Aktuality, zajímavosti

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:


Obrázek ke zprávě

Dziś w Ewangelii Jezus mówi nam, co jest prawdziwą radością Jego uczniów: „Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie" (Łk 10,20), czyli w srecu Boga Ojca.
7.7.

Potrzebujemy osób i instytucji, które bronią godności pracowników, godności pracy oraz dobra ziemi, naszego wspólnego domu. #CoopsDay
6.7.

W trudnych czasach, jeszcze bardziej niż w okresie pokoju, dla wierzących najważniejsze jest bycie zjednoczonym z Jezusem, naszą nadzieją.
5.7.


Pro vysvětlení:
Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. (wikipedia)

Tvíty papeže Františka odebírá přes 14 milionů uživatelů na celém světě. Je možné přihlásit se k jejich odběru v italštině, španělštině, francouzštině, angličtině, portugalštině, němčině, polštině, arabštině a také latině: „Summum periculum mundi hodierni maestitia individualistica a corde scatens avaro.


Papieska intencja modlitewna:
Módlmy się, aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.
4.7.

Dzięki waszej uwadze skierowanej na małych i biednych, możecie zapalić gwiazdy w nocy tych, którzy cierpią.
2.7.

#ŚwięciPiotriPaweł byli przejrzyści przed Bogiem. W życiu praktykowali tę pokorę, aż do końca: zrozumieli, że świętość nie polega na wywyższaniu się, ale na uniżaniu.
29.6.

Módlcie się za wszystkich kapłanów i moją posługę Piotrową, aby każde zaangażowanie duszpasterskie oparte było na miłości, którą Chrystus obdarza każdego człowieka. #santificazionesacerdotale
28.6.

Dziś obchodzone jest 175-lecie Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy. Zachęcam was do modlitwy wraz ze mną o zjednoczenie z Sercem Jezusowym i wspólne uczestniczenie w Jego misji zbawienia.
28.6.

Jezus patrzy na nas, kocha nas i na nas czeka. Cały jest sercem i cały miłosierdziem. Pójdźmy z ufnością do Jezusa, On zawsze nam przebacza. #NajświętszeSerceJezusa
28.6.

Błogosławiony, który wierzy i ma odwagę tworzyć spotkanie i komunię.
27.6.

Ile razy, modląc się, ograniczamy się do próśb o dary oraz wyliczania życzeń, zapominając, że pierwszą rzeczą jest wychwalanie imienia Boga, adorowanie Go, a następnie rozpoznanie w osobie brata, Jego żyjącego odblasku.
26.6.

Powiedzieć „tak" Panu oznacza odwagę do objęcia z miłością życia, które przychodzi, z całą jego kruchością i małością, z jego sprzecznościami.
25.6.

Przykład św. Jana Chrzciciela zachęca nas, aby być Kościołem w służbie Słowu Bożemu; Kościołem, który nie chce przyciągać do siebie, ale do Jezusa Chrystusa.
24.6.

Błogosławienie to nie jest wypowiadanie pięknych słów, to nie używanie słów okolicznościowych. To wypowiedzenie dobra, powiedzenie z miłością. Eucharystia jest szkołą błogosławieństwa. #CorpusDomini
23.6.

Błogosławieństwa nie są dla supermenów, ale dla tych, którzy każdego dnia stawiają czoło wyzwaniom i próbom.
22.6.

Bez komunii i bez współczucia, nieustannie karmionych modlitwą, teologia nie tylko traci duszę, ale gubi zdolność rozumienia i interpretowania rzeczywistości w sposób chrześcijański. #PodróżNeapol #VeritatisGaudium
21.6.

Drodzy młodzi, chciałbym powiedzieć każdemu z was: Bóg cię kocha, nie wątpij w to nigdy, cokolwiek przydarzy ci się w życiu; w jakiejkolwiek okoliczności, jesteś nieskończenie kochany.
21.6.

Poprzez uchodźców Opatrzność daje nam okazję do tworzenia społeczeństwa bardziej solidarnego, braterskiego oraz wspólnoty chrześcijańskiej bardziej otwartej, według Ewangelii. #WithRefugees
20.6.

Jezus stał się dla nas chlebem połamanym i zaprasza nas, abyśmy dawali się innym, nie żyli dłużej dla siebie, ale dla innych. #BożeCiało
20.6.

Niech Duch Święty prowadzi nas, aby żyć coraz bardziej jako dzieci Boże i bracia między nami.
19.6.

Wiara jest relacją, spotkaniem i pobudzeni przez miłość Boga możemy komunikować, przyjmować i rozumieć dar, jakim jest drugi oraz odwzajemniać go.
18.6.

Duchu Święty, harmonio Boga, Ty, który przekształcasz strach w zaufanie a zamknięcie w dar, przyjdź do nas!
17.6.

Każdy z nas ma dla Boga nieskończoną wartość: jesteśmy maluczcy pod niebem i bezradni, kiedy ziemia się trzęsie, ale dla Boga jesteśmy cenniejsi niż wszystko inne.
16.6.

Tajemnica Trójcy Świętej mówi nam, że nie mamy Boga samotnego w niebie, odległego; nie, jest Ojcem, który dał nam swego Syna, który stał się człowiekiem takim jak my, i który, aby być jeszcze bliższym nas, posyła nam swojego Ducha.
16.6.

Niech Duch Święty zgromadzi nas wszystkich i pomoże nam w odkryciu piękna bycia razem i we wspólnym kroczeniu, każdego z jego własnym językiem i tradycją, ale szczęśliwego ze spotkania z braćmi.
15.6.

Jestem blisko tak wielu osób starszych, które żyją jakby w ukryciu, zapomniane, zaniedbane. Dziękuję tym, którzy się angażują w budowanie społeczeństwa bardziej inkluzywnego, nieodrzucającego tych, którzy są słabi na ciele i umyśle. #WEAAD
15.6.

Duchu Święty, nasza harmonio, Ty, który czynisz nas jednym ciałem, wlej swój pokój w Kościół i świat!
14.6.

