Aktuality, zajímavosti

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:


Obrázek ke zprávě

Dziś pamiętamy o osobach z Zespołem Downa, aby już w łonie matki zostały przyjęte, docenione i nigdy nie odrzucane. #zespółDowna
21.3.

Jeśli zaniedbuje się prawo miłości, uznaje się prawo silniejszego nad słabszym.
21.3.

Wyrażam mój ból i moją bliskość z drogimi mi mieszkańcami Mozambiku, Zimbabwe i Malawi, dotkniętymi cyklonem Idai. Tak wiele ofiar i ich rodziny powierzam Bożemu miłosierdziu. #PrayForAfrica #cycloneIdai
20.3.


Pro vysvětlení:
Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. (wikipedia)

Tvíty papeže Františka odebírá přes 14 milionů uživatelů na celém světě. Je možné přihlásit se k jejich odběru v italštině, španělštině, francouzštině, angličtině, portugalštině, němčině, polštině, arabštině a také latině: „Summum periculum mundi hodierni maestitia individualistica a corde scatens avaro.


#WielkiPost jest odkrywaniem, że zostaliśmy stworzeni, aby stawać się ogniem, który zawsze płonie, dla Boga, dla wieczności w niebie, nie dla świata.
20.3.

Św. Józefie, oblubieńcze Maryi Dziewicy, czuwaj zawsze nad całym Kościołem i ochraniaj go w każdej chwili.
19.3.

Co zrobić, aby nie osądzać, nie potępiać, lecz przebaczać? „Dawajcie, a będzie wam dane": bądźcie wielkoduszni w dawaniu. Nie tylko jałmużna materialna, ale również duchowa: tracić czas z potrzebującym, odwiedzić chorego, uśmiechać się. #ŚwiętaMarta
18.3.

Modlitwa łączy nas z Bogiem, miłosierdzie z bliźnim, post z samym sobą. Bóg, bracia, moje życie: oto rzeczywistości, które nie kończą się na niczym i w które należy inwestować. #WielkiPost
17.3.

W tej podróży powrotnej do tego, co istotne, jaką jest #WielkiPost, Pan wzywa nas do przejścia przez trzy etapy: jałmużnę, modlitwę, post.
17.3.

#WielkiPost jest wezwaniem do zatrzymania się, aby przejść do tego, co istotne, podjąć post od tego, co powierzchowne i co rozprasza. Jest czasem budzenia duszy.
16.3.

Tylko ten, kto pozostawia swoje światowe przywiązania, aby ruszyć w drogę odnajduje tajemnicę Boga.
9.3.

To kobieta czyni świat pięknym. To ona go chroni i zachowuje przy życiu. Wnosi do niego łaskę, która odnowia, objęcie, którzy przyjmuje, odwagę dawania siebie. #MiędzynardowyDzieńKobiet
8.3.

Na początku Wielkiego Postu dobrze nam zrobi prośba o łaskę zachowania w pamięci wszystkiego, co Pan dla nas uczynił, jak bardzo nas umiłował. #ŚwiętaMarta
7.3.

Dzisiaj, w Środę Popielcową, rozpoczyna się wielkopostna droga. Życzę każdemu z was, by przeżywał ten czas w duchu autentycznej pokuty i nawrócenia, jako powrót do Ojca, który czeka na wszystkich z otwartymi ramionami.
6.3.

Módlmy się , aby wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te, które są prześladowane, doświadczały bliskości Chrystusa i doczekały się uznania swoich praw.
https://twitter.com/Pontifex_pl/status/1102941837185101824
5.3.

Modlitwa nadaje treść i żywotność temu wszystkiemu, co robimy.
4.3.

Posłuchajmy krzyku ziemi, zranionej na tysiące sposobów przez ludzką zachłanność. Pozwólmy jej pozostać gościnym domem, w którym nikt nie czuje się wykluczony. #ŚwiatowyDzieńDzikiejPrzyrody
3.3.

