym w ich cierpieniu, gdy staramy się zrozumieć udręki bliźnich i przynieść im ulgę.2722191
12.2.

Dzieci-żołnierze są okradane z dzieciństwa, niewinności, przyszłości, a często nawet z życia. Każde z nich jest wołaniem, które wznosi się do Boga i oskarża dorosłych, którzy włożyli broń w ich małe rączki. #DzieńCzerwonejRęki
12.2.

W ujęciu chrześcijańskim najsłabsi nie są postrzegani jako ciężar czy problem, ale jako bracia i siostry, którym należy towarzyszyć i o których należy się troszczyć.
11.2.

Bliskość jest niczym drogocenny balsam, daje wparcie i pocieszenie tym którzy cierpią w chorobie. Jako chrześcijanie przeżywamy bliskość jako przejaw miłości Jezusa Chrystusa, miłosiernego Samarytanina, który przez swe współczucie stał się bliski dla każdego człowieka.
10.2.

Błagajmy nadal Boga pokoju, aby napięcia i groźby wojny zostały przezwyciężone poprzez poważny dialog. Nie zapominajmy, że wojna jest szaleństwem!
9.2.

Czułość wobec osoby starszej wyraża tę samą nadzieję, co pieszczota dziecka, ponieważ początek życia i jego koniec są zawsze tajemnicą; tajemnicą, którą należy szanować, towarzyszyć jej, troszczyć się o nią i kochać.
9.2.

Nie ma sensu gromadzić bogactw, jeśli pewnego dnia umrzemy. To, co musimy gromadzić, to miłosierdzie, zdolność do dzielenia się, nie pozostawania obojętnym na potrzeby innych. #AudiencjaOgólna
9.2.

We wspomnienie św. Józefiny Bakhity #Módlmysięwspólnie za ofiary handlu ludźmi, zbrodni, która najbardziej dotyka kobiety i dziewczęta. Angażujmy się razem na rzecz ekonomii troski i w obalanie wszelkich nierówności. #PrayAgainstTrafficking
8.2.

Handel ludźmi jest przemocą! Przemoc, z powodu której cierpi każda kobieta i każda dziewczynka, jest otwartą raną w ciele Chrystusa, w ciele całej ludzkości, jest głęboką raną, która dotyka także każdego z nas. #PrayAgainstTrafficking
8.2.

Kryzys wiary w naszym życiu i w naszych społeczeństwach ma związek z zanikiem pragnienia Boga, z uśpieniem ducha, z przywyknięciem do zadowalania się życiem z dnia na dzień, bez zadawania sobie pytania, czego Bóg od nas chce. Zapomnieliśmy o wznoszeniu spojrzenia ku Niebu.
7.2.

Pan wsiada do łodzi naszego życia, kiedy nie mamy niczego, co moglibyśmy Mu zaoferować. Wchodzi w nasze pustki i wypełnia je swoją obecnością. Posługuje się naszą nędzą, by głosić swoje miłosierdzie. #Ewangeliadnia (Łk 5, 1-11)
6.2.

Często, jak Piotr w #Ewangeliadnia (Łk 5, 1-11), przeżywamy rozczarowanie tym, że nasze starania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Jednak właśnie ta pusta łódź, symbol naszej nieudolności, staje się mównicą, z której Jezus głosi Słowo.
6.2.

Łaska Boża jest dana wszystkim; a wielu, którzy na tej ziemi są ostatnimi, w niebie będzie pierwszymi (por. Mk 10, 31).
5.2.

Dziękuję wszystkim, którzy podejmują wysiłki z przekonaniem, że można żyć w harmonii i pokoju, świadomi potrzeby bardziej braterskiego świata, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Boga: braćmi i siostrami. #DzieńLudzkiegoBraterstwa
4.2.

Droga braterstwa jest długa i trudna, ale jest nadzieją ocalenia dla ludzkości. W mrocznych czasach, logice konfliktu przeciwstawmy braterstwo.
@alimamaltayeb #DzieńLudzkiegoBraterstwa
4.2.

