Aktuality

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:


Obrázek ke zprávě

Modlitwa nie jest rzeczą łatwą. Za każdym razem, kiedy chcemy ją podjąć, przychodzi nam na myśl wiele innych czynności, które wydają się pilniejsze. Prawie zawsze, po odłożeniu modlitwy, uświadamiamy sobie, że te rzeczy wcale nie były istotne. Tak zwodzi nas Nieprzyjaciel.
12.5.

Duch wzywa również dziś mężczyzn i kobiety, aby wyruszyli w drogę, wychodząc na spotkanie wielu, którzy oczekują na poznanie piękna, dobra oraz prawdy wiary chrześcijańskiej. #AntiquumMinisterium vatican.va/content/france...
11.5.

Podobnie jak byśmy chcieli, aby inni nam czynili i my im czyńmy (por. Mt 7, 12). Czy pragniemy być słuchani? Słuchajmy. Czy potrzebujemy zachęty? Zachęcajmy. Czy chcemy, aby ktoś zatroszczył się o nas? Zatroszczmy się o tego, kto nie ma nikogo.
10.5.


Pro vysvětlení:
Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. (wikipedia)

Tvíty papeže Františka odebírá přes 14 milionů uživatelů na celém světě. Je možné přihlásit se k jejich odběru v italštině, španělštině, francouzštině, angličtině, portugalštině, němčině, polštině, arabštině a také latině: „Summum periculum mundi hodierni maestitia individualistica a corde scatens avaro.


Miłość, którą daje nam Jezus, jest tą samą miłością, którą miłuje Go Ojciec: miłością czystą, bezwarunkową, bezinteresowną. Dając ją nam, Jezus traktuje nas jak przyjaciół, sprawiając, że poznajemy Ojca i włącza nas w swoją misję dla życia świata. #DzisiejszaEwangelia (J 15,9-17)
9.5.

Pragnę podziękować z całego serca wszystkim szczodrobliwym, którzy swoimi ofiarami, małymi i dużymi, czynią wszystko, aby wielu braci i sióstr potrzebujących, mogło otrzymać szczepionkę przeciwko COVID-19. Niech Pan Wam błogosławi! #SzczepionkadlaBiednych elemosineria.va/?lang=pl
8.5.

Korona wirus przyniósł śmierć i cierpienie, wpływając na życie wszystkich, szczególnie tych najbardziej bezbronnych. Proszę Was, nie zapominajcie o najbardziej bezbronnych! #VaxLive #SzczepionkadlaBiednych
8.5.

W maju kontynuujemy nasz „maraton modlitewny" po najważniejszych sanktuariach maryjnych. Dziś zapraszam Was do duchowego zjednoczenia w modlitwie błagalnej do Królowej Różańca Świętego, która odbędzie się w południe w sanktuarium w Pompejach.
8.5.

Chrześcijanin nie idzie za swoimi zachciankami, ale za wezwaniem miłości, za głosem Jezusa.
7.5.

Bóg zbawia miłością, nie siłą; wychodzi z propozycją, nie narzuca się.
6.5.

Wszyscy znajdujemy się w tej samej łodzi i jesteśmy wezwani do zaangażowania się, żeby nie było już więcej murów, które nas oddzielają, aby nie było już innych, ale jedynie my, wielkie, jak cała ludzkość.vatican.va/content/france...
6.5.

Postanowiłem poświęcić orędzie na 107. Światowy Dzień #Migranta i #Uchodźcy tematowi: „Ku stale rosnącemu «my»", pragnąc w ten sposób wskazać jasną perspektywę dla naszej wspólnej drogi w świecie.
6.5.

W miłosnej kontemplacji, właściwej dla najintymniejszej #modlitwy, nie potrzeba wielu słów: wystarczy spojrzenie, wystarczy bycie przekonanym, że nasze życie jest przeniknięte przez wielką i wierną miłość, od której nic nas nie może oddzielić. #AudiencjaOgólna
5.5.

#MódlmysięWspólnie aby ci, którzy są odpowiedzialni za świat finansów, współpracowali z rządami w celu uregulowania rynków finansowych i ochrony obywateli przed niebezpieczeństwami z ich strony. #IntencjaModlitewna
Podczas gdy realna akonomia, ta, ktora tworzy miejsca prżywa kryzys, bo wiele osób nie ma pracz, rynki finansowe nigdy nie były tak obfitujące jak teraz.
4.5.

Święci i święte pokazują nam, że Boga można wychwalać zawsze, w dobrym i złym położeniu, ponieważ On jest wiernym przyjacielem i Jego miłość nigdy nie zawodzi.
3.5.

Użyjmy wszystkich narzędzi, którymi dysponujemy, szczególnie potężnego narzędzia mediów, aby budować i umacniać dobro wspólne. Zaangażujmy się w użycie #MediówdlaPokoju. #Signis
3.5.

Trwanie w Nim jest trwaniem czynnym, a także wzajemnym. Gałęzie bez winorośli nie mogą nic uczynić, potrzebują soków, aby rosnąć i przynosić owoce, ale winorośl potrzebuje również gałęzi, ponieważ owoce nie kiełkują na pniu drzewa.
2.5.

W #DzisiejszejEwangelii (J 15, 1-8) Pan chce nam powiedzieć, że zanim zaczniemy zachowywać Jego przykazania, zanim zaczniemy realizować błogosławieństwa, zanim zaczniemy pełnić uczynki miłosierdzia, konieczne jest zjednoczenie z Nim, trwanie w Nim.
2.5.

W maju wznieśmy nasze oczy na Matkę Bożą, znak pocieszenia i pewnej nadziei. #MódlmySięWspólnieNaRóżańcu, aby razem stawiać czoła próbom tego czasu i być jeszcze bardziej zjednoczeni jako duchowa rodzina.
1.5.

Praca św. Józefa przypomina nam, że sam Bóg, który stał się człowiekiem, nie wzgardził pracą. Prośmy św. Józefa Rzemieślnika, abyśmy z pełnym przekonaniem mogli powiedzieć: żaden młody człowiek, żadna osoba, żadna rodzina bez pracy!
1.5.

W życiu najgorszy niepokój rodzi się z poczucia, że się nie uda. Potrzebujemy pomocy Jezusa. Wtedy możemy Mu powiedzieć: "Jezu, wierzę, że jesteś blisko mnie i słyszysz mnie. Do Ciebie zanoszę moje troski: wierzę w Ciebie i Tobie się powierzam."
30.4.

Początkiem chrześcijańskiej drogi jest doświadczenie miłosierdzia. Jeśli opieramy się na naszych umiejętnościach, na wydajności naszych struktur i planów, daleko nie zajdziemy. Tylko wtedy, gdy przyjmiemy miłość Boga, będziemy mogli dać światu coś nowego.
29.4.

