Aktuality, zajímavosti

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:


Obrázek ke zprávě

Kościół zaprasza nas dzisiaj do kontemplacji chwalebnego Krzyża Pana. Będąc Bogiem, Chrystus uniżył samego siebie stając się sługą. To jest chwała Krzyża Jezusa!
14.9.

Jeśli uczeń Jezusa pragnie wzrastać z Nim w przyjaźni, nie powinien narzekać i patrzeć na siebie. Powinien działać i angażować się w przekonaniu, że Pan go podtrzymuje i mu towarzyszy.
13.9.

Pragnę promować światowe wydarzenie, które odbędzie się 14 maja 2020 r.. Jego tematem przewodnim będzie „Odbudowa globalnego paktu wychowawczego”. w2.vatican.va/content/france…
12.9.


Pro vysvětlení:
Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. (wikipedia)

Tvíty papeže Františka odebírá přes 14 milionů uživatelů na celém světě. Je možné přihlásit se k jejich odběru v italštině, španělštině, francouzštině, angličtině, portugalštině, němčině, polštině, arabštině a také latině: „Summum periculum mundi hodierni maestitia individualistica a corde scatens avaro.


Obchodzimy dziś wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. Zachęcam wszystkich do patrzenia na Maryję i zainspirowania się jej chrześcijańskim duchem, aby coraz bardziej żyć i naśladować jej Syna Jezusa.
12.9.

Chrystus jest nadzieją świata: Jego Ewangelia jest najpotężniejszym zaczynem braterstwa, wolności, sprawiedliwości i pokoju dla wszystkich narodów. #Audiencjaśrodowa
11.9.

Dziękuję za wasze ciepłe przyjęcie. Niech Bóg błogosławi wszystkich, niech jego miłość i miłosierdzie nadal wam towarzyszą i strzegą was! #PodróżApostolska
9.9.

Jak dochodzi się do bycia dobrym chrześcijaninem? Odpowiedź jest prosta, ważne jest, aby realizować, każdy na swój sposób to, co Jezus przekazuje w nauczaniu o Błogosławieństwach. #PodróżApostolska #Mauritius
9.9.

Jesteście błogosławieni, błogosławiony Kościół ubogich i dla ubogich, ponieważ żyje przeniknięty zapachem swojego Pana, żyje radosny, głosząc Dobrą Nowinę wykluczonym ziemi, tym, którzy są ukochani przez Boga. #PodróżApostolska #Madagaskar
8.9.

Akamasoa, “Miasto przyjaźni" jest wyrazem obecności Boga, który zdecydował się żyć i pozostać zawsze pośród swojego ludu. Widząc te rozpromienione twarze, dziękuję Panu, że wysłuchał wołania ubogich. #PodróżApostolska #Madagaskar
8.9.

Zwróćmy się w modlitwie do Najświętszej Dziewicy, w dniu, w którym wspominamy jej narodzenie, jutrzenki zbawienia dla ludzkości. #AniołPański
8.9.

Nasze życie i nasze zdolności pochodzą z daru utkanego przez Boga i wiele osób, których imiona poznamy dopiero w niebie. #PodróżApostolska #Madagaskar
8.9.

Pan jako pierwszy obdarza was zaufaniem i zaprasza, byście mieli zaufanie do siebie samych; zaprasza was do odwagi, zjednoczenia z Nim, aby zapisać najpiękniejszą kartę waszego życia. #PodróżApostolska #Madagaskar
7.9.

Siewca pokoju i nadziei umie czekać, jest pełen ufności; bierze na siebie rozczarowania swoim zasiewem, ale nigdy nie przestaje kochać pola powierzonego jego trosce. #PodróżApostolska #Madagaskar
7.9.

Złota zasada zaproponowana przez Jezusa jest dostępna dla wszystkich: «Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie» (Łk 6, 31); ona pomaga nam odkrywać to, co najważniejsze: miłować się i pomagać sobie. #PodróżApostolska #Mozambik
6.9.

Nie zapominajmy, że imiona najbiedniejszych braci i sióstr, zapisane w niebie, mają obok napis: oni są błogosławionymi mojego Ojca. #PodróżApostolska #Mozambik
6.9.

Nikt nie jest mniejszy od kapłana pozostawionego jedynie swoim siłom; dlatego nasza modlitwa jest modlitwą naszej Matki: jestem kapłanem, ponieważ On spojrzał z dobrocią na moją małość (por. Łk 1, 48). #PodróżApostolska #Mozambik
5.9.

Spróbuj pozostać przez chwilę w milczeniu, powierzając się miłości Boga. Wycisz w sobie wszystkie głosy i krzyki, pozostań przez moment w objęciach Jego miłości. #PodróżApostolska #Mozambik
5.9.

Poszukiwanie trwałego pokoju – misja, która angażuje wszystkich – wymaga ciężkiej, stałej i nieprzerwanej pracy, ponieważ pokój jest jak delikatny kwiat, który pragnie rozkwitnąć pośród kamieni przemocy. #PodróżApostolska #Mozambik
5.9.

Zachęcam was wszystkich do zjednoczenia się ze mną w modlitwie, aby Bóg, Ojciec wszystkich, umocnił w całej Afryce braterskie pojednanie, jedyną nadzieję na prawdziwy i trwały pokój. #PodróżApostolska #Mozambik #Madagaskar #Mauritius
4.9.

Duch Święty, kiedy zapraszamy Go do naszych ran, namszcza przykre wspomnienia balsamem nadziei, ponieważ Duch jest odnowicielem nadziei.
3.9.

Niech Bóg, miłośnik życia, dodaje nam odwagi do czynienia dobra, nie czekając aż rozpoczną to inni, nie czekając, aż będzie za późno. w2.vatican.va/content/france…
2.9.

Stworzenie, miejsce spotkania z Panem i pomiędzy nami, jest «portalem społecznościowym Boga», który prowadzi do wzniesienia pieśni uwielbienia wszechświata dla Stwórcy. w2.vatican.va/content/france…
2.9.

Jesteśmy szczególnie umiłowanymi stworzeniami Boga, który w swojej dobroci wzywa nas do miłowania życia i przeżywania go we wspólnocie, w łączności ze stworzeniem. w2.vatican.va/content/france…
2.9.

Jest to czas, aby zastanowić się nad naszym stylem życia i podjąć działania profetyczne. w2.vatican.va/content/france…
1.9.

Jest to czas, aby przyzwyczaić się na nowo do modlitwy poprzez zanurzenie się w przyrodzie, gdzie spontanicznie rodzi się wdzięczność dla Boga Stwórcy. w2.vatican.va/content/france…
1.9.

Jest to czas, aby odkryć na nowo nasze powołanie jako dzieci Bożych, braci dla siebie nawzajem, strażników stworzenia. W tym #CzasieStworzenia zapraszam wszystkich do oddania się modlitwie. w2.vatican.va/content/france …
1.9.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zaprasza nas do bezinteresownej hojności, aby nam otworzyć drogę do jeszcze większej radości: radości z bycia uczestnikami miłości samego Boga. #AniołPański
1.9.

