Aktuality, zajímavosti

Pouť k P. Marii Karmelské ve Slezské Ostravě


Obrázek ke zprávě

pondělí 15. července 2019 - 13. pěší pouť


19.00 - sraz účastníků v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě (litanie k P. Marii) a společný odchod přes lávku
20.00 - mše sv. v kostele ve Slezské Ostravě a po ní novokněské požehnání (P. Ing. Mgr. Lukáš Mocek, PhD., novokněz, pak výstup na haldu EMU

Úterý 16. července 2019

6.30 - modlitba růžence
7.00 - přivítání poutníků a mše sv. s modlitbou ranních chval (Mons. Jan Plaček, adm. exc.)
8.30 - mše sv. (P. Mgr. David Powiesník, farní vikář O.-Moravská Ostrava)
9.30 - mše sv. a po ní novokněžské požehnání (P. Mgr. Lukáš Dořičák, novokněz)
11.00 - mše sv. (P. Mgr. Petr Chovanec, farní vikář O.-Moravská Ostrava)


Následuje výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace do 17.00 hod.

17.00 - Te Deum a svátostné požehnání
17.30 - mše sv. na zakončení poutního dne a po ní novokněžská požehnání (P.Mgr. Jiří Klos, novokněz


Během celého dne bude příležitost k přijetí sv. smíření.
Sbírka bude na obnovu a rekonstrukci kostelních dveří.

V katedrále v Moravské Ostravě v pondělí 15. července v 18 hod. a v úterý 16. července v 7.30 hod. a v 18.00 hod. z důvodu poutě nebudou mše sv.

Vložil:Petr Čala
Vloženo:4.7.2019
Zobrazovat do:  15.7.2019   stopCharita Třinec