Biedni zbawiają nas, ponieważ pozwalają nam spotkać oblicze Chrystusa. w2.vatican.va/content/france …
13.6.

Duchu Święty, uczyń nas budowniczymi harmonii, siewcami dobra, apostołami nadziei!
13.6.

Jako dorośli nie możemy okradać dzieci ze zdolności do marzeń. Sprzyjajmy tworzeniu klimatu nadziei, w którym mogłyby rozwijać swe marzenia i nimi się dzielić. Marzenia dzielone z innymi otwierają drogę dla nowego sposobu życia. #NieDlaPracyDzieci
12.6.

Darmo dawajcie, co darmo otrzymaliście, aby łaski Boga mogły dotknąć serc wszystkich. #ŚwiętaMarta
11.6.

Święta #MaryjaMatkaKościoła, pomóż nam w pełni zaufać Jezusowi, uwierzyć w Jego miłość, zwłaszcza w chwilach udręki i krzyża, kiedy przed naszą wiarą staje wyzwanie dojrzewania.
10.6.

Misjonarzom i misjonarkom oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą, na mocy swego chrztu, w misji Kościoła, z serca posyłam moje błogosławieństwo. #PaździernikMisyjny #Pięćdziesiątnica w2.vatican.va/content/france...
9.6.

Duchu Święty, tchnij w nasze serca i daj nam oddychać czułością Ojca. Tchnij w Kościele, aby niósł z radością Ewangelię. Tchnij w świecie nowe pokrzepienie nadziei. #Pięćdziesiątnica
8.6.

Panie, rozbrój język i ręce, odnów serca i umysły, aby to słowo „brat" decydowało o naszym spotkaniu, a pokój stał się stylem naszego życia. #MinutadlaPokoju
8.6.

Skąd mogę wiedzieć, że Pan mnie słucha? Pewność daje nam Jezus. On jest wielkim pośrednikiem. On wstąpił do nieba, stoi przed Ojcem, by wstawiać się za nami. On nieustannie modli się i wstawia za nami.
7.6.

Módlmy się za kaplanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie. Z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najubożskym.
6.6.

Dzisiaj, z wdzięcznością Bogu, przypominamy, że nasze ciało zawiera elementy planety, jej powietrze jest tym, co daje nam oddech, a jej woda ożywia nas i pokrzepia. #DzieńOchronyŚrodowiska #LaudatoSì
5.6.

Eutanazja i wspomagane samobójstwo są porażką wszystkich. Odpowiedź, do której jesteśmy wezwani to nieporzucanie nigdy tych, którzy cierpią; nie poddanie się, ale objęcie troską i miłością, by przywrócić nadzieję.
5.6.

Wiara, podobnie jak życie, bez zdumienia staje się szara, zrutynizowana.
4.6.

Wniebowstąpienie Pana otwiera nową formę obecności Jezusa pośród nas, a dla nas jest wezwaniem, byśmy mieli oczy i serce gotowe, by się z Nim spotkać, Jemu służyć oraz świadczyć o Nim wobec innych.
3.6.

Wybierajmy drogę Jezusa. Jest to droga, która wymaga trudu, ale jest drogą, która prowadzi do pokoju. #PodróżApostolska #Rumunia
2.6.

Obyście byli świadkami wolności i miłosierdzia, aby braterstwo i dialog przeważały nad podziałami. #PodróżApostolska #Rumunia
2.6.

Uroczystość Wniebowstąpienia zwraca nasz wzrok ku niebu, abyśmy z łaską zmartwychwstałego Pana mogli wypełnić misję, którą On nam powierza: głosić wszystkim Ewangelię.
2.6.

Bóg kocha miłością ojcowską. Każde istnienie, każdy z nas do Niego należy. #PodróżApostolska #Rumunia
1.6.

Pielgrzymujmy razem, pozwalając, aby Ewangelia była zaczynem zdolnym przenikać wszystko i dawać naszym narodom radość zbawienia! #PodróżApostolska #Rumunia
1.6.

Drodzy rodzice, pomagajcie waszym dzieciom odkrywać miłość Jezusa! To sprawi, że staną się mocni i odważni. #ŚwiatowyDzieńRodziców
1.6.

Kontemplacja Maryi pomaga nam spojrzeć na tak wiele kobiet, matek i babć, które ofiarnie i w ukryciu, przez wyrzeczenia i zaangażowanie kształtują teraźniejszość i marzenia o jutrze. #PodróżApostolska #Rumunia
31.5.

Duch Święty lubi tworzyć jedność w przepięknej i harmonijnej wielości. #PodróżApostolska #Rumunia
31.5.

Jutro jako pielgrzym udam się do Rumunii, aby podążać wspólnie z braćmi rumuńskiej Cerkwi prawosławnej oraz z wiernymi Kościoła katolickiego.Bardzo was proszę, módlcie się za mnie.
30.5.

Poprzez swoje wniebowstąpienie zmartwychwstały Pan kieruje nasze spojrzenie ku Niebu, aby ukazać nam, że celem naszej drogi jest Ojciec.
30.5.

Zawierzając się dobroci Pana, zrozumiecie sens wydarzeń i wyzwań w waszym życiu.
29.5.

W życiu są krzyże, napotykamy trudne momenty. Ale w tych ciężkich chwilach czujemy, że Duch Święty nam pomaga iść naprzód i przezwyciężać trudności. #ŚwietaMarta
28.5.

Również dzisiaj wielu chrześcijan zabija się i prześladuje ze względu na ich miłość do Chrystusa. Oddają życie w milczeniu, bo ich męczeństwo nie zyskuje rozgłosu. A dziś jest więcej chrześcijan męczenników niż w pierwszych wiekach.
27.5.

To Duch odradza nas z naszych ograniczeń, naszych śmierci, ponieważ mamy wiele martwicy w naszym życiu i naszej duszy. Przesłanie zmartwychwstania jest takie: trzeba narodzić się na nowo.
26.5.

