Aktuality, zajímavosti

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:


Obrázek ke zprávě

#DzieńChoróbRzadkich jest okazją, aby zaopiekować się naszymi braćmi i siostrami, którzy na nie cierpią, włączając w to badania, leczenie i opiekę społeczną, w taki sposób, aby mieli równe szanse i mogli się cieszyć pełnią życia.
29.2.

Godność osoby, sprawiedliwość, subsydiarność i solidarność: to wkład Nauki Społecznej Kościoła we wspólne poszukiwanie “algor-etyki”. Dokument, który dziś w tej sprawie został podpisany jest ważnym krokiem w tę stronę. #renAIssance w2.vatican.va/content/france...
28.2.

#WielkiPost jest stosownym czasem, aby zrobić miejsce dla Słowa Bożego. To czas, aby wyłączyć telewizor i otworzyć Biblię. To czas, aby odłożyć telefony komórkowe i połączyć się z Ewangelią.
28.2.


Pro vysvětlení:
Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. (wikipedia)

Tvíty papeže Františka odebírá přes 14 milionů uživatelů na celém světě. Je možné přihlásit se k jejich odběru v italštině, španělštině, francouzštině, angličtině, portugalštině, němčině, polštině, arabštině a také latině: „Summum periculum mundi hodierni maestitia individualistica a corde scatens avaro.


W tym czasie łaski módlmy się, pośćmy i wypełniajmy uczynki miłosierdzia, aby Pan znalazł nasze serca gotowe do ponownego wypełnienia zwycięstwem Jego miłości. #WielkiPost
27.2.

#WielkiPost jest czasem łaski, by uznać, że nasze nędzne popioły są miłowane przez Boga, aby przyjąć skierowane na nas spojrzenie miłości Boga i, będąc postrzeganymi w ten sposób, zmienić życie. Jesteśmy w świecie, aby przejść od popiołu do życia.
26.2.

Popiół przypomina nam bieg naszej egzystencji: od prochu do życia. Jesteśmy prochem, ziemią, gliną, ale jeśli pozwolimy się kształtować rękoma Boga, staniemy się cudem. vatican.va/content/france...
26.2.

Popiół, którym posypujemy nasze głowy przypomina nam, że my, dzieci Boże, nie możemy żyć, by gonić za pyłem, który zanika.
26.2.

Rozpoczynamy #WielkiPost od posypania popiołem. Jesteśmy prochem we wszechświecie. Ale jesteśmy prochem umiłowanym przez Boga. vatican.va/content/france...
26.2.

Post to umiejętność rezygnacji z rzeczy próżnych, zbędnych, aby przejść do tego, co istotne. To szukanie piękna prostszego życia. #WielkiPost #Audiencjaogólna
26.2.

Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim. #WielkiPost w2.vatican.va/content/france...
26.2.

Światowość jest wrogiem Boga. Na ducha tego świata jest tylko jeden sposób: pokora. Służyć innym, wybierać ostatnie miejsce, nie wywyższać się. #HomiliaŚwiętaMarta
25.2.

Życzę wam wszystkim umiejętności patrzenia na życie z wysoka, z perspektywy nieba, widzenia spraw oczami Boga, poprzez pryzmat Ewangelii.
24.2.

„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!" (2 Kor 5, 20) w2.vatican.va/content/france...
24.2.

Prośmy Pana, by poruszył serca, żeby wszyscy przezwyciężyli logikę konfrontacji, nienawiści i zemsty, na nowo odkrywając siebie jako braci, dzieci jednego Ojca. #Bari2020
23.2.

Jeśli chcemy być uczniami Chrystusa, taka jest droga: umiłowani przez Boga, jesteśmy powołani do miłości; ci, którym wybaczono, do przebaczania; darmo zbawieni, do nieszukania żadnej korzyści w czynionym dobru. #Bari2020
23.2.

Oto zadania, które Pan powierza nam dla obszaru śródziemnomorskiego: odbudować zerwane więzi, podźwignięć miasta zniszczone przez przemoc, ożywić jałowe ziemie, zaszczepić nadzieję w tych, którzy ją utracili i zachęcić zamkniętych w sobie, by nie bali się brata. #Bari 2020
23.2.

W święto #KatedraświętegoPiotra dziękujemy Bogu za misję powierzoną apostołowi Piotrowi i jego następcom, aby gromadzili Jego naród ze wszystkich ludów i kierowali nim w miłości i prawdzie na drodze zbawienia.
22.2.