Nie ma strony w Ewangelii, na której nie byłoby dla nas miejsca. Medytacja dla nas chrześcijan jest sposobem na spotkanie Jezusa. I w ten sposób, jednie w ten sposób możemy odnaleźć samych siebie. #Modlitwa #AudiencjaOgólna
28.4.

W życiu codziennym możemy spotkać Zmartwychwstałego w obliczach braci, przede wszystkim najuboższych i zepchniętych na margines. Będziemy zdumieni, widząc jak wielkość Boga objawia się w tym, co małe, jak Jego piękno jaśnieje w ludziach prostych i ubogich.
27.4.

Nie czekajmy, aż bliźni się poprawi, byśmy mogli mu świadczyć dobro, nie czekajmy, aż inni zaczną nas szanować, byśmy mogli im służyć. Zacznijmy od siebie.
26.4.

Jestem bardzo zasmucony tragedią, która po raz kolejny wydarzyła się na Morzu Śródziemnym. Zginęło stu trzydziestu migrantów. Są to osoby, ludzkie istnienia. Módlmy się za tych braci i siostry oraz za tak wielu, którzy nadal umierają podczas tych dramatycznych podróży.
25.4.

Jezus pociesza pasterzy, ponieważ sam jest Dobrym Pasterzem. Jeśli będziecie blisko Pana, blisko biskupa, bisko siebie nawzajem i ludu Bożego; jeśli będziecie mieli „styl Boga" - bliskość, współczucie i czułość - nie bójcie się: wszystko pójdzie dobrze. #ŚwięceniaKapłańskie
25.4.

Jezus, #DobryPasterz, broni, zna, a przede wszystkim kocha swoje owce. Dlatego oddaje za nie życie. Miłość do swoich owiec, czyli do każdego z nas, prowadzi go do śmierci na krzyżu, ponieważ taka jest wola Ojca: aby nikt nie zginął. #DzisiejszaEwangelia (J 10, 11-18)
25.4.

Nie lękaj się: to słowa, które Bóg do Ciebie kieruje, droga siostro, drogi bracie, kiedy, także pośród niepewności, czujesz pragnienie, aby oddać Mu swoje życie. To są słowa towarzyszące temu, kto mówi Bogu tak swoim życiem, w wierności każdego dnia. #Modlitwa #Powołania
25.4.

Święty Józef stanowi przykładną ikonę przyjmowania Bożych planów. Oby pomagał wszystkim, a szczególnie młodym w rozeznawaniu, w realizowaniu marzeń Boga dla nich; niech inspiruje odwagę w mówieniu „tak" Panu, który nigdy nie rozczarowuje! #Modlitwa #Powołania
25.4.

Pan pragnie kształtować serca ojców, serca matek: serca otwarte, zdolne do wielkiego zaangażowania, hojne w dawaniu siebie, współczujące w pocieszaniu w smutkach i mocne, aby umacniać nadzieje. Tego właśnie potrzebuje kapłaństwo i życie konsekrowane. #Modlitwa #Powołania
25.4.

Jak przeciwdziałać konfliktom? Żaden naród, żadna grupa społeczna nie może w pojedynkę zapewnić #pokoju, dobra, bezpieczeństwa i szczęścia. Nikt. Lekcją, jakiej udziela obecna pandemia jest świadomość bycia światową wspólnotą, która płynie w tej samej łodzi. #DiplomacyForPeace
24.4.

Pan życia pragnie nas pełnych życia i ukazuje tajemnicę życia: życie posiada tylko ten, kto je daje.
23.4.

Pełnię życia i radości znajduje się oddając siebie samych dla Ewangelii i dla braci, z otwartością, gościnnością i życzliwością.
22.4.

Zerwaliśmy więzi, które łączyły nas ze Stwórcą, z innymi ludźmi i z resztą stworzenia. Musimy uzdrowić te zniszczone relacje, które są niezbędne do utrzymania siebie i całej tkanki życia. #EarthDay
22.4.

Nie zaniedbujmy prostych modlitw, których jako dzieci nauczyliśmy się w naszej rodzinie i które zachowujemy w pamięci oraz w sercu: to są pewne drogi, które prowadzą do serca Ojca. #Modlitwa #AudiencjaOgólna
21.4.

Dla Boga to ty jesteś tym małym pieniążkiem, którego Pan ciągle szuka: chce ci powiedzieć, że jesteś cenny w jego oczach, jedyny. Nikt nie może cię zastąpić w Sercu Boga.
20.4.

Bóg nie rezygnuje, właśnie ty jesteś w Jego sercu choć jeszcze nie znasz piękna Jego miłości, ty, który nie umieściłeś jeszcze Jezusa w centrum swojego życia, ty, który nie potrafisz przezwyciężyć swojego grzechu.
19.4.

Proszę o modlitwę w intencji mieszkańców wschodniej Ukrainy. Mam wielką nadzieję, że uda się uniknąć wzrostu napięcia i że zostaną wykonane gesty, które będą promować wzajemne zaufanie oraz sprzyjać pojednaniu i pokojowi.
18.4.

Bycie chrześcijanami nie wyraża się poprzez doktrynę lub ideał moralny, ale jest żywą relacją ze Zmartwychwstałym Panem. #DzisiejszaEwangelia
18.4.

Jedynie miłość Jezusa przemienia życie, uzdrawia najgłębsze rany, uwalnia od błędnego koła niezadowolenia, złości i narzekania.
17.4.

Niestety, w tym świecie, który rozwinął bardzo wyszukane technologie, tyle dzieci żyje nadal w nieludzkich warunkach, są wykorzystywane, maltretowane, zniewolone oraz są uchodźcami. Wstydźmy się przez Bogiem z powodu tego wszystkiego. #KoniecNiewolnictwaDzieci
16.4.

Oddechem wiary jest #modlitwa: wzrastamy w wierze, na ile uczymy się modlić. #AudiencjaOgólna vatican.va/content/france...
14.4.

Pośród sprzeczności i nieporozumień, z jakimi musimy mierzyć się każdego dnia, zalewani, a wręcz ogłuszeni tyloma słowami i powiązaniami, ukrywa się głos Zmartwychwstałego, który mówi: «Pokój wam!».
13.4.

Jezus jest Zmartwychwstałym, Pan przeszedł przez śmierć, aby nas ocalić. Zanim jeszcze zaczniemy Go szukać, On jest przy nas. A podnosząc nas z upadków, pozwala nam wzrastać w wierze. #Wielkanoc
12.4.

Miłosierdzie staje się konkretne, staje się bliskością, służbą, troską o osoby w trudnej sytuacji. Życzę wam, abyście zawsze mieli poczucie, że dostąpiliście miłosierdzia, abyście i wy byli miłosierni.
11.4.