Wielkiej rodzinie olimpijskiej i paraolimpijskiej życzę przeżycia jedynego w swoim rodzaju doświadczenia ludzkiego braterstwa i pokoju, które pomoże wszystkim przezwyciężać uprzedzenia i obawy oraz sprawi, że nasze społeczności staną się bardziej przyjazne i integrujące.
3.2.

Niekiedy grozi nam, że będziemy myśleć o naszej konsekracji w kategoriach osiągnięć, celów, sukcesów. Lecz nie tego oczekuje Duch Święty. Pragnie On, byśmy pielęgnowali codzienną wierność i byli posłuszni w małych rzeczach, które zostały nam powierzone. #ŻycieKonsekrowane
2.2.

To nie jest czas na perswazyjne i przekonujące wywody; jest to przede wszystkim czas świadectwa, ponieważ, podczas gdy apologia dzieli, piękno życia pociąga. Bądźcie świadkami, którzy pociągają!
2.2.

Na mocy chrztu należymy do Chrystusa. Zostaliśmy włączeni do nieprzemijającej wspólnoty z Bogiem i między sobą. To chrzest jest źródłem wszelkiej formy konsekracji, a także siły, która pozwala nam wyzbyć się światowości.
2.2.

Jesteście na świecie, aby dawać świadectwo, że Bóg go kocha i błogosławi mu. Jesteście konsekrowani dla świata, który oczekuje waszego świadectwa, aby dojść do wolności, która daje radość, ożywia nadzieję, przygotowuje przyszłość.
2.2.

Święci są przyjaciółmi, z którymi możemy nawiązać relacje przyjaźni. Wszyscy potrzebujemy przyjaciół, którzy pomogą nam przejść przez życie. To jest ufność, która nas ożywia, gdy zwracamy się do nich w decydujących chwilach naszego życia. #AudiencjaGeneralna
2.2.

W święto Ofiarowania Pańskiego stańmy przed Bogiem z oczyszczonym duchem, aby nasze oczy mogły ujrzeć światło zbawienia, a my mogliśmy zanieść je na cały świat, tak jak robili to święci.
2.2.

#MódlmysięWspólnie za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, dziękując im za ich misję i odwagę, aby nadal znajdowały nowe odpowiedzi na wyzwania współczesności. #IntencjaModlitewna
1.2.

Szczere i pokorne oddawanie czci Bogu, nie prowadzi do dyskryminacji, nienawiści i przemocy, ale do poszanowania świętości życia, godności i wolności innych oraz do zaangażowania z miłością na rzecz pomyślności wszystkich. #WIHW #FratelliTutti
1.2.

Dzisiaj na całym Dalekim Wschodzie obchodzony jest Nowy Rok Księżycowy. Życzę, aby w Nowym Roku wszyscy mogli cieszyć się pokojem, zdrowiem oraz spokojnym i bezpiecznym życiem.
1.2.

Wiara to nie woda, która gasi, to palący ogień; to nie środek uspokajający dla tych, którzy są zestresowani, to historia miłosna dla tych, którzy są zakochani! Dlatego też Jezus nienawidzi letniości bardziej niż czegokolwiek innego (por. Ap 3, 16).
31.1.

Św. Jan Bosko, ojciec i nauczyciel młodzieży, nie zamknął się w zakrystii, lecz wyszedł na ulice szukać młodych z właściwą sobie kreatywnością.
31.1.

W Światowy Dzień Trędowatych módlmy się za tych, którzy cierpią na tę chorobę, aby nie zabrakło im duchowego wsparcia i opieki zdrowotnej. Konieczna jest wspólna praca na rzecz pełnej integracji osób dotkniętych trądem.
30.1.

Jezus idzie drogą proroków: przedstawia się tak, jak byśmy się tego nie spodziewali. Nie odnajdują Go ci, którzy szukają cudów, nowych doznań, wiary opartej na mocy i zewnętrznych znakach. Znajdują Go ci, którzy akceptują Jego drogi i Jego wyzwania. #EwangeliaDnia (Łk 4,21-30)
30.1.