Otrzymaliśmy życie nie po to, by je zakopać, ale by się w nie zaangażować; nie, aby je zatrzymać dla siebie, ale aby je dawać. Kto jest z Jezusem, wie, że sekretem posiadania życia jest dawanie go.
21.2.

By naśladować Jezusa musimy zrobić trzy kroki: zbliżyć się do Niego, aby Go poznać; wyznać – dzięki mocy Ducha Świętego – że jest Synem Bożym; i zaakceptować drogę pokory i umniejszenia, którą On wybrał dla zbawienia ludzkości. #HomiliaŚwiętaMarta
20.2.

Wybór na rzecz najbiedniejszych i zapomnianych popycha nas do wyzwolenia ich z biedy materialnej i do obrony ich praw, ale także do zaproponowania im przyjaźni z Panem, który kocha ich i obdarzył ich wielką godnością. #SocialJusticeDay
20.5.

„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię". „Ziemią" do zdobycia jest zbawienie brata. Nie ma piękniejszej ziemi niż serce drugiego, nie ma piękniejszego terytorium do zdobycia niż pokój z bratem. To jest ziemia do objęcia w dziedzictwo. #Audiencjaogólna
19.2.

„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię" (Mt 5,5). Cichość potrafi podbić serce, ocalić przyjaźnie i wiele więcej, ponieważ ludzie się denerwują, ale potem się uspokajają, przemyślą, odpuszczają, i w ten sposób z łagodnością można odbudować relacje.
19.2.

Każdy z nas nosi w sercu coś, co skamieniało. Lekarstwem na zatwardziałość serca jest pamięć, wspominanie łask Pana. To zachowuje serce otwarte i wierne. #HomiliaŚwiętaMarta
18.2.

Sami sobie nie wystarczamy, musimy zdemaskować naszą samowystarczalność, przezwyciężyć zamknięcia, aby ponownie poczuć się maluczcy, pełni prostoty i entuzjazmu, pragnienia Boga i miłości bliźniego.
17.2.

W dzisiejszej Ewangelii (Mt5, 17-37) Jezus zachęca nas do przejścia od formalnego przestrzegania Prawa do rzeczywistego przestrzegania, akceptując je w sercu. Z serca pochodzą uczynki dobre i złe.
16.2.

Nasza modlitwa nie powinna ograniczać się jedynie do własnych spraw, własnych potrzeb: modlitwa jest prawdziwie chrześcijańską jeśli ma również wymiar powszechny.
15.2.

Dziś dobrze nam zrobi, jeśli pomyślimy,w duchu wdzięczności Bogu, o ludziach, którzy towarzyszą nam na drodze życia: rodzinie, przyjaciołach, kolegach z pracy… Pan chce, abyśmy tworzyli lud, abyśmy byli razem. Dziękujemy Ci Panie,że nie zostawiłeś nas samych! #HomiliaŚwiętaMarta
14.2.

Ileż to razy zapominamy o naszym Panu i negocjujemy z innymi bożkami: pieniądzem, próżnością, pychą. Prośmy o łaskę rozpoznania, kiedy nasze serce zaczyna wchodzić w światowość. To Jego łaska i miłość nas powstrzymają, o ile będziemy o to prosić. #HomiliaŚwiętaMarta
13.2.

Ludy Amazonii mają prawo, by była im głoszona Ewangelia. Jest to głoszenie Boga, który kocha nieskończenie każdego człowieka, który w pełni objawił tę miłość w Chrystusie ukrzyżowanym za nas i zmartwychwstałym w naszym życiu. #QueridaAmazonia
12.2.

Marzę o wspólnotach chrześcijańskich zdolnych do zaangażowania i zakorzenienia się w Amazonii, do tego stopnia, aby dały Kościołowi nowe oblicze o cechach amazońskich. #QueridaAmazonia
12.2.

Pan, który jako pierwszy troszczy się o nas, uczy nas troszczyć się o naszych braci i siostry i o środowisko, które On każdego dnia nam daje. Taka jest pierwsza ekologia, jakiej potrzebujemy. #QueridaAmazonia w2.vatican.va/content/france...
12.2.

Marzę o Amazonii walczącej o prawa najuboższych, rdzennych ludów, ostatnich, by ich głos był wysłuchany, a ich godność promowana. #QueridaAmazonia
12.2.