Pozwólmy, by wskrzesiły nas do życia pokój, przebaczenie i rany Jezusa miłosiernego. Tylko w ten sposób wiara będzie żywa. Tylko w ten sposób będziemy głosili Ewangelię Boga, która jest Ewangelią miłosierdzia. vatican.va/content/france...
11.4.

Dziś jest dzień, w którym trzeba zadać sobie pytanie: „czy ja, który tyle razy otrzymałem przebaczenie Boga, Jego miłosierdzie, jestem miłosierny dla innych?“ Nie żyjmy wiarą połowiczną, która przyjmuje, ale nie daje. Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni.
11.4.

Rany Jezusa są otwartymi kanałami między Nim a nami, wylewającymi miłosierdzie na nasze nędze. Są to drogi, które Bóg otworzył dla nas szeroko, abyśmy weszli w Jego czułość i dotknęli własnymi rękami, kim On jest. I abyśmy już nie wątpili w Jego miłosierdzie. #BożeMiłosierdzie
11.4.

Pan nie chce, abyśmy ciągle rozmyślali o naszych upadkach, ale byśmy spojrzeli na Niego, który w upadkach widzi dzieci, które trzeba podnieść, w nędzy widzi dzieci, które trzeba z miłosierdziem kochać. #BożeMiłosierdzie
10.4.

Pan wzywa nas do współpracy w tworzeniu historii, stańmy się, razem z nim, budowniczymi pokoju i świadkami nadziei przyszłego zbawienia i zmartwychwstania.
9.4.

#Wielkanoc jest najważniejszym świętem naszej wiary, ponieważ jest świętem naszego zbawienia, świętem miłości Boga do nas.
8.4.

Pierwszym sposobem modlitwy za kogoś jest rozmowa z Bogiem o tej osobie. Jeśli czynimy to często, każdego dnia, nasze serce nie zamyka się, pozostaje otwarte na braci. Modlitwa za innych jest pierwszym sposobem ich miłowania i pobudza nas do konkretnej bliskości. #Modlitwa
7.4.

Wszyscy, a przede wszystkim osoby najsłabsze potrzebują pomocy. Jedynie razem możemy zbudować bardziej sprawiedliwy i zdrowszy świat. Wszyscy jesteśmy wezwani do przeciwstawienia się pandemii, a szczepionki stanowią podstawowe narzędzie w tej walce. #światowydzieńzdrowia
7.4.

Papieska intencja modlitewna:
Prawa podstawowe. Aby bronić podstawowych praw człowieka potrzeba odwagi i determinacji. Mam na myśli aktywne przeciwstawianie się ubóstwu, nierówności, brakowi pracy, ziemi, mieszkań, praw socjalnych i pracowniczych....
6.4.

W tych mrocznych miesiącach #pandemii słuchajmy zmartwychwstałego Pana, który wzywa, aby rozpocząć na nowo i nigdy nie tracić nadziei. #Wielkanoc
6.4.

Nie ustawajmy w poszukiwaniu Chrystusa zmartwychwstałego, który daje życie w obfitości wszystkim, którzy Go spotykają. Odnalezienie Chrystusa oznacza odkrycie pokoju serca. #Wielkanoc #ReginaCoeli
5.4.

Na świecie wciąż jest zbyt wiele wojen i nazbyt wiele przemocy! Niech Pan, który jest naszym pokojem, pomoże nam przezwyciężyć mentalność wojny.
4.4.

Pośród wielu trudności, które przeżywamy, nie zapominajmy nigdy, że jesteśmy uzdrowieni ranami Chrystusa (por. 1 P 2, 24). W świetle Zmartwychwstałego nasze cierpienia się przemieniają. Tam, gdzie była śmierć, jest obecnie życie; gdzie był smutek, jest obecnie pocieszenie.
4.4.

Bracie, siostro, jeśli tej nocy nosisz w sercu jakąś mroczną godzinę, jakiś dzień, który jeszcze nie zaświtał, pogrzebane światło, rozbite marzenie, otwórz swoje serce w zachwycie na wieść Wielkanocy: „Nie bój się, On zmartwychwstał!"
3.4.

Oto trzecia proklamacja wielkanocna: Jezus, Zmartwychwstały, kocha nas bezgranicznie i nawiedza każdą sytuację w naszym życiu. Z Zaprasza nas do przezwyciężania uprzedzeń, zbliżania się każdego dnia do tych, którzy nas otaczają, do odkrywania na nowo łaski dnia powszedniego.
3.4.

Oto druga wieść Wielkanocy: wiara nie jest repozytorium przeszłości, Jezus nie jest postacią nieaktualną. On żyje, tu i teraz. Idzie z tobą każdego dnia, w sytuacji, którą przeżywasz, w próbie, przez którą przechodzisz, w marzeniach, które nosisz w sobie.
3.4.

To jest pierwsza wielkanocna proklamacja, którą chciałbym wam przekazać: zawsze można zaczynać od nowa, ponieważ istnieje nowe życie, które Bóg jest w stanie w nas odnowić niezależnie od wszystkich naszych niepowodzeń. Także z ruin naszych serc Bóg może zbudować dzieło sztuki.
3.4.

Na krzyżu Bóg króluje wyłącznie poprzez bezbronną moc i rozbrajającą miłość. Bóg zadziwia nasz umysł i nasze serce. Pozwólmy, aby to zadziwienie przenikało nas, spoglądajmy na krzyż mówiąc: „«Ty naprawdę jesteś Synem Bożym», Ty jesteś moim Bogiem". #WielkiPiątek
2.4.

Krzyż Jezusa jest milczącą katedrą Boga. Oglądamy każdego dnia jego rany. Rozpoznajemy w nich naszą pustkę, nasze braki, nasze zranienia zadanie przez grzech. Jego rany są otwarte dla nas i przez te rany zostaliśmy uzdrowieni. #WielkiPiątek
2.4.

Krzyż Jezusa wyraża miłość, służbę i niegraniczony dar z siebie: on jest naprawdę „drzewem życia", życia w obfitości. #WielkiPiątek
2.4.

Eucharystią jest sam Jezus, który daje się nam całkowicie. Karmienie się Nim i przebywanie w Nim poprzez Komunię eucharystyczną, jeśli czynimy to z wiarą, przemienia nasze życie, przemienia je w dar dla Boga i dla braci. #WielkiCzwartek
1.4.

Głoszenie Ewangelii nie czerpie swej skuteczności z naszych elokwentnych słów, ale z mocy krzyża (por. 1 Kor 1, 17). #MszaKrzyżma vatican.va/content/france...
1.4.

Krzyż Chrystusa jest jak latarnia morska, która wskazuje port statkom płynącym jeszcze na wzburzonym morzu. Jest to znak nadziei, który nie zawodzi i mówi nam, że żadna łza, żaden jęk nie giną bezpowrotnie w Bożym planie zbawienia. #WielkiTydzień
31.3.

