Aktuality

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:


Obrázek ke zprávě

Serce Chrystusa jest tak wielkie, że pragnie włączyć nas wszystkich w rewolucję czułości.
5.6.

Wszystko jest ze sobą powiązane: autentyczna troska o nasze życie i naszą relację z naturą jest nierozerwalnie związana z wymiarem sprawiedliwości i braterstwa oraz wierności wobec innych. #LaudatoSi #WorldEnvironmentDay
5.6.


Pro vysvětlení:
Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. (wikipedia)

Tvíty papeže Františka odebírá přes 14 milionů uživatelů na celém světě. Je možné přihlásit se k jejich odběru v italštině, španělštině, francouzštině, angličtině, portugalštině, němčině, polštině, arabštině a také latině: „Summum periculum mundi hodierni maestitia individualistica a corde scatens avaro.


Papieska intencja modlitewna
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnależli drogi życia, pozwalając się dotknąć sercu Jezusa.
4.6.

Ważne jest, by możliwości naukowe połączyć w przejrzysty i bezinteresowny sposób, aby zagwarantować powszechny dostęp do podstawowych technologii, które umożliwiają każdej osobie w każdej części świata korzystanie z opieki zdrowotnej.
4.6.

Od Abrahama uczmy się modlić z wiarą: słuchać, podążać, prowadzić dialog, aż po dyskusję, ale zawsze gotowi na przyjęcie słowa Bożego i wprowadzanie go w życie. #AudiencjaOgólna
3.6.

Nie możemy tolerować, ani przymykać oczu na jakikolwiek wyraz rasizmu czy wykluczania. Jednocześnie musimy uznać, że przemoc jest autodestrukcyjna i samobójcza. Przemocą nie zdobywa się niczego. Módlmy się o pojednanie i pokój.
3.6.

Bardzo potrzebujemy Światła i mocy Ducha Świętego! Potrzebuje go Kościół, aby podążać w jedności i z odwagą świadcząc o Ewangelii. I potrzebuje go cała rodzina ludzka, aby wyjść z tego kryzysu bardziej zjednoczonymi , a nie bardziej podzielonymi.
2.6.

Prośmy Ducha Świętego, aby udzielił światła oraz siły Kościołowi i społeczeństwu w #Amazonii, ciężko dotkniętym pandemią. Modlę się za najbiedniejszych w tym drogim regionie i w świecie, oraz apeluję, aby nikomu nie zabrakło opieki zdrowotnej.
2.6.

Kościół, który jest matką podąża drogą czułości i współczucia. Kto jest dzieckiem Kościoła, jest osobą łagodną, czułą, uśmiechniętą i pełną miłości. #MaryjaMatkaKościoła
1.6.

Duch Święty daje nam poczucie, że nie jesteśmy sami, ale podtrzymywani przez Boga. Najdrożsi, to, co otrzymaliśmy powinniśmy podarować: jesteśmy wezwani do rozsiewania pocieszenia Ducha, bliskości Boga.
1.6.

Spójrzmy na Kościół tak, jak czyni to Duch, a nie jak czyni to świat. Świat widzi nas jako prawicowców albo lewicowców; Duch widzi nas jako należących do Ojca i Jezusa. Świat widzi konserwatystów i postępowców; Duch widzi dzieci Boże. vatican.va/content/france...
31.5.

Jakże pragnę żebyśmy, jako chrześcijanie, byli coraz bardziej świadkami miłosierdzia dla ciężko doświadczonej ludzkości. Prośmy Ducha Świętego o dar jedności, bo będziemy szerzyć braterstwo jedynie wtedy, jeśli będziemy żyli pomiędzy sobą jak bracia. #ThyKingdomCome
31.5.

#Misja jest wolną i świadomą odpowiedzią na powołanie Boga. Ale to powołanie możemy dostrzec tylko wtedy, gdy przeżywamy osobistą relację miłości z Jezusem żyjącym w swoim Kościele. w2.vatican.va/content/france...
31.5.

Przyjdź, Duchu Święty: Ty, który jesteś harmonią, uczyń nas budowniczymi jedności; Ty, który zawsze dajesz siebie, daj nam odwagę, by wyjść z siebie, aby się miłować i pomagać, by stać się jedną rodziną. Amen. #Pięćdziesiątnica
31.5.

Duchu Święty, pamięci Boga, ożyw w nas pamięć o otrzymanym darze. Uwolnij nas od paraliżu egoizmu i rozpal w nas pragnienie służenia, czynienia dobra. #Pięćdziesiątnica
31.5.

Z wielkich prób ludzkości, a wśród nich z #pandemii, wychodzi się lepszymi lub gorszymi. Nie wychodzi się takimi samymi. I dlatego dzisiaj otwieramy się na Ducha Świętego, aby On był tym, który przemieni nasze serca i pomoże nam wyjść z niej lepszymi.
31.5.

Potrzebujemy, aby Duch Święty dał nam nowe oczy, otworzył nasze umysły i serca, aby stawić czoło obecnej chwili i przyszłości w oparciu o otrzymaną lekcję: jesteśmy połączoną ludzkością. Nikt nie zbawia się sam. Nikt.
30.5.

Wiara pomaga nam w zachowaniu realistycznej i kreatywnej wyobraźni, zdolnej do porzucenia logiki powtarzania, zastępowania i zachowywania; zaprasza od otwarcia czasu ciągle nowego: czasu Pana.
30.5.

Drodzy bracia kapłani, tymi wszystkimi rzeczami, o których myślałem i które odczuwałem podczas okresu pandemii, chciałbym po bratersku podzielić z wami, aby pomogły nam na drodze oddawania chwały Panu oraz w służbie braciom. vatican.va/content/france...
30.5.

Duch Święty podrywa nas do lotu, otwiera nas na wspaniałe przeznaczenie, dla którego się narodziliśmy, karmi nas żywą nadzieją. Wzywajmy Go, aby przyszedł do nas, a będzie nam bliski.
29.5.

Kiedy zapraszamy Ducha Świętego do naszych ran, On namaszcza przykre wspomnienia balsamem nadziei, ponieważ Duch jest odnowicielem nadziei.
28.5.

#MódlmysięWspólnie

27.5.

#Modlitwa wyzwala od instynktów przemocy i jest spojrzeniem zwróconym ku Bogu, aby na nowo zatroszczył się o serce człowieka. #AudiencjaOgólna
27.5.

Niech Duch Święty przemieni nas w Kościół-łono miłosierdzia, tzn. w „matkę o otwartym sercu" dla wszystkich.
26.5.

Jezus wziął na siebie nasze człowieczeństwo, aby przenieść je poza śmierć, w nowe miejsce, do Nieba, abyśmy tam, gdzie jest On, byli także my.
25.5.

Dziś obchodzimy 25. rocznicę podpisania przez Jana Pawła II encykliki Ut unum sint. Z tej okazji pragnę podziękować Panu za drogę, jaką nam, chrześcijanom, pozwolił przebyć w poszukiwaniu pełnej jedności. vatican.va/content/john-paul-ii...
25.5.

