Aktuality, zajímavosti

Pořad bohoslužeb v září 2019


Neděle 1.9. - 22. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 polsky. V 17.00 hodin mše svatá není z důvodu poutě v Českém Těšíně.
Pátek 6.9. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 7.9. - první sobota v měsíci (fatimská sobota), sv. Melichar Grodecký. Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 8.9. - 23. neděle v mezidobí, Svátek Narození Panny Marie, Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Čtvrtek 12.9. - Slavnost Panny Marie Bolestné - spolupatronky našeho kostela, Jména Panny Marie, Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Pátek 13.9. - sv. Jan Zlatoústý, Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky. V 15 HODIN MŠE SVATÁ U KŘÍŽE NA JAVOROVÉM
Sobota 14.9. - Svátek Povýšení sv. kříže; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 15.9. - POUTNÍ SLAVNOST SV. ALBERTA (patriarchy Jeruzalémského, mučedníka, hlavního patrona našeho kostela); Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Sobota 21.9. - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelissty; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 22.9. - 25. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Sobota 28.9. - Slavnost sv. Václava - mučedníka, hlavního patrona našeho národa; Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 29.9. - Výroční slavnost posvěcení našeho farního kostela (134 let); Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.Vložil:Petr Čala
Vloženo:3.9.2019
Zobrazovat do:  30.9.2019   stopCharita Třinec