W oczach Boga cenne jest miłosierdzie w stosunku do tych, którzy mogą tylko otrzymywać, nie dając nic w zamian.
25.5.

Maryja jest kobietą, która postępuje z delikatnością i czułością matki, rozwiązuje wszystkie węzły wielu kłopotów, które udaje nam się stworzyć, i uczy nas twardego stania na ziemi pośród burz. #MaryjaWspomożycielka
24.5.

Módlmy się za katolików w Chinach. Niech Matka Boża z Szeszan pomaga im dawać świadectwo wiary, w komunii z Kościołem powszechnym, oraz wytrwać w jedności pomimo ran i prób, ufając nadziei, która nie zawodzi.
24.5.

Bóg nie mieszka w rzeczach wielkich, które czynimy, ale w małości biednych, których spotykamy. #Caritas
23.5.

Każde stworzenie ma swoją funkcję, żadne nie jest zbyteczne. Cały wszechświat jest językiem miłości Boga, Jego bezgranicznej miłości do nas: ziemia, woda, góry. To wszystko stanowi wyraz czułości Boga. #bioróżnorodność #LaudatoSi
22.5.

Pokój Jezusa jest darem. Nie możemy go osiągnąć ludzkimi środkami. Pokój Jezusa to coś innego: pokój Jezusa uczy nas dobrego znoszenia. Znosić to dźwigać na ramionach ciężar życia, trudności, pracy, wszystkiego i nadal mieć odwagę, by iść naprzód. #ŚwiętaMarta
21.5.

Módlmy się za tych, którzy są ciężko chorzy. Strzeżmy zawsze życia, daru Boga, od początku do naturalnego kresu. Nie ulegajmy kulturze odrzucenia.
20.5.

Trwajmy zjednoczeni z Panem Jezusem poprzez słuchanie Słowa, sakramenty, życie braterskie oraz służbę dla innych.
19.5.

Duch jest główną postacią życia chrześcijańskiego, Duch Święty, który jest z nami, towarzyszy nam, przemienia nas, zwycięża z nami.
18.5.

Pozwólcie się przemienić i odnowić Duchowi Świętemu, aby nieść Chrystusa w każde środowisko oraz świadczyć o radości i młodości Ewangelii!
17.5.

„Słowo Boże jest żywe" (Hbr 4,12), nie umiera ani nie starzeje się, trwa na zawsze.
16.5.

Promowanie rozwoju rodziny oznacza wzmocnienie troski o każdą osobę i całe stworzenie. #ClimateAction
15.5.

Bóg się daje, nie narzuca; oświeca, ale nie oślepia.
14.5.

Maryjo, Panno Fatimska, jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach i że nic z tego, co jest w naszych sercach, nie jest Ci obce. Chroń nasze życie w swoich ramionach, prowadź nas wszystkich po drogach świętości.
13.5.

W tym Dniu zjednoczmy się w modlitwie prosząc Pana, aby pozwolił nam odkryć swój plan miłości co do naszego życia i by dał nam odwagę, abyśmy podjęli ryzyko na drodze, którą On dla nas przygotował od zawsze. w2.vatican.va/content/france…
12.5.

Bóg umieścił w stworzeniu i w naszym sercu ten plan: kochać Jego, naszych braci i cały świat oraz znaleźć w tej miłości prawdziwe szczęście.
12.5.

To jest czas miłosierdzia, czas Bożego zmiłowania: otwórzmy nasze serce, aby Pan mógł w nie wejść.
11.5.

Prośmy dziś o łaskę usłyszenia głosu Pana i o serce na Niego otwarte; łaskę nie lękania się czynienia rzeczy wielkich i delikatność w dbaniu o rzeczy małe. #ŚwiętaMarta
10.5.

Jeśli żyjemy jako dzieci Boże i pozwalamy kierować się Duchowi Świętemu, czynimy dobro także stworzeniu.
9.5.

Wiara musi prowadzić nas wierzących do postrzegania innych jako braci, których musimy wspierać i miłować #PodróżApostolska #MacedoniaPółnocna
7.5.

Matko Tereso, wstawiaj się za nami u Jezusa, abyśmy również i my otrzymali łaskę wrażliwości na krzyk biednych, chorych, wykluczonych, ostatnich. #PodróżApostolska #MacedoniaPółnocna
7.5.

Każdy tam, gdzie jest, wykonując swoje zadanie, może powiedzieć: „Uczyń mnie, Panie, narzędziem swojego pokoju". #PodróżApostolska #Bułgaria w2.vatican.va/content/france...
6.5.

Papież Jan XXIII mawiał: „Nigdy nie znałem pesymisty, który zrobiłby coś dobrego". Pan jako pierwszy nie jest pesymistą i nieustannie stara się otworzyć drogi zmartwychwstania dla nas wszystkich. #PodróżApostolska #Bułgaria
6.5.

Co ranka Bóg poszukuje nas tam, gdzie jesteśmy i zaprasza nas do powstania, do wstania z martwych na Jego słowo, do spojrzenia w górę i uwierzenia, że zostaliśmy stworzeni dla nieba. #PodrożApostolska #Bułgaria
5.5.

Jak powiedział święty Cyryl: „Z radością stanę za wiarę chrześcijańską; choć zmęczony i chory ciałem, pójdę z radością". #PodrożApostolska #Bułgaria w2.vatican.va/content/france...
5.5.

Proszę was o modlitewne towarzyszenie mojej podróży do Bułgarii i Macedonii Północnej, którą rozpocznę jutro jako pielgrzym pokoju i braterstwa. #PodrożApostolska
4.5.

Powierzmy Matce Bożej sprawy osobiste, rodzinne i naszych bliskich. Módlmy się za Kościół i o pokój na świecie. Maryja, Królowa Polski niech was wspomaga i prowadzi.
3.5.