Papieska intencja modlitewna:
Bracia i siostry w tym miesiącu, módlmy się za politykwów, naukowców, ekonomistów, aby współpracowali w celu ochrony mórz i oceanów.
31.8.

W codziennej relacji z Jezusem oraz w sile Jego przebaczenia odnajdujemy nasze korzenie.
30.8.

Święty Janie Chrzcicielu, który dałeś świadectwo Mesjaszowi umierając za prawdę, módl się za nami!
29.8.

Prośmy o łaskę nie bycia chrześcijanami letnimi, którzy żyją połowicznie i pozwalają wystygnąć miłości.
28.8.

Światło Boga oświeca tych, którzy je przyjmują.
27.8.

Kto zbliża się do Boga, nigdy się nie załamuje, lecz idzie naprzód: rozpoczyna od nowa, próbuje, odbudowuje.
26.8.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus daje nam do zrozumienia, że w Raju nie ma „zamkniętej liczby" miejsc, ale aby tam się dostać już w tym życiu trzeba przejść przez „wąską bramę": kochać Boga i bliźniego, a to nie jest wygodne! #AniołPański
25.8.

Niech Bóg, który o nas pamięta, Bóg, który uzdrawia nasze wspomnienia namaszczając je nadzieją, Bóg, który jest nam bliski, aby pokrzepiać nas od środka, dopomaga nam być budowniczymi dobra, pocieszycielami serc.
24.8.

Wszyscy zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i mamy tę samą godność. Powstrzymajmy niewolnictwo! #IDRSTA
23.8.

Niech Pan otworzy nasze serca na potrzeby biednych, bezbronnych, każdego, kto puka do naszych drzwi, aby być rozpoznanym jako osoba.
22.8.

Potrzebujemy większej siły do naprawiania, niż do budowania, do wznawiania, niż do zaczynania, do pojednania, niż do trwania w zgodzie. To jest siła, którą daje nam Bóg.
21.8.

W niepewności, którą odczuwamy na zewnątrz i wewnątrz, Pan daje nam jedną pewność: On pamięta o nas.
21.8.

Dzisiaj wspominamy wszystkie dzielne kobiety, które wychodzą naprzeciw braciom i siostrom znajdującym się w trudnościach. Każda z nich jest znakiem bliskości i współczucia Boga. #WomenHumanitarians
19.8.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje nam swoje najgorętsze pragnienie: przynieść na ziemię ogień miłości Ojca, ogień, który zbawia, który przemienia świat poczynając od przemiany serca każdego z nas. #AniołPański
18.8.

Z Bogiem ciężary życia nie pozostają jedynie na naszych barkach: Duch Święty przychodzi udzielić nam siły, dodać odwagi, wesprzeć w ich niesieniu.
17.8.

Prośmy Maryję, aby czuwała nad nami i nas wspierała; byśmy mieli mocną, radosną i miłosierną wiarę, która pomoże nam być świętymi, aby pewnego dnia spotkać się z nią w Raju.
16.8.

Droga Maryi ku Niebu rozpoczęła się od tego „tak" wypowiedzianego w Nazarecie. Każde „tak" powiedziane Bogu jest krokiem ku Niebu, ku życiu wiecznemu. Ponieważ Pan pragnie nas wszystkich razem z Nim, w Jego domu!
15.8.

Tylko wtedy kiedy doświadczymy przebaczenia od Boga naprawdę się odradzamy. Od tego się zaczyna, od przebaczenia; tutaj odnajdujemy samych siebie: w wyznaniu naszych grzechów.
13.8.

Edukacja z horyzontami otwartymi na transcendencję pomaga młodym marzyć i budować piękniejszy świat. #MDM2019
12.8.

Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do powierzenia się z postotą i zaufaniem woli Bożej oraz do utrzymania «zapalonych lamp», aby być w stanie zmierzyć się z ciemnością nocy. #AniołPański
11.8.

Chrześcijański świadek w istocie głosi jedynie to: Jezus żyje i jest kluczem do zrozumienia tajemnicy życia. #ŚwWawrzyniecMęczennik
10.8.

Ludy tubylcze, z różnorodnością swoich języków, kultur, tradycji i mądrością przodków przypominają nam, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za troskę o stworzenie, które powierzył nam Bóg. #IndigenousPeoplesDay
9.8.

Pośród wielu rzeczy, które mijają i o które zabiegamy, pomóż nam, Ojcze, szukać tego, co trwa: obecności Twojej i brata.
8.8.

Życie Jezusa, które prowadzi do pokoju, przechodzi poprzez przebaczenie, żeby żadnego zła nie naprawiać innym złem. Żadna niechęć nie działa dobrze na serce.
7.8.

W Przemienieniu Jezus ukazuje nam chwałę Zmartwychwstania: otwarcie nieba na ziemię.
6.8.

Pan zaprasza nas wszystkich byśmy przezwyciężali urazy miłością i przebaczeniem, przeżywając ze spójnością i odwagą wiarę chrześcijańską.
5.8.

Dziękuję za radość, z jaką potrafiliście ofiarować swoje życie, dziękuję za wszystkie te chwile, kiedy przyjmowaliście tych, którzy upadli, opatrując ich rany, okazując im serdeczność i współczucie. #DoMoichBraciKapłanów
4.8.

W święto św. Proboszcza z Ars piszę do was wszystkich, którzy podejmując misję jako służbę Bogu i jego ludowi, zapisujecie najpiękniejsze karty życia kapłańskiego. #DoMoichBraciKapłanów w2.vatican.va/content/france…
4.8.

Duchu Święty, udziel nam radości zmartwychwstania, nieustannej młodości serca!
3.8.

Pan nie czyni cudów komuś, kto uważa się za sprawiedliwego, ale temu, kto uznaje się za potrzebującego i jest gotowy otworzyć przed Nim serce.
2.8.

Papieska intencja modlitewna:
Módlmy się, aby rodziny, dzięki życiu modlitwy i miłości, stawały się coraz bardziej "laboratoriami humanizacji".
1.8.

Św. Ignacy Loyola, którego dziś wspominamy, w młodości myślał o własnej chwale, potem jednak został pociągnięty przez chwałę Boga, który nadał sens jego życiu.
31.7.

Módlmy się, aby Pan uwolnił ludzi, którzy zostali ofiarami handlu i aby pomógł nam w aktywny sposób odpowiedzieć na wołanie o pomoc tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności oraz wolności. #EndHumanTrafficking
30.7.

Niech Pan udzieli nam wszystkim daru, aby odkryć talenty i zdolności, które posiadamy oraz byśmy oddali je na służbę innych.
29.7.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zaprasza nas do modlitwy, stawiając nas w bezpośredniej relacji z Ojcem. Na tym polega nowość chrześcijańskiej modlitwy! Jest dialogiem między osobami, które się miłują, dialogiem bazującym na zaufaniu.
28.7.

Jezus poszukuje świadków, którzy każdego dnia będa mówić do Niego: „Panie, Ty jesteś moim życiem".
25.7.