Boże miłości, ukaż nam nasze miejsce w tym świecie jako narzędzi Twojej miłości dla wszystkich istot tej ziemi, bo żadna z nich nie jest przez Ciebie zapomniana. Pochwalony bądź, Panie! #LaudatoSi5

24.5.

Powierzamy Maryi Wspomożycielce wszystkich, którzy w tym trudnym czasie pracują dla pokoju, na rzecz dialogu pomiędzy narodami, w służbie ubogich, dla zachowania stworzenia oraz dla zwycięstwa ludzkości nad każdą chorobą ciała, serca i duszy.
24.5.

Znajomość Boga jest przekazywana przede wszystkim przez opowiadanie, z pokolenia na pokolenie, o tym, jak On nieustannie pozostaje obecny. Bóg życia komunikuje się opowiadając życie. #WorldCommunicationsDay2020 w2.vatican.va/content/france...
24.5.

Ekologia integralna wymaga, aby poświęcić trochę czasu na odzyskanie spokojnej harmonii ze stworzeniem, na refleksję o naszym stylu życia i naszych ideałach, na kontemplację Stwórcy, który żyje pośród nas i w tym, co nas otacza. #LaudatoSi5
24.5.

Troska o przyrodę stanowi część stylu życia, który oznacza zdolność do życia razem i komunii. Jezus przypomniał nam, że Bóg jest naszym wspólnym Ojcem, a ten fakt czyni nas braćmi. #LaudatoSi5
23.5.

Mężczyźni i kobiety modlitwy strzegą prawd podstawowych: powtarzają wszystkim, że to życie, pomimo wszystkich jego znojów, prób i trudnych dni, jest wypełnione łaską, z powodu której można być zadziwionym. I jako takie zawsze musi być bronione i chronione.
23.5.

Każdego roku znikają tysiące gatunków roślin i zwierząt, których nie będziemy już mogli poznać, których nie będą mogły zobaczyć nasze dzieci. Z naszego powodu nie będą swoim istnieniem chwaliły Boga. Nie mamy do tego prawa. #Bioróżnorodność #LaudatoSi5
22.5.

Jezus przed odejściem powiedział swym uczniom, że pośle im Ducha, Pocieszyciela. W ten sposób powierzył Duchowi również apostolskie dzieło Kościoła, poprzez całą historię, aż do swego powrotu. #Wniebowstąpienie
21.5.

To życie jest darem otrzymanym od Boga i jest zbyt krótkie, aby przeżyć je w smutku. Chwalmy Pana, zadowoleni po prostu z tego, że żyjemy. Jesteśmy dziećmi wielkiego Króla, zdolnymi do odczytania Jego znaku w całym stworzeniu. #LaudatoSi5
21.5.

Byt ludzki bowiem tym bardziej się rozwija, tym bardziej dojrzewa i tym bardziej się uświęca, im bardziej wchodzi w relacje, przekraczając siebie, aby żyć w komunii z Bogiem, z innymi i ze wszystkimi stworzeniami. #LaudatoSi5
20.5.

Jeśli wydarzenia naszego życia, z całą ich goryczą, grożą niekiedy przytłumieniem w nas daru modlitwy, to wystarczy podziwiać rozgwieżdżone niebo, zachód słońca, kwiat..., aby rozpalić na nowo iskrę dziękczynienia. #AudiencjaOgólna
20.5.

Kiedy zdajemy sobie sprawę z odblasku Boga we wszystkim, co istnieje, to serce odczuwa pragnienie, aby wielbić Pana za wszystkie Jego stworzenia i wraz z nimi. #LaudatoSi5
19.5.

Jeśli jak kryształ jesteśmy wobec Pana przejrzyści, to Jego światło, światło miłosierdzia jaśnieje w nas, a poprzez nas w świecie.
19.5.

Wszyscy możemy współpracować jako narzędzia Boga w trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, swoimi inicjatywami i możliwościami. #LaudatoSi5
19.5.

Dziś wspominamy wielką wiarę i przykład Świętego Jana Pawła II; słyszymy, jak rozbrzmiewa jego apel o otwarcie drzwi Chrystusowi, abyśmy się nie lękali. Kroczmy radośni po ścieżkach świata, naśladując przykład wielkich, którzy nas poprzedzili: nigdy nie jesteśmy sami!

18.5.

100 lat temu Pan nawiedził Swój lud. Posłał pasterza. #ŚwiętyJanPawełII był naszym pasterzem w modlitwie, w bliskości z ludem, w umiłowaniu sprawiedliwości, która zawsze idzie razem z miłosierdziem.
18.5.

Jutro przypada 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II. Wspominamy go z miłością i uznaniem. O godz. 7.00 rano odprawię Mszę św., która będzie transmitowana na cały świat, przy ołtarzu, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki.
https://www.youtube.com/watch?v=M-RFWoMT574&feature=emb_logo
17.5.

Kieruję naglące wezwanie, by odonowić dialog dotyczący sposobu, w jaki budujemy przyszłość naszej planety. Potrzebujemy wspólnego zmierzenia się z tym problemem, ponieważ wyzwanie ekologiczne i jego ludzkie korzenie dotyczą i dotykają nas wszystkich. #LaudatoSi5
17.5.

Żyjemy dziś w społeczeństwie, które czuje się osierocone, a to dotyka przynależności i braterstwa, gdyż brak Ojca. Prośmy Ducha Świętego, aby obdarzył nas łaską odnalezienia Ojca, Ojca, który nadaje sens całemu życiu i sprawia, że ludzie tworzą rodzinę. #HomiliaŚwiętaMarta
17.5.

Dziś #MódlmysięWspólnie za osoby, które sprzątają szpitale, ulice, czyszczą kosze na śmieci, które z naszych domów zabierają śmieci: to praca, której nikt nie zauważa, ale jest konieczna, aby móc żyć. Niech Pan im błogosławi.
17.5.

Zatroszczmy się o to, co stworzone, dar naszego dobrego Boga Stworzyciela. Obchodźmy wspólnie Tydzień Laudato sí. #LaudatoSi5 youtube.com/watch?v=Ji1YpD...
https://laudatosiweek.org/pl/home-pl/
16.5.

Czym jest duch świata, o którym mówi Jezus (J 15, 18-21)? To sposób na życie, kultura tego, co ulotne, co nie zna wierności. Prośmy Ducha Świętego, aby obdarzył nas łaską rozeznania, czym jest światowość, a czym Ewangelia. #HomiliaŚwiętaMarta
16.5.

Módlmy się dziś za osoby, które w tym czasie pandemii zajmują się pochówkiem zmarłych, ryzykując zarażeniem się. Grzebanie umarłych jest uczynkiem miłosierdzia. #MódlmysięWspólnie
16.5.

