Aktuality

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:


Obrázek ke zprávě

#MódlmysięWspólnie, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z nową głębią i w ten sposób zakosztowali nieskończonego Miłosierdzia Bożego. #IntencjeModlitwy
Kiedy idę do spowiedzi, to po to, aby doznać uzdrowienia, uleczyć moją duszę.
2.3.

W centrum spowiedzi jest Jezus, który na nas czeka, słucha nas i nam przebacza.
2.3.

Wszyscy jesteśmy specjalistami w krzyżowaniu innych, by wybawiać samych siebie. Natomiast Jezus daje się przybić, by nas nauczyć nieprzerzucania zła na innych. #WielkiPost
1.3.


Pro vysvětlení:
Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. (wikipedia)

Tvíty papeže Františka odebírá přes 14 milionů uživatelů na celém světě. Je možné přihlásit se k jejich odběru v italštině, španělštině, francouzštině, angličtině, portugalštině, němčině, polštině, arabštině a také latině: „Summum periculum mundi hodierni maestitia individualistica a corde scatens avaro.


Proszę kierujących państwami, firmami i organizacjami międzynarodowymi, by podjęli współpracę na rzecz powszechnego rozwiązania na #Covid: szczepionki dla wszystkich, a w szczególności dla najbardziej zagrożonych i potrzebujących na świecie. #DzieńBezDyskryminacji
1.3.

W przypadku chorób rzadkich bardziej niż kiedykolwiek ważna jest sieć solidarności między członkami rodzin. Zachęcam do podejmowania inicjatyw wspierających badania naukowe i leczenie, a także wyrażam swoją bliskość z chorymi, zwłaszcza dziećmi, i ich rodzinami.
28.2.

#DzisiejszaEwangelia (Mk 9, 2-10) wzywa nas do kontemplacji przemienienia Jezusa. Jest to zaproszenie, aby przypomnieć sobie, zwłaszcza gdy przechodzimy przez trudną próbę, że Pan zmartwychwstał i nie pozwala, aby ciemności miały ostatnie słowo.
28.2.

Dzisiaj mija rok od podpisania #ApeluzRzymu dotyczącego sztucznej inteligencji. Pragę, aby ludzie dobrej woli zawsze działali razem w promocji dobra wspólnego, w ochronie najsłabszych i we wspólnym rozwoju algoretyki.
28.2.

W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako wewnętrzne światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym powołaniem: dlatego istotne jest, aby zebrać się w sobie do modlitwy i spotkać w ukryciu Ojca czułości (Mt 6, 6). #WielkiPost
27.2.

#WielkiPost to czas, gdy Duch Święty wzywa nas, abyśmy jak Jezus, wyszli na pustynię (Mk 1, 12-15). Nie chodzi tu o miejsce fizyczne, ale o wymiar egzystencjalny, w którym należy zamilknąć i wsłuchać się w Słowo Boże, aby dokonało się w nas prawdziwe nawrócenie.
21.2.

Dziś moje myśli kieruję do sanktuarium w Płocku, gdzie dziewięćdziesiąt lat temu Pan Jezus objawił się świętej Faustynie Kowalskiej, powierzając jej szczególne orędzie o Bożym Miłosierdziu.
21.2.

W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie oznacza przede wszystkim zgodę na dotknięcie słowem Bożym, które Kościół przekazuje nam z pokolenia na pokolenie.
20.2.

Panie, Boże nasz, daj nam, chrześcijanom, żyć Ewangelią i rozpoznawać Chrystusa w każdym człowieku, by zobaczyć Go ukrzyżowanego w udrękach opuszczonych i zapomnianych tego świata i zmartwychwstałego w każdym bracie, który powstaje. #WorldDayOfSocialJustice
20.2.

Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami naszego nawrócenia. #WielkiPost
19.2.

Okres #WielkiegoPostu służy temu, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku cierpliwości Boga. Jest to nadzieja na pojednanie, do którego gorąco wzywa nas św. Paweł: «Pojednajcie się z Bogiem» (2 Kor 5, 20).
18.2.