Kościół wchodzi w tych dniach w wielką medytację Męki Pańskiej. Cierpiący Chrystus jest obecny w osobie ubogiej, wykluczonej, chorej, głodnej, która wraz z Nim niesie tajemnicę krzyża. #WielkiTydzień
29.3.

Bóg jest z nami w każdej ranie, w każdym lęku: żadne zło, żaden grzech nie ma ostatniego słowa. Bóg zwycięża, ale palma zwycięstwa przechodzi przez drzewo krzyża. Dlatego palma i krzyż są razem. #NiedzielęPalmową
28.3.

Co nas najbardziej zadziwia w Panu i Jego Passze? Fakt, że dochodzi On do chwały drogą upokorzenia. Triumfuje przyjmując cierpienie i śmierć, których my, całkowicie podporządkowani podziwowi i sukcesowi, chcielibyśmy uniknąć. #NiedzielęPalmową
28.3.

„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?" (Mk 4, 40) Uświadomiliśmy sobie, że płyniemy w jednej łodzi, wszyscy słabi i zagubieni, ale jednocześnie liczący się i potrzebni, wszyscy wezwani, aby wspólnie wiosłować. #MódlmySięWspólnie #COVID-19
27.3.

Ten, kto pości staje się ubogim z ubogimi i „gromadzi" bogactwo miłości otrzymywanej i dzielonej. W ten sposób rozumiany i praktykowany post pomaga kochać Boga i bliźniego, ponieważ miłość skupia uwagę na drugim, uważając go za równego sobie. #WielkiPost
26.3.

Zapraszam wszystkich raz jeszcze do przyjęcia i świadczenia o „Ewangelii życia", do promocji i obrony życia we wszystkich jego wymiarach i na wszystkich jego etapach. Chrześcijanin jest tym, który mówi „tak" życiu, mówi „tak" Bogu, Żyjącemu. #EvangeliumVitae
25.3.

W tym szczególnym momencie historycznym, naznaczonym wieloma cieniami, postać Dantego, proroka nadziei, może nam pomóc podążać z pogodą ducha i odwagą w pielgrzymce życia i wiary, do realizacji której wszyscy jesteśmy powołani.
25.3.

Maryja nie jest jedynie pomostem między nami i Bogiem. Jest kimś więcej: jest drogą, którą Bóg przeszedł, aby dotrzeć do nas i drogą, którą powinniśmy przebyć, aby dotrzeć do Niego. #ZwiastowaniePańskie
25.3.

Maryja była i jest obecna w dniach pandemii, blisko osób, którzy niestety zakończyli swoją ziemską wędrówkę w stanie odizolowania, bez pociechy płynącej z bliskości kochających ich osób. Maryja jest w tych sytuacjach zawsze obecna ze swoją matczyną czułością.
24.3.

Dzisiaj przypada Światowy Dzień walki z #gruźlicą. Oby stał się on okazją do odnowionego impulsu w leczeniu tej choroby oraz wzrostu solidarności w relacji do tych, którzy cierpią z jej powodu.
24.3.

Nie pozwólmy, aby czas łaski tego #WielkiPost przeszedł daremnie, w zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy panami czasów i sposobów naszego nawrócenia do Pana!
23.3.

Ileż to razy, zabiegani lub obojętni, mówiliśmy: „Panie, przyjdę do Ciebie później...Dziś nie mogę, ale jutro zacznę się modlić i uczynię coś dla innych".W życiu zawsze będziemy mieli coś do zrobienia i zawsze znajdzie się jakaś wymówka, ale to dziś jest czas,by powrócić do Boga.
23.3.

Dla nas wierzących, „siostra woda" to nie towar, ale uniwersalny symbol, źródło życia i zdrowia. Tak wielu braci ma dostęp do niewielkiej ilości wody, a może nawet do wody zanieczyszczonej! Wszystkim należy zapewnić dostęp do wody pitnej i urządzeń sanitarnych. #ŚwiatowyDzieńWody
22.3.

Każde dziecko, które pojawia się w łonie kobiety jest darem, który zmienia historię rodziny: ojca i matkę, dziadków i rodzeństwo. I to dziecko potrzebuje być przyjęte, kochane i otoczone opieką. Zawsze! #ŚwiatowyDzieńZespołuDowna
21.3.

Rasizm jest wirusem, który łatwo się mutuje i zamiast zniknąć ukrywa się, zawsze pozostaje przyczajony. Różne przejawy rasizmu ponownie budzą w nas poczucie wstydu, ukazując, że postępy dokonane w społeczeństwie nie są zapewnione raz na zawsze. #Walkazrasizmem #FratelliTutti
21.3.

Jeśli każdy dzień rozpoczynamy #modlitwą, to rodzi się w nas odwaga, która sprawia, że napotykane problemy nie są już przeszkodami na drodze do naszego #szczęścia, ale wezwaniami od Boga, okazjami do naszego spotkania z Nim. #MiędzynarodowyDzieńSzczęścia
20.3.

Św. Józef stanowi wzorcową ikonę akceptacji Bożych planów. Oby pomagał wszystkim, a zwłaszcza ludziom młodym w rozeznawaniu, realizowaniu Bożych marzeń wobec nich. vatican.va/content/france...
19.3.

Modlę się, aby każda rodzina mogła odczuwać w swoim domu żywą obecność Świętej Rodziny z Nazaretu, która napełni nasze małe wspólnoty domowe szczerą i wielkoduszną miłością, źródłem radości nawet w próbach i trudnościach. #AmorisLaetitia

19.3.

Przeżywać #WielkiPost z nadzieją oznacza przyjmować nadzieję Chrystusa, który oddaje swoje życie na krzyżu i którego Bóg wskrzesza trzeciego dnia, zawsze gotowi do odpowiedzi temu, kto pyta nas o motywy nadziei, która w nas jest (1 Pt 3, 15).
18.3.

Z wielkim smutkiem muszę wspomnieć o dramatycznej sytuacji w Birmie, gdzie tak wielu ludzi, zwłaszcza młodych, traci życie, aby nieść nadzieję swojej ojczyźnie. Ja także klękam na ulicach Birmy i mówię: Stop przemocy! Niech zwycięży dialog! #Birma
17.3.

Duch Święty pisze historię Kościoła i świata. Jesteśmy otwartymi stronami, gotowymi na przyjęcie Jego kaligrafii. Także każdy z nas jest oryginalnym dziełem Ducha Świętego – nie ma przecież dwóch takich samych chrześcijan. #AudiencjaOgólna
17.3.

W tym kontekście wielkiej niepewności jutra, ofiarujmy poprzez naszą miłość słowo zaufania i pozwólmy odczuć drugiemu, że Bóg kocha go jako swoje dziecko. #WielkiPost
16.3.