W świetle tragicznych wydarzeń roku 2020, obejmuję tym orędziem na Dzień Migranta i Uchodźcy, poświęconym osobom przesiedlonym wewnętrznie, także tych wszystkich, którzy przeżywają doświadczenia niepewności, marginalizacji i odrzucenia z powodu COVID-19. w2.vatican.va/content/france...
15.5.

Doskonałością drogi naśladowania Jezusa nie jest surowość, która prowadzi do niepokoju, ale duch ewangelicznej wolności, który prowadzi do radości. #HomiliaŚwiętaMarta
15.5.

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin: módlmy się więc za rodziny, aby wzrastał w nich Duch Pana, duch miłości, szacunku i wolności. #MódlmysięWspólnie
15.5.

Niech Bóg zmiłuje się nad nami i powstrzyma tę tragedię, tę pandemię, a także i inne pandemie: głodu, wojny, pozbawiania dzieci dostępu do nauki. I o to prosimy jak bracia, wszyscy razem. #HumanFraternity #MódlmysięWspólnie
14.5.

My wszyscy, bracia i siostry każdej tradycji religijnej, jednoczymy się dziś w dniu modlitwy, postu i pokuty, ogłoszonym przez Wysoki Komitet na rzecz Ludzkiego Braterstwa. #HumanFraternity #MódlmysięWspólnie #HomiliaŚwiętaMarta
May 14 2020, Santa Marta Mass, Pope Francis
14.5.

Modlitwa należy do wszystkich: do ludzi każdej religii, a zapewne także do tych, którzy nie wyznają żadnej z nich. Modlitwa rodzi się w tajemnicy nas samych, w tym wewnętrznym miejscu, które autorzy duchowi często nazywają „sercem". #Audiencjageneralna
13.5.

Matko Boża, Dziewico Maryjo, Królowo Różańca świętego, ukaż nam moc Twojego ochronnego płaszcza. Z Twoich ramion niech wypłyną nadzieja i pokój, których tak bardzo potrzebujemy. #MatkaBożaFatimska
13.5.

„Trwajcie we mnie, a Ja będę trwał w was" (J 15,4). To „trwajcie" nie jest pasywne, ale aktywne. To wzajemne trwanie. „Ja jestem krzwem winnym, wy latoroślami" (J 15,5). My latorośle potrzebujemy życiodajnych soków, a winny krzew potrzebuje owoców, świadectwa. #HomiliaŚwiętaMarta
13.5.

Dziś obchodzimy Dzień Pielęgniarek. Ich zawód to coś więcej niż tylko jakaś profesja, to powołanie, to poświęcenie. W tym czasie pandemii dały przykład heroiczności, a niektóre ofiarowały swe życie. #Módlmysięwspólnie za pielęgniarki i pielęgniarzy. w2.vatican.va/content/france...
12.5.

Pokój, który daje ci świat, zamyka na innych, to dobrobyt, który usypia. Jest prowizoryczny i jałowy. Pokój Pana jest trwały, płodny i zaraźliwy. Sprawia, że wychodzisz do innych, tworzy wspólnotę, jest pełen nadziei, gdyż wpatruje się w niebo. #HomiliaŚwiętaMarta
12.5.

Pragnę wam przypomnieć, że 14 maja wyznawcy wszystkich religii są zaproszeni do duchowego zjednoczenia się w dniu modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia, aby prosić Boga o pomoc dla ludzkości w przezwyciężeniu pandemii koronowirusa. #HumanFraternity #MódlmysięWspólnie
11.5.

Jak Duch Święty działa w nas? Przypomina wszystko, co Jezus powiedział, uczy nas lepiej to rozumieć, pomaga wzrastać w rozumieniu naszej wiary; towarzyszy i wspiera w rozeznawaniu, oświeca w małych i wielkich życiowych decyzjach. #HomiliaŚwiętaMarta
11.5.

W tych dniach wielu ludzi straciło pracę. Módlmy się za naszych braci i siostry, którzy cierpią na skutek bezrobocia. #MódlmysięWspólnie
11.5.

Dziś w wielu krajach obchodzony jest #Dzieńmatki. Z wdzięcznością i miłością chcę przypomnieć wszystkie mamy, powierzając je opiece Maryi, naszej Matce niebieskiej. Pamiętajmy także o mamach, które towarzyszą nam z Nieba.
10.5.

W #EwangelianaDziś (J 14, 1-12) Jezus wskazuje dwa lekarstwa na niepokój serca. Pierwsze: nie polegać na sobie samych, ale uwierzyć Jemu. I drugie: pamiętać, że tutaj jesteśmy przejściowo i że Jezus przygotował nam miejsce w niebie. #ReginaCaeli
10.5.

Aby się modlić potrzeba odwagi. Modlitwa to podążanie z Jezusem do Ojca, który obdarzy nas wszystkim. Kościół idzie naprzód z tą odwagą modlitwy, gdyż Duch Święty poucza nas, że my robimy tylko troszczkę, a Bóg jest Tym, który “dokonuje wielkich rzeczy" w Kościele.
10.5.

W 70. rocznicę Planu Schumana życzę, aby on nadal ispirował tych, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje w Unii Europejskiej, wezwani do stawienia czoła w duchu porozumienia i współpracy konsekwencjom społecznym oraz ekonomicznym pandemii. #EuropeDay2020
9.5.

Kościół podąża naprzód wśród pocieszeń otrzymywanych od Boga i prześladowań ze strony świata. Duch Święty tworzy harmonię w Kościele. Duch zły niszczy. Uważajmy, abyśmy nie pokładali ufności w doczesnych siłach, ale w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. #HomiliaŚwiętaMarta
9.5.

W dzień, w którym wspominamy św. Ludwikę di Marillac #módlmysięwspólnie za siostry szarytki, które od prawie 100 lat pracują tutaj, w Domu św. Marty i opiekują się przychodnią.
9.5.

Dziś, w Sanktuarium w Pompejach wznosi się intensywna modlitwa Błagalna do #PaniRóżańcowej. #MódlmysięWspólnie przez wstawiennictwo Świętej Dziewicy, aby Pan obdarzył miłosierdziem oraz pokojem Kościół i cały świat.
8.5.

Jak pociesza Pan? Poprzez bliskość: mówi niewiele, ale jest blisko. Poprzez prawdę: nie mówi rzeczy formalnych, nie kłamie. Poprzez nadzieję: “Niech się nie trwoży serce wasze". Pocieszenie od Pana jest bliskie, szczere i otwiera nam drzwi nadziei. #HomiliaŚwiętaMarta
8.5.

Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. #MódlmysięWspólnie za osoby pracujące w tych zasłużonych instytucjach: niech Pan błogosławi ich pracy, która przynosi tak wiele dobra.
8.5.

Podczas izolacji, w której cierpimy z powodu braku bliskości i spotkań, doświadczając braku wielu rzeczy, posłuchajmy po raz kolejny nowiny, która zbawia: Chrystus zmartwychwstał i żyje obok nas.
7.5.

