Aktuality, zajímavosti

Národní pouť do Říma


Obrázek ke zprávě

Pouť se koná u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České.

Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společné národní pouti do Říma. V roce 1989 svatý Jan Pavel II. svatořečil v Římě naši patronku, svatou Anežku Českou za osobní přítomnosti 10 000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu.

V listopadu 2019 bude naše katolická církev znovu putovat společně do Říma, abychom poděkovali za dar svobody a prosili za duchovní obrodu naší země i s přímluvou sv. Anežky České. Na plenárním zasedání ČBK byl jmenován poutní výbor ve složení Mons. Jan Vokál - předseda, Mons. Pavel Dokládal a Mgr. Jiří Uher, členové poutního výboru.

Ostravsko-opavská diecéze připravuje Diecézní pouť do Říma ve spolupráci s CK Palomino ve dnech od 10. do 16. listopadu 2019. Cena autobusového zájezdu je 12.900 Kč.

Program pouti k 30. výročí svatořečení sv. Anežky České:

1.den - Ostrava – odjezd v odpoledních hodinách, nástupní místa po trase dle dohody,

noční jízda do Říma

2.den - Řím – Bazilika San Giovanni in Laterano, Svaté schody, Santa Croce in Gerusalemme

– titulární chrám kardinála Vlka, Santi Marcellino e Pietro – titulární chrám kardinála

Duky, Bazilika Santa Maria Maggiore – mše sv. za dar duchovní obnovy země a ochranu

Panny Marie s přímluvou svatých věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje,večeře, nocleh

3.den - Řím – Vatikán - Bazilika sv. Petra – v 10:00 mše sv. ke cti sv. Anežky České

na poděkování za dar svobody ke 30. výročí svatořečení sv. Anežky.

Po mši sv. modlitba v kryptě u sochy sv. Anežky České, zakladatelky křesťanské charity.

Socha byla věnována Sv. otci Františkovi v mimořádném Svatém roce Milosrdenství

10. září 2016

Piazza Navona, Pantheon, Santa Maria sopra Minerva, Fontana di Trevi, Španělské

schody, večeře, nocleh

4.den - Řím - Vatikán – Svatopetrské nám.- generální audience se Sv. otcem Františkem,

v 15:00 mše sv. v bazilice sv. Jana v Lateránu, večeře, nocleh

5.den - Řím – katakomby sv. Kalixta, kostel Domine quo vadis, trapistické opatství Tre Fontane,

bazilika San Paolo fuori le Mura, večeře, nocleh

6.den - Řím – Bazilika sv. Klimenta – hrob sv. Cyrila, Koloseum, San Pietro in Vincoli

– socha Mojžíše, chrám S. Maria ara Coeli, Forum Romanum, Santa Maria della Vittoria,

odjezd ve večerních hodinách

7.den - příjezd do ČR v odpoledních hodinách

Termín: 10. 11.-16. 11. 2019

Cena: 12.900 ,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 4x ubytování v hotelu ve 2 lůžkových pokojích, 4x polopenze, kompletní cestovní pojištění, služby odborného průvodce, pojištění CK č. 159/1999 Sb.

CK Palomino si vyhrazuje právo na změnu programu.

Přihlašování na poutní zájezd formou elektronického formuláře zde.

Grafika: http://www.svanezkaceska.cz/

Zpráva převzata ze stránek biskupství: http://www.doo.czVložil:Petr Čala
Vloženo:29.1.2019
Zobrazovat do:  16.11.2019   stopCharita Třinec