Świadectwo rodzi się ze spotkania z żywym Jezusem. #ŚwiętaMarioMagdaleno, apostołko nadziei, módl się za nami!
22.7.

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że mądrość serca polega na łączeniu kontemplacji z działaniem. Módlmy się o łaskę kochania i służenia Bogu i braciom rękoma Marty i sercem Marii.
21.7.

Dziś w święto #MatkiBożejzGóryKarmel, kontemplujemy Maryję Pannę, która stoi pod krzyżem Chrystusa. Takie jest też miejsce Kościoła: blisko Chrystusa.
16.7.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus daje za wzór Samarytanina, który kochając brata jak siebie samego, pokazuje, że kocha Boga całym sercem, i daje wyraz zarówno prawdziwego życia religijnego, jak i pełnego człowieczeństwa.
14.7.

Dziś przypada #NiedzielaMorza, poświęcona marynarzom i rybakom. Modlę się za nich i za ich rodziny, wzywam do podjęcia wszelkich wysiłków, aby wspierać i chronić ich ludzkie prawa.
14.7.

Wiara jest darem, który podtrzymuje żywą głęboką i piękną pewność: jesteśmy dziećmi umiłowanymi przez Boga.
12.7.

Niech Bóg Ojciec przyjmie w swe objęcia Vicenta Lamberta. Nie budujmy cywilizacji, w której eliminowane są osoby, których życie nie wydaje się nam dość godne, by dalej mogły żyć. Każde życie ma wartość, zawsze.
11.7.

Módlmy się za chorych, którzy zostali opuszczeni i pozostawieni, aby umarli. Społeczeństwo jest ludzkie, jeżeli chroni życie, każde życie od początku aż do naturalnego końca,bez wybierania, kto jest bardziej czy mniej godny, aby żyć. Lekarze mają służyć życiu, a nie je przerywać.
10.7.

„To nie tylko migranci!" W podwójnym znaczeniu migranci są przede wszystkim istotami ludzkimi, a dziś są symbolem wszystkich odrzuconych przez zglobalizowane społeczeństwo.
8.7.

W szóstą rocznicę mojej wizyty na Lampedusie moja myśl biegnie do „ostatnich", którzy każdego dnia wołają do Pana, prosząc, aby zostali wyzwoleni od zła, które ich dręczy.
8.7.

Dziś w Ewangelii Jezus mówi nam, co jest prawdziwą radością Jego uczniów: „Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie" (Łk 10,20), czyli w srecu Boga Ojca.
7.7.

Potrzebujemy osób i instytucji, które bronią godności pracowników, godności pracy oraz dobra ziemi, naszego wspólnego domu. #CoopsDay
6.7.

W trudnych czasach, jeszcze bardziej niż w okresie pokoju, dla wierzących najważniejsze jest bycie zjednoczonym z Jezusem, naszą nadzieją.
5.7.

Papieska intencja modlitewna:
Módlmy się, aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.
4.7.

Dzięki waszej uwadze skierowanej na małych i biednych, możecie zapalić gwiazdy w nocy tych, którzy cierpią.
2.7.

#ŚwięciPiotriPaweł byli przejrzyści przed Bogiem. W życiu praktykowali tę pokorę, aż do końca: zrozumieli, że świętość nie polega na wywyższaniu się, ale na uniżaniu.
29.6.

Módlcie się za wszystkich kapłanów i moją posługę Piotrową, aby każde zaangażowanie duszpasterskie oparte było na miłości, którą Chrystus obdarza każdego człowieka. #santificazionesacerdotale
28.6.

Dziś obchodzone jest 175-lecie Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy. Zachęcam was do modlitwy wraz ze mną o zjednoczenie z Sercem Jezusowym i wspólne uczestniczenie w Jego misji zbawienia.
28.6.

Jezus patrzy na nas, kocha nas i na nas czeka. Cały jest sercem i cały miłosierdziem. Pójdźmy z ufnością do Jezusa, On zawsze nam przebacza. #NajświętszeSerceJezusa
28.6.

Błogosławiony, który wierzy i ma odwagę tworzyć spotkanie i komunię.
27.6.

Ile razy, modląc się, ograniczamy się do próśb o dary oraz wyliczania życzeń, zapominając, że pierwszą rzeczą jest wychwalanie imienia Boga, adorowanie Go, a następnie rozpoznanie w osobie brata, Jego żyjącego odblasku.
26.6.

Powiedzieć „tak" Panu oznacza odwagę do objęcia z miłością życia, które przychodzi, z całą jego kruchością i małością, z jego sprzecznościami.
25.6.

Przykład św. Jana Chrzciciela zachęca nas, aby być Kościołem w służbie Słowu Bożemu; Kościołem, który nie chce przyciągać do siebie, ale do Jezusa Chrystusa.
24.6.

Błogosławienie to nie jest wypowiadanie pięknych słów, to nie używanie słów okolicznościowych. To wypowiedzenie dobra, powiedzenie z miłością. Eucharystia jest szkołą błogosławieństwa. #CorpusDomini
23.6.

Błogosławieństwa nie są dla supermenów, ale dla tych, którzy każdego dnia stawiają czoło wyzwaniom i próbom.
22.6.

Bez komunii i bez współczucia, nieustannie karmionych modlitwą, teologia nie tylko traci duszę, ale gubi zdolność rozumienia i interpretowania rzeczywistości w sposób chrześcijański. #PodróżNeapol #VeritatisGaudium
21.6.

Drodzy młodzi, chciałbym powiedzieć każdemu z was: Bóg cię kocha, nie wątpij w to nigdy, cokolwiek przydarzy ci się w życiu; w jakiejkolwiek okoliczności, jesteś nieskończenie kochany.
21.6.

Poprzez uchodźców Opatrzność daje nam okazję do tworzenia społeczeństwa bardziej solidarnego, braterskiego oraz wspólnoty chrześcijańskiej bardziej otwartej, według Ewangelii. #WithRefugees
20.6.

Jezus stał się dla nas chlebem połamanym i zaprasza nas, abyśmy dawali się innym, nie żyli dłużej dla siebie, ale dla innych. #BożeCiało
20.6.

Niech Duch Święty prowadzi nas, aby żyć coraz bardziej jako dzieci Boże i bracia między nami.
19.6.

Wiara jest relacją, spotkaniem i pobudzeni przez miłość Boga możemy komunikować, przyjmować i rozumieć dar, jakim jest drugi oraz odwzajemniać go.
18.6.

Duchu Święty, harmonio Boga, Ty, który przekształcasz strach w zaufanie a zamknięcie w dar, przyjdź do nas!
17.6.

Każdy z nas ma dla Boga nieskończoną wartość: jesteśmy maluczcy pod niebem i bezradni, kiedy ziemia się trzęsie, ale dla Boga jesteśmy cenniejsi niż wszystko inne.
16.6.

Tajemnica Trójcy Świętej mówi nam, że nie mamy Boga samotnego w niebie, odległego; nie, jest Ojcem, który dał nam swego Syna, który stał się człowiekiem takim jak my, i który, aby być jeszcze bliższym nas, posyła nam swojego Ducha.
16.6.

