Aktuality, zajímavosti

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:


Obrázek ke zprávě

Miłość, którą ukochał nas Bóg, pokonuje każdą formę samotności i opuszczenia.
17.5.

Wyrażam głębokie ubolewanie z powodu ofiar śmiertelnych i rannych w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Przemoc nigdy nie prowadzi do pokoju. Apeluję do wszystkich stron oraz do wspólnoty międzynarodowej o ponowne zaangażowanie, by górę wzięły dialog, sprawiedliwość i pokój.
16.5.

Nie ma miłości bez dobrych uczynków. Poświęcenie się dla brata wypływa z serca, które kocha.
16.5.

Rodzina jest nadzieją przyszłości. Módlmy się szczególnie za rodziny, które przeżywają poważne trudności, aby Pan je wspierał.
15.5.


Pro vysvětlení:
Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. (wikipedia)

Tvíty papeže Františka odebírá přes 14 milionů uživatelů na celém světě. Je možné přihlásit se k jejich odběru v italštině, španělštině, francouzštině, angličtině, portugalštině, němčině, polštině, arabštině a také latině: „Summum periculum mundi hodierni maestitia individualistica a corde scatens avaro.


Nie ma większej wolności od tej, jak pozwolić kierować się Duchowi Świętemu i prowadzić tam, gdzie On chce.
14.5.

Zachęcam pracowników komunikacji społecznej do wspierania dziennikarstwa pokoju w służbie wszystkich osób, szczególnie tych, które nie mają głosu. #WorldCommunicationsDay
13.5.

Najświętsza Dziewico z Fatimy, zwróć swój wzrok na nas, na nasze rodziny, nasz kraj, na świat.
12.5.

Jezusowi nie odpowiada się zgodnie z kalkulacjami i modami chwili, ale ciągłym życiowym „tak".
12.5.

Pokój buduje się począwszy od domów, dróg, sklepów, tam, gdzie konkretnie kształtuje się wspólnotę.
11.5.

Wniebowstąpienie Jezusa Zmartwychwstałego jest obietnicą naszego udziału w pełni życia u Boga.
10.5.

Jesteśmy chrześcijanami na miarę tego, jak pozwalamy Jezusowi żyć w nas.
9.5.

Maryjo, Królowo Różańca Świętego, uproś Jezusowe miłosierdzie dla wszystkich nas, grzeszników.
8.5.

Panie, przemień nasze serca, aby wzrastała miłość na ziemi.
7.5.

Jak pięknie być „kurierami nadziei", prostymi i radosnymi posłańcami paschalnego „Alleluja".
6.5.

Każda obraza, zranienie lub gwałt zadany bliźniemu jest zniewagą Boga Stworzyciela i Ojca.
5.5.

Na Krzyżu Jezus pokazał nam ogrom swojej miłości i moc swojego miłosierdzia.
3.5.

Dziś w sanktuarium maryjnym Divino Amore odmówimy różaniec, modląc się w szczególny sposób o pokój w Syrii i na całym świecie. Zachęcam do odmawiania różańca w intencji pokoju przez cały maj.
1.5.

Obchodzimy wspomnienie św. Józefa rzemieślnika, pamiętając, że praca jest istotnym elementem godności człowieka.
1.5.

Trwajcie zawsze w Chrystusie na modlitwie, w opiece nad waszymi najmniejszymi braćmi, w dążeniu do pokoju.
30.4.

Jestem głęboko dotknięty śmiercią małego Alfiego. Dziś szczególnie modlę się za jego rodziców, a Bóg Ojciec niech przyjmie go w Swe czułe ramiona.
28.4.

Pan Jezus daje nam swoją miłość, abyśmy potrafili kochać Boga i bliźniego, tak jak On nas pokochał, ofiarując za nas swoje życie.
28.4.

Przypomnijmy dziś to, co mawiał ks. Tonino Bello: „Nie wystarczą dzieła miłosierdzia, jeżeli brak w nich miłości".
20.4.

Nieustannie modląc się o pokój i wzywając wszystkich ludzi dobrej woli, by nadal robili podobnie, ponownie apeluję do wszystkich przywódców politycznych, by zwyciężyły sprawiedliwość i pokój.
15.4.

Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach. #GaudeteetExsultate
14.4.

Świętość, do której wzywa cię Pan, wzrasta przez małe gesty codziennego życia. #GaudeteetExsultate
13.4.

Święty to człowiek rozmodlony, który potrzebuje kontaktu z Bogiem. Nie ma świętości bez modlitwy. #Świętość
12.4.

Świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła. #ŚwięciDzisiaj
11.4.

Słowo „szczęśliwy" lub „błogosławiony" staje się synonimem słowa „święty", ponieważ osoba, która jest wierna Bogu osiąga prawdziwe szczęście, dając siebie w darze. #GaudeteetExsultate
11.4.

Zachowywać serce w czystości od wszystkiego, co plami miłość, rozsiewać wokół siebie pokój, godzić się codziennie na drogę Ewangelii, nawet jeśli mamy z tego powodu problemy: na tym polega świętość. #ŚwięciDzisiaj
10.4.

Być ubogim w sercu, reagować z pokorną łagodnością, umieć płakać z innymi, łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, patrzeć i działać w sposób miłosierny: na tym polega świętość. #ŚwięciDzisiaj
10.4.

Sprawujesz władzę? Bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych. #GaudeteetExsultate
9.4.

Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. # ŚwięciDzisiaj
9.4.

Jesteś pracownikiem? Bądź świętym wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom. #Świętość
9.4.

Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. #GaudeteetExsultate
9.4.

Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem. #ŚwięciDzisiaj
9.4.

Pan wzywa każdego z nas do świętości, nawet do Ciebie. #Świętość.
9.4.

Moim pragnieniem jest przedstawienie po raz kolejny powołania do świętości: „Cieszcie się i radujcie". #GaudeteetExsultate w2.vatican.va/content/france...
9.4.

Bóg także dziś poszukuje serc takich jak Maryi, gotowych do całkowitego zawierzenia się Jemu.
8.4.

Abyśmy stali się narzędziami dobra Bóg napełnia nas Swoim miłosierdziem, napełnia Chrystusem.
8.4.

Tak jak Miłosierny Samarytanin opiekujmy się cierpiącymi i chorymi! #WorldHealthDay
7.4.

Słowo Pana jest światłem w ciemnościach i pomaga nam nie lękać się nawet w obliczu trudności.
6.4.

Kroczmy dalej z radością zmartwychwstałego Jezusa: On zawsze jest przy nas!
5.4.

Mam szczerą nadzieję, że zostanie zrobione wszystko, co konieczne, by nadal ze współczuciem towarzyszyć małemu Alfiemu Evansowi i że ogromne cierpienie jego rodziców zostanie wysłuchane. Modlę się za Alfiego, za jego rodzinę i za wszystkie zaangażowane osoby.
5.4.

Jedyną, niezwyciężoną bronią jest miłość, gdyż ma moc rozbroić siły zła.
4.4.

Chryste, który przezwyciężyłeś mroki grzechu i śmierci, obdarz nasze czasy pokojem.
3.4.

Wpatrując się w pusty grób Chrystusa, odnawiamy naszą wiarę w to, że z Nim nic nie jest stracone!
2.4.

Dziś rozbrzmiewa najpiękniejsza wieść: «Pan naprawdę zmartwychwstał, tak jak zapowiedział». Życzę wszystkim dobrych Świąt Wielkanocnych!
1.4.

Nasza wiara rodzi się w wielkanocny poranek: Jezus żyje! To doświadczenie jest istotą chrześcijańskiego orędzia.
1.4.

Spójrz na Chrystusa Ukrzyżowanego, w Nim rodzi się nadzieja, która trwa na wieki.
30.3.

Eucharystia wprowadza nas w misterium paschalne Chrystusa, pozwalając nam przejść razem z Nim od śmierci do życia.
29.3.

Kto ucieka od Krzyża, ucieka od Zmartwychwstania.
28.3.

Panie, przemień nasz grzech w przebaczenie, nasz strach w ufność: na Krzyżu narodziła się nasza nadzieja i na nim zawsze się odradza.
27.3.

Panie, naucz nas nie wstydzić się nigdy Twojego Krzyża!
26.3.