Potrzebujemy dziennikarstwa wolnego, które służy prawdzie, dobru, sprawiedliwości; dziennikarstwa, które pomaga w tworzeniu kultury spotkania. #wolnemedia
3.5.

Módlmy się w tym miesiącu, aby dzięki zaangażowaniu swoich członków kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.
twitter.com/Pontifex_pl/status...
2.5.

Niech postać Św. Józefa, pokornego robotnika z Nazaretu, ukierunkuje nas na Chrystusa, wspiera w ofierze tych, którzy dobrze czynią, oraz wstawia się za tymi, którzy utracili pracę lub nie mogą jej znaleźć.
1.5.

Prośmy Pana, aby dał nam zrozumieć, że nie można być prawdziwymi chrześcijanami bez kroczenia z Duchem Świętym, bez zgody na to, by Duch Święty był protagonistą naszego życia. #ŚwiętaMarta
30.4.

Bóg cię szuka, nawet jeżeli ty Go nie szukasz. Bóg cię kocha, nawet jeżeli ty zapomniałeś o Nim. Bóg dostrzega w tobie piękno, nawet jeżeli myślisz, że na próżno roztrwoniłeś wszystkie swoje talenty.
29.4.

Jeśli nasze serca otworzą się na miłosierdzie i przyjmiemy przebaczenie z braterskim uściskiem, ogłosimy przed światem, że możliwe jest zwyciężenie zła dobrem. #BożeMiłosierdzie
28.4.

Pan szuka wszystkich, pragnie, aby wszyscy poczuli ciepło jego miłosierdzia i jego miłości.
27.4.

W tych dniach #Wielkanocy głoście, poprzez życie i słowa, piękną nowinę, że Chrystus Zmartwychwstał.
26.4.

Chrystus zmartwychwstał i wraz z nim zmartwychwstaje nasza twórcza nadzieja, aby mierzyć się z aktualnymi problemami, ponieważ wiemy, że nie jesteśmy sami. #Wielkanoc
25.4.

Męczennicy każdego czasu, poprzez swoją wierność Chrystusowi przypominają, że niesprawiedliwość nie jest ostatnim słowem: w zmartwychwstałym Panu możemy nadal mieć nadzieję. #Wielkanoc
24.4.

Niech wieść o Zmartwychwstaniu Pana umocni naszą nadzieję i przemieni ją w konkretne gesty miłości. #Wielkanoc
23.4.

Przyjmijmy w naszym życiu zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W ten sposób ogarniemy także stworzenie Jego przemieniającą mocą.
22.4.

Zjednoczmy się także dzisiaj w modlitwie ze wspólnotą chrześcijańską na Sri Lance, która doświadczyła ślepej przemocy w Niedzielę Wielkanocną. Zawierzamy ofiary, rannych i cierpienia wszystkich zmartwychwstałemu Panu. #PrayForSriLanka
22.4.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest prawdziwą nadzieją świata. Radosnych Świąt Wielkanocnych. #Wielkanoc
21.4.

Dzisiaj kontemplujemy pusty grób Chrystusa oraz słuchamy słów anioła: „Nie bójcie się! Zmartwychwstał!" #Wielkanoc
21.4.

Spójrz na otwarte ramiona Chrystusa Ukrzyżowanego. Pozwól, aby Cię zbawił. Kontempluj Jego krew przelaną z miłości i pozwól się przez nią oczyścić. W ten sposób będziesz mógł narodzić się na nowo. #WielkiPiątek
19.4.

W Eucharystii spotykasz Jezusa rzeczywiście, dzielisz Jego życie, doświadczasz Jego miłości; w niej możesz przekonać się, że Jego śmierć i zmartwychwstanie są dla ciebie. #WielkiCzwartek
18.4.

Dzisiaj jednoczymy się w modlitwie z narodem francuskim oraz oczekujemy, że ból z powodu poważnego zniszczenia przemieni się w nadzieję poprzez odbudowę. Święta Maryjo, Nasza Pani, módl się za nami. #NotreDame
16.4.

Dzisiaj, w Światowy Dzień Młodzieży, pragnę przypomnieć wielu młodych świętych, zwłaszcza tych „z sąsiedztwa", których zna tylko Bóg a których czasami lubi On nam ukazywać z zaskoczenia. #ŚDMwdiecezjach
14.4.

Ze swym upokorzeniem Jezus chciał otworzyć nam drogę wiary i nas na niej poprzedzić. #NiedzielęPalmową #WielkiTydzień w2.vatican.va/content/france...
14.4.

Jeśli z naszymi słabościami powrócimy do Pana, jeśli podejmiemy drogę miłości, przyjmiemy życie, które nie zna zachodu. I napełni nas radość. #WielkiPost
13.4.

Pościć to znaczy także przemienić naszą postawę wobec innych oraz stworzeń: od pokusy „pochłaniania" wszystkiego, aby nasycić naszą zachłanność, do zdolności cierpienia z miłości. #WielkiPost
12.4.

Jezus naucza nas z krzyża odwagi wyrzeczenia. Ponieważ niosąc zbędne ciężary, nie pójdziemy nigdy do przodu. #WielkiPost
11.4.

Dawanie jałmużny pomaga nam wychodzić z głupoty życia i gromadzenia wszystkiego dla siebie samych, w iluzji zabezpieczenia sobie przyszłości, która do nas nie należy. #WielkiPost
10.4.

Niech Pan zawsze obdarza nas nadzieją na przyszłość i siłą do kroczenia naprzód. #ŚwiętaMarta
9.4.

Niech post w tym okresie 40 dni wyzwala nas od przywiązania do rzeczy, światowości, która znieczula serce. #WielkiPost
8.4.

W tym czasie Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni, aby spojrzeć również na innego z miłością, która wyzwala od próżności posiadania, od myślenia, że wszystko idzie dobrze, jeśli jest po mojej myśli. #WielkiPost
7.4.

#WielkiPost zaprasza nas do spojrzenia w Górę poprzez modlitwę, która uwalnia nas od życia horyzontalnego, banalnego, w którym znajduje się czas wyłącznie dla własnego ja, ale zapomina się o Bogu.
7.4.

