Aktuality, zajímavosti





Biblický den nejen pro děti


Obrázek ke zprávě

V sobotu 9. 11. se uskuteční od 9 hod. v diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí Biblický den nejen pro děti. Akce je určena především pro rodiče s dětmi mladšího, i předškolního věku a pro děti základní školy. Téma Biblického dne je starozákonní prorok Mojžíš a pro účastníky jsou připraveny workshopy, biblická olympiáda, přednáška pro rodiče, interaktivní stanoviště se zajímavými úkoly, fotokoutek v biblickém oblečení a mnoho dalšího. Pro účastníky bude připraven oběd a na závěr bude mše svatá. Účastníci si také přinesou do farností plakátek, který může být inspirací pro Den Bible ve farnosti.

Více informací naleznete na webu www.biblickyden.cz (připravuje se).
Je zapotřebí se přihlásit do 20. 10. 2019 na www.doo.cz/prihlaska

Akci pořádáme ve spolupráci s Diecézním střediskem mládeže, Centrem pro rodinu a sociální péči, z. s. a Českým katolickým biblickým dílem.

Program

Přijďte se seznámit se starozákonním prorokem Mojžíšem.

Pro zvídavé děti i dospělé jsou připraveny workshopy, biblická olympiáda, přednáška, interaktivní stanoviště se zajímavými úkoly, fotokoutek v biblickém oblečení a mnoho dalšího.

8.30 PŘEDPROGRAM (prezence, zápis na workshopy, jmenovky)

9.00 SPOLEČNÝ ÚVOD (přivítání účastníků, pozdravy, motivační úvod moderátorů dne)

9.30 Program pro rodiče s předškolními dětmi

Program pro mladší děti

Interaktivní program na stanovištích pro mladší děti

Biblická olympiáda pro děti 2. st. ZŠ

Mojžíš na faraónově dvoře – LARP pro starší děti

Přednáška pro dospělé
P. ThLic. Marek Kozák, ThD.

10.30 Program pro rodiče s předškolními dětmi

Program pro mladší děti

12.00 OBĚD

13.00 Interaktivní program na stanovištích pro mladší děti

Pohybové hry k tématu Mojžíš, Možnost posezení u kávy

Mojžíš na faraónově dvoře – LARP pro starší děti

Inspirace ke slavení Dne bible s ČKBD pro dospělé

14.00 SETKÁNÍ FARNOSTÍ: vytvoření společného plakátudo farnosti ke DNI BIBLE

15.00 SPOLEČNÝ ZÁVĚR A MŠE SV.

Po celou dobu: FOTOKOUTEK, VÝROBA OBALU NA RODINNOU BIBLI

Zvýhodněná cena oběda pro účastníky 70 Kč dospělí, 50 Kč děti



Vložil:Petr Čala
Vloženo:27.9.2019
Zobrazovat do:  9.11.2019   stop



Charita Třinec