Aktuality

Aktuální opatření


Vzhledem k tomu, že situace spojena s omezeními díky pandemii koronaviru zůstává nejméně do velikonočních svátků v podstatě beze změny, budou bohoslužby přizpůsobeny této skutečnosti. Nadále platí, že bohoslužeb se může účastnit 10% lidí podle počtu míst k sezení. V našem kostele je to 40 osob. Tento počet platí i pro pohřby. Stále platí rouška, desinfekce rukou a rozestupy.

Prosíme naléhavě o ohleduplnost a ukázněnost. Jsou-li vchody do kostela uzavřeny, pak to znamená, že počet účastníků je již naplněn a není možné hledat nějaké škvíry k proniknutí a kouty k ukrytí se. Jsme křesťané a měli bychom být vzorem v ukázněnosti. Do kostela se taky nevchází zakristií, je zbytečné bouchat a rušit ty, kteří jsou uvnitř. Využijme k účasti na bohoslužbách i všední dny, kdy ráno a večer není v kostele 40 účastníků. Využívejme kostelů v místě bydliště, protože vydáme-li se do kostela jiného, pak i tam je určen počet účastníků a my svou přítomností zabereme místo místním, kteří mají právo se ve svém kostele účastnit bohoslužby. Z našeho kostela jsou přenášeny bohoslužby on-line ve všední dny ráno v 6.35., v neděle v 8.00. Večer kromě neděle je přenášena v 18.00 modlitba sv. růžence za ukončení pandemie a uzdravení společnosti.

Koronavirus, nařízení a omezení s ním spojena nejsou vynálezem Církve, ani papeže, biskupů či kněží.

Na ukázněnosti nás všech bude záležet, jak dlouho nás bude tato situace ještě trápit.

Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.Vložil:Petr Čala
Vloženo:6.4.2021
Zobrazovat do:  30.4.2021    ok