#WielkiPost jest czasem, aby odnaleźć drogę życia. Pan jest celem naszej podróży w świecie: kierunek powinien być nastawiony na Niego.
6.4.

Poszczenie od grzechu niesie nadzieję także stworzeniu, które «zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych» (Rz 8, 21). #WielkiPost
5.4.

Módlmy się, za lekarzy i personel organizacji humanitarnych. Przebywających na obszarach objętych wojną. Którzy ryzykują własne życie, aby ratować życie innych.
https://twitter.com/Pontifex_pl/status/1113799632465932288
4.4.

Kiedy się modlimy, pomyślmy, że robimy to razem z Jezusem. On daje nam odwagę i pewność, że w tym momencie wstawia się za nami. #ŚwiętaMarta
4.4.

Poprzez modlitwę uczmy się odrzucać bałwochwalstwo i samowystarczalność własnego ja, uznając, że potrzebujemy Pana i Jego miłosierdzia. #WielkiPost
3.4.

Jeśli jesteś młody wiekiem, ale czujesz się słaby, zmęczony lub rozczarowany, proś Jezusa, aby cię odnowił. Z Nim nie zabraknie nadziei. #ChristusVivit
2.4.

Kościół jest młody, kiedy każdego dnia otrzymuje coraz to nowe siły płynące ze słowa Bożego, z Eucharystii, z obecności Chrystusa i Jego Ducha: kiedy potrafi powracać do swego źródła. #ChristusVivit
2.4.

Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. #ChristusVivit
2.4.

Nie pozwólmy, aby przeminął na próżno sprzyjający czas Wielkiego Postu! Prośmy Pana, aby dopomógł nam na drodze prawdziwego nawrócenia. #WielkiPost
1.4.

Jezus zachęca nas do kontemplowania serca Ojca. Tylko wychodząc od niego, możemy codziennie na nowo odkrywać siebie jako bracia. #PodróżApostolska
31.3.

To miłosierdzie, zwłaszcza wobec najsłabszych, jest naszą najlepszą szansą, by kontynuować działania na rzecz kultury spotkania. #PodróżApostolska
31.3.

Każdy człowiek ma prawo do życia, do marzeń i do możliwości znalezienia należnego mu miejsca w naszym „wspólnym domu"! Każda osoba ma prawo do przyszłości. #PodróżApostolska
30.3.

Odwaga spotkania i wyciągniętej ręki jest drogą pokoju i zgody dla ludzkości.
30.3.

Bracia, Bóg jeszcze raz wzywa nas do nawrócenia: prośmy o łaskę nowego życia w Chrystusie Panu. #24godzinydlaPana
29.3.

Jeśli nie będziemy słuchać głosu Pana, nasze serce stanie się jak zeschła ziemia. Dlatego Pan mówi: „Niech nie twardnie serce wasze". #ŚwiętaMarta
28.3.

Gdzie utkwić wzrok podczas drogi przez #WielkiPost? Na Ukrzyżowanym. Jezus na krzyżu jest busolą życia, która ukierunkowuje nas na niebo.
27.3.

Kultura pozorów, która prowadzi do życia dla rzeczy przemijających, jest wielkim oszustwem. Ponieważ jest jak słomiany ogień: raz wygaszona, pozostawia jedynie popiół.
26.3.

Pamiętajmy dziś w modlitwie o ofiarach współczesnego #niewolnictwa. Ich cierpienie przynagla nas do walki z tą nieludzką plagą. #RememberSlavery
25.3.

Niech Najświętsza Maryja Panna wspiera wszystkich, a szczególnie młodych, w podążaniu drogą pokoju i braterstwa, opartych na gościnności, przebaczeniu, szacunku dla drugiego i na miłości, która jest darem z siebie.
25.3.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitwy i Pamięci o Misjonarzach Męczennikach. Jest to bodziec do dawania mężnego świadectwa o naszej wierze i nadziei w Tym, który na krzyżu na zawsze zwyciężył nienawiść i przemoc swą miłością.
24.3.

Wymiar zewnętrzny, pieniądz, kariera, rozrywka: oto syreny, które nas uwodzą i które potem sprawiają, że dryfujemy. #WielkiPost jest czasem łaski, aby wyzwolić serce z próżności.
23.3.

Dziękujmy Bogu za “siostrę wodę", dar tyle prosty, co cenny. Postarajmy się, aby była dostępna dla wszystkich. #ŚwiatowyDzieńWody.
22.3.

Dziś pamiętamy o osobach z Zespołem Downa, aby już w łonie matki zostały przyjęte, docenione i nigdy nie odrzucane. #zespółDowna
21.3.

Jeśli zaniedbuje się prawo miłości, uznaje się prawo silniejszego nad słabszym.
21.3.

Wyrażam mój ból i moją bliskość z drogimi mi mieszkańcami Mozambiku, Zimbabwe i Malawi, dotkniętymi cyklonem Idai. Tak wiele ofiar i ich rodziny powierzam Bożemu miłosierdziu. #PrayForAfrica #cycloneIdai
20.3.

#WielkiPost jest odkrywaniem, że zostaliśmy stworzeni, aby stawać się ogniem, który zawsze płonie, dla Boga, dla wieczności w niebie, nie dla świata.
20.3.

Św. Józefie, oblubieńcze Maryi Dziewicy, czuwaj zawsze nad całym Kościołem i ochraniaj go w każdej chwili.
19.3.

Co zrobić, aby nie osądzać, nie potępiać, lecz przebaczać? „Dawajcie, a będzie wam dane": bądźcie wielkoduszni w dawaniu. Nie tylko jałmużna materialna, ale również duchowa: tracić czas z potrzebującym, odwiedzić chorego, uśmiechać się. #ŚwiętaMarta
18.3.