Niech Duch Święty zgromadzi nas wszystkich i pomoże nam w odkryciu piękna bycia razem i we wspólnym kroczeniu, każdego z jego własnym językiem i tradycją, ale szczęśliwego ze spotkania z braćmi.
15.6.

Jestem blisko tak wielu osób starszych, które żyją jakby w ukryciu, zapomniane, zaniedbane. Dziękuję tym, którzy się angażują w budowanie społeczeństwa bardziej inkluzywnego, nieodrzucającego tych, którzy są słabi na ciele i umyśle. #WEAAD
15.6.

Duchu Święty, nasza harmonio, Ty, który czynisz nas jednym ciałem, wlej swój pokój w Kościół i świat!
14.6.

Biedni zbawiają nas, ponieważ pozwalają nam spotkać oblicze Chrystusa. w2.vatican.va/content/france …
13.6.

Duchu Święty, uczyń nas budowniczymi harmonii, siewcami dobra, apostołami nadziei!
13.6.

Jako dorośli nie możemy okradać dzieci ze zdolności do marzeń. Sprzyjajmy tworzeniu klimatu nadziei, w którym mogłyby rozwijać swe marzenia i nimi się dzielić. Marzenia dzielone z innymi otwierają drogę dla nowego sposobu życia. #NieDlaPracyDzieci
12.6.

Darmo dawajcie, co darmo otrzymaliście, aby łaski Boga mogły dotknąć serc wszystkich. #ŚwiętaMarta
11.6.

Święta #MaryjaMatkaKościoła, pomóż nam w pełni zaufać Jezusowi, uwierzyć w Jego miłość, zwłaszcza w chwilach udręki i krzyża, kiedy przed naszą wiarą staje wyzwanie dojrzewania.
10.6.

Misjonarzom i misjonarkom oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą, na mocy swego chrztu, w misji Kościoła, z serca posyłam moje błogosławieństwo. #PaździernikMisyjny #Pięćdziesiątnica w2.vatican.va/content/france...
9.6.

Duchu Święty, tchnij w nasze serca i daj nam oddychać czułością Ojca. Tchnij w Kościele, aby niósł z radością Ewangelię. Tchnij w świecie nowe pokrzepienie nadziei. #Pięćdziesiątnica
8.6.

Panie, rozbrój język i ręce, odnów serca i umysły, aby to słowo „brat" decydowało o naszym spotkaniu, a pokój stał się stylem naszego życia. #MinutadlaPokoju
8.6.

Skąd mogę wiedzieć, że Pan mnie słucha? Pewność daje nam Jezus. On jest wielkim pośrednikiem. On wstąpił do nieba, stoi przed Ojcem, by wstawiać się za nami. On nieustannie modli się i wstawia za nami.
7.6.

Módlmy się za kaplanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie. Z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najubożskym.
6.6.

Dzisiaj, z wdzięcznością Bogu, przypominamy, że nasze ciało zawiera elementy planety, jej powietrze jest tym, co daje nam oddech, a jej woda ożywia nas i pokrzepia. #DzieńOchronyŚrodowiska #LaudatoSì
5.6.

Eutanazja i wspomagane samobójstwo są porażką wszystkich. Odpowiedź, do której jesteśmy wezwani to nieporzucanie nigdy tych, którzy cierpią; nie poddanie się, ale objęcie troską i miłością, by przywrócić nadzieję.
5.6.

Wiara, podobnie jak życie, bez zdumienia staje się szara, zrutynizowana.
4.6.

Wniebowstąpienie Pana otwiera nową formę obecności Jezusa pośród nas, a dla nas jest wezwaniem, byśmy mieli oczy i serce gotowe, by się z Nim spotkać, Jemu służyć oraz świadczyć o Nim wobec innych.
3.6.

Wybierajmy drogę Jezusa. Jest to droga, która wymaga trudu, ale jest drogą, która prowadzi do pokoju. #PodróżApostolska #Rumunia
2.6.

Obyście byli świadkami wolności i miłosierdzia, aby braterstwo i dialog przeważały nad podziałami. #PodróżApostolska #Rumunia
2.6.

Uroczystość Wniebowstąpienia zwraca nasz wzrok ku niebu, abyśmy z łaską zmartwychwstałego Pana mogli wypełnić misję, którą On nam powierza: głosić wszystkim Ewangelię.
2.6.

Bóg kocha miłością ojcowską. Każde istnienie, każdy z nas do Niego należy. #PodróżApostolska #Rumunia
1.6.

Pielgrzymujmy razem, pozwalając, aby Ewangelia była zaczynem zdolnym przenikać wszystko i dawać naszym narodom radość zbawienia! #PodróżApostolska #Rumunia
1.6.

Drodzy rodzice, pomagajcie waszym dzieciom odkrywać miłość Jezusa! To sprawi, że staną się mocni i odważni. #ŚwiatowyDzieńRodziców
1.6.

Kontemplacja Maryi pomaga nam spojrzeć na tak wiele kobiet, matek i babć, które ofiarnie i w ukryciu, przez wyrzeczenia i zaangażowanie kształtują teraźniejszość i marzenia o jutrze. #PodróżApostolska #Rumunia
31.5.

Duch Święty lubi tworzyć jedność w przepięknej i harmonijnej wielości. #PodróżApostolska #Rumunia
31.5.

Jutro jako pielgrzym udam się do Rumunii, aby podążać wspólnie z braćmi rumuńskiej Cerkwi prawosławnej oraz z wiernymi Kościoła katolickiego.Bardzo was proszę, módlcie się za mnie.
30.5.

Poprzez swoje wniebowstąpienie zmartwychwstały Pan kieruje nasze spojrzenie ku Niebu, aby ukazać nam, że celem naszej drogi jest Ojciec.
30.5.

Zawierzając się dobroci Pana, zrozumiecie sens wydarzeń i wyzwań w waszym życiu.
29.5.

W życiu są krzyże, napotykamy trudne momenty. Ale w tych ciężkich chwilach czujemy, że Duch Święty nam pomaga iść naprzód i przezwyciężać trudności. #ŚwietaMarta
28.5.

Również dzisiaj wielu chrześcijan zabija się i prześladuje ze względu na ich miłość do Chrystusa. Oddają życie w milczeniu, bo ich męczeństwo nie zyskuje rozgłosu. A dziś jest więcej chrześcijan męczenników niż w pierwszych wiekach.
27.5.

To Duch odradza nas z naszych ograniczeń, naszych śmierci, ponieważ mamy wiele martwicy w naszym życiu i naszej duszy. Przesłanie zmartwychwstania jest takie: trzeba narodzić się na nowo.
26.5.

W oczach Boga cenne jest miłosierdzie w stosunku do tych, którzy mogą tylko otrzymywać, nie dając nic w zamian.
25.5.

Maryja jest kobietą, która postępuje z delikatnością i czułością matki, rozwiązuje wszystkie węzły wielu kłopotów, które udaje nam się stworzyć, i uczy nas twardego stania na ziemi pośród burz. #MaryjaWspomożycielka
24.5.

