Stránky na této adrese budou brzy ukončeny. Přejděte prosím na novou adresu www.farnosttrinec.czAktuality

První mariánské soboty v měsíci


Obrázek ke zprávě

Podobně jako jsou první pátky v měsíci zasvěceny Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, tak první soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je uráženo Neposkvrněné Srdce Panny Marie tak, jak k tomu vybízela Panna Maria ve Fatimě v roce 1917.

Kde: v kostele sv. Alberta v Třinci
Kdy: každou první sobotu v měsíci
Program:
17:00 mše svatá (česky), po mši svaté (cca v 17:45) modlitba růžence se zpěvy, chválami a rozjímáním.

Podmínky smírných pobožností prvních sobot v měsíci:

1)Svatá zpověď (je možné vykonat před nebo po 1.sobotě s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného srdce Panny Marie, další 3 podmínky musí být splněny v den 1. soboty)
2)Účast na mši svaté se svatým přijímáním
3)Modlitba růžence
4)Rozjímání o tajemstvích sv. růžence (15 minut)

Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie pět po sobě jdoucích sobot.Vložil:Petr Čala
Vloženo:5.1.2018
Zobrazovat do:  31.7.2022   stopCharita Třinec