Modlitwa łączy nas z Bogiem, miłosierdzie z bliźnim, post z samym sobą. Bóg, bracia, moje życie: oto rzeczywistości, które nie kończą się na niczym i w które należy inwestować. #WielkiPost
17.3.

W tej podróży powrotnej do tego, co istotne, jaką jest #WielkiPost, Pan wzywa nas do przejścia przez trzy etapy: jałmużnę, modlitwę, post.
17.3.

#WielkiPost jest wezwaniem do zatrzymania się, aby przejść do tego, co istotne, podjąć post od tego, co powierzchowne i co rozprasza. Jest czasem budzenia duszy.
16.3.

Tylko ten, kto pozostawia swoje światowe przywiązania, aby ruszyć w drogę odnajduje tajemnicę Boga.
9.3.

To kobieta czyni świat pięknym. To ona go chroni i zachowuje przy życiu. Wnosi do niego łaskę, która odnowia, objęcie, którzy przyjmuje, odwagę dawania siebie. #MiędzynardowyDzieńKobiet
8.3.

Na początku Wielkiego Postu dobrze nam zrobi prośba o łaskę zachowania w pamięci wszystkiego, co Pan dla nas uczynił, jak bardzo nas umiłował. #ŚwiętaMarta
7.3.

Dzisiaj, w Środę Popielcową, rozpoczyna się wielkopostna droga. Życzę każdemu z was, by przeżywał ten czas w duchu autentycznej pokuty i nawrócenia, jako powrót do Ojca, który czeka na wszystkich z otwartymi ramionami.
6.3.

Módlmy się, aby wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te, które są prześladowane, doświadczały bliskości Chrystusa i doczekały się uznania swoich praw.
https://twitter.com/Pontifex_pl/status/1102941837185101824
5.3.

Modlitwa nadaje treść i żywotność temu wszystkiemu, co robimy.
4.3.

Posłuchajmy krzyku ziemi, zranionej na tysiące sposobów przez ludzką zachłanność. Pozwólmy jej pozostać gościnym domem, w którym nikt nie czuje się wykluczony. #ŚwiatowyDzieńDzikiejPrzyrody
3.3.

Róbmy sobie codziennie krótki rachunek sumienia, aby nawrócić się do Pana. Tych pięć minut na zakończenie dnia pomoże nam w rozważeniu i nieodkładaniu na później przemiany serca i nawrócenia do Pana. #ŚwiętaMarta

28.2.

Każde wykorzystywanie jest potwornością. W usprawiedliwionej złości ludzi Kościół widzi odzwierciedlenie gniewu Boga. Mamy obowiązek uważnie słuchać tego stłumionego milczącego krzyku. #PBC2019 w2.vatican.va/content/france...
24.2.

Panie, skup nasz wzrok na tym, co istotne, spraw, byśmy wyzbyli się tego wszystkiego, co nie pomaga czynić przejrzystą Ewangelii Jezusa Chrystusa. #PBC2019
23.2.

Panie, uwolnij nas od pokusy ocalenia samych siebie, naszej reputacji; pomóż nam wziąć na siebie ciężar winy i szukać wspólnie pokornych i konkretnych odpowiedzi w łączności z całym Ludem Bożym. #PBC2019
22.2.

Panie, znasz opór, który stawiamy przed otwarciem naszych serc na ból innych. Otwórz nasze serca i ukształtuj je na swój obraz. #PBC2019
21.2.

Prośmy Ducha Świętego, aby wspierał nas w tych dniach i pomógł nam przemienić to zło w sposobność do pogłębienia naszej świadomości i oczyszczenia. #PBC2019
21.2.

Od jutra będziemy przeżywać kilka dni dialogu i komunii, słuchania i rozeznawania. Oby był to czas nawrócenia. Nie chcemy głosić samych siebie, lecz Tego, który za nas umarł. #PBC2019
20.2.

W najmroczniejszych chwilach naszych dziejów Pan staje się obecny, otwiera drogi, umacnia osłabioną wiarę, namaszcza zranioną nadzieję, rozbudza uśpioną miłość.
19.2.

Wnikajmy w tajemnicę cierpiącego serca Boga, który jest Ojcem, i rozmawiajmy z Nim, patrząc na tak wiele nieszczęść naszych czasów. #ŚwiętaMarta
19.2.

Proszę was w tych dniach o modlitwę w intencji spotkania na temat ochrony małoletnich w Kościele, wydarzenia, którego pragnąłem jako wyrazu wielkiej odpowiedzialności duszpasterskiej wobec pilnych wyzwań naszych czasów.
18.2.

Chrześcijanin niesie pokój, poczynając od wspólnoty, w której sam żyje.
17.2.

Jezus oczekuje od nas tylko jednego arcydzieła, dostępnego dla wszystkich, arcydzieła naszego życia.
16.2.

Prawda jest wspaniałym objawieniem Boga, Jego ojcowskiego oblicza. Prawda to Jego bezgraniczna miłość.
15.2.

Ten, kto kocha, obdarzony jest fantazją w odkrywaniu rozwiązań tam, gdzie inni widzą jedynie problemy. Ten, kto kocha, pomaga drugiemu, uwzględniając jego potrzeby oraz z pomysłowością, nie według narzuconych schematów oraz w jeden ustalony sposób.
14.2.

Dystansowanie się od pozorów świata jest niezbędne, aby przygotować się na niebo.
13.2.

Tysiące dzieci, zmuszonych w walki w konfliktach zbrojnych, zostało ograbionych ze swego dzieciństwa. Powstrzymajmy tę odrażającą zbrodnię. #ChildrenNotSoldiers
12.2.

Wielkoduszna postawa względem chorych to sól ziemi i światło świata. Niech Matka Boża z Lourdes pomaga nam zachować taką postawę, a wszystkim cierpiącym wyjedna pokój i pokrzepienie. http://w2.vatican.va/content/france…
11.2.

Jeśli będziemy się zaprawiać w patrzeniu na świat oczami Jezusa, zawsze będziemy potrafili rozpoznać, kto nas potrzebuje.
10.2.

