Aktuality

POZOR – od Zeleného čtvrtka na nedělní mše svaté pouze s místenkou!


Milé sestry a bratři, drazí farníci,
vzhledem k stále trvajícím opatřením byl v naší farnosti zaveden rezervační systém na mše svaté o nedělích a slavnostech. Od Zeleného čtvrtku (1.4.) se už na bohoslužbu o nedělích a slavnostech nedostanete jinak než s místenkou.

Systém funguje podobně jako v sousední českotěšínské farnosti, tzn. že si v sakristii předem vyzvednete z „hrníčku“ papírovou místenku a s tou pak přijdete na konkrétní mši svatou.

Cílem je předejít tomu, aby se vám stalo, že přijdete třeba půl hodiny před mší svatou a najdete kostel zavřený a stejně se na mši svatou nedostanete. A také to, abychom se na nedělních mších svatých mohli vystřídat, aby tuto možnost měla aspoň jednou za měsíc většina farníků.

Jistě, tento systém má určitě slabiny a není geniální ani bezchybný, ale je to v současnosti to nejlepší z řešení, na které jsme přišli. Proto prosím o shovívavost a o dodržování pravidel.

Věřím, že nepotrvá dlouho a budeme se moci opět na bohoslužbách scházet ve větším počtu. Do té doby ještě vydržme, buďme trpěliví a laskaví k sobě navzájem a vydávejme tím svědectví o tom, že patříme ke Kristu.

Místenky si můžete vyzvedávat v sakristii od 23. do 28. 3. (mezi 15 a 16 hodinou). Od pondělka 29.3. po každé mši svaté.

„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,35)

Pravidla rezervací na mše sv. o nedělích a slavnostech:

  1. V sakristii si vyzvedněte místenku a zapište se do přiloženého seznamu.
  2. Místo na nedělní či sváteční mši svatou si můžete rezervovat pouze jednou za měsíc, tzn. jedna osoba si může vzít místenky pouze z jednoho kalíšku – jedině tak zajistíme, aby se při kapacitě 40 míst dostala na mši sv. alespoň jednou za měsíc většina farníků. V ostatních týdnech využijte možnost účastnit se mše sv. přes týden nebo nedělní adoraci.
  3. Místenku si na mši svatou přineste s sebou, při příchodu do kostela ji odevzdáte službě u vchodu, bez místenky nebudete do kostela vpuštěni.
  4. 5 míst je rezervováno pro ty, kteří mají úmysl – ti si místenku vyzvedávat nemusí.
  5. Toto se týká pouze mší svatých o nedělích a slavnostech, přes týden vzhledem k nižší účasti na bohoslužbách je vstup bez místenky (samozřejmě platí omezení max 40 osob, ale tady máme u mší svatých přes týden dostatečnou rezervu 😊.


Vložil:Petr Čala
Vloženo:22.3.2021
Zobrazovat do:  30.4.2021    ok