Kieruję tę adhortację do całego świata, aby wzbudzić sympatię dla tej ziemi i troskę o nią, bo jest to również „nasza" ziemia. #QueridaAmazonia w2.vatican.va/content/france
12.2.

Jezus Chrystus oferuje swoje miłosierdzie tym, którzy są udręczeni z powodu własnej kurchości, bólu i niemocy. Zaprasza każdego do wejścia w Jego życie, aby doświadczyć łagodności. #DzieńChorego w2.vatican.va/content/france…
11.2.

Dziewicy Maryi, Uzdrowieniu chorych, powierzam wszystkie osoby, które noszą ciężar choroby, razem z ich rodzinami i pracownikami służby zdrowia. Z braterską miłością zapewniam wszystkich o mojej bliskości w modlitwie. #DzieńChorego #MatkaBożazLourdes
11.2.

Wiara wzrasta poprzez ufne zawierzenie, poprzez oddanie Jezusowi tego, kim jesteśmy, z otwartym sercem, bez ukrywania naszych słabości.
10.2.

Nadal nadchodzą bolesne wiadomości z #Syrii o sytuacji kobiet i dzieci, o ludziach zmuszonych uciekać z powodu wojny. Ponawiam swój apel do wszystkich zaangażowanych stron o podjęcie dialogu z poszanowaniem prawa humanitarnego, aby chronić życie cywilów.
9.2.

W #DzisiejszejEwangelii (Mt 5, 13-16), Jezus wzywa swoich uczniów, aby byli solą i światłem pośród ludzi. Solą jest ten, kto rozsiewa łaskę Chrystusa, światłem jest ten, kto jaśnieje Ewangelią poprzez dobre czyny.
9.2.

Razem przeciwko handlowi ludźmi. Jedynie razem możemy pokonać tę plagę i ochronić ofiary. Modlitwa jest siłą, która podtrzymuje nasze zaangażowanie. #ModlitwaPowstrzymanieHandluLudźmi
8.2.

Święta Bakhita, patronka ofiar handlu ludźmi, doświadczyła bólu niewolnictwa oraz dała świadectwo wolności i radości w spotkaniu z Panem. Módlmy się, aby wszyscy mogli przeżywać tę radość i zerwać kajdany niewoli. #ModlitwaPowstrzymanieHandluLudźmi
8.2.

Największy spośród tych, którzy narodzili się niewiasty – Jan Chrzciciel – i Syn Boży wybrali drogę upokorzenia. Tę drogę Bóg wskazuje chrześcijanom, by iść naprzód. Nie ma pokory bez upokorzeń. #HomiliaŚwiętaMarta
7.2.

Papieska intencja modlitewna:
#PrayAgainstTrafficking
Módlmy się, aby krzyk naszych braci migrantów, którzy są ofiarami przemytu i handlu ludźmi, został usłyszany i zauważony.

6.2.

Jest takie ubóstwo, które powinniśmy zaakceptować, związane z naszym istnieniem, i jest też ubóstwo, do którego wręcz powinniśmy dążyć, ubóstwo konkretne, aby być wolnymi od rzeczy tego świata, żeby móc miłować. #AudiencjaOgólna #Błogosławieństwa
5.2.

Dokument o Ludzkim Braterstwie, podpisany rok temu, zapisał nową kartę w dialogu pomiędzy religiami oraz ludźmi dobrej woli. Jako bracia i siostry chcemy powiedzieć „nie" przemocy oraz promować wspólnie pokój, życie i wolność religijną.
4.2.

Bracia i Siostry, w chwilach oddalenia od Boga, dobrze nam zrobi, kiedy usłyszymy w sercu ten głos: „Synu mój, córko moja, co ty robisz? Nie zabijaj siebie, bardzo proszę. To ja umarłem za ciebie". #HomiliaŚwiętaMarta
4.2.

Z samotności wychodzi się nie zamykając się w sobie, ale wzywając Pana, ponieważ On słucha wołania tego, kto czuje się sam.
3.2.

#Ewangelianadziś (Łk 2, 22-40), święto ofiarowania Pańskiego, ukazuje nam zdziwienie Maryi, Józefa, Symeona i Anny tym, co zobaczyły ich oczy. Zdolność do zadziwienia czyni owocnym spotkanie z Panem.
2.2.