Miłość Boga i miłość bliźniego są nierozdzielne, to dwie strony tego samego medalu. Jeśli przeżywa się je razem, stają się prawdziwą siłą wierzącego!
9.2.

Życie ma wartość, kiedy się je daje, daje w miłości, prawdzie, daje innym, w życiu codziennym, w rodzinie. #ŚwiętaMarta
9.2.

Handel ludźmi jest okrutnym pogwałceniem godności człowieka. Otwórzmy oczy na tę haniebną plagę i podejmijmy z nią walkę. #ZjednoczeniPrzeciwkoHandlowiLudźmi @M_RSection

8.2.

Módlmy się o hojne przyjęcie ofiar handlu ludżmi. Przymusowej prostytucji oraz przemocy.
https://twitter.com/Pontifex_pl/status/1093477505112199168
7.2.

Wszyscy potrzebujemy uzdrowienia i wszyscy możemy uzdrawiać innych, jeśli jesteśmy pokorni i łagodni: dobrym słowem, cierpliwością czy spojrzeniem. #ŚwiętaMarta
7.2.

Podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich to jedna z Bożych „niespodzianek". Oddajmy za to chwałę Bożej Opatrzności i módlmy się, aby zasiane ziarno wydało owoc pokoju. #ApostolicJourney #UEA
6.2.

Błogosławieństwa są mapą życia: zapraszają, byśmy zachowali czystość serca, żyli w łagodności i sprawiedliwości, dla wszystkich byli miłosierni i znosili cierpienia w zjednoczeniu z Bogiem. #UAE #ApostolicJourney
5.2.

Św. Franciszek przypomina nam, że chrześcijanin wyrusza uzbrojony jedynie w swą pokorną wiarę i konkretną miłość. Jeśli będziemy żyć w świecie na sposób Boży, staniemy się kanałami Jego obecności. #UAE #ApostolicJourney
5.2.

Modlitwa oczyszcza serce ze skupienia się na sobie. Modlitwa płynąca z serca umacnia braterstwo. #UAE #ApostolicJourney
4.2.

Dokument o ludzkim braterstwie, który podpisałem dziś w Abu Zabi wraz z mym bratem wielkim imamem Al-Azhar, zachęca wszystkich, którzy mają w swym sercu wiarę w Boga i wiarę w braterstwo, aby jednoczyli się i razem współpracowali.
4.2.

Bóg jest z człowiekiem, który dąży do pokoju. I z nieba błogosławi każdy krok, który na tej drodze jest podejmowany na ziemi. #UAE #ApostolicJourney
4.2.

Wyjeżdżam do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Udaję się do tego kraju, jako brat, by wspólnie zapisać nową kartę dialogu i razem przejść szlakami pokoju. Módlcie się za mnie!
3.2.

Życie konsekrowane jest żywym spotkaniem z Panem w Jego ludzie, jest to powołanie do wiernego posłuszeństwa każdego dnia i do niezwykłych niespodzianek Ducha, jest to wizja tego, co warto wziąć w ramiona, by mieć radość: Jezusa.
2.2.

Niech Pan udzieli nam łaski pamięci i nadziei, byśmy z wytrwałością kroczyli po drogach naszego życia. #ŚwiętaMarta
1.2.

Ks. Bosko miał odwagę, aby patrzeć na rzeczywistość oczyma człowieka i oczyma Boga. Niech każdy kapłan go naśladuje: postrzegając rzeczywistość oczyma człowieka i Boga #SwietaMarta
31.1.

Sekretem dobrej żeglugi przez życie jest zaproszenie Jezusa na pokład. Jemu trzeba oddać ster życia, aby to On wyznaczał nam kurs.
30.1.

Łagodność i czułość: te ludzkie cnoty wydają się małe, mogą jednak przezwyciężyć najtrudniejsze konflikty.
29.1.

Dziękuję Bogu, że dał nam możliwość dzielenia tych dni i przeżywania na nowo tych Światowych Dni Młodzieży. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali nas swoimi modlitwami i współpracowali poprzez swoje zaangażowanie i trud! #Panama2019
28.1.

Idźcie i dawajcie świadectwo o tym, co widzieliście i słyszeliście, nie poprzez wiele słów, ale poprzez proste i codzienne gesty. Nie wiem, czy będę na przyszłych ŚDM, ale Piotr będzie na pewno i utwierdzi was w wierze. #Panama2019
27.1.

Módlmy się za ofiary zamachu terrorystycznego w Jolo na Filipinach. Niech Pan, Książę Pokoju, nawróci serca tych, którzy sieją przemoc i udzieli mieszkańcom tego regionu pokojowego współistnienia.
27.1.

Tutaj w Panamie wiele myślałem o narodzie wenezuelskim, z którym w tych dniach jestem szczególnie zjednoczony. W obliczu poważnej sytuacji jaką ten kraj przeżywa przeżywa zachęcam was do modlitwy, aby osiągnięto sprawiedliwe i pokojowe rozwiązanie.
27.1.

Wam, drodzy młodzi, wielkie “dziękuję" za #Panama2019. Nie ustawajcie w drodze, kontynuujcie życie wiarą i dzielcie się nią. Do zobaczenia w Lizbonie w 2022!
27.1.

Nie zapominajmy o ofiarach Holokaustu, ich niewypowiedziane cierpienie ciągle krzyczy do ludzkości: wszyscy jesteśmy braćmi. #GiornatadellaMemoria
27.1.

Tylko to, co się kocha, może być zachowane. Tylko to, co się obejmuje może być przemienione. #Panama 2019
27.1.

Dzięki swojemu „tak" Maryja stała się kobietą, która najbardziej wpłynęła na historię. Bez sieci społecznościowych staje się pierwszą influencerką, influencerką Boga. #Panama2019
27.1.

Nie zaspokajajmy naszego pragnienia jakąkolwiek wodą, lecz tym „źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu". #Panama2019
26.1.

