Aktuality

Zahradní slavnost aneb Farní festyn 2019


Obrázek ke zprávě

V neděli 15. září od 13. hodin se bude konat další (19.) ročník poutě naší farnosti při slavení zasvěcení farního kostela svatému Albertu Jeruzalémskému, jehož památku katolická Církev slaví 14.9..

Slavnost se bude konat již tradičně na farní zahradě. Ve 14 hodin proběhne prohlídka kostela s historicko-popisným výkladem. Délka prohlídky 45-60 min.

Na zahradě bude připraveno pohoštění, kulturní program i atrakce pro děti.
Všichni jste srdečně zváni - přijďte utužit vztahy v našem farním společenství, případně se seznámit s novými bratry a sestrami.

V den farní pouti je po dodržení vyhlášených podmínek možné získat plnomocné odpustky.Vložil:Petr Čala
Vloženo:2.8.2019
Zobrazovat do:  15.9.2019   stop