Módlmy się za katolików w Chinach. Niech Matka Boża z Szeszan pomaga im dawać świadectwo wiary, w komunii z Kościołem powszechnym, oraz wytrwać w jedności pomimo ran i prób, ufając nadziei, która nie zawodzi.
24.5.

Bóg nie mieszka w rzeczach wielkich, które czynimy, ale w małości biednych, których spotykamy. #Caritas
23.5.

Każde stworzenie ma swoją funkcję, żadne nie jest zbyteczne. Cały wszechświat jest językiem miłości Boga, Jego bezgranicznej miłości do nas: ziemia, woda, góry. To wszystko stanowi wyraz czułości Boga. #bioróżnorodność #LaudatoSi
22.5.

Pokój Jezusa jest darem. Nie możemy go osiągnąć ludzkimi środkami. Pokój Jezusa to coś innego: pokój Jezusa uczy nas dobrego znoszenia. Znosić to dźwigać na ramionach ciężar życia, trudności, pracy, wszystkiego i nadal mieć odwagę, by iść naprzód. #ŚwiętaMarta
21.5.

Módlmy się za tych, którzy są ciężko chorzy. Strzeżmy zawsze życia, daru Boga, od początku do naturalnego kresu. Nie ulegajmy kulturze odrzucenia.
20.5.

Trwajmy zjednoczeni z Panem Jezusem poprzez słuchanie Słowa, sakramenty, życie braterskie oraz służbę dla innych.
19.5.

Duch jest główną postacią życia chrześcijańskiego, Duch Święty, który jest z nami, towarzyszy nam, przemienia nas, zwycięża z nami.
18.5.

Pozwólcie się przemienić i odnowić Duchowi Świętemu, aby nieść Chrystusa w każde środowisko oraz świadczyć o radości i młodości Ewangelii!
17.5.

„Słowo Boże jest żywe" (Hbr 4,12), nie umiera ani nie starzeje się, trwa na zawsze.
16.5.

Promowanie rozwoju rodziny oznacza wzmocnienie troski o każdą osobę i całe stworzenie. #ClimateAction
15.5.

Bóg się daje, nie narzuca; oświeca, ale nie oślepia.
14.5.

Maryjo, Panno Fatimska, jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach i że nic z tego, co jest w naszych sercach, nie jest Ci obce. Chroń nasze życie w swoich ramionach, prowadź nas wszystkich po drogach świętości.
13.5.

W tym Dniu zjednoczmy się w modlitwie prosząc Pana, aby pozwolił nam odkryć swój plan miłości co do naszego życia i by dał nam odwagę, abyśmy podjęli ryzyko na drodze, którą On dla nas przygotował od zawsze. w2.vatican.va/content/france…
12.5.

Bóg umieścił w stworzeniu i w naszym sercu ten plan: kochać Jego, naszych braci i cały świat oraz znaleźć w tej miłości prawdziwe szczęście.
12.5.

To jest czas miłosierdzia, czas Bożego zmiłowania: otwórzmy nasze serce, aby Pan mógł w nie wejść.
11.5.

Prośmy dziś o łaskę usłyszenia głosu Pana i o serce na Niego otwarte; łaskę nie lękania się czynienia rzeczy wielkich i delikatność w dbaniu o rzeczy małe. #ŚwiętaMarta
10.5.

Jeśli żyjemy jako dzieci Boże i pozwalamy kierować się Duchowi Świętemu, czynimy dobro także stworzeniu.
9.5.

Wiara musi prowadzić nas wierzących do postrzegania innych jako braci, których musimy wspierać i miłować #PodróżApostolska #MacedoniaPółnocna
7.5.

Matko Tereso, wstawiaj się za nami u Jezusa, abyśmy również i my otrzymali łaskę wrażliwości na krzyk biednych, chorych, wykluczonych, ostatnich. #PodróżApostolska #MacedoniaPółnocna
7.5.

Każdy tam, gdzie jest, wykonując swoje zadanie, może powiedzieć: „Uczyń mnie, Panie, narzędziem swojego pokoju". #PodróżApostolska #Bułgaria w2.vatican.va/content/france...
6.5.

Papież Jan XXIII mawiał: „Nigdy nie znałem pesymisty, który zrobiłby coś dobrego". Pan jako pierwszy nie jest pesymistą i nieustannie stara się otworzyć drogi zmartwychwstania dla nas wszystkich. #PodróżApostolska #Bułgaria
6.5.

Co ranka Bóg poszukuje nas tam, gdzie jesteśmy i zaprasza nas do powstania, do wstania z martwych na Jego słowo, do spojrzenia w górę i uwierzenia, że zostaliśmy stworzeni dla nieba. #PodrożApostolska #Bułgaria
5.5.

Jak powiedział święty Cyryl: „Z radością stanę za wiarę chrześcijańską; choć zmęczony i chory ciałem, pójdę z radością". #PodrożApostolska #Bułgaria w2.vatican.va/content/france...
5.5.

Proszę was o modlitewne towarzyszenie mojej podróży do Bułgarii i Macedonii Północnej, którą rozpocznę jutro jako pielgrzym pokoju i braterstwa. #PodrożApostolska
4.5.

Powierzmy Matce Bożej sprawy osobiste, rodzinne i naszych bliskich. Módlmy się za Kościół i o pokój na świecie. Maryja, Królowa Polski niech was wspomaga i prowadzi.
3.5.

Potrzebujemy dziennikarstwa wolnego, które służy prawdzie, dobru, sprawiedliwości; dziennikarstwa, które pomaga w tworzeniu kultury spotkania. #wolnemedia
3.5.

Módlmy się w tym miesiącu, aby dzięki zaangażowaniu swoich członków kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.
twitter.com/Pontifex_pl/status...
2.5.

Niech postać Św. Józefa, pokornego robotnika z Nazaretu, ukierunkuje nas na Chrystusa, wspiera w ofierze tych, którzy dobrze czynią, oraz wstawia się za tymi, którzy utracili pracę lub nie mogą jej znaleźć.
1.5.

Prośmy Pana, aby dał nam zrozumieć, że nie można być prawdziwymi chrześcijanami bez kroczenia z Duchem Świętym, bez zgody na to, by Duch Święty był protagonistą naszego życia. #ŚwiętaMarta
30.4.

Bóg cię szuka, nawet jeżeli ty Go nie szukasz. Bóg cię kocha, nawet jeżeli ty zapomniałeś o Nim. Bóg dostrzega w tobie piękno, nawet jeżeli myślisz, że na próżno roztrwoniłeś wszystkie swoje talenty.
29.4.

Jeśli nasze serca otworzą się na miłosierdzie i przyjmiemy przebaczenie z braterskim uściskiem, ogłosimy przed światem, że możliwe jest zwyciężenie zła dobrem. #BożeMiłosierdzie
28.4.

Pan szuka wszystkich, pragnie, aby wszyscy poczuli ciepło jego miłosierdzia i jego miłości.
27.4.