Przeżywanie Wielkiego Postu miłości oznacza opiekę nad tymi, którzy cierpią, są opuszczeni lub udręczeni z powodu pandemii #Covid-19. #WielkiPost
15.3.

Dziesięć lat temu rozpoczął się krwawy konflikt w Syrii, który spowodował jedną z największych katastrof humanitarnych. #MódlmySięWspólnie, aby tak wiele cierpienia w naszej ukochanej i udręczonej Syrii nie zostało zapomniane, i aby nasza solidarność rozpaliła nadzieję.
14.3.

Jeśli Bóg kocha tak bardzo, że nam się daje, także Kościół ma tę misję: nie jest posłany, aby sądzić, ale aby przyjmować; nie, aby narzucać, lecz żeby zasiewać; nie, aby potępiać, ale nieść Chrystusa, który jest zbawieniem.
14.3.

W Jezusie Bóg przyszedł aby odszukać nas w miejscach, w których się zagubiliśmy; w Nim przyszedł podnieść nas z upadków; w Nim wypłakał nasze łzy i uleczył nasze rany; w Nim pobłogosławił nasze życie na zawsze. #RadujcieSię
14.3.

Post jest rozeznawaniem ku czemu skierowane jest serce. Spróbujmy zadać sobie pytanie: dokąd prowadzi mnie nawigator mojego życia, w stronę Boga czy w stronę swego „ja"? #WielkiPost
13.3.

Otrzymując przebaczenie w sakramencie pojednania, który ogrywa istotną rolę w procesie naszego nawrócenia, stajemy się krzewicielami przebaczenia: otrzymując je, możemy je ofiarować poprzez pełen troski dialog oraz postawę umacniającą tego, kto jest poraniony. #WielkiPost
12.3.

Zachęcam was do poświęcenia swego czasu na Słowo Boże, sakramenty, post i modlitwę, aby w ten sposób odnowić relację z Bogiem, z samymi sobą oraz z bliźnim. #WielkiPost #24godzinydlaPana
12.3.

Początkiem powrotu do Boga jest uznanie, że Go potrzebujemy, że potrzebujemy miłosierdzia. To jest właściwa droga, droga pokory. #WielkiPost #24godzinydlaPana
12.3.

Wszyscy mamy duchowe choroby, których sami nie możemy wyleczyć. Potrzebujemy uzdrowienia Jezusa, musimy przedstawić Jemu nasze rany i powiedzieć: „Jezu, jestem tu przed Tobą, z moim grzechem, z moimi utrapieniami. Ty możesz mnie uwolnić. Uzdrów moje serce". #WielkiPost
11.3.

Módlmy się wciąż za #Irak i za Bliski Wschód. W Iraku, pomimo wojny i zniszczeń, palmy, symbol tego kraju i jego nadziei, nadal rosną i owocują. Tak samo jest z braterstwem: nie robi hałasu, ale jest owocne i sprawia, że wzrastamy. #AudiencjaGeneralna #MódlmySięRazem
10.3.

Odpowiedzią na wojnę nie jest kolejna wojna, odpowiedzią na broń nie jest kolejna broń. Odpowiedzią jest braterstwo. Jest to wyzwanie dla Iraku, ale nie tylko: jest to wyzwanie dla wielu regionów objętych konfliktem, a w ostatecznym rachunku dla całego świata. #AudiencjaGeneralna
10.3.

#WielkiPost jest podróżą, która angażuje całe nasze życie, całe nasze ja. Jest to czas na zweryfikowanie dróg, którymi podążamy, by odnaleźć drogę, która prowadzi nas na powrót do domu, aby odkryć na nowo podstawową więź z Bogiem, od którego wszystko zależy.
9.3.

Irak zawsze pozostanie w moim sercu. Proszę was wszystkich, drodzy bracia i siostry,abyście pracowali wspólnie na rzecz spokojnej i dostatniej przyszłości, która nikogo nie pozostawi w tyle i nikogo nie będzie dyskryminowała.Zapewniam Was o swoich modlitwach za ten umiłowany kraj
8.3.

Chciałbym z serca podziękować wszystkim kobietom, szczególnie tym z #Iraku, kobietom dzielnym, które nadal dają życie pomimo przemocy i ran. Niech kobiety będą szanowane i chronione! Niech spotykają się z zainteresowaniem i otrzymują możliwości! #PodróżApostolska
8.3.

Dziś mogę zobaczyć i dotknąć własnymi rękami, że Kościół w Iraku żyje, że Chrystus żyje i działa w tym świętym i wiernym ludzie. #PodróżApostolska #Irak vatican.va/content/france...
7.3.

„Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo" (J 2,19). Jezus mówił o świątyni swego ciała, a więc i o swoim Kościele. Mocą swojego zmartwychwstania może podnieść nasze wspólnoty z gruzów powstałych na skutek nienawiści. #PodróżApostolska #Irak
7.3.

Bóg może przynieść pokój na tę ziemię. Jemu ufamy i razem ze wszystkimi ludźmi dobrej woli mówimy „nie" terroryzmowi i instrumentalizacji religii. #PodróżApostolska #Irak
7.3.

Braterstwo jest silniejsze od bratobójstwa, nadzieja jest silniejsza od śmierci, pokój jest silniejszy od wojny. To przekonanie nigdy nie może zostać uciszony krwią przelewaną przez tych, którzy wypaczają imię Boga, podążając drogami zniszczenia. #PodróżApostolska #Irak
7.3.

Panie, dla tych, których ziemskie życie zostało przerwane brutalną ręką ich braci, błagamy o Twoje miłosierdzie. vatican.va/content/france...
7.3.

Miłość jest naszą siłą, siłą wielu braci i sióstr, którzy także tutaj doznawali krzywd i zniewag, złego traktowania i prześladowań dla imienia Jezusa. #PodróżApostolska #Irak vatican.va/content/france...
6.3.

Aby stać się błogosławionym, nie wystarczy być bohaterem od czasu do czasu, trzeba być świadkiem każdego dnia. Dawanie świadectwa jest drogą do wcielania mądrości Jezusa. W ten sposób zmienia się świat: nie za pomocą władzy czy siły, ale poprzez Błogosławieństwa. #Irak
6.3.

Boże Wszechmogący, nasz Stworzycielu, który kochasz rodzinę ludzką, my, synowie i córki Abrahama prosimy cię o przyjęcie do twego domu pokoju i światła wszystkie ofiary przemocy. #PodróżApostolska #Irak vatican.va/content/france...
6.3.

Należy do nas, dzisiejszej ludzkości, a szczególnie do wierzących, przemienić narzędzia nienawiści w narzędzia #pokoju, upominać z mocą odpowiedzialnych za narody, aby rozprzestrzenianie broni ustąpiło miejsca dystrybucji żywności dla wszystkich. #PodróżApostolska #Irak
6.3.