Róbmy sobie codziennie krótki rachunek sumienia, aby nawrócić się do Pana. Tych pięć minut na zakończenie dnia pomoże nam w rozważeniu i nieodkładaniu na później przemiany serca i nawrócenia do Pana. #ŚwiętaMarta

28.2.

Każde wykorzystywanie jest potwornością. W usprawiedliwionej złości ludzi Kościół widzi odzwierciedlenie gniewu Boga. Mamy obowiązek uważnie słuchać tego stłumionego milczącego krzyku. #PBC2019 w2.vatican.va/content/france...
24.2.

Panie, skup nasz wzrok na tym, co istotne, spraw, byśmy wyzbyli się tego wszystkiego, co nie pomaga czynić przejrzystą Ewangelii Jezusa Chrystusa. #PBC2019
23.2.

Panie, uwolnij nas od pokusy ocalenia samych siebie, naszej reputacji; pomóż nam wziąć na siebie ciężar winy i szukać wspólnie pokornych i konkretnych odpowiedzi w łączności z całym Ludem Bożym. #PBC2019
22.2.

Panie, znasz opór, który stawiamy przed otwarciem naszych serc na ból innych. Otwórz nasze serca i ukształtuj je na swój obraz. #PBC2019
21.2.

Prośmy Ducha Świętego, aby wspierał nas w tych dniach i pomógł nam przemienić to zło w sposobność do pogłębienia naszej świadomości i oczyszczenia. #PBC2019
21.2.

Od jutra będziemy przeżywać kilka dni dialogu i komunii, słuchania i rozeznawania. Oby był to czas nawrócenia. Nie chcemy głosić samych siebie, lecz Tego, który za nas umarł. #PBC2019
20.2.

W najmroczniejszych chwilach naszych dziejów Pan staje się obecny, otwiera drogi, umacnia osłabioną wiarę, namaszcza zranioną nadzieję, rozbudza uśpioną miłość.
19.2.

Wnikajmy w tajemnicę cierpiącego serca Boga, który jest Ojcem, i rozmawiajmy z Nim, patrząc na tak wiele nieszczęść naszych czasów. #ŚwiętaMarta
19.2.

Proszę was w tych dniach o modlitwę w intencji spotkania na temat ochrony małoletnich w Kościele, wydarzenia, którego pragnąłem jako wyrazu wielkiej odpowiedzialności duszpasterskiej wobec pilnych wyzwań naszych czasów.
18.2.

Chrześcijanin niesie pokój, poczynając od wspólnoty, w której sam żyje.
17.2.

Jezus oczekuje od nas tylko jednego arcydzieła, dostępnego dla wszystkich, arcydzieła naszego życia.
16.2.

Prawda jest wspaniałym objawieniem Boga, Jego ojcowskiego oblicza. Prawda to Jego bezgraniczna miłość.
15.2.

Ten, kto kocha, obdarzony jest fantazją w odkrywaniu rozwiązań tam, gdzie inni widzą jedynie problemy. Ten, kto kocha, pomaga drugiemu, uwzględniając jego potrzeby oraz z pomysłowością, nie według narzuconych schematów oraz w jeden ustalony sposób.
14.2.

Dystansowanie się od pozorów świata jest niezbędne, aby przygotować się na niebo.
13.2.

Tysiące dzieci, zmuszonych w walki w konfliktach zbrojnych, zostało ograbionych ze swego dzieciństwa. Powstrzymajmy tę odrażającą zbrodnię. #ChildrenNotSoldiers
12.2.

Wielkoduszna postawa względem chorych to sól ziemi i światło świata. Niech Matka Boża z Lourdes pomaga nam zachować taką postawę, a wszystkim cierpiącym wyjedna pokój i pokrzepienie. http://w2.vatican.va/content/france…
11.2.

Jeśli będziemy się zaprawiać w patrzeniu na świat oczami Jezusa, zawsze będziemy potrafili rozpoznać, kto nas potrzebuje.
10.2.

