Aktuality, zajímavosti

Podzimní farní rekolekce 2019


Obrázek ke zprávě

Podzimní rekolekce s otcem Czesławem Blochem budou probíhat od neděle 27.10. do čtvrtka 31.10..

Program jako v předchozích letech:

  • nedělní bohoslužby v obvyklém čase s rekolekční promluvou
  • Pondělí až čtvrtek - mše svatá s rekolekční promluvou v 6:35, 9:00 a v 17:00.
  • Mše svatá v 9:00 bude vždy polsky.
  • Odpoledne od 16:00 hodin adorace Nejsvětější Svátosti a příležitost ke svaté zpovědi.

Po večerní mši sv. v pondělí, úterý a středu možnost setkání s O. Czesławem podle jeho určení (manželé, mladí, senioři)

Využijme milostiplného času před Slavností Všech svatých a Dnem všech věrných zemřelých.Vložil:Petr Čala
Vloženo:21.10.2019
Zobrazovat do:  31.10.2019   stopCharita Třinec