Powróćmy do Ducha, Dawcy życia, do Ognia, który sprawia, że nasze prochy zmartwychwstają. Powróćmy do modlitwy do Ducha Świętego, odkryjmy na nowo ogień uwielbienia, który spala popioły narzekań i rezygnacji. #WielkiPost
17.2.

Dziś chylimy głowy, aby przyjąć posypanie #popiołem. #WielkiPost jest pokornym zstąpieniem w głąb siebie i ku innym. Jest to zrozumienie, że zbawienie nie jest wspinaniem się dla chwały, ale uniżeniem się z miłości. To czynienie siebie małymi. vatican.va/content/france...
17.2.

Rozpoczynamy drogę Wielkiego Postu. Otwierają ją słowa proroka Joela, wskazujące kierunek, w którym należy podążać: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem" (Jl 2, 12). Wielki Post jest podróżą powrotną do Boga.
17.2.

W tym czasie #nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei" i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. #WielkiPost vatican.va/content/france...
17.2.

Pośpiech, aby chcieć wszystko i natychmiast nie pochodzi od Boga. Jeśli martwimy się bardzo o natychmiast, zapominamy o tym, co zostaje na zawsze: gonimy za chmurami, które przemijają i tracimy z oczu niebo.
16.2.

Aby lepiej zrozumieć zamysły Boga w naszym życiu, starajmy się wzmocnić relację z Nim na #modlitwie. W ten sposób odkryjemy, że Bóg jest Ojcem pełnym współczucia, który zawszy troszczy się o nas.
15.2.

Niech Pan pobudza każdego do bycia blisko tych, którzy cierpią, szczególnie najmniejszych, do stawiania słabych na pierwszym miejscu. Powierzam Dziewicy Maryi lekarzy i wszystkie chore dzieci, aby z matczyną miłością czuwała nad nimi. #ICCDay
15.2.

Zostaliśmy stworzeni do miłości i w związku małżeńskim mężczyzna i kobieta realizują to powołanie w znaku wzajemności oraz w całkowitej i ostatecznej komunii życia. We wspomnienie św. Walentego, towarzyszę swoją modlitwą zaręczonym i małżeństwom.
14.2.

Niech wstawiennictwo świętych Cyryla i Metodego, ewangelizatorów narodów słowiańskich, pomoże nam znaleźć nowe sposoby przekazywania Ewangelii i wzbudzi w Kościołach chrześcijańskich pragnienie dążenia do pełnej jedności przy jednoczesnym poszanowaniu różnic.
14.2.

Każdemu z nas może się zdarzyć doświadczenie zranień, porażek, cierpień, egoizmów, które zamykają nas na Boga i na innych. Do tego wszystkiego Jezus zbliża się ze współczuciem i dotyka naszego życia, aby je uzdrowić. #DzisiejszaEwangelia
14.2.

W #radiu piękne jest to, że niesie słowa nawet do najbardziej zagubionych miejsc. #WorldRadioDay #ŚwiatowyDzieńRadia
13.2.

Ten, kto daje do rąk dzieciom broń, zamiast chleba, książek i zabawek, popełnia przestępstwo nie tylko przeciwko najmniejszym, ale przeciwko całej ludzkości. #DzieciNieŻołnierze
12.2.

Ten, kto się modli, jest jak zakochany: zawsze nosi w sercu miłowaną osobę, gdziekolwiek się znajdzie. Dlatego możemy modlić się w każdej chwili, w czasie codziennych wydarzeń: na ulicy, w urzędzie, w środkach transportu...; słowami i w ciszy swojego serca. #Modlitwa
10.2.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasz przekaz, za informacje, które podajemy, za kontrolę, której możemy dokonywać odnośnie do fałszywych wiadomości, demaskując je. Wszyscy jesteśmy wezwani, by być świadkami prawdy. #SaferInternetDay
9.2.

#Braterstwo jest prawdziwym lekarstwem na pandemię i na wiele nieszczęść, które nas dotknęły. Braterstwo i nadzieja są jak leki, których potrzebuje dzisiaj świat, na równi ze szczepionkami. vatican.va/content/france...
8.2.

Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji przeciwko Handlowi Ludźmi zachęca nas do wspólnego nieustawania w modlitwie i walce, aby każdej zniewolonej osobie przywrócono wolność. #ModlitwaPrzeciwHandlowiLudźmi
https://t.co/wV6qZSGDQR?amp=1
8.2.