Miłość Boga i miłość bliźniego są nierozdzielne, to dwie strony tego samego medalu. Jeśli przeżywa się je razem, stają się prawdziwą siłą wierzącego!
9.2.

Życie ma wartość, kiedy się je daje, daje w miłości, prawdzie, daje innym, w życiu codziennym, w rodzinie. #ŚwiętaMarta
9.2.

Handel ludźmi jest okrutnym pogwałceniem godności człowieka. Otwórzmy oczy na tę haniebną plagę i podejmijmy z nią walkę. #ZjednoczeniPrzeciwkoHandlowiLudźmi @M_RSection

8.2.

Módlmy się o hojne przyjęcie ofiar handlu ludżmi. Przymusowej prostytucji oraz przemocy.
https://twitter.com/Pontifex_pl/status/1093477505112199168
7.2.

Wszyscy potrzebujemy uzdrowienia i wszyscy możemy uzdrawiać innych, jeśli jesteśmy pokorni i łagodni: dobrym słowem, cierpliwością czy spojrzeniem. #ŚwiętaMarta
7.2.

Podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich to jedna z Bożych „niespodzianek". Oddajmy za to chwałę Bożej Opatrzności i módlmy się, aby zasiane ziarno wydało owoc pokoju. #ApostolicJourney #UEA
6.2.

Błogosławieństwa są mapą życia: zapraszają, byśmy zachowali czystość serca, żyli w łagodności i sprawiedliwości, dla wszystkich byli miłosierni i znosili cierpienia w zjednoczeniu z Bogiem. #UAE #ApostolicJourney
5.2.

Św. Franciszek przypomina nam, że chrześcijanin wyrusza uzbrojony jedynie w swą pokorną wiarę i konkretną miłość. Jeśli będziemy żyć w świecie na sposób Boży, staniemy się kanałami Jego obecności. #UAE #ApostolicJourney
5.2.

Modlitwa oczyszcza serce ze skupienia się na sobie. Modlitwa płynąca z serca umacnia braterstwo. #UAE #ApostolicJourney
4.2.

Dokument o ludzkim braterstwie, który podpisałem dziś w Abu Zabi wraz z mym bratem wielkim imamem Al-Azhar, zachęca wszystkich, którzy mają w swym sercu wiarę w Boga i wiarę w braterstwo, aby jednoczyli się i razem współpracowali.
4.2.

Bóg jest z człowiekiem, który dąży do pokoju. I z nieba błogosławi każdy krok, który na tej drodze jest podejmowany na ziemi. #UAE #ApostolicJourney
4.2.

Wyjeżdżam do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Udaję się do tego kraju, jako brat, by wspólnie zapisać nową kartę dialogu i razem przejść szlakami pokoju. Módlcie się za mnie!
3.2.

Życie konsekrowane jest żywym spotkaniem z Panem w Jego ludzie, jest to powołanie do wiernego posłuszeństwa każdego dnia i do niezwykłych niespodzianek Ducha, jest to wizja tego, co warto wziąć w ramiona, by mieć radość: Jezusa.
2.2.

Niech Pan udzieli nam łaski pamięci i nadziei, byśmy z wytrwałością kroczyli po drogach naszego życia. #ŚwiętaMarta
1.2.

Ks. Bosko miał odwagę, aby patrzeć na rzeczywistość oczyma człowieka i oczyma Boga. Niech każdy kapłan go naśladuje: postrzegając rzeczywistość oczyma człowieka i Boga #SwietaMarta
31.1.

Sekretem dobrej żeglugi przez życie jest zaproszenie Jezusa na pokład. Jemu trzeba oddać ster życia, aby to On wyznaczał nam kurs.
30.1.

Łagodność i czułość: te ludzkie cnoty wydają się małe, mogą jednak przezwyciężyć najtrudniejsze konflikty.
29.1.

Dziękuję Bogu, że dał nam możliwość dzielenia tych dni i przeżywania na nowo tych Światowych Dni Młodzieży. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali nas swoimi modlitwami i współpracowali poprzez swoje zaangażowanie i trud! #Panama2019
28.1.

