Aktuality, zajímavosti

Pořad bohoslužeb v dubnu 2019


Pátek 5.4. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 6.4. - první sobota v měsíci (fatimská sobota). Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 7.4. - 5. neděle postní, Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Neděle 14.4. - Květná neděle - Niedziela palmowa (začíná svatý týden); Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Čtvrtek 18.4. - Zelený čtvrtek; Ráno mše svatá nebude! Večer v 17:00 polsky.
Pátek 19.4. - Velký pátek, státní svátek, Kostel bude otevřen od 14 hodin. V 16:00 pobožnost Křížové cesty a bezprostředně po ní začne Velkopáteční bohoslužba (česky) a Novéna k Božímu Milosrdenství, celonoční adorace u Božího hrobu.
Vchod do kostela během noci bude bočním vchodem. Den přísného postu (půst od masa po celý den; lidé ve věku 18-60 let se mohou jednou denně dosyta najíst).
Sobota 20.4.- Bílá sobota; aliturgický den; V 10 a 14 hodin žehnání velikonočních pokrmů; V 17:30 modlitba Novény k Božímu Milosrdenství a ukončení adorace v Božím hrobě.
Neděle 21.4. - Slavnost zmrtvýchvstání Páně - Hod Boží velikonoční; Slavnost VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ začíná ve 4.30 českopolsky; mše svatá v 6.30 není, v 8:00 polsky, v 10:00 časky v 16:30 Novéna k Božímu Milosrdenství a v 17:00 mše svatá polsky.
Pondělí 22.4. - Pondělí v Oktávu Velikonočním, státní svátek; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Neděle 28.4. - 2. neděle velikonoční; Mše svaté v 6.30 a 10.00 (jazyk bude upřesněn), v 8:00 a 17.00 (jazyk bude upřesněn).
Pondělí 29.4. - Svátek sv. Kateřiny Sienské; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.Vložil:Petr Čala
Vloženo:29.3.2019
Zobrazovat do:  30.4.2019   stop