Aktuality

Velikonoce u nás


Vzhledem k tomu, že situace spojena s omezeními díky pandemii koronaviru zůstává nejméně do velikonočních svátků v podstatě beze změny, budou bohoslužby přizpůsobeny této skutečnosti. Nadále platí, že bohoslužeb se může účastnit 10% lidí podle počtu míst k sezení. V našem kostele je to 40 osob. Tento počet platí i pro pohřby. Stále platí rouška, desinfekce rukou a rozestupy.Ve Svatém týdnu proběhnou bohoslužby v oznámených časových dobách.

Adorace ve Svatém Třídení:

Vzhledem k poslední úpravě vládního nařízení o zákazu nočního vycházení v době velikonočních svátků, můžeme upravit čas večerní adorace v kostele takto:
Zelený čtvrtek - po večerních bohoslužbách do 21.00 hodin,
Velký Pátek - po večerních bohoslužbách do 23.00 hodin.

Na Bílou sobotu se kostel otevře ve 12.00 hodin k adoraci v boční kapli Božího hrobu a bude trvat do 16.30 hodin. Ve 14.00 a v 16.00 budou posvěceny vaše velikonoční pokrmy. V 16.30 hodin se pomodlíme část novény k Božímu Milosrdenství a v 17.00 hodin začne bohoslužba Vigilie Zmrtvýchvstání Páně.

V neděli na Boží Hod velikonoční bude normálně ranní mše sv. v 6.30 ČS, v 8.00 PL, v 10.00 ČS a v 17.00 PL.

V pondělí velikonoční budou mše svaté v 6.30 ČS, v 9.00 PL a v 17.00 ČS. Další bohoslužby už podle běžného programu.

Od neděle 21.3. do neděle 28.3. denně od 15.00 do 16.00 výstav Nejsv. Svátosti k adoraci, během které bude příležitost ke sv. zpovědi a v 16.00 se bude podávat sv. přijímání. Jinak i během ranní a večerní mše sv. je příležitost ke sv. zpovědi.

Prosíme naléhavě o ohleduplnost a ukázněnost. Jsou-li vchody do kostela uzavřeny, pak to znamená, že počet účastníků je již naplněn a není možné hledat nějaké škvíry k proniknutí a kouty k ukrytí se. Jsme křesťané a měli bychom být vzorem v ukázněnosti. Do kostela se taky nevchází zakristií, je zbytečné bouchat a rušit ty, kteří jsou uvnitř. Využijme k účasti na bohoslužbách i všední dny, kdy ráno a večer není v kostele 40 účastníků. Využívejme kostelů v místě bydliště, protože vydáme-li se do kostela jiného, pak i tam je určen počet účastníků a my svou přítomností zabereme místo místním, kteří mají právo se ve svém kostele účastnit bohoslužby. Z našeho kostela jsou přenášeny bohoslužby on-line ve všední dny ráno v 6.35., v neděle v 8.00. Večer kromě neděle je přenášena v 18.00 modlitba sv. růžence za ukončení pandemie a uzdravení společnosti. Večerní růženec nebude taky na Zelený čtvrtek, Velký Pátek a Bílou sobotu.

Dále bude přenášena bohoslužba na Zelený čtvrtek v 17.00, na Velký Pátek v 16.00 a na Bílou sobotu v 17.00. Na Hod Boží v 8.00 a v pondělí velikonoční v 9.00. Nezapomeňme, že Bůh je živý a přítomný a jdeme-li jej chválit, pak ne s bojovou náladou.

Koronavirus, nařízení a omezení s ním spojena nejsou vynálezem Církve, ani papeže, biskupů či kněží.

Na ukázněnosti nás všech bude záležet, jak dlouho nás bude tato situace ještě trápit.

Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.Vložil:Petr Čala
Vloženo:19.3.2021
Zobrazovat do:  5.4.2021   stop