W tych dniach #Wielkanocy głoście, poprzez życie i słowa, piękną nowinę, że Chrystus Zmartwychwstał.
26.4.

Chrystus zmartwychwstał i wraz z nim zmartwychwstaje nasza twórcza nadzieja, aby mierzyć się z aktualnymi problemami, ponieważ wiemy, że nie jesteśmy sami. #Wielkanoc
25.4.

Męczennicy każdego czasu, poprzez swoją wierność Chrystusowi przypominają, że niesprawiedliwość nie jest ostatnim słowem: w zmartwychwstałym Panu możemy nadal mieć nadzieję. #Wielkanoc
24.4.

Niech wieść o Zmartwychwstaniu Pana umocni naszą nadzieję i przemieni ją w konkretne gesty miłości. #Wielkanoc
23.4.

Przyjmijmy w naszym życiu zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W ten sposób ogarniemy także stworzenie Jego przemieniającą mocą.
22.4.

Zjednoczmy się także dzisiaj w modlitwie ze wspólnotą chrześcijańską na Sri Lance, która doświadczyła ślepej przemocy w Niedzielę Wielkanocną. Zawierzamy ofiary, rannych i cierpienia wszystkich zmartwychwstałemu Panu. #PrayForSriLanka
22.4.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest prawdziwą nadzieją świata. Radosnych Świąt Wielkanocnych. #Wielkanoc
21.4.

Dzisiaj kontemplujemy pusty grób Chrystusa oraz słuchamy słów anioła: „Nie bójcie się! Zmartwychwstał!" #Wielkanoc
21.4.

Spójrz na otwarte ramiona Chrystusa Ukrzyżowanego. Pozwól, aby Cię zbawił. Kontempluj Jego krew przelaną z miłości i pozwól się przez nią oczyścić. W ten sposób będziesz mógł narodzić się na nowo. #WielkiPiątek
19.4.

W Eucharystii spotykasz Jezusa rzeczywiście, dzielisz Jego życie, doświadczasz Jego miłości; w niej możesz przekonać się, że Jego śmierć i zmartwychwstanie są dla ciebie. #WielkiCzwartek
18.4.

Dzisiaj jednoczymy się w modlitwie z narodem francuskim oraz oczekujemy, że ból z powodu poważnego zniszczenia przemieni się w nadzieję poprzez odbudowę. Święta Maryjo, Nasza Pani, módl się za nami. #NotreDame
16.4.

Dzisiaj, w Światowy Dzień Młodzieży, pragnę przypomnieć wielu młodych świętych, zwłaszcza tych „z sąsiedztwa", których zna tylko Bóg a których czasami lubi On nam ukazywać z zaskoczenia. #ŚDMwdiecezjach
14.4.

Ze swym upokorzeniem Jezus chciał otworzyć nam drogę wiary i nas na niej poprzedzić. #NiedzielęPalmową #WielkiTydzień w2.vatican.va/content/france...
14.4.

Jeśli z naszymi słabościami powrócimy do Pana, jeśli podejmiemy drogę miłości, przyjmiemy życie, które nie zna zachodu. I napełni nas radość. #WielkiPost
13.4.

Pościć to znaczy także przemienić naszą postawę wobec innych oraz stworzeń: od pokusy „pochłaniania" wszystkiego, aby nasycić naszą zachłanność, do zdolności cierpienia z miłości. #WielkiPost
12.4.

Jezus naucza nas z krzyża odwagi wyrzeczenia. Ponieważ niosąc zbędne ciężary, nie pójdziemy nigdy do przodu. #WielkiPost
11.4.

Dawanie jałmużny pomaga nam wychodzić z głupoty życia i gromadzenia wszystkiego dla siebie samych, w iluzji zabezpieczenia sobie przyszłości, która do nas nie należy. #WielkiPost
10.4.

Niech Pan zawsze obdarza nas nadzieją na przyszłość i siłą do kroczenia naprzód. #ŚwiętaMarta
9.4.

Niech post w tym okresie 40 dni wyzwala nas od przywiązania do rzeczy, światowości, która znieczula serce. #WielkiPost
8.4.

W tym czasie Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni, aby spojrzeć również na innego z miłością, która wyzwala od próżności posiadania, od myślenia, że wszystko idzie dobrze, jeśli jest po mojej myśli. #WielkiPost
7.4.

#WielkiPost zaprasza nas do spojrzenia w Górę poprzez modlitwę, która uwalnia nas od życia horyzontalnego, banalnego, w którym znajduje się czas wyłącznie dla własnego ja, ale zapomina się o Bogu.
7.4.

#WielkiPost jest czasem, aby odnaleźć drogę życia. Pan jest celem naszej podróży w świecie: kierunek powinien być nastawiony na Niego.
6.4.

Poszczenie od grzechu niesie nadzieję także stworzeniu, które «zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych» (Rz 8, 21). #WielkiPost
5.4.

Módlmy się, za lekarzy i personel organizacji humanitarnych. Przebywających na obszarach objętych wojną. Którzy ryzykują własne życie, aby ratować życie innych.
https://twitter.com/Pontifex_pl/status/1113799632465932288
4.4.

Kiedy się modlimy, pomyślmy, że robimy to razem z Jezusem. On daje nam odwagę i pewność, że w tym momencie wstawia się za nami. #ŚwiętaMarta
4.4.

Poprzez modlitwę uczmy się odrzucać bałwochwalstwo i samowystarczalność własnego ja, uznając, że potrzebujemy Pana i Jego miłosierdzia. #WielkiPost
3.4.

Jeśli jesteś młody wiekiem, ale czujesz się słaby, zmęczony lub rozczarowany, proś Jezusa, aby cię odnowił. Z Nim nie zabraknie nadziei. #ChristusVivit
2.4.

Kościół jest młody, kiedy każdego dnia otrzymuje coraz to nowe siły płynące ze słowa Bożego, z Eucharystii, z obecności Chrystusa i Jego Ducha: kiedy potrafi powracać do swego źródła. #ChristusVivit
2.4.

Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. #ChristusVivit
2.4.

Nie pozwólmy, aby przeminął na próżno sprzyjający czas Wielkiego Postu! Prośmy Pana, aby dopomógł nam na drodze prawdziwego nawrócenia. #WielkiPost
1.4.

Jezus zachęca nas do kontemplowania serca Ojca. Tylko wychodząc od niego, możemy codziennie na nowo odkrywać siebie jako bracia. #PodróżApostolska
31.3.

To miłosierdzie, zwłaszcza wobec najsłabszych, jest naszą najlepszą szansą, by kontynuować działania na rzecz kultury spotkania. #PodróżApostolska
31.3.

Każdy człowiek ma prawo do życia, do marzeń i do możliwości znalezienia należnego mu miejsca w naszym „wspólnym domu"! Każda osoba ma prawo do przyszłości. #PodróżApostolska
30.3.

Odwaga spotkania i wyciągniętej ręki jest drogą pokoju i zgody dla ludzkości.
30.3.

Bracia, Bóg jeszcze raz wzywa nas do nawrócenia: prośmy o łaskę nowego życia w Chrystusie Panu. #24godzinydlaPana
29.3.

