Aktuality

Rekonstrukce domečku - březen 2020


Obrázek ke zprávě

Milí farníci, bratři a sestry v Kristu,

I přes skutečnost, že v současné době máme uzavřený kostel, pokračujeme ve druhé etapě čištění a výměny oken na Domečku. Přikládám několik fotografii z prováděných prací čištění fasády. Okna jsme doobjednali a čekáme na dodávku. Souběžně pokračují projekční přípravné práce, kde se doplňují požadavky požárníků a dalších dotčených orgánů. Letos se nám opět nepovedlo získat dotaci z MSK, jsme evidováni jako čekatelé/náhradníci.

Pokud byste chtěli přispět jakoukoliv finanční částkou budeme moc rádi. Číslo účtu naleznete na úvodní www stránce naší farnosti v pravém sloupečku na hoře nebo v posledních číslech časopisu MOST.

Děkujeme za modlitbu a jakoukoliv pomoc.

Wiesław Wania, předseda spolku SANCTUS ALBERTUSVložil:Petr Čala
Vloženo:27.3.2020
Zobrazovat do:  30.6.2020    ok