Wytrwała #modlitwa dokonuje stopniowej przemiany, czyni mocnymi w okresach udręki, daje łaskę bycia wspieranymi przez Tego, który nas kocha i zawsze chroni.
28.1.

Obchodzimy dziś Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Trzeba rozwijać w nowych pokoleniach świadomość grozy tej ciemnej strony historii, aby budować przyszłość, w której godność człowieka już nigdy nie będzie deptana.
27.1.

Dla Boga wszystkie nasze cierpienia są święte. Przed Bogiem nie jesteśmy kimś nieznanym czy numerem. Mamy oblicze i serce, On zna każdego z nas, po imieniu.
27.1.

Zapraszam was dziś do modlitwy o pokój na Ukrainie: prośmy usilnie Boga, aby nasza ziemia mogła zobaczyć rozkwit braterstwa i przezwyciężyć podziały. Niech modlitwy, które dzisiaj wznoszą się aż do nieba dotkną umysłów i serc odpowiedzialnych w świecie.
26.1.

Daj nam, Panie, odwagę przemiany naszych dróg, nawrócenia, pójścia za Twoją wolą, a nie za tym, co jest dla nas sprzyjające; do pójścia naprzód razem, ku Tobie, który wraz z Twoim Duchem chcesz uczynić nas jednością. #JednośćChrześcijan vatican.va/content/france...
25.1.

Jak Szaweł przed spotkaniem z Chrystusem, musimy zmienić nasze drogi, odwrócić bieg naszych przyzwyczajeń i wygód, aby odnaleźć drogę, którą wskazuje nam Pan, drogę pokory, braterstwa i adoracji. #JednośćChrześcijan
25.1.

Idźmy naprzód razem, wszyscy chrześcijanie, w poszukiwaniu Boga, z odwagą i konkretnie. Wpatrujmy się w Jezusa (Hbr 12,2) i trzymajmy się mocno siebie nawzajem w #modlitwa, jedni za drugich. #JednośćChrześcijan
25.1.

Jesteśmy na drodze ku coraz pełniejszej komunii, prowadzeni przez łagodne światło Boga, które rozprasza ciemności podziałów i kieruje nas ku #JednośćChrześcijan. Świat potrzebuje światła Pana, które świeci tylko w miłości, w komunii.
24.1.

Jedynie zwracając uwagę na to, kogo słuchamy, czego i jak słuchamy, możemy wzrastać w sztuce komunikacji, której centrum nie jest teoria czy technika, ale zdolność serca, która umożliwia bliskość. #ŚDŚP vatican.va/content/france...
24.1.

Z niepokojem śledzę wzrost napięć, które grożą zadaniem nowego ciosu pokojowi na Ukrainie i stawiają pod znakiem zapytania bezpieczeństwo kontynentu europejskiego. Dlatego też proponuję, aby najbliższa środa, 26 stycznia, była dniem modlitwy o pokój.
23.1.

#Słowo Boże jest światłem przewodnim na drodze synodalnej, która rozpoczęła się w całym Kościele. Angażując się w słuchanie siebie nawzajem, z uwagą i rozeznaniem, wsłuchujmy się wspólnie w Słowo Boże i Ducha Świętego. #Synod
23.1.

Mocą Ducha Świętego, Słowo Boże zamieszkało między nami i chce w nas przebywać, aby wypełnić nasze oczekiwania i uleczyć nasze rany. #NiedzielaSłowaBożego vatican.va/content/france...
23.1.

Słowo Boże karmi i odnawia wiarę: umieśćmy je na nowo w centrum modlitwy i życia duchowego! #NiedzielaSłowaBożego
23.1.

W centrum życia świętego ludu Bożego i drogi wiary nie jesteśmy my, z naszymi słowami. W centrum jest Bóg ze swoim Słowem. #NiedzielaSłowaBożego
23.1.