Rany naszych braci i sióstr wykorzystywanych w handlu ludźmi wołają do nas. Są oni ofiarami systemów ekonomicznych, które maksymalizując zyski, „czynią człowieka towarem". Zaangażujmy się wszyscy w sprawiedliwą i solidarną ekonomię. #ModlitwaPrzeciwHandlowiLudźmi
8.2.

Prośmy o łaskę otwartych oczu, aby widzieć dramat naszych braci i sióstr, ofiar handlu ludźmi, oraz o odwagę do działania, aby nasze wspólnoty były wolne od niewolnictwa. #ModlitwaPrzeciwHandlowiLudźmi
8.2.

Chciałabym również zaapelować o dzieci migrantów, które nie mają opieki, te na tak zwanym „szlaku bałkańskim", pamiętając także o tych wszystkich na innych szlakach. Sprawmy, aby nie zabrakło im należytej opieki i preferencyjnych kanałów humanitarnych.
7.2.

Raz jeszcze pragnę zapewnić naród Birmy o mojej duchowej bliskości i solidarności. Modlę się, aby wszyscy, którzy są odpowiedzialnymi za kraj, ze szczerą chęcią oddali się na służbę dobru wspólnemu.
7.2.

Pozwólmy się uzdrowić Jezusowi – my zawsze tego potrzebujemy, wszyscy – abyśmy mogli być świadkami uzdrawiającej czułości Boga.
7.2.

W duchu ludzkiego braterstwa zapraszam wszystkich, aby nie zapominali o najsłabszych i zaniedbanych ludach zagrożonych chorobami tropikalnymi, które dotykają szczególnie najuboższych. Promujmy niezbędne leczenie, aby nikt nie pozostał w tyle.
6.2.

Istnieje pewne podstawowe założenie, które należy przyjąć, aby podążać drogą przyjaźni społecznej i powszechnego braterstwa: uświadomienie sobie wartości człowieka, tego, ile warta jest osoba zawsze i w każdych okolicznościach. #FratelliTutti
5.2.

Jutro będziemy świętować pierwszy #DzieńLudzkiegoBraterstwa. Módlmy się i pracujmy każdego dnia roku, abyśmy wszyscy mogli żyć wspólnie w naszym świecie, w braterstwie i pokoju.
3.2.

Kościół ewangelizuje i ewangelizuje sam siebie poprzez piękno #Liturgii. Prośmy o łaskę autentycznego i osobowego spotkania z żyjącym Chrystusem w celebracji liturgicznej, aby nasze istnienie stawało się ofiarą duchową składaną Bogu. #AudiencjaOgólna
3.2.

Pan nie powołuje nas, abyśmy byli solistami, ale byśmy byli częścią chóru, który czasami fałszuje, ale zawsze musi starać się śpiewać razem. #ŻycieKonsekrowane
2.2.

Kontemplujmy cierpliwość Boga i błagajmy o ufną cierpliwość Symeona (Łk 2, 25), aby i nasze oczy mogły ujrzeć światło zbawienia i zanieść je całemu światu.
2.2.

Dla kobiet, które są ofiarami przemocy.
Dzisiaj nadal są kobiety, które cierpią z powodu przemocy. Przemocy psychologicznej, przemocy werbalnej, przemocy fizycznej, przemocy seksualnej.
1.2.

Dziadkowie są łącznikiem między pokoleniami, przekazują młodym ludziom doświadczenie życia i wiary. Z tego powodu postanowiłem ustanowić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony co roku w czwartą niedzielę lipca.
31.1.

Pandemia potwierdziła jak konieczna jest ochrona prawa do zdrowia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji: mam nadzieję, że przywódcy narodów połączą wysiłki na rzecz leczenia osób cierpiących na chorobę Hansena i na rzecz ich integracji społecznej.
31.1.

Kiedy czytamy #Ewangelię osobiście, z otwartym sercem, zawsze dociera do nas odrobina jej światła i dobroczynnej mocy, która nas oświeca, uzdrawia i pociesza. #EwangeliaNaDziś (Mk 1,21-28)
31.1.