Dziś obchodzimy #DzieńŻyciaKonsekrowanego. Módlmy się za konsekrowanych – kobiety i mężczyzn, którzy oddają się Bogu i braciom na codzienną służbę: aby byli zawsze wiernymi świadkami miłości Chrystusa.
2.2.

Kto ma utkwiony wzrok w Jezusie, ten uczy się żyć, aby służyć. Nie czeka na innych, ale sam szuka bliźniego. #ŻycieKonsekrowane
1.2.

Niech Pan obdarzy nas łaską, posyłając do nas zawsze jakiegoś proroka – może to być przyjaciel, spowiednik, syn, matka – który ostrzeże nas, gdy zaczynamy uważać, że wszystko jest dozwolone, gdyż zatraciliśmy poczucie grzechu. #HomiliaŚwiętaMarta
31.1.

Przykład świętości św. Jana Bosko, którego dziś wspominamy jako ojca i mistrza młodzieży, niech zaprowadzi przede wszystkim was, drodzy młodzi, do zreazlizowania waszych projektów na przyszłość, poprzez przyjęcie planu, który Bóg ma dla każdego z was.
31.1.

„Taką miarą jaką wy mierzycie i wam odmierzą" (Mk 4, 24). Prośmy Pana o łaskę, aby nie bać się krzyża, prośmy o zdolność znoszenia drobnych upokorzeń, ponieważ to jest droga, którą On wybrał, aby nas zbawić. #HomiliaŚwiętaMarta
30.1.

Błogosławieństwa są „dowodem tożsamości" chrześcijanina. Nie chodzi o przejściowe radości, ale o szczęście, które potrafi współistnieć również z cierpieniem. #AudiencjaOgólna
29.1.

Ewangelia nie rozwija się dzięki ewangelizatorom znudzonym, zgorzkniałym. Nie. Rozwija się tylko dzięki ewangelizatorom radosnym, pełnym życia. #HomiliaŚwiętaMarta
28.1.

Jeśli utracimy pamięć, zniszczymy przyszłość. Rocznica Holokaustu, niewymownego okrucieństwa, które dotknęło ludzkość 75 lat temu, jest wezwaniem do zatrzymania się, do stanięcia w milczeniu i przypomnienia sobie. Potrzebujemy tego, aby nie stać się obojętnymi. #DzieńPamięci
27.1.

Słowo Boże pociesza nas i dodaje odwagi, wywołuje nawrócenie, wstrząsa nami, uwalnia od paraliżu egoizmu; ponieważ ma moc przemiany życia, przejścia z ciemności do światła. #NiedzielaSłowaBożego
26.1.

Potrzebujemy Słowa Bożego: słuchania go pośród tysięcy słów każdego dnia, tego jedynego Słowa, które nie mówi o rzeczach, ale o Życiu. #NiedzielaSłowaBożego
26.1.

Zróbmy miejsce dla Słowa Bożego! Czytajmy codziennie kilka wersetów Biblii. Odkryjemy wtedy, że Bóg jest blisko nas, że rozświetla nasze ciemności, że z miłością kieruje nasze życie na głębię. #NiedzielaSłowaBożego
26.1.

Pan daje ci Swoje Słowo, abyś przyjął je jako list miłosny, który napisał do ciebie, abyś mógł poczuć, że On jest przy tobie. #NiedzielaSłowaBożego
26.1.

Z tego Tygodnia modlitwy o #JednośćChrześcijan chcemy nauczyć się bycia bardziej gościnnymi, przede wszystkim pomiędzy nami chrześcijanami, ale także pomiędzy braćmi różnych wyznań. Gościnność należy do tradycji wspólnot i rodzin chrześcijańskich.
25.1.

Biblia jest wielką historią miłości między Bogiem a ludzkością. W jej centrum znajduje się Jezus: Jego historia prowadzi do spełnienia planu miłości Boga do człowieka i równocześnie historii miłości człowieka do Boga.
25.1.

Zazdrość i zawiść są ziarnami, z których rodzi sie wojna. Prośmy Pana o łaskę, aby mieć przejrzyste serce tak jak Dawid, serce przejrzyste, które szuka sprawiedliwości i pokoju. #HomiliaŚwiętaMarta
24.1.

W tym roku chciałbym poświęcić Orędzie na Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu tematowi narracji. Aby się nie zagubić, powinniśmy oddychać prawdą dobrych historii, które budują oraz pomagają odnaleźć korzenie i siłę, aby iść razem naprzód. vatican.va/content/france...
24.1.