Prośmy Pana o siłę, by wyłączyć telewizor i otworzyć Biblię; by zamknąć telefon komórkowy i otworzyć Ewangelię. To sprawi, że poczujemy, iż Pan jest blisko nas i doda nam odwagi na drodze życia. #SłowoBoże
22.1.

#JednościChrześcijan nie osiąga się przez akceptację jakichś wspólnych wartości, ale przez wspólne działanie na rzecz tych, którzy zbliżają nas do Pana: ubogich, ponieważ Jezus jest w nich obecny (Mt 25, 40). Dzielenie się miłością pomaga nam iść szybciej.
22.1.

Słowo zbliża nas do Boga. Weźmy je zawsze ze sobą do miejscu, gdzie będziemy pamiętali codziennie je czytać, aby wśród wielu słów, które docierają do naszych uszu, dotarło do serca kilka wersetów #SłowaBożego.
21.1.

Upragniona przez Jezusa jedność, która z pewnością wymaga dojrzałej wolności zdecydowanych wyborów, wyrzeczeń i ofiar, jest przesłanką, aby świat uwierzył (J 17, 21). #Modlitwa #JednośćChrześcijan
21.1.

Modlić się wspólnie, jedni za drugich, i pracować razem w miłości, jedni z drugimi, na rzecz tego świata, który Bóg tak bardzo kocha: to jest najbardziej konkretna droga do pełnej #JednościChrześcijan.
20.1.

#MódlmysięWspólnie dzisiaj za tych, którzy są w więzieniu. Niech dosięgnie ich czułość Boga w ich drodze poprawy i powrotu do społeczeństwa, oraz wzbudzi w każdym z nas silne pragnienie nawrócenia. #Audiencjaogólna
19.1.

Czułość nie jest czymś emocjonalnym lub sentymentalnym: jest doświadczeniem bycia kochanym i przyjętym w naszym ubóstwie oraz nędzy, czyli przekształconym przez miłość Boga. #Audiencjaogólna
19.1.

Jak Trzej Królowie, którzy przybyli ze Wschodu do Betlejem, aby oddać cześć Królowi i Mesjaszowi, my chrześcijanie, w różnorodności naszych wyznań i tradycji, jesteśmy w drodze do pełnej jedności. #Módlmysięrazem i patrzymy na Jezusa, naszego jedynego Pana. #Jednośćchrześcijan
18.1.

Pierwszym znakiem, którego dokonuje Jezus, nie jest nadzwyczajne uzdrowienie czy cud w świątyni jerozolimskiej, lecz gest, który wychodzi naprzeciw prostej i konkretnej potrzebie zwykłych ludzi. W ten sposób lubi działać Bóg. #Ewangeliadnia (J 2,11)
16.1.

Brak miłości jest przyczyną bycia nieszczęśliwym, ponieważ tylko miłość nasyca serce.
15.1.

Nawet jeśli wszystkie ludzkie drzwi byłyby zaryglowane, drzwi Boga są zawsze otwarte. #Modlitwa
14.1.

Żeby naprawdę poznać człowieka, musimy uznać, że każda osoba nosi w sobie niezatarte piękno dziecka Bożego, w którym odzwierciedla się Stwórca.
13.1.

Wiele osób, również z powodu pandemii, przeżywa dramat braku pracy pozwalającej na spokojne życie. Często prowadzi to ich do utraty wszelkiej nadziei i chęci do życia. #MódlmysięWspólnie za nich.
12.1.

Niekiedy, patrząc na nasze życie, widzimy tylko to, czego nam brakuje, a nie myślimy o tym, co dobre i o naszych talentach. Bóg jednak dał nam to wszystko, ponieważ nam ufa i prosi nas, abyśmy korzystali z naszego czasu, bez nostalgii, w czynnym oczekiwaniu na Jego powrót.
11.1.

Kwestia migracji, jak również pandemia i zmiany klimatyczne, wyraźnie pokazują, że nikt nie może uratować się sam, że wielkie wyzwania naszych czasów mają charakter globalny. vatican.va/content/france...
10.1.