Bycie chrześcijaninem wyraża się w przynależności do ludu wybranego przez Boga w darmowy sposób, oraz w pamięci o tych, którzy nas poprzedzili na drodze zbawienia. Prośmy Pana o świadomość przynależności do ludu Bożego, który w swej całości posiada zmysł wiary.#HomiliaŚwiętaMarta
7.5.

Pragnę prosić Pana, aby błogosławił artystom, którzy pozwalają nam zrozumieć, czym jest piękno. Bez niego nie można zrozumieć Ewangelii. Módlmy się jeszcze raz za artystów. #MódlmysięWspólnie
7.5.

#Modlitwa jest oddechem wiary, jest jak krzyk wydobywający się z serca tego, kto wierzy i powierza się Bogu. Wiara to mieć dwie ręce podniesione, głos, który krzyczy, aby błagać o dar zbawienia. #AudiencjaGeneralna
6.5.

Nie jest łatwo żyć w świetle. Światło sprawia, że widzimy w sobie wiele brzydkich rzeczy: nałogi, pychę, duch światowy. Ale sam Jezus nam mówi: “Odwagi, pozwól się oświetlić, bo ja cię zbawiam". Nie bójmy się Jezusowego światła! #HomiliaŚwiętaMarta
6.5.

#MódlmysięWspólnie za osoby pracujące w środkach komunikacji społecznej. W tym czasie pandemii wiele ryzykują i mają dużo pracy. Niech Pan je wspiera zawsze w tej pracy przekazywania prawdy.
https://www.youtube.com/watch?v=2ACjXt-0Jus&feature=emb_logo
6.5.

Papieska intencja modlitewna:
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie słowa oraz ubogim, stanowili życiodajny znak dla całego kościoła.
6.5.

Są postawy, które nie pozwalają nam postępować na drodze poznania Pana: bogactwo, acedia, surowość, klerykalizm, światowość… Brakuje wolności, a bez niej nie można iść za Jezusem. #HomiliaŚwiętaMarta
5.5.

Módlmy się dziś za tych, którzy zmarli z powodu pandemii. Umarli samotnie, bez czułej obecności swych bliskich, wielu nie miało nawet pogrzebu. Niech Pan przyjmie ich do Swej chwały. #MódlmysięWspólnie
5.5.

Przyjąłem propozycję Najwyższego Komitetu dla #BraterstwaLudzkiego, aby 14 maja, wierzący wszystkich religii zjednoczyli się duchowo w dniu modlitwy i postu w błaganiu Boga, aby pomógł ludzkości w przezwyciężeniu #koronawirusa. #MódlmysięWspólnie
4.5.

Są idee, które wprowadzają podziały, do tego stopnia, że idea staje się ważniejsza od Ducha Św., który nas prowadzi. Niech Pan wyzwoli nas od podziałów i pomoże pojąć wielką tajemnicę Jezusa, który jest pasterzem wszystkich i w Nim wszyscy jesteśmy braćmi. #HomiliaŚwiętaMarta
4.5.

W tym czasie kwarantanny, rodziny próbują robić wiele nowych rzeczy, jest wiele kreatywności w podążaniu naprzód. Ale czasami ma też miejsce domowa przemoc. #MódlmysięWspólnie za rodziny, aby podczas tej kwarantanny trwały w pokoju z kreatywnością i cierpliwością.
4.5.

W obecnym kryzysie potrzebujemy dziennikarstwa, które służy wszystkim ludziom, szczególnie tym, którzy nie mają głosu; dziennikarstwa, które angażuje się w poszukiwanie prawdy i otwiera drogi ku jedności i pokojowi. #WPFD2020
3.5.

#MódlmysięWspólnie o powołania, prosząc Pana o dar dobrych sług w Jego Królestwie, z sercem i rękami gotowymi do służby Jego miłości. w2.vatican.va/content/france...
3.5.

#MódlmysięWspólnie za wielu pasterzy, którzy dają swe życie za wiernych. Myślę o kapłanach, ale także o innych pasterzach, którzy dobrze opiekują się ludźmi: o lekarzach. Niech przykład tych pasterzy kapłanów i lekarzy pomaga nam w opiece nad świętym ludem Bożym.
3.5.

Niedziela Dobrego Pasterza to piękny dzień, to niedziela pokoju, czułości i łagodności, gdyż nasz Pasterz opiekuje się nami. “Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego" (Ps 23). #HomiliaŚwiętaMarta
3.5.

Wykorzystajmy ten czas pandemii jako próbę, aby przygotować się na jutro dla wszystkich. Bez całościowej wizji nie będzie przyszłości dla nikogo.
2.5.

Kryzys to okazja do wyboru. Obecna pandemia to czas kryzysu społecznego. Jak na niego reagować? Z wytrwałością, cichością, wiernością Bogu, decyzjom wcześniej podjętym. Czas kryzysu to jak przechodzenie przez ogień, aby stać się silnymi. #HomiliaŚwiętaMarta
2.5.

#MódlmysięWspólnie za rządzących, którzy są odpowiedzialni za opiekę nad swoimi narodami, aby Pan obdarzył ich siłą i aby rozumieli, że w czasie kryzysu muszą być bardzo zjednoczeni dla dobra narodu, ponieważ jedność jest ważniejsza niż konflikt.
2.5.

W miesiącu maju odkryjmy piękno modlitwy różańcowej w domu. Na zakończenie możemy odmówić modlitwę przyzywając wstawiennictwa Maryi, aby Pan uwolnił nas od tej pandemii i aby życie mogło powrócić do normalnego biegu w spokoju. vatican.va/content/france...
1.5.

Słowo “praca" jest tym, które Biblia używa, aby opisać stwórcze dzieło Boga: “Bóg ukończył dzieło, nad którym pracował" (Rdz 2, 2). Bóg powierza tę aktywność człowiekowi: praca jest jego powołaniem. #HomiliaŚwiętaMarta
1.5.

Dziś obchodzimy święto św. Józefa Rzemieślnika i Święto Pracy. #MódlmysięWspólnie za wszystkich pracowników, aby nikomu nie brakowało pracy i by wszyscy byli godziwie opłacani oraz mogli cieszyć się godnością pracy i pięknem wypoczynku.
1.5.

Chrześcijaństwo nie jest tylko doktryną, sposobem zachowania, kulturą. Tak, jest również tym wszystkim, ale sednem chrześcijaństwa jest spotkanie: spotkanie z Jezusem. Ktoś jest chrześcijaninem, ponieważ spotkał Jezusa Chrystusa, pozwolił, aby On go spotkał.
30.4.

Nasze świadectwo otwiera ludziom drzwi. Nasza modlitwa otwiera drzwi do serca Ojca. Prośmy Pana, abyśmy naszą pracę przeżywali jako świadectwo i modlitwę, aby Ojciec mógł przyciągnąć ludzi do Jezusa. #HomiliaŚwiętaMarta
30.4.

Dziś #MódlmysięWspólnie za zmarłych, za tych, którzy zmarli z powodu pandemii; szczególnie za tych, którzy zmarli bezimiennie.
30.4.

