Aktuality

Aktuální opatření od 26.4.2021 + zpráva otce biskupa


Od 26.4.2021 platí následující protipandemická opatření:

  • ochrana dýchacích cest - úst a nosu - rouškou
  • rozestupy mezi lidmi 2 metry
  • dezinfekce rukou při vstupu do kostela

V našem kostele, při dodržení 2-metrových rozestupů je možno pojmout cca 160 lidí.
Nedělní adorace (15-16 hodin) jsou vzhledem k menším omezením ukončeny.

Společný zpěv při bohoslužbách je již povolen.

Na mše svaté se již nemusíte zapisovat, místenkový systém již není potřebný a je zrušen.

Zpráva otce biskupa Martina Davida:

Milí spolubratři,
na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu upravila Vláda ČR Mimořádné opatření v boji proti pandemii a to s platností od pondělí 26. 4. 2021. (viz. příloha) Toto Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se sice výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky se bohoslužeb však může týkat č. 17, což znamená za podmínek, že každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry - s výjimkou členů domácnosti - a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení.

Od pondělí 26. 4. tedy neplatí omezení na 10% kapacity, ale možnost naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.

Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. Přesto, že to není výslovně uvedeno, žádám Vás, abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje.

Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat. Jiné organizované akce a setkání podle č. 16 tohoto opatření zatím umožněny nejsou.

Je to jistě velmi vítaná změna, proto Vás žádám, abyste s touto novou podobou opatření seznámili věřící ve svých farnostech, vybízeli k jejich dodržování a sami v tom byli příkladem.

S přáním pokoje od Vzkříšeného a s požehnáním

+ Martin David
apoštolský administrátor

Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní náměstí 3172/1
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava


Přílohy
Vložil:Petr Čala
Vloženo:25.4.2021
Zobrazovat do:  31.5.2021    ok