Skąd może rozpocząć się droga do #pokoju? Od rezygnacji z posiadania wrogów. Kto wierzy w Boga, nie potrzebuje wrogów do walki. Ma jedynego wroga do zmierzenia się, który stoi przed drzwiami serca i puka, aby wejść: to nieprzyjaźń. #PodróżApostolska #Irak
6.3.

#Pokój nie potrzebuje zwycięzców ani zwyciężonych, ale braci i sióstr którzy, niezależnie od ran przeszłości, podążają od konfliktu do jedności. Prośmy o to w modlitwie dla całego Bliskiego Wschodu, a szczególnie dla umęczonej Syrii. #PodróżApostolska #Irak
6.3.

Wspominamy naszych braci i siostry, którzy zapłacili najwyższą cenę za wierność Panu. Niech ich ofiara inspiruje nas do odnawiania naszej ufności w moc Krzyża i jego zbawcze orędzie przebaczenia, pojednania i odrodzenia. #PodróżApostolska #Irak
5.3.

Tylko wówczas, gdy będziemy w stanie spojrzeć na siebie nawzajem, z naszymi różnicami jako na członków tej samej rodziny ludzkiej, będziemy mogli rozpocząć skuteczny proces odbudowy i pozostawić przyszłym pokoleniom lepszy, bardziej sprawiedliwy i bardziej ludzki świat. #Irak
5.3.

Przybywam jako pokutnik,proszący o przebaczenie Niebios i braci za tak wiele zniszczenia i okrucieństwa; jako pielgrzym pokoju, w imię Chrystusa, Księcia Pokoju. Jakże wiele modliliśmy się w tych latach o pokój w #Iraku! Bóg zawsze wysłuchuje! Do nas należy podążanie Jego drogami
5.3.

Drodzy bracia i siostry chrześcijanie w #Iraku, którzy daliście świadectwo o wierze w Jezusa pośród bardzo ciężkich prób, nie mogę się doczekać, żeby was ujrzeć. Jestem zaszczycony, że mogę spotkać męczeński Kościół: dziękuję za wasze świadectwo. vatican.va/content/france...
4.3.

PL: Jutro udam się do #Iraku z trzydniową pielgrzymką. Od dłuższego czasu pragnąłem spotkać się z tym ludem, który tyle wycierpiał. Proszę was byście towarzyszyli mi modlitwą w tej podróży apostolskiej, aby przebiegła w jak najlepszy sposób i przyniosła oczekiwane owoce.
4.3.

L: #Wielki Post jest czasem, aby uwierzyć, czyli przyjąć Boga do naszego życia i pozwolić mu, aby „zamieszkał" pośród nas (J 14, 23).
4.3.

Nigdy nie odważylibyśmy się wierzyć w Boga, który kocha człowieka, gdybyśmy nie poznali Jezusa. Któryż Bóg jest gotowy umrzeć za ludzi? Któryż Bóg kocha zawsze i cierpliwie, nie oczekując odwzajemnienia miłości? #AudiencjaOgólna
3.3.

#MódlmysięWspólnie, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z nową głębią i w ten sposób zakosztowali nieskończonego Miłosierdzia Bożego. #IntencjeModlitwy
Kiedy idę do spowiedzi, to po to, aby doznać uzdrowienia, uleczyć moją duszę.
2.3.

W centrum spowiedzi jest Jezus, który na nas czeka, słucha nas i nam przebacza.
2.3.

Wszyscy jesteśmy specjalistami w krzyżowaniu innych, by wybawiać samych siebie. Natomiast Jezus daje się przybić, by nas nauczyć nieprzerzucania zła na innych. #WielkiPost
1.3.

Proszę kierujących państwami, firmami i organizacjami międzynarodowymi, by podjęli współpracę na rzecz powszechnego rozwiązania na #Covid: szczepionki dla wszystkich, a w szczególności dla najbardziej zagrożonych i potrzebujących na świecie. #DzieńBezDyskryminacji
1.3.

W przypadku chorób rzadkich bardziej niż kiedykolwiek ważna jest sieć solidarności między członkami rodzin. Zachęcam do podejmowania inicjatyw wspierających badania naukowe i leczenie, a także wyrażam swoją bliskość z chorymi, zwłaszcza dziećmi, i ich rodzinami.
28.2.

#DzisiejszaEwangelia (Mk 9, 2-10) wzywa nas do kontemplacji przemienienia Jezusa. Jest to zaproszenie, aby przypomnieć sobie, zwłaszcza gdy przechodzimy przez trudną próbę, że Pan zmartwychwstał i nie pozwala, aby ciemności miały ostatnie słowo.
28.2.

Dzisiaj mija rok od podpisania #ApeluzRzymu dotyczącego sztucznej inteligencji. Pragę, aby ludzie dobrej woli zawsze działali razem w promocji dobra wspólnego, w ochronie najsłabszych i we wspólnym rozwoju algoretyki.
28.2.

W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako wewnętrzne światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym powołaniem: dlatego istotne jest, aby zebrać się w sobie do modlitwy i spotkać w ukryciu Ojca czułości (Mt 6, 6). #WielkiPost
27.2.

#WielkiPost to czas, gdy Duch Święty wzywa nas, abyśmy jak Jezus, wyszli na pustynię (Mk 1, 12-15). Nie chodzi tu o miejsce fizyczne, ale o wymiar egzystencjalny, w którym należy zamilknąć i wsłuchać się w Słowo Boże, aby dokonało się w nas prawdziwe nawrócenie.
21.2.

Dziś moje myśli kieruję do sanktuarium w Płocku, gdzie dziewięćdziesiąt lat temu Pan Jezus objawił się świętej Faustynie Kowalskiej, powierzając jej szczególne orędzie o Bożym Miłosierdziu.
21.2.

W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie oznacza przede wszystkim zgodę na dotknięcie słowem Bożym, które Kościół przekazuje nam z pokolenia na pokolenie.
20.2.

Panie, Boże nasz, daj nam, chrześcijanom, żyć Ewangelią i rozpoznawać Chrystusa w każdym człowieku, by zobaczyć Go ukrzyżowanego w udrękach opuszczonych i zapomnianych tego świata i zmartwychwstałego w każdym bracie, który powstaje. #WorldDayOfSocialJustice
20.2.

Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami naszego nawrócenia. #WielkiPost
19.2.

Okres #WielkiegoPostu służy temu, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku cierpliwości Boga. Jest to nadzieja na pojednanie, do którego gorąco wzywa nas św. Paweł: «Pojednajcie się z Bogiem» (2 Kor 5, 20).
18.2.