Pan szuka nas tam, gdzie jesteśmy, kocha nas takimi, jakimi jesteśmy i cierpliwie towarzyszy naszym krokom. Swoim Słowem chce nas skłonić do zmiany kursu, abyśmy przestali wegetować i za Nim wypłynęli na głębię.
30.1.

Kultura życia jest dziedzictwem, które chrześcijanie pragną dzielić ze wszystkimi. Każde ludzkie życie, jedyne i niepowtarzalne, stanowi niezbywalną wartość. To powinno być głoszone ciągle na nowo, z odwagą w słowach i w czynach.
29.1.

Historia ewangelizacji rozpoczyna się od namiętnego poszukiwania Pana, który powołuje i chce nawiązać dialog przyjaźni z każdą osobą, gdziekolwiek by się ona znajdowała (J 15, 12-17). vatican.va/content/france...
29.1.

Słowa Pisma Świętego nie zostały napisane po to, aby zostać uwięzionymi na papierze, ale po to, aby zostały przyjęte przez osobę, która się modli, żeby wzrastały w jej sercu. #Modlitwa #SłowoBoże
28.1.

Dzisiaj obchodzony jest #Dzieńpamięci. Przypominanie jest wyrazem człowieczeństwa; to bycie uważnym, ponieważ te rzeczy mogą wydarzyć się kolejny raz, poczynając od propozycji ideologicznych, które chcą ocalić naród, a kończą na zniszczeniu ludzkości.
27.1.

Słowo Boże jest środkiem zaradczym na lęk przed samotnością w życiu. Mówiąc do nas, Pan przypomina nam, że jesteśmy w Jego sercu, cenni w Jego oczach, bezpieczni w Jego dłoniach.
26.1.

Jesteśmy latoroślami tego samego krzewu winnego, stanowimy naczynia połączone: dobro i zło, które każdy z nas czyni, rozlewa się na innych. Na ile trwamy w Bogu, na tyle zbliżamy się do innych i na ile zbliżamy się do innych, trwamy w Bogu. #JednośćChrześcijan
25.1.

Pragnę podziękować tym wszystkim, którzy podczas tego Tygodnia modlili się i nadal się modlą o jedność chrześcijan. #JednośćChrześcijan
25.1.

Nie wyrzekajmy się Słowa Bożego! Jest to list miłosny napisany dla nas przez Tego, który zna nas jak nikt inny: czytając je, słyszymy na nowo Jego głos, widzimy Jego twarz, otrzymujemy Jego Ducha. #NiedzielaSłowaBożego
24.1.

Słowo Boże, zasiane na roli naszych serc, prowadzi nas do zasiewania nadziei poprzez bliskość z innymi. Czyli dokładnie tak, jak Bóg postępuje z nami. #NiedzielaSłowaBożego
24.1.

Przed wszelkim naszym słowem o Bogu jest Jego Słowo dla nas, które stale nam mówi: „Nie lękaj się, jestem z tobą. Jestem blisko ciebie i pozostanę blisko ciebie". #NiedzielaSłowaBożego vatican.va/content/france...
24.1.

Jezus mówi o Bogu do wszystkich, tam gdzie są: mówi „przechodząc obok jeziora" do rybaków, gdy „zarzucali sieć w jezioro" (Mk 1, 16). Zwraca się do ludzi w najzwyklejszych miejscach i chwilach. Oto uniwersalna moc Słowa Bożego. #NiedzielaSłowaBożego
24.1.

#SłowoBoże pociesza nas i dodaje odwagi. Jednocześnie prowokuje do nawrócenia, wstrząsa nami, uwalnia nas od paraliżu egoizmu. Ponieważ ma ona moc, by zmienić życie, by przeprowadzić nas z ciemności do światła.
23.1.

#SłowoBoże stało się Obliczem, niewidzialny Bóg dał się zobaczyć, odczuć, dotknąć (por. 1 J 1,1-3). Słowo jest skuteczne tylko wtedy, gdy „jest widoczne", gdy włącza cię w jakieś doświadczenie, w pewien dialog. Z tego powodu „choć i zobacz" było i jest niezbędne.
23.1.