Ubóstwo w duchu, płacz, cichość, pragnienie świętości, miłosierdzie, oczyszczanie serca i dzieła pokoju mogą zaprowadzić do prześladowania z powodu Chrystusa, ale w ostateczności to prześladowanie jest powodem radości i wielkiej nagrody w niebie. #Błogosławieństwa
29.4.

W wyznawaniu naszych grzechów nie powinniśmy być abstrakcyjni, ale prości i konkretni, jak dzieci: “Jestem grzesznikiem, bo zrobiłem to, i to i tamto". To prowadzi do zawstydzenia. Autentyczność jest tym, co naprawdę pozwala czuć się grzesznikiem, a nie grzesznikiem na niby.
29.4.

W dniu św. Katarzyny ze Sieny, doktora Kościoła, patronki Europy, #MódlmysięWspólnie o jedność Unii Europejskiej: abyśmy wszyscy razem mogli iść dalej jako bracia.
29.4.

Wielkanoc przynosi nam przesłanie: przesłanie o narodzeniu się na nowo. Możemy narodzić się na nowo dzięki tej samej mocy, dzięki której zmartwychwstał Pan: dzięki mocy Boga.
28.4.

Wiele razy naszymi komentarzami zaczynamy małe, codzienne linczowanie. Niech Pan pomoże nam być sprawiedliwymi w naszych ocenach i nie wszczynać ani nie przyłączać się do plotkowania, które prowadzi do pochopnego potępienia. #HomiliaŚwiętaMarta
28.4.

W tym czasie, w którym otrzymujemy wytyczne dotyczące wychodzenia z kwarantanny prośmy Pana, aby obdarzył nas wszystkich łaską roztropności i posłuszeństwa wobec rozporządzeń, aby nie powróciła pandemia. #MódlmysięWspólnie
28.4.

W życiu zdarza się, że oddalamy się od Pana i tracimy świeżość pierwszego wezwania. Prośmy o łaskę powracania zawsze do pierwszego spotkania, w którym On na nas spojrzał, przemówił do nas oraz zrodził wewnętrzne pragnienie pójścia za Nim. #HomiliaŚwiętaMarta
27.4.

#Módlmysięwspólnie za artystów, którzy mają umiejętność wielkiej kreatywności i poprzez piękno wskazują nam drogę, którą mamy podjąć . Niech Pan udzieli nam wszystkim w tym momencie łaski kreatywności.
27.4.

Dzisiejsza Ewangelia (Łk 24, 13-35) uczy nas, że w życiu mamy dwie przeciwstawne kierunki: jest droga tych, którzy dają się sparaliżować rozczarowaniami i smutni idą dalej; i droga tych, którzy na pierwszym miejscu nie stawiają siebie i swoich problemów, ale Jezusa i braci.
26.4.

Jak wiele cierpliwości ma Pan do każdego z nas. Szanuje naszą sytuację, idzie obok nas, jak szedł z uczniami do Emaus, słucha naszych niepokojów. Szanuje nas, lubi słuchać, jak rozmawiamy, aby nas dobrze zrozumieć i dać słuszą odpowiedź. #HomiliaŚwiętaMarta
26.4.

#MódlmysięWspólnie, za tych wszystkich, którzy doznają smutku, ponieważ są samotni lub nie wiedzą, jaka czeka ich przyszłość, albo dlatego, że nie mogą utrzymać rodziny, bo nie mają pracy. Módlmy się dzisiaj za nich.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_S0SBpvN3G0&feature=emb_logo
26.4.

Kontemplować oblicze Chrystusa w rytmie serca Maryi,modląc się #Różańcem, to uczyni nas bardziej zjednoczonymi jako duchowa rodzina i pomoże nam przezywciężyć tę próbę.Będę modlił się za was,szczególnie za najbardziej cierpiących,a was proszę, o modlitwę za mnie#MódlmysięWspólnie
25.4.

Drodzy bracia i siostry, ofiaruję wam teksty dwóch modlitw do Maryi, które możecie odmówić na zakończenie #Różańca. Ja sam będę je odmawiał w miesiącu maju, w duchowej jedności z wami. #MódlmysięWspólnie
25.4.

W #DzisiejszejEwangelii znajdujemy pożegnanie Pana: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię" (Mk 16, 15). Wiara zawsze prowadzi cię do wyjścia z siebie. Wiara jest przekazywana, jest ofiarowana, szczególnie poprzez świadectwo. Idźcie, niech ludzie zobaczą jak żyjecie.
25.4.

Dzisiaj Kościół obchodzi święto Świętego Marka,jednego z czterech ewangelistów,pierwszego, który napisał Ewangelię,w bardzo prostym stylu. Jeśli dzisiaj macie trochę czasu, przeczytajcie ją. Wielką przyjemnością jest wczytanie się w tę prostotę,z jaką Marek opowiada o życiu Pana.
25.4.

#MódlmysięWspólnie za osoby, które wykonują usługi pogrzebowe. Jest bardzo bolesnym, bardzo smutnym to, co robią, i odczuwają ból tej pandemii z bliska. Módlmy się za nich.
25.4.

Teraz, gdy myślimy o powolnym i żmudnym wychodzeniu z pandemii, istnieje niebezpieczeństwo, że dotknie nas jeszcze gorszy wirus, wirus obojętnego egoizmu, który zapomina o tym, który został w tyle.
24.4.

Jezus formował serce apostołów do służenia ludziom; uczył tej postawy duszpasterskiej, którą jest bliskość z ludem Bożym. Struktura nie czyni duszpasterstwa: czyni je serce pasterza. #MódlmysięWspólnie za pasterzy Kościoła. #HomiliaŚwiętaMarta
24.4.

#MódlmysięWspólnie za nauczycieli, którzy muszą wiele pracować, aby przeprowadzić lekcje przez internet albo inne środki medialne i za uczniów, którzy muszą zdawać egzaminy w sposób, do którego nie są przyzwyczajeni. Towarzyszmy im naszą modlitwą.
https://www.youtube.com/watch?v=L8XTfW4I6co&feature=emb_logo
24.4.

Obecna pandemia przypomina nam, że nie ma różnic między tymi, którzy cierpią. Wszyscy jesteśmy ułomni, równi, cenni. To, co się dzieje, jest dla nas wstrząsem: to czas aby usunąć nierówności, niesprawiedliwość, która podważa u podstaw zdrowie całej ludzkości!
23.4.

Sekretem Piotra jest modlitwa Jezusa: Jezus modli się za Piotra, aby nie ustała jego wiara. I to, co zrobił dla Piotra, robi dla nas wszystkich. Jezus modli się za nas przed Ojcem, ukazując Swoje rany, cenę naszego zbawienia. #HomiliaŚwiętaMarta
23.4.

Jest wiele rodzin w potrzebie, które nie mają pracy i nie mają nic do jedzenia, a lichwiarze zabierają im to niewiele, które mają. #MódlmysięWspólnie o godność dla tych rodzin; i módlmy się także za lichwiarzy: aby Pan dotknął ich serc i nawrócili się.
23.4.