Powróćmy do Ducha, Dawcy życia, do Ognia, który sprawia, że nasze prochy zmartwychwstają. Powróćmy do modlitwy do Ducha Świętego, odkryjmy na nowo ogień uwielbienia, który spala popioły narzekań i rezygnacji. #WielkiPost
17.2.

Dziś chylimy głowy, aby przyjąć posypanie #popiołem. #WielkiPost jest pokornym zstąpieniem w głąb siebie i ku innym. Jest to zrozumienie, że zbawienie nie jest wspinaniem się dla chwały, ale uniżeniem się z miłości. To czynienie siebie małymi. vatican.va/content/france...
17.2.

Rozpoczynamy drogę Wielkiego Postu. Otwierają ją słowa proroka Joela, wskazujące kierunek, w którym należy podążać: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem" (Jl 2, 12). Wielki Post jest podróżą powrotną do Boga.
17.2.

W tym czasie #nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei" i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. #WielkiPost vatican.va/content/france...
17.2.

Pośpiech, aby chcieć wszystko i natychmiast nie pochodzi od Boga. Jeśli martwimy się bardzo o natychmiast, zapominamy o tym, co zostaje na zawsze: gonimy za chmurami, które przemijają i tracimy z oczu niebo.
16.2.

Aby lepiej zrozumieć zamysły Boga w naszym życiu, starajmy się wzmocnić relację z Nim na #modlitwie. W ten sposób odkryjemy, że Bóg jest Ojcem pełnym współczucia, który zawszy troszczy się o nas.
15.2.

Niech Pan pobudza każdego do bycia blisko tych, którzy cierpią, szczególnie najmniejszych, do stawiania słabych na pierwszym miejscu. Powierzam Dziewicy Maryi lekarzy i wszystkie chore dzieci, aby z matczyną miłością czuwała nad nimi. #ICCDay
15.2.

Zostaliśmy stworzeni do miłości i w związku małżeńskim mężczyzna i kobieta realizują to powołanie w znaku wzajemności oraz w całkowitej i ostatecznej komunii życia. We wspomnienie św. Walentego, towarzyszę swoją modlitwą zaręczonym i małżeństwom.
14.2.

Niech wstawiennictwo świętych Cyryla i Metodego, ewangelizatorów narodów słowiańskich, pomoże nam znaleźć nowe sposoby przekazywania Ewangelii i wzbudzi w Kościołach chrześcijańskich pragnienie dążenia do pełnej jedności przy jednoczesnym poszanowaniu różnic.
14.2.

Każdemu z nas może się zdarzyć doświadczenie zranień, porażek, cierpień, egoizmów, które zamykają nas na Boga i na innych. Do tego wszystkiego Jezus zbliża się ze współczuciem i dotyka naszego życia, aby je uzdrowić. #DzisiejszaEwangelia
14.2.

W #radiu piękne jest to, że niesie słowa nawet do najbardziej zagubionych miejsc. #WorldRadioDay #ŚwiatowyDzieńRadia
13.2.

Ten, kto daje do rąk dzieciom broń, zamiast chleba, książek i zabawek, popełnia przestępstwo nie tylko przeciwko najmniejszym, ale przeciwko całej ludzkości. #DzieciNieŻołnierze
12.2.

Ten, kto się modli, jest jak zakochany: zawsze nosi w sercu miłowaną osobę, gdziekolwiek się znajdzie. Dlatego możemy modlić się w każdej chwili, w czasie codziennych wydarzeń: na ulicy, w urzędzie, w środkach transportu...; słowami i w ciszy swojego serca. #Modlitwa
10.2.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasz przekaz, za informacje, które podajemy, za kontrolę, której możemy dokonywać odnośnie do fałszywych wiadomości, demaskując je. Wszyscy jesteśmy wezwani, by być świadkami prawdy. #SaferInternetDay
9.2.

#Braterstwo jest prawdziwym lekarstwem na pandemię i na wiele nieszczęść, które nas dotknęły. Braterstwo i nadzieja są jak leki, których potrzebuje dzisiaj świat, na równi ze szczepionkami. vatican.va/content/france...
8.2.

Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji przeciwko Handlowi Ludźmi zachęca nas do wspólnego nieustawania w modlitwie i walce, aby każdej zniewolonej osobie przywrócono wolność. #ModlitwaPrzeciwHandlowiLudźmi
https://t.co/wV6qZSGDQR?amp=1
8.2.

Rany naszych braci i sióstr wykorzystywanych w handlu ludźmi wołają do nas. Są oni ofiarami systemów ekonomicznych, które maksymalizując zyski, „czynią człowieka towarem". Zaangażujmy się wszyscy w sprawiedliwą i solidarną ekonomię. #ModlitwaPrzeciwHandlowiLudźmi
8.2.

Prośmy o łaskę otwartych oczu, aby widzieć dramat naszych braci i sióstr, ofiar handlu ludźmi, oraz o odwagę do działania, aby nasze wspólnoty były wolne od niewolnictwa. #ModlitwaPrzeciwHandlowiLudźmi
8.2.

Chciałabym również zaapelować o dzieci migrantów, które nie mają opieki, te na tak zwanym „szlaku bałkańskim", pamiętając także o tych wszystkich na innych szlakach. Sprawmy, aby nie zabrakło im należytej opieki i preferencyjnych kanałów humanitarnych.
7.2.

Raz jeszcze pragnę zapewnić naród Birmy o mojej duchowej bliskości i solidarności. Modlę się, aby wszyscy, którzy są odpowiedzialnymi za kraj, ze szczerą chęcią oddali się na służbę dobru wspólnemu.
7.2.

Pozwólmy się uzdrowić Jezusowi – my zawsze tego potrzebujemy, wszyscy – abyśmy mogli być świadkami uzdrawiającej czułości Boga.
7.2.

W duchu ludzkiego braterstwa zapraszam wszystkich, aby nie zapominali o najsłabszych i zaniedbanych ludach zagrożonych chorobami tropikalnymi, które dotykają szczególnie najuboższych. Promujmy niezbędne leczenie, aby nikt nie pozostał w tyle.
6.2.

Istnieje pewne podstawowe założenie, które należy przyjąć, aby podążać drogą przyjaźni społecznej i powszechnego braterstwa: uświadomienie sobie wartości człowieka, tego, ile warta jest osoba zawsze i w każdych okolicznościach. #FratelliTutti
5.2.

Jutro będziemy świętować pierwszy #DzieńLudzkiegoBraterstwa. Módlmy się i pracujmy każdego dnia roku, abyśmy wszyscy mogli żyć wspólnie w naszym świecie, w braterstwie i pokoju.
3.2.

Kościół ewangelizuje i ewangelizuje sam siebie poprzez piękno #Liturgii. Prośmy o łaskę autentycznego i osobowego spotkania z żyjącym Chrystusem w celebracji liturgicznej, aby nasze istnienie stawało się ofiarą duchową składaną Bogu. #AudiencjaOgólna
3.2.

