Stránky na této adrese budou brzy ukončeny. Přejděte prosím na novou adresu www.farnosttrinec.czAktuality

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:


Obrázek ke zprávě

Kto sięga do Słowa Bożego, dokonuje zwrotu egzuystencjalnego: odkrywa, że życie nie jest czasem wystrzegania się innych i chronienia siebie, ale okazją do wyjścia na spotkanie innych w imię Boga bliskiego.
17.1.

Jan poleca swoim uczniom, aby szli za Jezusem.Nie jest zainteresowany, żeby zatrzymać grono uczniów dla siebie, ale daje świadectwo, a następnie czyni krok wstecz, aby wielu mogło odnaleźć radość ze spotkania z Jezusem.#DzisiejszaEwangelia (J 1, 29-34)
15.1.

Tak jak ziemia, kiedy jest dobrze uprawiana i pielęgnowana, wydaje obfity plon, tak i my, kiedy dbamy o nasze życie duchowe i relację z Panem, zaczynamy wydawać dobre i obfite owoce.
14.1.


Pro vysvětlení:
Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. (wikipedia)

Tvíty papeže Františka odebírá přes 14 milionů uživatelů na celém světě. Je možné přihlásit se k jejich odběru v italštině, španělštině, francouzštině, angličtině, portugalštině, němčině, polštině, arabštině a také latině: „Summum periculum mundi hodierni maestitia individualistica a corde scatens avaro.“


Potrzebujemy codziennej modlitwy, czasu poświęconego Bogu, tak aby On mógł wejść w nasz czas; częstych chwil, kiedy otwieramy Mu serce, aby On mógł wlewać w nas każdego dnia miłość i karmić naszą wiarę.#modlitwa
13.1.

Pamiętajmy zawsze, że sposób, w jaki traktujemy ostatnich i najmniejszych spośród naszych braci i sióstr, świadczy o wartości, jaką ma dla nas człowiek.
12.1.

#AudiencjaOgólna
11.1.

Nie musimy czekać, aż będziemy doskonali, aby świadczyć o Jezusie; nasze przepowiadanie zaczyna się dzisiaj, tu, gdzie żyjemy.I nie zaczyna się od przekonania innych, ale od codziennego świadczenia o pięknie Miłości, która na nas spojrzała i nas podniosła.
11.1.

#MódlmySięWspólnie, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, uczącymi braterstwa zamiast konfrontacji i pomagającymi zwłaszcza najbardziej bezbronnym młodym ludziom.#IntecjaModlitewna #ClickToPray
10.1.

Wspólne podpisanie Wyzwania rzymskiego dla etyki sztucznej inteligencji przez katolików, żydów i muzułmanów jest znakiem nadziei.Religie towarzyszą ludzkości w rozwoju technologii dotyczącej człowieka, dzięki refleksji etycznej odnoszącej się do użycia algorytmów.#algoretyka
10.1.

Osoby chore znajdują się w centrum Ludu Bożego, postępując razem z nim jako proroctwo ludzkości, w której każdy jest cenny i nikogo nie wolno odrzucać.vatican.va/content/france...
10.1.

Drogi pokoju są drogami solidarności, bo nikt nie może ocalić się sam.Żyjemy w świecie tak bardzo wzajemnie połączonym, że działania każdego powodują w ostateczności reperkusje dla wszystkich.
9.1.

Składam serdeczne życzenia wspólnotom Kościołów Wschodnich, które obchodzą Boże Narodzenie, a w sposób szczególny udręczonemu narodowi ukraińskiemu.Niech narodziny Zbawiciela natchną nadzieją i zainspirują konkretne kroki, które doprowadzą wreszcie do pokoju.
7.1.

Magowie, którzy podążają za gwiazdą uczą nas, że wiara jest historią wyruszania i podejmowania drogi na nowo.Wiara nie wzrasta, jeśli pozostaje zamknięta w jakiejś pobożności.Należy ją wydobywać, żyć nią w ciągłej pielgrzymce ku Bogu i ku braciom.
6.1.

5.1.

Wzywam wszystkich, aby trwali w serdecznej i solidarnej bliskości z udręczonym narodem ukraińskim, który tak bardzo cierpi. Módlmy się o dar pokoju dla Ukrainy.
4.1.

Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, żyjący i Pan, był celem, do którego prowadził Papież Benedykt, biorąc nas za rękę. Niech pomoże nam na nowo odkryć w Chrystusie radość wiary i nadzieję życia.
4.1.

Rozeznawanie to sztuka, której można się nauczyć i która ma swoje reguły. Przyzywajmy Ducha Św., aby postawił na naszej drodze ludzi potrafiących towarzyszyć nam w naszej drodze do Boga.
4.1.

Kiedy czujemy silne zwątpienie oraz strach i wydaje się nam, że toniemy, nie powinniśmy się wstydzić krzyknąć tak jak Piotr: «Panie, ratuj mnie!» (Mt 14, 30). To piękna modlitwa! Jezus natychmiast wyciągnie swoją rękę.
3.1.

Bóg nie kocha nas słowami, ale czynami; nie „z góry", z daleka, ale „z bliska", właśnie z wnętrza naszego ciała, bo w Maryi Słowo stało się ciałem, bo w łonie Chrystusa wciąż bije serce z ciała, pulsujące dla każdego z nas!
2.1.

W tych godzinach polecajmy wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Papieża emeryta Benedykta XVI. Zjednoczmy się wszyscy razem, jednym sercem i jedną duszą, w dziękczynieniu za dar tego wiernego sługi Ewangelii i Kościoła.
1.1.

Obchodząc dziś Światowy Dzień Pokoju, prośmy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Boga, żeby w tej epoce skażonej podejrzliwością i obojętnością uzdolniła nas do współczucia i troski.
1.1.

W sposób szczególny módlmy się do Matki za dzieci, które cierpią i nie mają już siły się modlić, za jakże licznych braci i siostry dotkniętych wojną w wielu częściach świata, którzy przeżywają te dni świąteczne zanurzeni w przemocy i obojętności!

1.1.

Boskie macierzyństwo Maryi jest drogą, która objawia najwyższy szacunek Boga dla naszej wolności. Bóg mógł pojawić się w świecie na tysiąc sposobów, ukazując swoją moc, ale zamiast tego chciał być poczęty w pełnej wolności w łonie Maryi.
1.1


Přílohy
Vložil:Petr Čala
Vloženo:12.5.2013
Zobrazovat do:  31.12.2023    okCharita Třinec