Proszę was, walczmy razem przeciwko przestępstwu wyzysku ludzi, które wciąż powoduje niewyobrażalne cierpienia.
25.3.

Drodzy młodzi, nie przestawajcie być narzędziami pokoju i radości wśród waszych rówieśników!
25.3.

Wchodzimy z Panem Jezusem w ten Wielki Tydzień, aby świętować Wielkanoc z sercem odnowionym przez łaskę Ducha Świętego.
25.3.

Słowo Boże chce przebyć w nas drogę od uszu do serca, od serca do rąk, do czynienia dobra.
24.3.

To właściwy czas na to, aby pojednać się z Bogiem. Pozostanie na drodze zła to jedynie źródło smutku.
23.3.

Ochrona ziemi, ochrona wody jest ochroną życia.
22.3.

Nikogo nie wolno odrzucać, gdyż wszyscy jesteśmy bezbronni. Każdy z nas jest skarbem, któremu Bóg daje wzrost na swój sposób. #Downsyndrome, #WDSD18
21.3.

Drodzy ojcowie, wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta. Bądźcie dla swoich dzieci jak św. Józef: opiekunami ich dojrzewania, mądrości i łaski.
19.3.

Wsłuchując się w aspiracje młodych, możemy zobaczyć przyszły świat i drogi, do których przejścia wezwany jest Kościół. #Synod2018
18.3.

Jezus stał się ziarnem pszenicy w ziemi i umarł, aby dać życie; i z tego życia pełnego miłości wyrasta nasza nadzieja.
17.3.

Wielki Post to droga od zniewolenia do wolności, od cierpienia do radości, od śmierci do życia.
16.3.

Dla zbudowania prawdziwie ludzkiej przyszłości nie wystarczy odrzucić zło, trzeba służyć wspólnemu budowaniu dobra.
15.3.

Jeśli każdego dnia spotykamy Jezusa i braci, to serce nie ucieka w przeszłość lub przyszłość, ale żyje Bożym dziś w pokoju z innymi.
14.3.

Pozwól Jezusowi spotykać się z tobą, a poznasz sekret, jak zachować w sobie ogień życia duchowego.
13.3.

Żyć spotkaniem z Jezusem to otwierać się na codzienny „raban" łaski.
12.3.

Co stałoby się z nami, gdyby Bóg nie dawał nam ciągle na nowo możliwości pojednania?
11.3.

Jeśli poświęcimy więcej czasu na modlitwę, to nasze serce odsłoni ukryte kłamstwa, którymi samych siebie oszukujemy, a w Bogu znajdzie pocieszenie.
10.3.

W sakramencie pojednania znajdujemy drogę powrotu do Pana i do odkrycia na nowo sensu życia.
9.3.

Zajęci tak wieloma sprawami, często zaniedbujemy to, co fundamentalne: życie duchowe, naszą relację z Bogiem. Zatrzymaj się i pomódl!
9.3.

Dziękuję wszystkim kobietom, które na co dzień starają się budować społeczeństwo bardziej ludzkie i otwarte.
8.3.

Czasami wydaje się, że miłość gaśnie w wielu sercach, ale nigdy nie gaśnie w sercu Boga!
7.3.

Uczmy się rozpoznawać to, co pozostawia dobry i trwały ślad w naszym sercu, gdyż pochodzi to od Boga.
6.3.

Bóg, który nie daje się prześcignąć w hojności, potrzebuje ciebie i mnie, aby pomagać braciom.
5.3.

Kiedy spotykamy się w imię Pana, natychmiast pojawiają się Boże niespodzianki.
4.3.

Dawanie jałmużny pozwala nam odkryć, że drugi jest moim bratem: to, co posiadam, nie jest nigdy tylko moje.
3.3.

Post nas budzi, czyni bardziej uważnymi na Boga i bliźniego, przypomina, że tylko Bóg może zaspokoić nasz głód.
2.3.

Opatrzność Boża co roku daje nam Wielki Post: możliwość powrotu do Pana całym sercem i całym życiem.
1.3.

Miłym dla Jezusa darem jest poświęcenie swego czasu komuś, kto nam wadzi, udzielenie pomocy temu, kto nie budzi zainteresowania.
24.2.