Pan nie powołuje nas, abyśmy byli solistami, ale byśmy byli częścią chóru, który czasami fałszuje, ale zawsze musi starać się śpiewać razem. #ŻycieKonsekrowane
2.2.

Kontemplujmy cierpliwość Boga i błagajmy o ufną cierpliwość Symeona (Łk 2, 25), aby i nasze oczy mogły ujrzeć światło zbawienia i zanieść je całemu światu.
2.2.

Dla kobiet, które są ofiarami przemocy.
Dzisiaj nadal są kobiety, które cierpią z powodu przemocy. Przemocy psychologicznej, przemocy werbalnej, przemocy fizycznej, przemocy seksualnej.
1.2.

Dziadkowie są łącznikiem między pokoleniami, przekazują młodym ludziom doświadczenie życia i wiary. Z tego powodu postanowiłem ustanowić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony co roku w czwartą niedzielę lipca.
31.1.

Pandemia potwierdziła jak konieczna jest ochrona prawa do zdrowia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji: mam nadzieję, że przywódcy narodów połączą wysiłki na rzecz leczenia osób cierpiących na chorobę Hansena i na rzecz ich integracji społecznej.
31.1.

Kiedy czytamy #Ewangelię osobiście, z otwartym sercem, zawsze dociera do nas odrobina jej światła i dobroczynnej mocy, która nas oświeca, uzdrawia i pociesza. #EwangeliaNaDziś (Mk 1,21-28)
31.1.

Pan szuka nas tam, gdzie jesteśmy, kocha nas takimi, jakimi jesteśmy i cierpliwie towarzyszy naszym krokom. Swoim Słowem chce nas skłonić do zmiany kursu, abyśmy przestali wegetować i za Nim wypłynęli na głębię.
30.1.

Kultura życia jest dziedzictwem, które chrześcijanie pragną dzielić ze wszystkimi. Każde ludzkie życie, jedyne i niepowtarzalne, stanowi niezbywalną wartość. To powinno być głoszone ciągle na nowo, z odwagą w słowach i w czynach.
29.1.

Historia ewangelizacji rozpoczyna się od namiętnego poszukiwania Pana, który powołuje i chce nawiązać dialog przyjaźni z każdą osobą, gdziekolwiek by się ona znajdowała (J 15, 12-17). vatican.va/content/france...
29.1.

Słowa Pisma Świętego nie zostały napisane po to, aby zostać uwięzionymi na papierze, ale po to, aby zostały przyjęte przez osobę, która się modli, żeby wzrastały w jej sercu. #Modlitwa #SłowoBoże
28.1.

Dzisiaj obchodzony jest #Dzieńpamięci. Przypominanie jest wyrazem człowieczeństwa; to bycie uważnym, ponieważ te rzeczy mogą wydarzyć się kolejny raz, poczynając od propozycji ideologicznych, które chcą ocalić naród, a kończą na zniszczeniu ludzkości.
27.1.

Słowo Boże jest środkiem zaradczym na lęk przed samotnością w życiu. Mówiąc do nas, Pan przypomina nam, że jesteśmy w Jego sercu, cenni w Jego oczach, bezpieczni w Jego dłoniach.
26.1.

Jesteśmy latoroślami tego samego krzewu winnego, stanowimy naczynia połączone: dobro i zło, które każdy z nas czyni, rozlewa się na innych. Na ile trwamy w Bogu, na tyle zbliżamy się do innych i na ile zbliżamy się do innych, trwamy w Bogu. #JednośćChrześcijan
25.1.

Pragnę podziękować tym wszystkim, którzy podczas tego Tygodnia modlili się i nadal się modlą o jedność chrześcijan. #JednośćChrześcijan
25.1.

Nie wyrzekajmy się Słowa Bożego! Jest to list miłosny napisany dla nas przez Tego, który zna nas jak nikt inny: czytając je, słyszymy na nowo Jego głos, widzimy Jego twarz, otrzymujemy Jego Ducha. #NiedzielaSłowaBożego
24.1.

Słowo Boże, zasiane na roli naszych serc, prowadzi nas do zasiewania nadziei poprzez bliskość z innymi. Czyli dokładnie tak, jak Bóg postępuje z nami. #NiedzielaSłowaBożego
24.1.

Przed wszelkim naszym słowem o Bogu jest Jego Słowo dla nas, które stale nam mówi: „Nie lękaj się, jestem z tobą. Jestem blisko ciebie i pozostanę blisko ciebie". #NiedzielaSłowaBożego vatican.va/content/france...
24.1.

Jezus mówi o Bogu do wszystkich, tam gdzie są: mówi „przechodząc obok jeziora" do rybaków, gdy „zarzucali sieć w jezioro" (Mk 1, 16). Zwraca się do ludzi w najzwyklejszych miejscach i chwilach. Oto uniwersalna moc Słowa Bożego. #NiedzielaSłowaBożego
24.1.

#SłowoBoże pociesza nas i dodaje odwagi. Jednocześnie prowokuje do nawrócenia, wstrząsa nami, uwalnia nas od paraliżu egoizmu. Ponieważ ma ona moc, by zmienić życie, by przeprowadzić nas z ciemności do światła.
23.1.

#SłowoBoże stało się Obliczem, niewidzialny Bóg dał się zobaczyć, odczuć, dotknąć (por. 1 J 1,1-3). Słowo jest skuteczne tylko wtedy, gdy „jest widoczne", gdy włącza cię w jakieś doświadczenie, w pewien dialog. Z tego powodu „choć i zobacz" było i jest niezbędne.
23.1.

Tegoroczne Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu chciałbym poświęcić wezwaniu „przyjdźcie i zobaczcie" (J 1,46). Aby móc opowiadać prawdę, trzeba pójść i zobaczyć, posłuchać ludzi, uchwycić rzeczywistość. #ŚDŚSP vatican.va/content/france...
23.1.

W obecnym okresie poważnych trudności #modlitwa jest jeszcze bardziej potrzebna, aby jedność przeważyła nad konfliktami. Zasadnicze znaczenie ma nasz dobry przykład: bardzo ważne jest, aby chrześcijanie podążali drogą ku pełnej, widzialnej jedności. #JednośćChrześcijan
22.1.

Gorąco zachęcam wszystkie państwa i wszystkich ludzi do zdecydowanej pracy na rzecz tworzenia niezbędnych warunków dla świata bez broni jądrowej, przyczyniając się do postępu w zakresie #pokoju i wielostronnej współpracy.
22.1.

Od #JednościChrześcijan<

Přílohy
Vložil:Petr Čala
Vloženo:12.5.2013
Zobrazovat do:  31.12.2021    ok