Idźcie i dawajcie świadectwo o tym, co widzieliście i słyszeliście, nie poprzez wiele słów, ale poprzez proste i codzienne gesty. Nie wiem, czy będę na przyszłych ŚDM, ale Piotr będzie na pewno i utwierdzi was w wierze. #Panama2019
27.1.

Módlmy się za ofiary zamachu terrorystycznego w Jolo na Filipinach. Niech Pan, Książę Pokoju, nawróci serca tych, którzy sieją przemoc i udzieli mieszkańcom tego regionu pokojowego współistnienia.
27.1.

Tutaj w Panamie wiele myślałem o narodzie wenezuelskim, z którym w tych dniach jestem szczególnie zjednoczony. W obliczu poważnej sytuacji jaką ten kraj przeżywa przeżywa zachęcam was do modlitwy, aby osiągnięto sprawiedliwe i pokojowe rozwiązanie.
27.1.

Wam, drodzy młodzi, wielkie “dziękuję" za #Panama2019. Nie ustawajcie w drodze, kontynuujcie życie wiarą i dzielcie się nią. Do zobaczenia w Lizbonie w 2022!
27.1.

Nie zapominajmy o ofiarach Holokaustu, ich niewypowiedziane cierpienie ciągle krzyczy do ludzkości: wszyscy jesteśmy braćmi. #GiornatadellaMemoria
27.1.

Tylko to, co się kocha, może być zachowane. Tylko to, co się obejmuje może być przemienione. #Panama 2019
27.1.

Dzięki swojemu „tak" Maryja stała się kobietą, która najbardziej wpłynęła na historię. Bez sieci społecznościowych staje się pierwszą influencerką, influencerką Boga. #Panama2019
27.1.

Nie zaspokajajmy naszego pragnienia jakąkolwiek wodą, lecz tym „źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu". #Panama2019
26.1.

Przyjaciele, Jezus uczy nas wierzyć. Szukajcie i słuchajcie głosów, które pobudzają do patrzenia w przyszłość, a nie tych, które was przygnębiają. #Panama2019
25.1.

Na tym ŚDM #Panama2019 zapraszam was do wspólnej modlitwy Różańcowej o pokój poprzez @clicktoprayapp.
24.1.

Co nas pobudza do spotkania na tym ŚDM? Pewność wypływająca ze świadomości, że zostaliśmy umiłowani serdeczną miłością, której nie chcemy i nie możemy przemilczeć, a która wzywa nas, abyśmy odpowiedzieli w ten sam sposób: miłością. #Panama2019
24.1.

To jest sieć, której chcemy. Sieć, która nie jest stworzona, by pochwycić w pułapkę, ale aby wyzwalać, aby strzec wspólnoty wolnych osób. http://w2.vatican.va/content/france …
24.1.

Wyjeżdżam na Światowy Dzień Młodzieży w Panamie. Proszę was, abyście się modlili za to bardzo piękne i ważne wydarzenie na drodze Kościoła.
23.1.

Powiedzieć „tak" miłości Boga to pierwszy krok, by samemu być szczęśliwym i uszczęśliwić wielu innych.
22.1.

Styl chrześcijanina to styl błogosławieństw: łagodność, pokora, cierpliwość w cierpieniach, umiłowanie sprawiedliwości, zdolność do znoszenia prześladowań, nieosądzanie innych. #ŚwiętaMarta
21.1.

Tym, co pozostanie na progu wieczności, nie jest to, co zyskaliśmy, ale to, co daliśmy.
20.1.

Pokornej modlitwy Pan wysłuchuje.
19.1.

Dziś rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan: wszyscy jesteśmy wezwani, aby prosić Boga o ten wielki dar.
18.1.