Nasz Ojciec Niebieski zawsze wysłuchuje swych dzieci, które w cierpieniu wołają do Niego. Ofiarujmy dziś Panu Dzień modlitwy i postu w intencji pokoju.
23.2.

Wszystkim życzę owocnego przeżywania Wielkiego Postu; proszę was o modlitwę za mnie i moich współpracowników, dziś bowiem rozpoczynamy tydzień ćwiczeń duchowych.
18.2.

Tylko ten, kto potrafi uznać własne błędy i prosić o przebaczenie, może otrzymać od innych przebaczenie i zrozumienie.
17.2.

Przesłanie Jezusa jest niewygodne i krępuje nas, bo stanowi wyzwanie dla światowej władzy religijnej i prowokuje sumienia.
16.2.

W naszym życiu doświadczamy Bożej czułości, która pośród codzienności wyzwala nas z grzechu, lęku i trwogi.
15.2.

Kto szczerze i z pokorą wyznaje swoje grzechy, otrzymuje przebaczenie i odzyskuje na nowo jedność z Bogiem i braćmi.
14.2.

Aby móc przekazywać wiarę potrzebujemy Ducha Świętego, sami nie możemy tego zrobić.
13.2.

Odczuwam ogromny ból z powodu tak wielu dzieci oderwanych od rodzin i wykorzystywanych jako żołnierze. To tragedia!
12.2.

Służyć ludzkiemu życiu to służyć Bogu i każdemu życiu, od tego w łonie matki, po to starcze, cierpiące i chore.
11.2.

Oby osoby chore były w swojej niemocy zawsze otoczane miłością i szanowane w swej nienaruszalnej godności.
11.2.

Pan Bóg uobecnia się w naszym życiu, okazując nam pełnię swej miłości i zachęca nas, byśmy wielkodusznie ją odwzajemniali.
10.2.

Chrześcijanie mają wspólnie zachowywać pamięć o tym, czego Bóg w nich dokonał.
9.2.

Nie możemy milczeć w obliczu cierpienia milionów ludzi, których godność została zraniona.
8.2.

W duchu miłosierdzia przyjmujmy ofiary handlu ludźmi oraz tych, którzy uciekają przed wojną i głodem.
8.2.

Im bardziej wzrastamy w życiu duchowym, tym bardziej rozumiemy, że łaska dociera do nas wraz z innymi i że z innymi mamy się nią dzielić.
7.2.

Wszyscy mamy zabiegać o ochronę nieletnich w świecie cyfrowym.
6.2.

Jezus pozwala się znaleźć temu, kto Go szuka, lecz aby Go szukać, trzeba się ruszyć, wyjść na zewnątrz.
4.2.

Życie wiarą polega na pragnieniu przebywania z Panem, a zatem na stałym poszukiwaniu miejsca, w którym On mieszka.
3.2.

Oby każdy człowiek mógł dotrzeć do Chrystusa, Światła prawdy, a świat postępować po drodze sprawiedliwości i pokoju.
2.2.

Wiara, która nie powoduje w nas kryzysu, jest wiarą, która przeżywa kryzys; wiara, która nie przyczynia się do naszego wzrostu, jest wiarą, która musi wzrastać.
1.2.

Jezus jest naszym Pośrednikiem i jedna nas nie tylko z Ojcem, ale również między sobą nawzajem.
31.1.

Dobra, podobnie jak miłości, sprawiedliwości i solidarności nie osiąga się raz na zawsze, trzeba je zdobywać każdego dnia.
30.1.

Dzięki modlitwie możemy wejść w stałą relację z Bogiem, źródłem prawdziwej radości.
29.1.

Modlę się za wszystkie osoby chore na trąd i wspieram wszystkich, którzy są zaangażowani w ich leczenie i integrację społeczną.
28.1.

Oto my Panie, zawstydzeni tym, co człowiek, stworzony na Twój obraz, może uczynić. Pamiętaj o nas w swym miłosierdziu.
27.1.

Radości chrześcijanina nie można kupić, pochodzi z wiary i ze spotkania z Jezusem Chrystusem, źródłem naszego szczęścia.
26.1.