Tegoroczne Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu chciałbym poświęcić wezwaniu „przyjdźcie i zobaczcie" (J 1,46). Aby móc opowiadać prawdę, trzeba pójść i zobaczyć, posłuchać ludzi, uchwycić rzeczywistość. #ŚDŚSP vatican.va/content/france...
23.1.

W obecnym okresie poważnych trudności #modlitwa jest jeszcze bardziej potrzebna, aby jedność przeważyła nad konfliktami. Zasadnicze znaczenie ma nasz dobry przykład: bardzo ważne jest, aby chrześcijanie podążali drogą ku pełnej, widzialnej jedności. #JednośćChrześcijan
22.1.

Gorąco zachęcam wszystkie państwa i wszystkich ludzi do zdecydowanej pracy na rzecz tworzenia niezbędnych warunków dla świata bez broni jądrowej, przyczyniając się do postępu w zakresie #pokoju i wielostronnej współpracy.
22.1.

Od #JednościChrześcijan zależy wiara w świecie. Pan prosił bowiem o jedność między nami, „aby świat uwierzył" (J 17, 21). Świat nie uwierzy, z tego powodu, że go przekonamy argumentami, ale jeśli damy świadectwo miłości, która nas jednoczy i czyni nas bliskimi wobec wszystkich.
20.1.

Jezus, po Ostatniej Wieczerzy modlił się za swoich, „aby wszyscy stanowili jedno" (J 17, 21). Oznacza to, że nie wystarczamy my sami, z naszymi siłami do osiągnięcia jedności: ona jest przede wszystkim darem, jest łaską, o którą należy prosić w #modlitwie. #JednośćChrześcijan
20.1.

Jezus zaprasza do trwania w jedności z Nim, aby przynosić obfity owoc (J 15, 5-9). Trwając w Panu, znajdujemy odwagę do wyjścia z siebie, zatroskania się o potrzeby innych oraz dawania naszego świadectwa chrześcijańskiego w świecie. #Modlitwa #JednośćChrześcijan
19.1.

Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku temat odwołuje się do napomnienia Jezusa: „Trwajcie w miłości mojej, a przyniesiecie obfity owoc" (por. J 15, 5–9). #Módlmysięrazem
18.1.

Plan, który Bóg ma wobec każdego z nas jest zawsze planem miłości. Dla każdego wierzącego największą radością jest odpowiedź na to powołanie, ofiarowanie całego siebie w służbie Bogu i braciom. #AniołPański
17.1.

W każdym geście służby, w każdym dziele miłosierdzia, które wykonujemy, ujawnia się Bóg i kieruje na świat swe spojrzenie.
15.1.

Bóg zwycięża zło świata biorąc je na siebie. Jest to także sposób, w jaki my możemy podnosić innych: nie osądzając, nie nakazując im, co mają czynić, ale będąc blisko nich, współcierpiąc, dzieląc się z nimi miłością Boga.
14.1.

W momentach trudnych i mrocznych, miejmy odwagę powiedzieć: „Błogosławiony jesteś, Panie". Wychwalajmy Pana: to nam bardzo dobrze zrobi. #Modlitwa #AudiencjaOgólna
13.1.

Jesteśmy nosicielami wielkiego bogactwa, które wynika z tego, kim jesteśmy: z życia otrzymanego, z dobra, które w nas jest, z nienaruszalnego piękna, w które Bóg nas wyposażył, ponieważ jesteśmy na Jego obraz, każdy jest cenny w Jego oczach, jedyny i niezastąpiony w historii.
12.1.

Społeczeństwo jest bardziej ludzkie, jeśli potrafi bardziej zatroszczyć się o swoich słabych i cierpiących członków, a zdoła czynić to skutecznie będąc ożywione miłością braterską. vatican.va/content/france...
12.1.

Uderzające jest to, że większość czasu, który Pan spędził na ziemi, to było normalne codzienne życie, bez rzucania się w oczy. Jest to piękne przesłanie: ukazuje wielkość codziennego życia, znaczenie w oczach Boga każdego gestu i chwili życia, nawet tego najprostszego.
11.1.

Ojciec mówi do każdego z nas, tak jak do Jezusa: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym". Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. To nasza najgłębsza tożsamość. Jest to pierwszy punkt życia duchowego, a przypomina nam o tym pierwszy publiczny czyn Jezusa. #ChrzestPański
10.1.