Jeśli nie będziemy słuchać głosu Pana, nasze serce stanie się jak zeschła ziemia. Dlatego Pan mówi: „Niech nie twardnie serce wasze". #ŚwiętaMarta
28.3.

Gdzie utkwić wzrok podczas drogi przez #WielkiPost? Na Ukrzyżowanym. Jezus na krzyżu jest busolą życia, która ukierunkowuje nas na niebo.
27.3.

Kultura pozorów, która prowadzi do życia dla rzeczy przemijających, jest wielkim oszustwem. Ponieważ jest jak słomiany ogień: raz wygaszona, pozostawia jedynie popiół.
26.3.

Pamiętajmy dziś w modlitwie o ofiarach współczesnego #niewolnictwa. Ich cierpienie przynagla nas do walki z tą nieludzką plagą. #RememberSlavery
25.3.

Niech Najświętsza Maryja Panna wspiera wszystkich, a szczególnie młodych, w podążaniu drogą pokoju i braterstwa, opartych na gościnności, przebaczeniu, szacunku dla drugiego i na miłości, która jest darem z siebie.
25.3.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitwy i Pamięci o Misjonarzach Męczennikach. Jest to bodziec do dawania mężnego świadectwa o naszej wierze i nadziei w Tym, który na krzyżu na zawsze zwyciężył nienawiść i przemoc swą miłością.
24.3.

Wymiar zewnętrzny, pieniądz, kariera, rozrywka: oto syreny, które nas uwodzą i które potem sprawiają, że dryfujemy. #WielkiPost jest czasem łaski, aby wyzwolić serce z próżności.
23.3.

Dziękujmy Bogu za “siostrę wodę", dar tyle prosty, co cenny. Postarajmy się, aby była dostępna dla wszystkich. #ŚwiatowyDzieńWody.
22.3.

Dziś pamiętamy o osobach z Zespołem Downa, aby już w łonie matki zostały przyjęte, docenione i nigdy nie odrzucane. #zespółDowna
21.3.

Jeśli zaniedbuje się prawo miłości, uznaje się prawo silniejszego nad słabszym.
21.3.

Wyrażam mój ból i moją bliskość z drogimi mi mieszkańcami Mozambiku, Zimbabwe i Malawi, dotkniętymi cyklonem Idai. Tak wiele ofiar i ich rodziny powierzam Bożemu miłosierdziu. #PrayForAfrica #cycloneIdai
20.3.

#WielkiPost jest odkrywaniem, że zostaliśmy stworzeni, aby stawać się ogniem, który zawsze płonie, dla Boga, dla wieczności w niebie, nie dla świata.
20.3.

Św. Józefie, oblubieńcze Maryi Dziewicy, czuwaj zawsze nad całym Kościołem i ochraniaj go w każdej chwili.
19.3.

Co zrobić, aby nie osądzać, nie potępiać, lecz przebaczać? „Dawajcie, a będzie wam dane": bądźcie wielkoduszni w dawaniu. Nie tylko jałmużna materialna, ale również duchowa: tracić czas z potrzebującym, odwiedzić chorego, uśmiechać się. #ŚwiętaMarta
18.3.

Modlitwa łączy nas z Bogiem, miłosierdzie z bliźnim, post z samym sobą. Bóg, bracia, moje życie: oto rzeczywistości, które nie kończą się na niczym i w które należy inwestować. #WielkiPost
17.3.

W tej podróży powrotnej do tego, co istotne, jaką jest #WielkiPost, Pan wzywa nas do przejścia przez trzy etapy: jałmużnę, modlitwę, post.
17.3.

#WielkiPost jest wezwaniem do zatrzymania się, aby przejść do tego, co istotne, podjąć post od tego, co powierzchowne i co rozprasza. Jest czasem budzenia duszy.
16.3.

Tylko ten, kto pozostawia swoje światowe przywiązania, aby ruszyć w drogę odnajduje tajemnicę Boga.
9.3.

To kobieta czyni świat pięknym. To ona go chroni i zachowuje przy życiu. Wnosi do niego łaskę, która odnowia, objęcie, którzy przyjmuje, odwagę dawania siebie. #MiędzynardowyDzieńKobiet
8.3.

Na początku Wielkiego Postu dobrze nam zrobi prośba o łaskę zachowania w pamięci wszystkiego, co Pan dla nas uczynił, jak bardzo nas umiłował. #ŚwiętaMarta
7.3.

Dzisiaj, w Środę Popielcową, rozpoczyna się wielkopostna droga. Życzę każdemu z was, by przeżywał ten czas w duchu autentycznej pokuty i nawrócenia, jako powrót do Ojca, który czeka na wszystkich z otwartymi ramionami.
6.3.

Módlmy się, aby wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te, które są prześladowane, doświadczały bliskości Chrystusa i doczekały się uznania swoich praw.
https://twitter.com/Pontifex_pl/status/1102941837185101824
5.3.

Modlitwa nadaje treść i żywotność temu wszystkiemu, co robimy.
4.3.

Posłuchajmy krzyku ziemi, zranionej na tysiące sposobów przez ludzką zachłanność. Pozwólmy jej pozostać gościnym domem, w którym nikt nie czuje się wykluczony. #ŚwiatowyDzieńDzikiejPrzyrody
3.3.

Róbmy sobie codziennie krótki rachunek sumienia, aby nawrócić się do Pana. Tych pięć minut na zakończenie dnia pomoże nam w rozważeniu i nieodkładaniu na później przemiany serca i nawrócenia do Pana. #ŚwiętaMarta

28.2.

Każde wykorzystywanie jest potwornością. W usprawiedliwionej złości ludzi Kościół widzi odzwierciedlenie gniewu Boga. Mamy obowiązek uważnie słuchać tego stłumionego milczącego krzyku. #PBC2019 w2.vatican.va/content/france...
24.2.

Panie, skup nasz wzrok na tym, co istotne, spraw, byśmy wyzbyli się tego wszystkiego, co nie pomaga czynić przejrzystą Ewangelii Jezusa Chrystusa. #PBC2019
23.2.

Panie, uwolnij nas od pokusy ocalenia samych siebie, naszej reputacji; pomóż nam wziąć na siebie ciężar winy i szukać wspólnie pokornych i konkretnych odpowiedzi w łączności z całym Ludem Bożym. #PBC2019
22.2.

Panie, znasz opór, który stawiamy przed otwarciem naszych serc na ból innych. Otwórz nasze serca i ukształtuj je na swój obraz. #PBC2019
21.2.

Prośmy Ducha Świętego, aby wspierał nas w tych dniach i pomógł nam przemienić to zło w sposobność do pogłębienia naszej świadomości i oczyszczenia. #PBC2019
21.2.

Od jutra będziemy przeżywać kilka dni dialogu i komunii, słuchania i rozeznawania. Oby był to czas nawrócenia. Nie chcemy głosić samych siebie, lecz Tego, który za nas umarł. #PBC2019
20.2.

