Aktuality, zajímavosti

Tříkrálová sbírka 2019


Obrázek ke zprávě

Od 1. do 14. ledna 2019 můžete potkat v ulicích města, či u dveří vašeho domu charitní koledníky, aby předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží z důvodu stáří, nemoci, hendikepu či své nedobré sociální situace.

Plakát Tříkrálové sbírky 2019Staňte se koledníkem Tříkrálové sbírky a pomozte potřebným.

kontaktujte Vaši nejbližší pobočku Charity (Lidická 1272
739 61 Třinec, Lyžbice mapy.cz)

více informací na http://www.charitatrinec.cz/
http://www.trikralovasbirka.cz/koledovani/Vložil:Petr Čala
Vloženo:6.12.2018
Zobrazovat do:  14.1.2019   stop