To jest wielkie znaczenie #BożegoNarodzenia: Bóg stał człowiekiem, abyśmy my mogli stać się dziećmi Bożymi.
10.1.

Boże Narodzenie przemija. Ale powinniśmy powrócić do życia w rodzinie, w pracy, przemienieni, musimy powrócić chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co słyszeliśmy i widzieliśmy. Musimy zanieść radosną nowiną światu: Jezus jest naszym zbawicielem.
9.1.

Niech Dzieciątko z Betlejem pomoże nam zatem być dyspozycyjnymi, szczodrymi i solidarnymi, zwłaszcza wobec osób najsłabszych, chorych i tych wszystkich, którzy w obecnym czasie znaleźli się bez pracy lub przeżywają poważne trudności.
8.1.

Z miłością zwracam się do braci i sióstr Kościołów wschodnich, katolickich i prawosławnych, którzy dzisiaj świętują Narodziny Pana. Życzę świętego Bożego Narodzenia, w świetle Chrystusa, który jest naszym pokojem i naszą nadzieją!
7.1.

W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Misyjny Dzieci. Dziękuję wszystkim dzieciom, które się angażują i zachęcam was, byście byli radosnymi świadkami Jezusa, zawsze starając się wnosić braterstwo pośród swoich rówieśników.
6.1.

Również my, podobnie jak Mędrcy, jesteśmy wezwani, aby zawsze dać się przyciągać, oświecać i nawracać przez Chrystusa: jest to droga wiary, poprzez modlitwę i kontemplację dzieł Bożych, które nieustannie napełniają nas radością i wciąż nowym zdumieniem.
6.1.

“Wznieść oczy" stanowi pierwszy krok, który nas uzdalnia do adoracji. Kiedy wznosimy oczy ku Bogu, problemy życiowe nie znikają, ale czujemy, że Pan daje nam niezbędną siłę, aby stawić im czoła. vatican.va/content/france...
6.1.

Aby oddać pokłon Panu, trzeba przede wszystkim „wznieść oczy": nie dać się uwięzić urojeniom wewnętrznym, które gaszą nadzieję, wiedząc, że Pan zna nasze trudne sytuacje i nie jest obojętny na wylewane przez nas łzy.
6.1.

Papieska intencja modlitewna:
W służbie braterstwu
5.1.

W Dzieciątku Jezus Bóg ukazuje się jako kochający, pełen dobroci i łagodności. Takiego Boga możemy naprawdę kochać z całego serca.
5.1.

Tak jak w Betlejem, tak również w naszym życiu, Bóg lubi czynić wielkie rzeczy poprzez nasze ubóstwo. Umieścił całe nasze zbawienie w żłobie, w stajni, i nie boi się naszego ubóstwa: pozwólmy, aby Jego miłosierdzie przemieniło nasze nędze!
4.1.

Jezus jest odwiecznym Słowem Boga, które od zawsze o nas myśli i pragnie komunikować się z nami. #AniołPański
3.1.

Kontemplując scenę Narodzenia możemy stać się trochę jak dzieci i pozwolić, aby zrodził się w nas zachwyt dla „cudownego" sposobu, w jaki Bóg chciał przyjść na świat. To sprawia, że odradza się w nas czułość; a dzisiaj tak bardzo potrzebujemy czułości!
2.1.

#Pokój można zbudować, jeśli zaczniemy żyć w pokoju ze sobą i z tymi, którzy są wokół nas, usuwając przeszkody, które uniemożliwiają nam troskę o tych, którzy są w potrzebie i w ubóstwie. #ŚwiatowyDzieńPokoju vatican.va/content/france...
1.1.

Święta Boża Rodzicielko, Tobie poświęcamy nowy rok. Ty, która umiesz zachowywać w sercu, zatroszcz się o nas. Pobłogosław nasz czas i naucz nas znajdować czas dla Boga i dla innych. vatican.va/content/france...
1.1.

DOBREGO ROKU!
1.1.


Přílohy
Vložil:Petr Čala
Vloženo:12.5.2013
Zobrazovat do:  31.12.2021    ok