Światowy Dzień Ziemi jest okazją, aby odnowić umiłowanie naszego wspólnego domu, który nie jest depozytem do wykorzystania. Zaopiekujmy się nim i najsłabszymi członkami naszej rodziny ludzkiej. #EarthDay50 vatican.va/content/france...
22.4.

Niech miłość Boga, który posłał Swojego Syna Jezusa wkroczy w nas i pomoże patrzeć światłem Ducha. Pytajmy się siebie: chodzę w świetle czy w ciemności, jestem dzieckiem Boga, czy skończyłem jak biedny “nietoperz"? #HomiliaŚwiętaMarta
22.4.

Kiedy trwamy w grzechu jesteśmy jak nietoperze, które poruszają się tylko nocą. Życie w ciemności jest dla nas wygodniejsze, gdyż światło sprawia, że widzimy to, czego nie chcemy widzieć. Ale w ten sposób oczy przyzwyczajają się do ciemności i już nie wiedzą, czym jest światło.
22.4.

W tym okresie, kiedy konieczna jest wielka jedność między nami, módlmy się za Europę, aby mogła mieć tę braterską jedność, o której marzyli ojcowie założyciele Wspólnoty Europejskiej. #MódlmysieWspólnie
https://www.youtube.com/watch?v=Y20Jrbm8Ov8&feature=emb_logo
22.4.

W przeżywanej przez nas próbie, poznaliśmy własną kruchość. Potrzebujemy Pana, który widzi w nas, poza naszymi ułomnościami, nieodparte piękno. Z Nim odkrywamy siebie jako cennych w naszych słabościach.
21.4.

Wiele rzeczy może dzielić wspólnotę: pieniądze, próżność, plotkarstwo. Ale Duch przychodzi, by nas od tego uwolnić. Duch Święty jest mistrzem harmonii, buduje harmonię we wspólnocie, gdyż sam jest jednością, jednością między Ojcem i Synem. #HomiliaŚwiętaMarta
21.4.

W tym czasie jest tak wiele ciszy. Niech ta cisza, która w naszej codzienności jest trochę czymś nowym, nauczy nas słuchać, pomoże wzrastać w umiejętności słuchania. Módlmy się o to wspólnie.
https://www.youtube.com/watch?v=1Jv2yEX5dAE&feature=emb_logo
21.4.

Odpowiedź chrześcijan na zawieruchy życia i dziejów nie może być inna jak miłosierdzie: miłość współczująca między nami i względem wszystkich, zwłaszcza wobec tych, którzy cierpią, którym jest najtrudniej, którzy są opuszczeni.
20.4.

Być chrześcijaninem to nie tylko wypełniać przykazania, ale to także “narodzić się na nowo" i pozwolić, aby Duch wszedł w nas i prowadził nas tam, gdzie On chce. To jest wolność Ducha. Niech Pan nam pomoże w byciu uległymi Duchowi. #HomiliaŚwiętaMarta
20.4.

#MódlmysięWspólnie za osoby, których powołaniem jest polityka, wyższa forma miłości. Módlmy się za partie polityczne w różnych krajach, aby w czasie pandemii wspólnie szukały dobra kraju, a nie dobra własnej partii.
20.4.

Pan oczekuje, abyśmy zanieśli nasze nędze i by mógł nam okazać swoje miłosierdzie. #NiedzielaMiłosierdziaBożego w2.vatican.va/content/france...
19.4.

Miłosierdzie Boże wierne i cierpliwe niestrudzenie wyciąga do nas rękę, by nas podnieść z naszych upadków. Bóg chce, abyśmy Go postrzegali w ten sposób: nie jako pana, z którym musimy się rozliczyć, ale jako naszego Ojca, który zawsze nas podnosi. #NiedzielaMiłosierdziaBożego
19.4.

Dzisiaj bezbronna i rozbrajająca miłość Jezusa wskrzesza serce Tomasza (J 20, 19-31). My również, podobnie jak apostoł, przyjmijmy miłosierdzie, zbawienie świata. I bądźmy miłosierni dla tych,którzy są słabsi: tylko w ten sposób odbudujemy nowy świat. #NiedzielaMiłosierdziaBożego
19.4.

Skąd bierze się odwaga apostołów? To jest dar Ducha Świętego. Otwartość, odwaga są darami, których Pan udziela w dniu Pięćdziesiątnicy. Misja rodzi się właśnie z daru Ducha Świętego. #HomiliaŚwiętaMarta
18.4.

Pomyślmy o trudnej pracy personelu służby zdrowia, o pielęgniarkach i pielęgniarzach oraz lekarzach zajmujących się chorymi niepełnosprawnymi, którzy zarazili się Covid-19. #MódlmysięWspólnie za osoby z niepełnosprawnością i za tych, którzy się nimi opiekują.
18.4.

Uczniowie przeszli drogę budowania zażyłości z Panem. Niech Pan nauczy także i nas tej rodzinnej bliskości z Nim, zażyłości, która jest osobista, ale zawsze wspólnotowa: zażyłość rodzinna w codzienności, sakramentach, pośród ludu Bożego. #HomiliaŚwiętaMarta
17.4.

#MódlmysięWspólnie za kobiety w ciąży, które będą mamami i pytają się: “W jakim świecie będzie żyło moje dziecko?". Niech Pan obdarzy je odwagą i ufnością, że choć na pewno będzie to inny świat, ale zawsze świat, który Pan bardzo kocha.
17.4.

Radość w Panu jest waszą siłą (Ne 8, 10). Wielką siłą, którą mamy, aby iść naprzód jako świadkowie życia jest radość w Panu. Prośmy dzisiaj o łaskę tej radości, która jet owocem Ducha Świętego. #HomiliaŚwiętaMarta
16.4.

#DzisiejszaEwangelia (Łk 24, 35-48) jest jedną z moich ulubionych: “Z radości jeszcze nie wierzyli." (w. 41). Być wypełnionymi radością. Nie nie bycie wesołym, w pozytywnym znaczeniu, chodzi o inną rzecz; to jest pełnia pocieszenia, pełnia obecności Pana. #HomiliaŚwiętaMarta
16.4.

#Módlmysięwspólnie także za farmaceutów, którzy razem z lekarzami, pielęgniarzami i pielęgniarkami, a także pozostałym personelem medycznym robią bardzo wiele, aby pomóc chorym wyjść z choroby.
https://www.youtube.com/watch?v=69Qqck8scuo&feature=emb_logo
16.4.

Dziećmi Bożymi nazywani są ci, którzy nauczyli się sztuki pokoju i ją praktykują, wiedzą, że nie ma pojednania bez daru z własnego życia i że pokój winien być szukany zawsze i wszędzie. #Błogosławieństwa #Audiencjaogólna
15.4.

Wierność Boga jest wiernością cierpliwą w stosunku do Swojego ludu. Bóg słucha, prowadzi, powoli tłumaczy i rozgrzewa serce, jak to zrobił z tymi dwoma uczniami, którzy uciekali z Jerozolimy: rozgrzewa ich serce, aby wrócili do domu. #HomiliaŚwiętaMarta
15.4.