Przyjaciele, Jezus uczy nas wierzyć. Szukajcie i słuchajcie głosów, które pobudzają do patrzenia w przyszłość, a nie tych, które was przygnębiają. #Panama2019
25.1.

Na tym ŚDM #Panama2019 zapraszam was do wspólnej modlitwy Różańcowej o pokój poprzez @clicktoprayapp.
24.1.

Co nas pobudza do spotkania na tym ŚDM? Pewność wypływająca ze świadomości, że zostaliśmy umiłowani serdeczną miłością, której nie chcemy i nie możemy przemilczeć, a która wzywa nas, abyśmy odpowiedzieli w ten sam sposób: miłością. #Panama2019
24.1.

To jest sieć, której chcemy. Sieć, która nie jest stworzona, by pochwycić w pułapkę, ale aby wyzwalać, aby strzec wspólnoty wolnych osób. http://w2.vatican.va/content/france …
24.1.

Wyjeżdżam na Światowy Dzień Młodzieży w Panamie. Proszę was, abyście się modlili za to bardzo piękne i ważne wydarzenie na drodze Kościoła.
23.1.

Powiedzieć „tak" miłości Boga to pierwszy krok, by samemu być szczęśliwym i uszczęśliwić wielu innych.
22.1.

Styl chrześcijanina to styl błogosławieństw: łagodność, pokora, cierpliwość w cierpieniach, umiłowanie sprawiedliwości, zdolność do znoszenia prześladowań, nieosądzanie innych. #ŚwiętaMarta
21.1.

Tym, co pozostanie na progu wieczności, nie jest to, co zyskaliśmy, ale to, co daliśmy.
20.1.

Pokornej modlitwy Pan wysłuchuje.
19.1.

Dziś rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan: wszyscy jesteśmy wezwani, aby prosić Boga o ten wielki dar.
18.1.

Czuwajmy, aby nasze serce nie było zdeprawowane, bo to prowadzi do małoduszności, aby nie było w nim uporu, bo to prowadzi do zamknięcia, by nie było zniewolone pokusami, bo to prowadzi do życia chrześcijańskiego uwikłanego w kompromisy. #ŚwiętaMarta
17.1.

Duch Boży w sposób wolny mówi do każdego poprzez uczucia i myśli. Nie można Go zamknąć w tabelach. Przyjmuje się Go sercem!
16.1.

Niech cierpienia, które widzicie, nie przerażają was. Zanieście je przed Ukrzyżowanego i na Eucharystię, skąd czerpie się miłość cierpliwą i współczującą
15.1.

Spójrzmy na nasze ręce, często puste i bez miłości. Spróbujmy dziś pomyśleć o bezinteresownym darze, który moglibyśmy uczynić.
14.1.

Chrzest jest najlepszym darem, jaki otrzymaliśmy: pozwala nam przynależeć do Boga oraz daje nam radość zbawienia.
13.1.

Małość jest wolnością. Kto jest mały – w sensie ewangelicznym – jest lekki oraz wolny od jakiejkolwiek dążenia do pokazania się i od żądzy sukcesu.
12.1.

Pierwszym krokiem, aby się modlić jest stanięcie w pokorze. To pójście do Ojca i powiedzenie Mu: “Spójrz na mnie, jestem grzesznikiem". A Pan słucha.
11.1.

Ducha tego świata przezwycięża się duchem wiary: wierzyć, że Bóg jest właśnie w bracie i siostrze, którzy są moimi bliźnimi. #ŚwiętaMarta
10.1.

Nie obawiajcie się zapłakać w obliczu bolesnych sytuacji: to są krople użyźniające życie. Łzy współczucia oczyszczają serce oraz uczucia.
9.1.

Módlmy się za młodych. Zwłaszcza w ameryce łacińskiej. Aby naśladując przykład Maryi odpowiedzieli na wezwanie Pana do przekazywania światu radości ewangelii. https://twitter.com/Pontifex_pl/status/1082663146739908610
8.1.

Miłość nie toleruje obojętności, miłość jest współczująca. Miłość to zaangażowanie własnego serca dla innych. #ŚwiętaMarta
8.1.

Bóg stał się człowiekiem: w Jezusie przyszedł dzielić nasze życie. Pielęgnujmy tę relację z Nim i między nami. Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego dla braci i sióstr chrześcijańskiego Wschodu.
7.1.

Mędrcy ofiarowują Dzieciątku Jezus swoje cenne dary. Dzisiaj poprośmy Boga: Panie, pozwól mi odkryć na nowo radość dawania.
6.1.

Kościół wzrasta w milczeniu, w modlitwie i poprzez dobre dzieła, które dają świadectwo.
5.1.

Jezus jest darem Boga dla nas. Jeśli Go przyjmujemy, także my możemy być darem Boga dla innych.
4.1.

Jeśli żyjemy tak, jak Jezus nas nauczał i zgodnie z tym, co głosimy, nasze świadectwo będzie owocne.
3.1.

Czynić pokój oznacza naśladować Boga, który pragnął zawrzeć pokój z nami: posłał nam swojego Syna i nam przebaczył.
2.1.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, nasze społeczeństwa potrzebują „budowniczych pokoju", posłańców i świadków Boga Ojca, który chce dobra i szczęścia rodziny ludzkiej. w2.vatican.va/content/france...
1.1.

Niech Maryja Boża Rodzicielka nas strzeże i nam towarzyszy w tym nowym roku oraz przyniesie pokój swego Syna naszym sercom i światu.
1.1.

Idźcie i dawajcie świadectwo o tym, co widzieliście i słyszeliście, nie poprzez wiele słów, ale poprzez proste i codzienne gesty. Nie wiem, czy będę na przyszłych ŚDM, ale Piotr będzie na pewno i utwierdzi was w wierze. #Panama2019
27.1.


Přílohy
Vložil:Stanisław Janczyk
Vloženo:12.5.2013
Zobrazovat do:  31.12.2019    ok