Gościnność ekumenicza zakłada gotowość do słuchania innych chrześcijan, zwracając uwagę na ich osobiste historie wiary oraz ich wspólnot.
23.1.

Wspólna praca, aby żyć gościnnością, w szczególności w stosunku do tych, których życie jest najbardziej bezbronne, uczyni nas lepszymi ludźmi, lepszymi uczniami i bardziej zjednoczonym ludem chrześcijańskim. #AudiencjaOgólna
22.1.

W tym roku Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poświęcony jest tematowi gościnności. #AudiencjaOgólna
22.1.

My chrześcijanie, poprzez chrzest, jesteśmy wszyscy namaszczeni wybraniem przez Pana. To stanowi czysty dar. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego, abyśmy potrafili zachować ten dar z wiernością. Na tym polega chrześcijańska świętość. #HomiliaŚwiętaMarta
21.1.

Bycie chrześcijaninem nie polega na trzymaniu się ideologii, aby móc podążać naprzód. Oznacza bycie wolnymi, ponieważ mamy zaufanie, jesteśmy posłuszni Słowu Pana. #HomiliaŚwiętaMarta
20.1.

Zatrzymajmy się nad #EwangeliaDnia (J 1, 29-34), być może nawet kontemplując ikonę Chrystusa, Syna Bożego, który stał się barankiem, aby uwolnić nas od zła. Tak, jesteśmy jeszcze biednymi grzesznikami, ale nie niewolnikami, nie, jesteśmy dziećmi, dziećmi Bożymi!
19.1.

Kto wierzy, odczuwa wielką potrzebę Boga i we własnej małości, powierza Mu się z pełnym zaufaniem.
18.1.

Jezus patrzy na paralityka i przechodzi do tego, co najważniejsze: “Odpuszczone są twoje grzechy". Zdrowie fizyczne to dar, który powinniśmy chronić, ale Pan uczy nas, że winniśmy dbać także o czystość serca, zdrowie duchowe. #HomiliaŚwiętaMarta
17.1.

Pan współczuje nam w naszych problemach. Powtarzajmy często tę prostą modlitwę: Panie, jestem grzesznikiem, zmiłuj się nade mną, ulituj się. #HomiliaŚwiętaMarta
16.1.

Niech Duch Święty ożywi w każdym z nas wezwanie do bycia odważnymi i radosnymi ewangelizatorami. #AudiencjaOgólna
15.1.

Jezus posiadał autorytet ponieważ to, czego nauczał pokrywało się z tym, co czynił, jak żył. Autorytet z tego właśnie wynika: ze spójności i świadectwa. #HomiliaŚwiętaMarta
14.1.

W życiu chrześcijańskim nie wystarczy wiedzieć: bez wychodzenia z siebie, bez spotykania, bez adorowania nie zna się Boga. Życie chrześcijańskie jest historią miłości z Bogiem.
13.1.

W święto Chrztu Pańskiego odkryjmy własny #chrzest: tak jak Jezus jest umiłowanym Synem Ojca, także my, narodzeni na nowo z wody i Ducha Świętego, jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, braćmi wielu innych braci.
12.1.

Adorując, dajemy Panu możliwość przekształcania nas przez Jego miłość, rozświetlenia naszych ciemności, udzielenia nam siły w słabości i odwagi w próbach.
11.1.

Adorować oznacza spotkać Jezusa bez listy życzeń, ale z jedynym pragnieniem bycia z Nim. Kiedy adorujemy, pozwalamy Jezusowi, aby nas prowadził i przemieniał.
11.1.

Apostoł Jan mówi nam o fundamencie miłości: możemy miłować, ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował. Niech Duch Święty udzieli nam siły i radości z miłowania braci, aby w ten sposób ukazać miłość, którą mamy dla Boga. #HomiliaŚwiętaMarta
10.1.

Adorować to stać się małym wobec Najwyższego, aby odkryć przed Nim, że wielkość życia nie polega na posiadaniu, ale na kochaniu.
10.1.

Poprzez adorację uczymy się odrzucania tego, czego nie należy czcić: bożka pieniądza, bożka konsumpcji, bożka przyjemności, bożka sukcesu, bożka przebranego w nasze „ja".
10.1.

Nadzieja nie jest utopią, a pokój jest dobrem zawsze możliwym.
9.1.

