Aktuality

Zrcadlo času


S mírnou dávkou optimismu jsme vstoupili do nového roku 2022. Sice jsme denně informováni o počtu nakažených, ale potěšující je to, že nebyl prodloužen nouzový stav. Čekal jsem několik dní pro případ, kdyby bylo vyhlášeno něco nového, abych zase nemusel přepisovat celý článek. Jistě přeji ze srdce všem, aby tento rok byl klidný, zdravý a Bohem požehnaný, ale chci taky poděkovat všem, kteří projevili svou víru a ohleduplnost ke svým bližním zachováním hygienických předpisů. Povinnost roušky a desinfekce rukou v uzavřeném prostoru, kterým je i kostel, trvá stále. Je-li ale podstatným znamením lásky oběť, pak to není ani tak těžké.

Na druhé straně čas covidu nastavil zrcadlo celé společnosti, církev nevyjímaje. Kdo si tvořil všelijaké statistiky co do počtu věřících, chtíc nechtíc musí tyto počty docela opravit, protože i zde se ukázalo a ukazuje, že není všecko zlato, co se třpytí. Navštívil jsem jednoho mladšího spolubratra kněze, protože se už dost dlouho neozval a tak jsem měl strach, jestli není nemocný. Nemocný nebyl, ale smutný ano. Vyprávěl mi o letošních vánocích ve své farnosti. Smutně se mi to poslouchalo... Co vše musel slyšet od některých lidí... Se strachem k oltáři, na ambon... Tak jsem to vyslechl a jen se zeptal: A TO JSOU VĚŘÍCÍ LIDÉ ? PODLE ČEHO SE TO POZNÁ ? Žijí u nás tisíce biřmovaných, kteří by z podstaty svátosti, kterou přijali, měli bránit víru, církev, Boží nauku a jak snadno splývají s křičícím okolím? Dokonce upírají právo papeži a arcibiskupovi vyjádřit se k věcem, které mají souvislost s Desaterem a jak známo, Desatero je Desaterem PŘIKÁZÁNÍ, nikoliv nabídek či doporučení. TO JSOU VĚŘÍCÍ ?
V prvním čísle oběžníku ostravsko-opavského biskupství oznamuje Otec biskup Martin, že začíná doba přihlášek do kněžského semináře...
Co myslíte: když takový chlapec slyší doma od rodičů a jiných kolem sebe, co je módou dnes vykřikovat proti církvi a kněžím, když vidí, jak rodiče či děda s babičkou v jedné ruce drží růženec a druhou hrozí knězi, nebo i biskupovi či dokonce papeži a pak zase na kolenou ke svatému přijímání... bude mít odvahu podat přihlášku s vidinou, že tohle jej může čekat v našich poměrech celý život? Kdo za tato neuskutečněná povolání jednou před Bohem vezme zodpovědnost ? Víra není, nebyla a nebude pojistkou proti následkům hloupého a tupého hazardu a tam, kde se o ní velmi mluví, tam je situace snad nejhorší v celém kraji. Není to zvláštní ?

O. FrantišekVložil:Petr Čala
Vloženo:10.1.2022
Zobrazovat do:  28.2.2022    okCharita Třinec