Prorok Jeremiasz przypomina nam, że Bóg ma dla nas „zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić nam przyszłość, jakiej oczekujemy" (29, 11). Dlatego nie możemy lękać się uczynienia miejsca dla pokoju w naszym życiu, dbając o dialog i braterstwo między sobą.
10.1.

#MódlmySięWspólnie za ofiary protestów, do których doszło w ostatnich dniach w Kazachstanie i za ich rodziny. Pragnę, aby harmonia społeczna została jak najszybciej przywrócona poprzez poszukiwanie dialogu, sprawiedliwości i wspólnego dobra.
9.1.

Jesteśmy Chrystusa, jesteśmy włączeni w Niego poprzez Chrzest; jest w nas Jego obecność, jego światło, jego życie. Idziemy więc z radością i nadzieją, prowadzeni przez Jego Słowo: jest to słowo życia. #ChrzestPański
9.1.

Kiedy modlimy się, Ojciec mówi do nas, jak do Jezusa w #DzisiejszejEwangelii: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym" (Łk 3,22). Nasze bycie dziećmi rozpoczęło się w dniu naszego Chrztu, który zanurzył nas w Chrystusie i uczynił umiłowanymi dziećmi Ojca. #ChrzestPański
9.1.

#DzisiejszaEwangelia przedstawia nam #ChrzestPański. On będąc Synem Bożym i Mesjaszem, idzie nad brzeg Jordanu i przyjmuje chrzest: staje w kolejce z grzesznikami, dzieli ich los, schodzi do rzeki, jak w zranione dzieje ludzkości, aby je uzdrowić.
9.1.

Pan czyni cuda z małymi, z tym, kto nie uważa się za wielkigo, lecz w życiu daje wielką przestrzeń Bogu. On rozciąga swoje miłosierdzie nad tym, kto w Nim pokłada ufność i wywyższa pokornych.
8.1.

Kieruję z serca najlepsze życzenia pokoju oraz wszelkiego dobra dla braci i sióstr z Kościołów wschodnich, zarówno katolickich jak i prawosławnych, obchodzących Boże Narodzenie: niech Chrystus, narodzony z Maryi Dziewicy, oświeci wasze rodziny i wspólnoty!
7.1.

Magowie wracają «inną drogą» (Mt 2, 12): prowokują nas do podjęcia nowych dróg. Kreatywność Ducha Świętego, zawsze czyni nowe rzeczy. #ObjawieniePańskie
6.1.

Magowie, po dotarciu do miejsca przeznaczenia padają na twarz i adorują Dzieciątko. Podróż wiary znajduje impuls i spełnienie jedynie w obecności Boga. Nie zapominajmy o adoracji, zatrzymujmy się przed Eucharystią, pozwólmy się przemienić Jezusowi. #ObjawieniePańskie
6.1.

Magowie rzucają wyzwanie Herodowi. Potrzebujemy odważnej wiary, która nie boi się stawić czoła ciemnej logice władzy oraz staje się ziarnem sprawiedliwości i braterstwa w społeczeństwie, w którym dzisiaj wielu Herodów dokonuje rzezi ubogich i niewinnych. #ObjawieniePańskie
6.1.

Magowie, w Jerozolimie pytają: pytają, gdzie jest Dzieciątko. Uczą nas, że trzeba zadawać pytania, słuchać uważnie pytań serca, sumienia, bo tak często przemawia Bóg, który zwraca się do nas bardziej z pytaniami niż z odpowiedziami. #ObjawieniePańskie
6.1.

Magowie wyruszają, gdy wschodzi gwiazda. Uczą nas, że każdego dnia trzeba zaczynać od nowa, zarówno w życiu, jak i w wierze, ponieważ wiara nie jest pancerzem, która usztywnia, lecz fascynującą podróżą, ciągłym i niespokojnym ruchem, zawsze w poszukiwaniu Boga. #ObjawieniePańskie
6.1.