#MódlmysięWspólnie za starszych, szczególnie tych, którzy są w odizolowaniu lub w domach opieki i boją się, że umrą sami. Oni są naszymi korzeniami, przekazali nam wiarę, tradycję, sens przynależności. Prośmy, aby Pan był blisko nich.
15.4.

Zmartwychwstanie Jezusa mówi nam, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do życia. Jeżeli Chrystus zmartwychwstał, z ufnością można patrzeć na każde wydarzenie naszego życia, także na te najtrudniejsze i pełne udręk oraz niepewności.
14.4.

Nawrócenie jest powrotem do wierności. Prośmy dziś o łaskę patrzenia dalej niż nasze zabezpieczenia, abyśmy byli wierni, także przy grobie, przy upadku wielu złudzeń. Nie jest łatwo trwać w wierności. Niech On, nasz Pan będzie tym, który jej strzeże. #HomiliaŚwiętaMarta
14.4.

#MódlmysięWspólnie, aby Pan obdrzył nas łaską jedności. W trudnościach obecnego czasu niech pozwoli nam odkryć komunię między nami, jedność, która jest nadrzędna wobec wszelkich podziałów.
https://www.youtube.com/watch?v=SawMV3Xd-vs&feature=emb_logo
14.4.

W #EwangelianaDziś słyszeliśmy, że kobiety przyniosły uczniom wieść o zmartwychwstaniu Jezusa. Dziś wraz z wami pragnę przypomnieć, jak wiele robią kobiety, także w tym czasie zagrożenia zdrowotnego, opiekując się innymi.
13.4.

Albo nasz wybór będzie za życiem, zmartwychwstaniem narodów, albo za bożkiem pieniądzem: powrotem do grobu głodu, niewoli, wojen, fabryk broni, dzieci bez szkoły. #HomiliaŚwiętaMarta
https://www.youtube.com/watch?v=fkewHqz0Scw&feature=emb_logo
13.4.

#MódlmysięWspólnie za rządzących, naukowców, polityków, którzy pracują już nad tym, co będzie po pandemii, to „po", które już się rozpoczęło: aby znaleźli odpowiednie rozwiązania, zawsze dla dobra ludzi, dla dobra narodów.
13.4.

Drodzy bracia i siostry, Obojętność, egoizm, podziały, zapominanie nie są tak naprawdę słowami, które pragniemy usłyszeć w tym czasie. Chcemy je przepędzić z wszelkiego czasu! w2.vatican.va/content/france...
12.4.

Tej nocy zabrzmiał głos Kościoła: „Zmartwychwstał Chrystus, Pan mój i nadzieja!". To inna „infekcja", która przekazuje się z serca do serca - bo każde ludzkie serce czeka na tę Dobrą Nowinę. To infekcja nadziei: „Zmartwychwstał Chrystus, Pan mój i nadzieja!".
12.4.

Tej nocy zdobywamy podstawowe prawo: prawo do nadziei. Jest to nadzieja nowa, żywa, pochodząca od Boga. Nie jest to zwykły optymizm. To dar z nieba, którego nie mogliśmy zapewnić sobie sami.
11.4.

Uciszmy krzyki śmierci, dość wojen! Niech ustanie produkcja bronią, bo potrzebujemy chleba, a nie karabinów. Niech ustaną aborcje, które zabijają niewinne życie. Niech otworzą się serca tych, którzy mają, aby napełnić puste ręce tych, którzy są pozbawieni tego, co niezbędne.
11.4.

Nie lękajcie się, nie bójcie się: oto obwieszczenie nadziei. Jest to wieść dla nas dzisiaj. Są to słowa, które Bóg powtarza nam w nocy, której doświadczamy.
11.4.

Tej nocy zdobywamy podstawowe prawo: prawo do nadziei. Jest to nadzieja nowa, żywa, pochodząca od Boga. Nie jest to zwykły optymizm. To dar z nieba, którego nie mogliśmy zapewnić sobie sami. w2.vatican.va/content/france…
11.4.

Kierujemy wzrok na Człowieka z Całunu, w którym rozpoznajemy ślady Sługi Bożego, które Jezus pozostawił w Swej Męce. Uczestniczmy poprzez media w modlitwie przed Świętym Całunem o godzinie 17.00
https://www.youtube.com/watch?v=5YceQ8YqYMc&feature=emb_logo
11.4.

To oblicze zniekształcone przez rany niesie ze sobą wielki pokój. Jego spojrzenie nie szuka naszych oczu, ale naszego serca, jak gdyby chciało powiedzieć: zaufaj, nie trać nadziei; siła Bożej miłości, siła Zmartwychwstałego zwycięża wszystko.
https://twitter.com/Pontifex_pl/status/1248898584889700353
11.4.

Spójrz na otwarte ramiona Chrystusa ukrzyżowanego, pozwól zbawiać się ciągle na nowo. #MódlmysięWspólnie #WielkiPiątek
https://twitter.com/Pontifex_pl/status/1248505996797935617/photo/1
10.4.

#Módlmysięwspólnie. Celebracje Wielkiego Tygodnia: youtube.com/watch?v=5YceQ8...
#PrayTogether 9.4.2020 6:00 PM: Mass of the Lord`s Supper...
9.4.

Drodzy bracia kapłani, zostaliśmy namaszczeni, aby namaszczać, aby dawać samych siebie. #Módlmysięwspólnie dzisiaj, prosząc o pokorę w zachowaniu tego daru namaszczania i błagajmy o miłosierdzie Boga dla powierzonego nam ludu oraz dla całego świata. #WielkiCzwartek
9.4.

Z otwartego serca na krzyżu miłość Boga dosięga każdego z nas. Pozwólmy, aby Jego spojrzenie spoczęło na nas. Zrozumiemy, że nie jesteśmy sami, ale kochani, gdyż Pan nas nie opuszcza i nigdy o nas nie zapomina. #Audiencjageneralna
8.4.

Pomyślmy o małym Judaszu, którego każdy nosi w sobie. Każdy z nas ma możliwość wyboru między wiernością a interesem. Każdego z nas stać na to, aby zdradzić, sprzedać, wybrać dla własnego interesu. Judaszu, gdzie jesteś? #HomiliaŚwiętaMarta
8.4.

Módlmy się dziś za tych, którzy w tym czasie pandemii robią interesy na potrzebujących, korzystają z tego, że inni są w potrzebie i “sprzedają ich". Oby Pan dotknął ich serc i nawrócił ich. #MódlmysięWspólnie
8.4.

W tych świętych dniach, w domu, stajemy przed Krucyfiksem. Prośmy o łaskę, by żyć, aby służyć. Spróbujmy nawiązać kontakt z tymi, którzy cierpią, z tymi, którzy są sami i w potrzebie. Pomyślmy nie tylko o tym, czego nam brakuje, ale o dobru, które możemy uczynić.
7.4.