Czuwajmy, aby nasze serce nie było zdeprawowane, bo to prowadzi do małoduszności, aby nie było w nim uporu, bo to prowadzi do zamknięcia, by nie było zniewolone pokusami, bo to prowadzi do życia chrześcijańskiego uwikłanego w kompromisy. #ŚwiętaMarta
17.1.

Duch Boży w sposób wolny mówi do każdego poprzez uczucia i myśli. Nie można Go zamknąć w tabelach. Przyjmuje się Go sercem!
16.1.

Niech cierpienia, które widzicie, nie przerażają was. Zanieście je przed Ukrzyżowanego i na Eucharystię, skąd czerpie się miłość cierpliwą i współczującą
15.1.

Spójrzmy na nasze ręce, często puste i bez miłości. Spróbujmy dziś pomyśleć o bezinteresownym darze, który moglibyśmy uczynić.
14.1.

Chrzest jest najlepszym darem, jaki otrzymaliśmy: pozwala nam przynależeć do Boga oraz daje nam radość zbawienia.
13.1.

Małość jest wolnością. Kto jest mały – w sensie ewangelicznym – jest lekki oraz wolny od jakiejkolwiek dążenia do pokazania się i od żądzy sukcesu.
12.1.

Pierwszym krokiem, aby się modlić jest stanięcie w pokorze. To pójście do Ojca i powiedzenie Mu: “Spójrz na mnie, jestem grzesznikiem". A Pan słucha.
11.1.

Ducha tego świata przezwycięża się duchem wiary: wierzyć, że Bóg jest właśnie w bracie i siostrze, którzy są moimi bliźnimi. #ŚwiętaMarta
10.1.

Nie obawiajcie się zapłakać w obliczu bolesnych sytuacji: to są krople użyźniające życie. Łzy współczucia oczyszczają serce oraz uczucia.
9.1.

Módlmy się za młodych. Zwłaszcza w ameryce łacińskiej. Aby naśladując przykład Maryi odpowiedzieli na wezwanie Pana do przekazywania światu radości ewangelii. https://twitter.com/Pontifex_pl/status/1082663146739908610
8.1.

Miłość nie toleruje obojętności, miłość jest współczująca. Miłość to zaangażowanie własnego serca dla innych. #ŚwiętaMarta
8.1.

Bóg stał się człowiekiem: w Jezusie przyszedł dzielić nasze życie. Pielęgnujmy tę relację z Nim i między nami. Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego dla braci i sióstr chrześcijańskiego Wschodu.
7.1.

Mędrcy ofiarowują Dzieciątku Jezus swoje cenne dary. Dzisiaj poprośmy Boga: Panie, pozwól mi odkryć na nowo radość dawania.
6.1.

Kościół wzrasta w milczeniu, w modlitwie i poprzez dobre dzieła, które dają świadectwo.
5.1.

Jezus jest darem Boga dla nas. Jeśli Go przyjmujemy, także my możemy być darem Boga dla innych.
4.1.

Jeśli żyjemy tak, jak Jezus nas nauczał i zgodnie z tym, co głosimy, nasze świadectwo będzie owocne.
3.1.

Czynić pokój oznacza naśladować Boga, który pragnął zawrzeć pokój z nami: posłał nam swojego Syna i nam przebaczył.
2.1.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, nasze społeczeństwa potrzebują „budowniczych pokoju", posłańców i świadków Boga Ojca, który chce dobra i szczęścia rodziny ludzkiej. w2.vatican.va/content/france...
1.1.

Niech Maryja Boża Rodzicielka nas strzeże i nam towarzyszy w tym nowym roku oraz przyniesie pokój swego Syna naszym sercom i światu.
1.1.

Idźcie i dawajcie świadectwo o tym, co widzieliście i słyszeliście, nie poprzez wiele słów, ale poprzez proste i codzienne gesty. Nie wiem, czy będę na przyszłych ŚDM, ale Piotr będzie na pewno i utwierdzi was w wierze. #Panama2019
27.1.


Přílohy
Vložil:Stanisław Janczyk
Vloženo:12.5.2013
Zobrazovat do:  31.12.2019    ok