Obyśmy wszyscy byli w Kościele tym, czym już jesteśmy na mocy chrztu: prorokami, świadkami, misjonarzami Pana! Z mocą Ducha Świętego i aż po krańce ziemi. vatican.va/content/france...
6.1.

Św. Józefie, ty, który kochałeś Jezusa miłością ojcowską, bądź blisko dzieci, które nie mają rodziny i pragną taty i mamy. Wspieraj małżonków, którzy nie mogą mieć dzieci, pomóż im odkryć w tym większy plan. #AudiencjaOgólna
5.1.

#MódlmysięWspólnie aby ludzie, którzy cierpią z powodu dyskryminacji i prześladowań religijnych, mogli znaleźć w społeczeństwach, w których żyją, uznanie i godność, które wynikają z bycia braćmi i siostrami. #IntencjaModlitewna
Dyskryminacja i prześladowanie religijne
5.1.

Dając nam swojego Syna Jezusa, Bóg ofiarowuje braterstwo opierające się na prawdziwej miłości, zdolnej do spotkania z innym, do współodczuwania jego cierpień, zbliżenia się i otoczenia go troską, także jeśli nie jest z mojej rodziny, z mojego narodu, z mojej wspólnoty religijnej.
4.1.

Ile osób chorych i starszych mieszka w domach i czeka na wizytę! Posługa pocieszania jest zadaniem każdego ochrzczonego, który pamięta o słowach Jezusa: „Byłem chory, a odwiedziliście Mnie" (Mt 25, 36). vatican.va/content/france...
4.1.

#BożeNarodzenie zaprasza nas do refleksji nad dramatem historii, w której ludzie, zranieni przez grzech, szukają prawdy, miłosierdzia, odkupienia; i nad dobrocią Boga, który wyszedł nam na spotkanie, aby zakomunikować nam Prawdę, która nas zbawia i czyni uczestnikami jego Życia.
3.3.

W obliczu naszej słabości, Pan się nie wycofuje. Nie pozostaje w swej szczęśliwej wieczności i w swej nieskończonej światłości, lecz staje się bliski, staje się ciałem, zstępuje w nasze ciemności. Oto dzieło Boga: wchodzi między nas. #DzisiejszaEwangelia
2.1.

Na początku nowego roku powierzmy się opiece #MatkiBożej, która jest naszą matką. Niech ona pomaga nam zachować i rozważać każdą sprawę, bez lęku przed próbami, w radosnym przekonaniu, że Pan jest wierny i potrafi przekształcić krzyże w zmartwychwstania.
1.1.

Pracujmy wszyscy na rzecz promowania matek i ochrony kobiet. Jak wiele jest przemocy wobec kobiet! Dosyć! Zranić kobietę to oburzyć Boga, który wziął człowieczeństwo z kobiety.
1.1.

Nowy rok rozpoczyna się w znaku Maryi. Macierzyńskie spojrzenie jest drogą do odrodzenia i wzrostu. Matki potrafią pokonywać przeszkody i konflikty, wiedzą, jak rozszerzać pokój. W ten sposób udaje im się przekształcić przeciwności w szansę na odrodzenie i wzrost.
1.1.

Chciałbym zaproponować trzy drogi dla budowania #trwałego pokoju: dialog międzypokoleniowy jako baza dla wspólnych projektów; edukacja, czynnik wolności, odpowiedzialność i rozwój; i dalej praca, aby realizować ludzką godność. vatican.va/content/france...
1.1.

Wszyscy mogą współpracować w budowaniu bardziej pokojowego świata: zaczynając od własnego serca i relacji w rodzinie, w społeczeństwie oraz ze środowiskiem, aż do relacji pomiędzy narodami i państwami. #ŚwiatowyDzieńPokoju vatican.va/content/france...
1.1.


Přílohy
Vložil:Petr Čala
Vloženo:12.5.2013
Zobrazovat do:  31.12.2022    ok