Dzięki modlitwie możemy patrzeć na siebie nawzajem z właściwego punktu widzenia, z punktu widzenia Ojca, i uznać się za braci.
25.1.

Chciałbym skierować zachętę do krzewienia dziennikarstwa pokoju, dziennikarstwo uprawiane przez osoby dla osób.
24.1.

Najbardziej radykalne antidotum na wirus fałszu to dać się oczyścić przez prawdę.
24.1.

Żadna dezinformacja nie jest nieszkodliwa; ufanie temu, co fałszywe, powoduje szkodliwe następstwa.
24.1.

Modlitwa, która oczyszcza, umacnia i oświeca drogę jest niczym paliwo na naszej drodze ku pełni jedności chrześcijan.
23.1.

Dziękuję wszystkim, którzy na różne sposoby towarzyszyli mojej pielgrzymce do Chile i Peru, szczególnie modlitwą.
21.1.

Pan wzywa cię dzisiaj do przemierzania z Nim miasta, twojego miasta. Wzywa cię, abyś był Jego uczniem misjonarzem.
21.1.

Nie trać czasu na maskowanie serca, wypełnij twe życie Duchem Świętym.
21.1.

Nie ma lepszego lekarstwa na leczenie tylu ran, jak serce zdolne do miłosierdzia.
20.1.

Bądź pochwalony Panie za Twe cudowne dzieło ludów amazońskich i za całą biosferę, którą te ziemie zawierają.
19.1.

Prośmy Boga, byśmy mieli odwagę przeprosić i umieli uczyć się słuchać tego, co On nam mówi.
16.1.

Proszę was, abyście towarzyszyli mi modlitwą w mojej podróży do Chile i Peru.
15.1.

Współpracujmy w przyjmowaniu, ochronie, umacnianiu i integracji tych, którzy musili opuścić swe domy i przeżywają trudne chwile. @M_RSection
14.1.

Aby odpowiedzieć Panu, który nas wzywa, nie musimy czekać aż będziemy doskonali, ale z otwartym sercem przyjąć Jego głos.

13.1.

Spotkanie z Bogiem i braćmi nie znosi naszej opieszałości i lenistwa: ono jest na dziś!
12.1.

Kto nie cierpi razem z cierpiącym bratem, nawet jeżeli różni się od niego pod względem religii, języka czy kultury, powinien się zastanowić nad swoim człowieczeństwem.
11.1.

Im bardziej jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie, tym bardziej znajdujemy wewnętrzną radość, nawet wśród codziennych przeciwności.
10.1.

Radosna dusza jest jak dobra ziemia, która sprawia, że życie w pełni się rozwija, wydając dobre owoce.
9.1.

Radość, modlitwa i wdzięczność to trzy postawy, które pozwalają nam żyć w sposób autentyczny.
8.1.

Radujmy się wraz z braćmi i siostrami chrześcijańskiego Wschodu, którzy dziś obchodzą Boże Narodzenie!
7.1.

Chrzest oznacza także oświecenie, bo wiara oświeca serce, pozwala zobaczyć rzeczy w innym świetle.
7.1.

Jak Trzej Królowie człowiek wierzący, kierując się swą wiarą, wychodzi na poszukiwanie Boga w najbardziej ukrytych miejscach, bo wie, że tam czeka na niego Pan.
6.1.

Bóg przemierza zakurzone drogi naszego życia i odpowiadając na naszą tęsknotę za miłością i szczęściem, wzywa nas do radości.
5.1.

Bóg stał się małym dzieckiem, aby zbliżyć się do człowieka każdej epoki, okazując mu swą nieskończoną czułość.
4.1.

W imię Jezusa możemy pokazać naszym świadectwem, że pokój jest możliwy!
3.1.

W prostocie żłóbka spotykamy i kontemplujemy czułość Boga, objawioną w Dzieciątku Jezus.
2.1.

Zatroszczmy się o pojawiające się już zalążki pokoju i przeobraźmy nasze miasta w warsztaty pokoju.
1.1.


Přílohy
Vložil:Stanisław Janczyk
Vloženo:12.5.2013
Zobrazovat do:  31.12.2018    ok