W najmroczniejszych chwilach naszych dziejów Pan staje się obecny, otwiera drogi, umacnia osłabioną wiarę, namaszcza zranioną nadzieję, rozbudza uśpioną miłość.
19.2.

Wnikajmy w tajemnicę cierpiącego serca Boga, który jest Ojcem, i rozmawiajmy z Nim, patrząc na tak wiele nieszczęść naszych czasów. #ŚwiętaMarta
19.2.

Proszę was w tych dniach o modlitwę w intencji spotkania na temat ochrony małoletnich w Kościele, wydarzenia, którego pragnąłem jako wyrazu wielkiej odpowiedzialności duszpasterskiej wobec pilnych wyzwań naszych czasów.
18.2.

Chrześcijanin niesie pokój, poczynając od wspólnoty, w której sam żyje.
17.2.

Jezus oczekuje od nas tylko jednego arcydzieła, dostępnego dla wszystkich, arcydzieła naszego życia.
16.2.

Prawda jest wspaniałym objawieniem Boga, Jego ojcowskiego oblicza. Prawda to Jego bezgraniczna miłość.
15.2.

Ten, kto kocha, obdarzony jest fantazją w odkrywaniu rozwiązań tam, gdzie inni widzą jedynie problemy. Ten, kto kocha, pomaga drugiemu, uwzględniając jego potrzeby oraz z pomysłowością, nie według narzuconych schematów oraz w jeden ustalony sposób.
14.2.

Dystansowanie się od pozorów świata jest niezbędne, aby przygotować się na niebo.
13.2.

Tysiące dzieci, zmuszonych w walki w konfliktach zbrojnych, zostało ograbionych ze swego dzieciństwa. Powstrzymajmy tę odrażającą zbrodnię. #ChildrenNotSoldiers
12.2.

Wielkoduszna postawa względem chorych to sól ziemi i światło świata. Niech Matka Boża z Lourdes pomaga nam zachować taką postawę, a wszystkim cierpiącym wyjedna pokój i pokrzepienie. http://w2.vatican.va/content/france…
11.2.

Jeśli będziemy się zaprawiać w patrzeniu na świat oczami Jezusa, zawsze będziemy potrafili rozpoznać, kto nas potrzebuje.
10.2.

Miłość Boga i miłość bliźniego są nierozdzielne, to dwie strony tego samego medalu. Jeśli przeżywa się je razem, stają się prawdziwą siłą wierzącego!
9.2.

Życie ma wartość, kiedy się je daje, daje w miłości, prawdzie, daje innym, w życiu codziennym, w rodzinie. #ŚwiętaMarta
9.2.

Handel ludźmi jest okrutnym pogwałceniem godności człowieka. Otwórzmy oczy na tę haniebną plagę i podejmijmy z nią walkę. #ZjednoczeniPrzeciwkoHandlowiLudźmi @M_RSection

8.2.

Módlmy się o hojne przyjęcie ofiar handlu ludżmi. Przymusowej prostytucji oraz przemocy.
https://twitter.com/Pontifex_pl/status/1093477505112199168
7.2.

Wszyscy potrzebujemy uzdrowienia i wszyscy możemy uzdrawiać innych, jeśli jesteśmy pokorni i łagodni: dobrym słowem, cierpliwością czy spojrzeniem. #ŚwiętaMarta
7.2.

Podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich to jedna z Bożych „niespodzianek". Oddajmy za to chwałę Bożej Opatrzności i módlmy się, aby zasiane ziarno wydało owoc pokoju. #ApostolicJourney #UEA
6.2.

Błogosławieństwa są mapą życia: zapraszają, byśmy zachowali czystość serca, żyli w łagodności i sprawiedliwości, dla wszystkich byli miłosierni i znosili cierpienia w zjednoczeniu z Bogiem. #UAE #ApostolicJourney
5.2.

Św. Franciszek przypomina nam, że chrześcijanin wyrusza uzbrojony jedynie w swą pokorną wiarę i konkretną miłość. Jeśli będziemy żyć w świecie na sposób Boży, staniemy się kanałami Jego obecności. #UAE #ApostolicJourney
5.2.

Modlitwa oczyszcza serce ze skupienia się na sobie. Modlitwa płynąca z serca umacnia braterstwo. #UAE #ApostolicJourney
4.2.

Dokument o ludzkim braterstwie, który podpisałem dziś w Abu Zabi wraz z mym bratem wielkim imamem Al-Azhar, zachęca wszystkich, którzy mają w swym sercu wiarę w Boga i wiarę w braterstwo, aby jednoczyli się i razem współpracowali.
4.2.

Bóg jest z człowiekiem, który dąży do pokoju. I z nieba błogosławi każdy krok, który na tej drodze jest podejmowany na ziemi. #UAE #ApostolicJourney
4.2.

Wyjeżdżam do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Udaję się do tego kraju, jako brat, by wspólnie zapisać nową kartę dialogu i razem przejść szlakami pokoju. Módlcie się za mnie!
3.2.

Życie konsekrowane jest żywym spotkaniem z Panem w Jego ludzie, jest to powołanie do wiernego posłuszeństwa każdego dnia i do niezwykłych niespodzianek Ducha, jest to wizja tego, co warto wziąć w ramiona, by mieć radość: Jezusa.
2.2.

Niech Pan udzieli nam łaski pamięci i nadziei, byśmy z wytrwałością kroczyli po drogach naszego życia. #ŚwiętaMarta
1.2.

Ks. Bosko miał odwagę, aby patrzeć na rzeczywistość oczyma człowieka i oczyma Boga. Niech każdy kapłan go naśladuje: postrzegając rzeczywistość oczyma człowieka i Boga #SwietaMarta
31.1.

Sekretem dobrej żeglugi przez życie jest zaproszenie Jezusa na pokład. Jemu trzeba oddać ster życia, aby to On wyznaczał nam kurs.
30.1.

Łagodność i czułość: te ludzkie cnoty wydają się małe, mogą jednak przezwyciężyć najtrudniejsze konflikty.
29.1.

Dziękuję Bogu, że dał nam możliwość dzielenia tych dni i przeżywania na nowo tych Światowych Dni Młodzieży. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali nas swoimi modlitwami i współpracowali poprzez swoje zaangażowanie i trud! #Panama2019
28.1.

Idźcie i dawajcie świadectwo o tym, co widzieliście i słyszeliście, nie poprzez wiele słów, ale poprzez proste i codzienne gesty. Nie wiem, czy będę na przyszłych ŚDM, ale Piotr będzie na pewno i utwierdzi was w wierze. #Panama2019
27.1.

Módlmy się za ofiary zamachu terrorystycznego w Jolo na Filipinach. Niech Pan, Książę Pokoju, nawróci serca tych, którzy sieją przemoc i udzieli mieszkańcom tego regionu pokojowego współistnienia.
27.1.

Tutaj w Panamie wiele myślałem o narodzie wenezuelskim, z którym w tych dniach jestem szczególnie zjednoc

Přílohy
Vložil:Stanisław Janczyk
Vloženo:12.5.2013
Zobrazovat do:  31.12.2019    ok