Jeśli nie mamy pokoju w sercu, jak możemy myśleć, że będzie pokój na świecie? Starajmy się trwać w Panu, sposobem tego trwania jest miłość, miłość w małych rzeczach. #HomiliaŚwiętaMarta
9.1.

Adorować oznacza oddać życie Panu, pozwalając, aby On w nie wszedł. I zanieść Jego pocieszenie do świata oraz dać się ogarnąć Jego czułości.
8.1.

Adorować oznacza dokonać wyjścia z największej niewoli, z zamknięcia się w sobie. Adorować to postawić Pana w centrum, aby nie być dłużej skupionym na samym sobie.
8.1.

Tyle osób żyje nie wiedząc, co dzieje się w ich sercach. Prośmy o łaskę trwania w Panu i rozróżniania Ducha Bożego od ducha świata, aby nasze serce mogło być punktem spotkania pomiędzy Bogiem a nami. #HomiliaŚwiętaMarta
7.1.

Szczególną myślą ogarniam braci z Kościołów wschodnich, katolickich i prawosławnych, które dziś obchodzą Boże Narodzenie. Wszystkim życzę światła i pokoju Chrystusa Zbawiciela.
7.1.

Adorując, my również, tak jak Mędrcy, odkryjemy sens naszej drogi. I jak oni, doświadczymy „wielkiej radości" (Mt 2, 10).
6.1.

Adorować oznacza iść ku temu, co istotne: to droga oczyszczenia od wielu rzeczy zbędnych, od zależności, które znieczulają serce i zatruwają umysł.
6.1.

#DzisiejszaEwangelia (Mt 2, 1-12) uczy nas, że człowiek, kiedy nie adoruje Boga, zaczyna adorować swoje „ja". To poważne ryzyko: posługiwać się Bogiem, zamiast służyć Bogu.
6.1.

Oto znaczenie Bożego Narodzenia. Jeśli Pan nadal przychodzi do nas, jeśli dalej czyni dar ze swojego Słowa, to dlatego, aby każdy z nas mógł odpowiedzieć na to wezwanie: stać się świętym w miłości. #AniołPański
5.1.

Powinniśmy wierzyć, że drugi ma taką samą potrzebę pokoju. Nie otrzymuje się pokoju, jeśli się go nie pragnie. Prośmy Pana o dar pokoju.
4.1.

Zbawienie jest w imieniu Jezus. Musimy dawać o tym świadectwo: On jest jedynym Zbawicielem.
3.1.

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28). Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Chorego w2.vatican.va/content/france…
3.1.

Papieska intencja modlitewna:
Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i spraviedlieość w świecie.
2.1.

Prośmy o łaskę przeżywania tego roku z pragnieniem niesienia w sercu innych, otaczania innych troską.
2.1.

Nowonarodzony Jezus oglądał swe odbicie w obliczu swej matki. Od niej otrzymywał pierwsze pieszczoty, z nią wymieniał pierwsze uśmiechy. Z nią rozpoczął rewolucję czułości. Kościół wpatrując się w Dzieciątko Jezus, jest wezwany do jej kontynuowania.
2.1.

Niech Maryja, Matka Księcia Pokoju i Matka wszystkich ludów ziemi towarzyszy nam i wspiera nas na drodze pojednania, krok po kroku. w2.vatican.va/content/france…
1.1.2020

Przyzywamy dziś Matkę Bożą, która nas jednoczy jako lud wierzący. O Matko, wzbudź w nas nadzieję, daj nam jedność. Niewiasto zbawienia, powierzamy tobie ten rok, strzeż go w swoim sercu. w2.vatican.va/content/france…
1.1.2020

W łonie niewiasty Bóg i ludzkość zjednoczyły się ze sobą, aby nigdy więcej nie rozstawać się. W Bogu zawsze będzie nasze człowieczeństwo, a Maryja na zawsze będzie Matką Boga.
1.1.2020

Zacznijmy rok pod znakiem Matki Bożej, Niewiasty, która utkała człowieczeństwo Boga. Odrodzenie ludzkości rozpoczęło się od niewiasty. Jeśli chcemy splatać człowieczeństwem wątki naszych dni, musimy zacząć od Niewiasty.
1.1.2020


Přílohy
Vložil:Stanisław Janczyk
Vloženo:12.5.2013
Zobrazovat do:  31.12.2020    okCharita Třinec