W życiu ciągle upadamy, każdy z nas jest grzesznikiem. Ale tym, co się liczy, jest nasza postawa przed Bogiem. Prośmy o łaskę wytrwałości w służbie, a kiedy upadamy, o łaskę płaczu, tak jak płakał Piotr. #HomiliaŚwiętaMarta
7.4.

W tych dniach Wielkiego Postu rozważaliśmy prześladowanie Jezusa, z jaką zawziętością był sądzony, choć był niewinny. Dziś #MódlmysięWspólnie za wszystkie osoby, które cierpią, bo zostały skazane niesłusznie, z zawziętości.
7.4.

Przeżywany przez nas dramat pobudza nas, by brać na serio to, co jest poważne, by nie zagubić się w rzeczach błahych; do ponownego odkrycia, że życie do niczego nie służy, jeśli nie służymy. Ponieważ życie jest mierzone miłością.
6.4.

Będziemy sądzeni z naszej relacji do biednych. Kiedy Jezus mówi: “biednych zawsze będziecie mieli u siebie", mówi: “Ja będę zawsze z wami w biednych, będę w nich obecny". To jest centrum Ewangelii i dlatego właśnie z tego będziemy sądzeni. #HomiliaŚwiętaMarta
6.4.

Tam, gdzie więzienia są przepełnione, istnieje niebezpieczeństwo, że ta pandemia skończy się poważnym nieszczęściem. #Módlmysięwspólnie za odpowiedzialnych, za tych, którzy muszą podjąć decyzje, aby znaleźli właściwą i twórczą drogę do rozwiązania tego problemu.
6.4.

Drodzy młodzi, poczujcie się wezwani, by postawić na szali wasze życie. Nie bójcie się poświęcić go dla Boga i dla innych, zyskacie na tym! Ponieważ życie jest darem, który otrzymujemy dając siebie. #ŚDM
5.4.

Bóg nas zbawił, służąc nam. Zazwyczaj sądzimy, że to my służymy Bogu. Nie, to On służył nam bezinteresownie, bo pierwszy nas umiłował. Trudno jest kochać nie będąc kochanym. A jeszcze trudniej służyć, jeśli nie pozwolimy, by służył nam Bóg. #NiedzielęPalmową
5.4.

Jezus doświadczył całkowitego opuszczenia, sytuacji najbardziej Jemu obcej, aby być w pełni solidarnym z nami. Uczynił to dla mnie, dla ciebie, żeby ci powiedzieć: „Nie lękaj się, nie jesteś sam". #NiedzielęPalmową
5.4.

Ojciec podtrzymywał służbę Jezusa: nie rozgromił zła, które się na Niego zwaliło, ale podtrzymywał Jego cierpienie, aby nasze zło zostało pokonane jedynie dobrem, aby było przeniknięte na wskroś miłością. Na wskroś. #NiedzielęPalmową
5.4.

Bóg nas zbawił, pozwalając, by nasze zło rozpętało się nad Nim. Nie reagując, jedynie z pokorą, cierpliwością i posłuszeństwem sługi, wyłącznie z siłą miłości. #NiedzielęPalmową
5.4.

#MódlmysięWspólnie vatican.va/content/france...
Palm sunday: 5 April 2020 11:00 AM Rome time /GMT +2)
4.4.

Sami nie jesteśmy w stanie usunąć pyłu, który brudzi nasze serce. Tylko Jezus, który je zna i kocha, może je uleczyć. #WielkiPost to czas uzdrowienia.
4.4.

Powinniśmy mieć nawyk dostrzegania w sobie procesu kuszenia, który odwraca serce od dobra w stronę zła. Jak rozpoczął się ten proces w mojej duszy? Jak się rozwijał? …Niech Duch Święty oświeca nas w tym wewnętrznym poznaniu. #HomiliaŚwiętaMarta
4.4.

W tych chwilach cierpienia ludzi ogarnia chęć czynienia wielu dobrych rzeczy, ale nie brak także myśli o wykorzystaniu tego czasu dla siebie, dla własnej korzyści. #MódlmysięWspólnie, aby Pan dał nam wszystkim prawe i przejrzyste sumienia.
4.4.

Dziś pragnę podziękować wszystkim młodym mamom, które stawiają czoła zrozumiałym lękom. Dziękuję także tym, którzy z miłością i kompetencją je wspierają. Dzieci, które rodzą się w czasie #koronawirus są znakiem wielkiej nadziei.
3.4.

Będzie dobrą rzeczą, jeżeli w ten piątek pomyślimy o cierpieniach Maryi, Bolesnej, i powiemy “dziękujemy, że zgodziłaś się być Matką". W macierzyństwie Maryi widzimy macierzyństwo Kościoła, który przygarnia wszystkich. #HomiliaŚwiętaMarta
https://www.youtube.com/watch?v=CkPSHc5nQhQ&feature=emb_logo
3.4.

Już dziś są tacy, którzy myślą o tym, co będzie po zakończeniu pandemii, o wszystkich tych problemach, które wtedy się pojawią, problemie biedy, braku pracy, głodu. #MódlmysięWspólnie za tych wszystkich, którzy dziś pomagają, ale myślą także o jutrze, aby pomóc nam wszystkim.
3.4.

Papieska intencja modlitewna:
Módlmy się, aby wszystkie osobypod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.
2.4.

MódlmysięWspólnie także w trudnościach, które w tych dniach napotykają rodziny z dziećmi z #autyzmem i wszystkie osoby niepełnosprawne.
2.4.

Oby nasze bycie chrześcijaninem było takie, jak naszego ojca Abrahama: świadome bycia wybranym, radosne z kroczenia w stronę obietnicy i wierne w wypełnianiu przymierza. #HomiliaŚwiętaMarta
https://www.youtube.com/watch?v=tG1r7OpwyV8&feature=emb_logo
2.4.

W tych dniach cierpienia i bólu wychodzi na jaw wiele ukrytych problemów naszego społeczeństwa. Prośmy św. Teresę z Kalkuty, aby rozbudziła w nas zmysł bliskości z wieloma osobami, które w normalnym życiu egzystują w ukryciu, jak na przykład bezdomni. #MódlmysięWspólnie
2.4.

Czym jest serce “czyste"? Serce oczyszczone jest wynikiem procesu, który zakłada wyzwolenie i wyrzeczenie. Człowiek czystego serca takim się nie rodzi, doświadczył wewnętrznego uproszczenia, ucząc się wyrzeczenia się w sobie zła. #Błogosławieństwa #AudiencjaOgólna
1.4.

“Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami" (J 8, 31). Uczeń jest człowiekiem wolnym, gdyż trwa w Panu. Trwanie w Nim to pozwolenie, by kierował nami Duch Święty. #HomiliaŚwiętaMarta
https://www.youtube.com/watch?v=3MronlbbJ2U&f

Přílohy
Vložil:Stanisław Janczyk
Vloženo:12.5.2013
Zobrazovat do:  31.12.2020    ok